2014’te Fiş Kesme Sınırı

2014 vergi değişikliklerinin bir kısmı da esnaf, sanatkâr, serbest meslek erbabı, tüccar ve şirketlerle ilgili. Bunların 2014 yılı vergi tarifeleri yeniden belirlendi. Fiş kesme sınırı yükseltildi. Amortisman uygulaması ve...
kdv

2014 vergi değişikliklerinin bir kısmı da esnaf, sanatkâr, serbest meslek erbabı, tüccar ve şirketlerle ilgili.

Bunların 2014 yılı vergi tarifeleri yeniden belirlendi. Fiş kesme sınırı yükseltildi. Amortisman uygulaması ve defter tutma hadleri açıklandı.

FİŞ-FATURA SINIRI

2013’te 800 TL olan fiş kesme sınırı, 2014 yılı için de 800 TL olarak belirlendi.
Buna göre, 2014’te, 800 TL’yi aşmayan mal satışı ya da hizmet nedeniyle, “yazar kasa fişi” düzenlenecek. Aşması halinde, müşteri istemese dahi fatura düzenlenmesi gerekiyor.
Müşterinin istemesi halinde, tutarı ne olursa olsun örneğin 100 TL bile olsa, fatura düzenlenecek.
Ayrıca; şirketlere, birinci ve ikinci sınıf tüccarlara, doktor, avukat, mimar gibi serbest meslek erbabına, basit usule tabi olanlara, defter
tutan çiftçilere ve vergiden muaf olan esnafa yapılan satış ve hizmetlerde, tutarı ne olursa olsun fatura düzenlenmesi, bunların da fatura isteyip almaları gerekiyor
(VUK Md. 232).

2014 VERGİ TARİFESİ

Bakkal, konfeksiyoncu, kitapçı, kırtasiyeci, ayakkabıcı, mobilyacı, lokantacı, büfeci, gözlükçü, nakliyeci, tamirci, doktor, avukat, mimar, sanatçı, kira geliri elde edenler ile kâr payı veya temettü geliri elde edenlerin, 2014 yılı gelirlerine uygulanacak gelir vergisi tarifesi tabloda belirtildiği şekilde açıklandı.
Görüldüğü gibi, gelir vergisi oranı 60 bin liranın üzerindeki gelirlerde “yüzde 35” oluyor. Kurumlar vergisi oranının, gelirin tutarına bağlı olmaksızın “yüzde 20” olduğunu göz önüne aldığımızda, 1 milyon lira kazanan bir anonim ya da limited şirketin, şahıs işletmesine kıyasla (ortaklarına kâr dağıtmadığı sürece) yaklaşık 143 bin TL daha az vergi ödeyeceği göze çarpıyor.

CEP TELEFONUNA YİNE  VERGİ ARTIŞI

CEP telefonu ile “alo” demenin “7 çeşit vergisi” olduğunu artık herkes biliyor.
Türkiye cep telefonunda yüzde 60’a yaklaşan vergi ve benzeri mali yükümlülükle “dünya rekoruna” sahip. Türkiye’den sonra yüzde 28 vergi ile Gabon, Uganda ve Tanzanya geliyor!.. AB ortalaması yüzde 20, gelişmekte olan 50 ülkedeki ortalama ise yüzde 17,5.
2014 yılında, cep telefonu aboneliğinin ilk tesisinde alınan Özel İletişim Vergisi, yüzde 3,93 oranında artırıldı ve 40 liraya çıkarıldı. Yolcu beraberinde getirilen cep telefonlarındaki harç ise 119,5 TL’ye yükseltildi.

YÜZÜNÜZÜ YIKARKEN DİKKAT

Sabah yüzünüzü yıkarken; su bedeli ile birlikte KDV, atık su bedeli ve çevre temizlik vergisi ödediğinizi biliyor muydunuz?
Çevre temizlik vergisi, konutlarda tüketilen su miktarı esas alınarak hesaplanıyor.
Sabah yüzünüzü yıkarken kullandığınız suyun bedeline dahil olan “Çevre Temizlik Vergisi” de 2014 yılında artmadı. Bu vergi büyükşehir belediyelerinde metreküp başına 24 kuruş, diğer belediyelerde 19 kuruş olarak hesaplanacak.
İşyeri ve diğer şekillerde kullanılan binalarda ise vergi, büyükşehirlerde bina grupları ve derecelere göre 23 TL – 2.875 TL, diğer belediyelerde 19 TL – 2.300 TL arasında uygulanacak.

21 TL’YE KADAR VERGİ VE CEZAYA AF

İkmalen, re’sen veya idarece hesaplanan vergi ve bunlara ilişkin cezaların toplam miktarının 2014’te 21 lirayı aşmaması ve tahakkukları için yapılacak giderlerin 10 liradan fazla olacağının tespiti halinde, bu vergi ve cezaların tahsilinden vazgeçilecek.

BİRİNCİ SINIF-İKİNCİ SINIF AYRIMI

İşletme defteri tutan ikinci sınıf tüccarların 2013 yılında;
– Yıllık alışları tutarı
150 bin TL’yi
– Yıllık satışları tutarı
200 bin TL’yi
– Yıllık gayrisafi iş hasılatı
80 bin TL’yi aşmışsa,
2014 yılından itibaren birinci sınıf tüccar sayılacaklar ve bilanço esasına göre defter tutacaklar.

Esnaf, tüccar ve serbest meslek erbabının gelir vergisi tarifesi

11.000 TL’ye kadar olan gelirler% 15
27.000 TL’nin 11.000 TL’si için 1.650 TL fazlası % 20
60.000 TL’nin 27.000 TL’si için  4.850 TL fazlası % 27
60.000 TL’den fazlasının, 60.000 TL’si için 13.760 TL fazlası % 35 oranında vergilendirilecek.

DEMİRBAŞLARA 800 TL’LİK SINIR

2014 yılında, değeri 800 TL’yi aşmayan demirbaş, alet, edevat ve mefruşat ile peştemallıklar, doğrudan gider yazılabilecek. Bu tutarı aşması durumunda amortismana tabi tutulacak.

 

Kaynak: http://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/25520204.asp

 

Kategoriler
DenetimGüncelVergi
Yorum Yok

Yazıya Yorum Yapın

*

*

SON YAZILANLAR