2014’te Ölenin Vergi Tarifesi

HALK arasında kullanılan “Gelin girmeyen ev vardır ama ölüm girmeyen ev yoktur” sözü, hayatın acı gerçeklerinden biri… Bunun dışında bir de “ölüm hak miras helal” diye bir atasözü var....

HALK arasında kullanılan “Gelin girmeyen ev vardır ama ölüm girmeyen ev yoktur” sözü, hayatın acı gerçeklerinden biri…
Bunun dışında bir de “ölüm hak miras helal” diye bir atasözü var. Bu da ölümün olağan olması gibi mirasın da paylaşılması olağandır, anlamına geliyor.

ÖLÜM, MİRAS VE VERGİ

Ölüm halinde, ölenin borcu daha fazlaysa, ölüm tarihinden itibaren “üç ay içinde” mirası reddetmek mümkün (Medeni Kanun Md. 606). Bu süre içinde reddedilmediği takdirde, miras; mirasçı tarafından kabul edilmiş oluyor (MK Md. 610). Mirası reddeden kişi, ölen kişiden bağlanacak olan dul ve yetim aylığını alabiliyor. Bu da önemli bir avantaj.
Ölüm halinde, mirasçılar dört ay içinde “veraset ve intikal vergisi” beyannamesi verecekleri için bu süre dolmadan “sulh hukuk mahkemesi”
ne ya da notere başvurup “veraset ilamı” yani kimlerin ne oranda mirasçı olduklarını
gösteren mahkeme kararı almaları gerekiyor.
Ölüm nedeniyle intikal eden miras üzerinden, mirasçılar beyanname verip “veraset ve intikal vergisi” ödüyorlar. Duruma göre de ödemiyorlar.

MİRASÇI BAŞINA 146 BİN TL İSTİSNA

2014 yılında, mirasçılara uygulanacak “istisna tutarı” ve “tarife” yeniden belirlendi. Buna göre;
1) Miras kalan menkul ve gayrimenkul mallardan (borçlar düşüldükten sonra), evlatlıklar da dahil olmak üzere füruğ (altsoy yani bir kimsenin çocukları, onların çocukları, onların da çocukları) ve eşten her birine isabet eden miras hissesinin 2014 yılında 146 bin 306 TL’si veraset ve intikal vergisinden müstesna.
İlginçtir çocuk, torun hatta torunun torunu bile 146 bin 306 TL’lik istisnadan yararla-nabilmesine karşılık; anne, baba ve kardeş yararlan-dırılmıyor. Çünkü yasa böyle!..
2) Füruğ bulunmaması halinde, eşe isabet eden
miras hissesinin 2014 yılında, 292 bin 751 TL’si veraset ve intikal vergisinden müstesna tutulacak.

VERGİ TARİFESİ

Veraset ve İntikal Vergisi hesaplanırken;
– Önce her mirasçıya isabet eden miras payının tutarı belirleniyor.
– Sonra her birinden ayrı ayrı “istisna tutarı” düşülüyor.
– Kalan tutarın vergisi, (yüzde 1’den başlayıp
10’a kadar çıkan) tarifeye göre hesaplanıyor.
2014 yılı tarifesi Tablo-I’de gösterilmiştir.
Hesaplanan Veraset ve İntikal Vergisi, her biri Mayıs ve Kasım ayında olmak üzere, 3 yılda 6 eşit taksitte ödeniyor.

BAĞIŞ, ÖDÜL VE HEDİYELER

Bağış, hediye veya ödüllerde, farklı bir tarife uygulanıyor.
Hemen belirtelim örf ve adete göre verilmesi mutat bulunan (örneğin düğünlerde verilen) hediye, cihaz, yüz görümlüğü ve drahomalar (kız babasının damada verdiği başlık parası), veraset ve intikal vergisinden müstesna.
Bağış, hediye ve ödüllerin, 2014 yılında 3.371 TL’si vergiden müstesna tutuluyor. Örneğin; eş, çocuk ya da sevgiliye bağışın 3.371 TL’si vergiden müstesna.
Tablo-II’de de görüldüğü
gibi bir şahsa; anne-baba, eş ve çocuklardan mal intikalinde, vergi oranı
yüzde 50 indirimli uygulanıyor.
Örneğin eşe ve sevgiliye gayrimenkul bağışında; eş yüzde 5-15, sevgili ise yüzde 10-30 arasında değişen tarifeye göre vergi ödüyor.

BANKADAKİ PARANIN MİRASÇILARA ÖDENMESİ

Bankalar, ölen kişinin (murisin) hesabındaki parayı mirasçılara ödemeden önce, mirasçılardan “veraset ve intikal vergisinin ödenmiş olduğuna dair bir tasdikname” isterler. Tasdikname ibraz etmeyen mirasçılardan ödemede “yüzde 5 oranında vergi kesintisi” yapılıyor.

 

Kaynak: http://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/25545164.asp

 

Kategoriler
GüncelVergi
Yorum Yok

Yazıya Yorum Yapın

*

*

SON YAZILANLAR