2014’de Uygulanacak

İşçilerin normal bir çalışma günü karşılığı ödenen ve işçinin gıda, konut, giyim, sağlık, ulaşım ve kültür gibi zorunlu ihtiyaçlarını günün fiyatları üzerinden asgari düzeyde karşılamaya yetecek ücrete asgari ücret...

İşçilerin normal bir çalışma günü karşılığı ödenen ve işçinin gıda, konut, giyim, sağlık, ulaşım ve kültür gibi zorunlu ihtiyaçlarını günün fiyatları üzerinden asgari düzeyde karşılamaya yetecek ücrete asgari ücret deniliyor.

 

Asgari ücretin belirlenmesinde bir çok veri dikkate alınıyor. Buna göre  ülkenin içinde bulunduğu sosyal ve ekonomik durum, ücretliler geçinme endeksleri, bu endeksler yoksa geçinme endeksleri, fiilen ödenmekte olan ücretlerin genel durumu ve geçim şartları göz önünde bulunduruluyor. Asgari ücret 16 yaşından büyükler ve küçükler için geçen yıllarda ayrı ayrı belirleniyordu. Bu yıl bu ayrım kaldırılarak tek asgari ücret belirlendi.
2014 yılında uygulanacak asgari ücret,  Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından 31.12.2013 tarihinde  milli seviyede tek asgari ücret uygulanması şeklinde belirlendi. Yeni asgari ücret kamuoyuna Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Faruk Çelik  tarafından açıklandı. Asgari ücrete ilk altı ay için %5 ikinci altı ay için %6 zam yapıldı. Buna göre asgari ücret; 01.01.2014-30.06.2014 tarihleri arasında brüt olarak aylık  1.071 TL olarak belirlendi. Bu dönemde asgari ücret  net olarak aylık 846 TL olacak. 01.07.2014-31.12.2014 tarihleri arasında asgari ücret brüt aylık 1.134 TL olarak belirlendi. Anılan dönemde asgari ücret  net  aylık  891,03 TL olacak. Asgari ücretten gelir ve damga vergisi ile SGK primi ve işsizlik sigortası primi kesiliyor. 2014 yılının ilk altı ayında uygulanacak olan asgari ücretin  yansımaları nasıl olacak? Bunu başlıklar halinde açıklayalım:

 

KONUT HİZMETLİSİ 
Konut kapıcılarının ücretlerinden herhangi bir vergi kesilmiyor. Dolayısı ile kapıcıların ücretleri diğer çalışanlara göre biraz daha yüksek oluyor. 2014 yılı Ocak-Haziran döneminde kapıcılar aylık net en az 910,35 TL ücret alacak.
01.01.2014-30.06.2014 tarihleri arasında, sigorta primi kesintisine esas alınacak aylık ücretin alt sınırı 1.071 TL, üst sınırı 6.961,50 TL(asgari ücretin 6,5 katı) olacak. Örneğin ayda 10 bin TL  ücret alan bir işçinin 6.961,50  TL’yi aşan kısmından sigorta primi kesilmeyecek.
Ücretlilerin, asgari geçim indirimleri 2014 yılı sonuna kadar 2014 yılı Ocak ayında belirlenen 1.071 TL üzerinden hesap edilecek. Yıl içinde asgari ücretteki artışlar asgari geçim indiriminde dikkate alınmıyor. Asgari geçim indirimi çalışan için brüt asgari ücretin yüzde 50’si, çalışmayan eşi için yüzde 10’u, birinci ve ikinci çocuğun her biri için asgari ücretin yüzde 7.5’i, üç ve daha fazla   her çocuk için yüzde 5’i esas alınacak.

BORÇLANMA PRİMLERİ 
Doğum, askerlik ve yurt dışı gibi borçlanmalarda sigorta primine esas taban (1.071 TL) ve tavan (6.961,50 TL)  aylık sınırları içerisinde  kalmak koşulu ile borçlanacak şahsın belirleyeceği miktar üzerinden aylık %32 oranında prim kesilecek. Buna göre 2014 yılının ilk yarısında aylık en az ödenecek borçlanma primi   342,72  TL en fazla ödenecek aylık borçlanma primi 2.227,68  TL  olacak.
İsteğe bağlı sigorta uygulamasında da  borçlanmada olduğu gibi, sigorta priminin taban ve tavanı arasında belirlenen miktarların %32’si üzerinden prim kesiliyor.
2014 yılında isteğe bağlı  sigortalı olan birisinin  en az ödeyeceği aylık prim miktarı 342,72 TL  olacak.

BAĞ-KUR(4/B’li) PRİMİ 
4/b statüsünde olanların primi  asgari ücret ile tavan arasında kalmak koşulu ile beyan edilen tutar üzerinden ödenecek. Ancak bu durumda olanlar yanlarında çalıştırmış oldukları sigortalılardan en yüksek ücreti alandan  az gelir beyanında bulunamayacaklar.
işsizlik sigortası ve kısa çalışma ödeneğinin  tavan miktarı asgari ücret artışı ile birlikte artmış oluyor. Genel sağlık sigortası primi ve çırakların sigorta primleri  ile çocuk yardımı gibi  çeşitli yardımlarda

Kaynak:http://www.gunes.com/2014/01/06/yazar/5491/arif_temir/2014_de_uygulanacak_.html

Kategoriler
EkonomiGüncelMuhasebeSosyal GüvenlikVergi
Yorum Yok

Yazıya Yorum Yapın

*

*

SON YAZILANLAR