65 Yaş Aylığında Yeni Düzenleme

Sosyal güvenlik kuruluşlarının herhangi birisinden her ne nam altında olursa olsun bir gelir veya aylık hakkından yararlananlar ile uzun vadeli sigorta kolları açısından zorunlu olarak sigortalı olunması gereken bir...

Sosyal güvenlik kuruluşlarının herhangi birisinden her ne nam altında olursa olsun bir gelir veya aylık hakkından yararlananlar ile uzun vadeli sigorta kolları açısından zorunlu olarak sigortalı olunması gereken bir işte çalışanlar veya nafaka bağlanmış veya nafaka bağlanması mümkün olanlar hariç olmak kaydıyla, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından muhtaç olduğuna karar verilen 65 yaşını doldurmuş Türk vatandaşlarına, muhtaçlık hâli devam ettiği müddetçe (1.751) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımından bulunacak tutarda aylık bağlanır.

65 Yaş Aylığı almak için ;

a.)Tarla ve arazisini kiraya vererek gelir.

b)Gayrimenkul sermaye iradı.

c)İş Kazası, Meslek Hastalığı Gelir, Emekli Aylığı

ç.)4/A,4/B,4/C statüsünde sigortalı çalışmayacak.

d.)Nafaka alacaklar hariç tutulmuştur.

e.)Muhtaçlık Kararını SYDV yapılan müracaatlar ,bu müracaatlar incelenir ve karara bağlanır.

f)65 yaşı dolmuş,SYDV muhtaç kararı vermiş ise aylık 1.751×0,076998=134,82 TL.

Birinci fıkra kapsamına girenlerden, her ne nam altında olursa olsun her türlü gelirler toplamı esas alınmak suretiyle,

hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelir tutarı 16 yaşından büyükler için belirlenmiş olan asgari ücretin aylık net

tutarının 1/3’ünden fazla olanlar ile aynı tutardan fazla gelir sağlaması mümkün olan kimseler muhtaç kabul edilemez ve

kendilerine aylık bağlanamaz.


AÇIKLAMASI:

SYDV Gelir testi yapar iken dikkate aldığı tutar;

01/01/2014 İlk Altı Ayı İçin Net(AGİ HARİÇ)=765,67/3=255,22 TL.

Burada 65 yaş aylığı alanların hane içindeki kişi başına düşen geliri dikkate alınıyor.

Örneğin:

Eşi ,kendisi ve 2 torunu ile bir gecekondu da yaşayan Veli Amca 65 yaş aylığı için SYDV müracaat ettiğinde yetkililer yaptıkları denetimde 4 kişilik hanenin gelir toplamı/4 bölünecek 255 TL altında ise muhtaç aylığı bağlanacaktır.

(Ek cümle: 20/2/2014-6525/11 md.) Ayrıca, 24/5/1983 tarihli ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu hükümlerine göre harçlık ödenenler de muhtaç olarak kabul edilemez ve kendilerine bu Kanun hükümlerine göre aylık bağlanamaz.

AÇIKLAMASI:

Son düzenleme ile 2828 sayılı Kanun ile 65 yaş aylığı almaya hak edenlere harçlık ödenmesi bu aylığı almayı engeller.

2014 yılı içinde ödenecek aylık net harçlık tutarları (1620) gösterge rakamının ilgili ay itibarıyla geçerli olan memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarı ödenir.

1620×0,076998=124,74 TL.

ŞİMDİ TERCİH YAPACAKLAR HARÇLIK MI? AYLIK MI?

65 YAŞ AYLIĞI=134,82 TL.

HARÇLIK=124,74 TL.

Hangisini almak istiyorsa onu tercih edecektir.

Kaynak: http://www.alitezel.com/index.php?sid=yazi&id=6684

Kategoriler
Sosyal Güvenlik
Yorum Yok

Yazıya Yorum Yapın

*

*

SON YAZILANLAR

 • Rapor Parasına Esas Sağlık Raporu Nasıl Olmalı?

  Sigortalıların çalışmaya devam edemedikleri hastalıklar hallerinde rapor parası alabilmeleri bu durumlarını istirahat raporlarıyla belgelemeleri halinde mümkün olabiliyor. İstirahat raporlarının usulüne uygun olması gerekiyor, aksi halde sigortalı açısında hak kayıplarına...
 • İkramiye Farklarına İlişkin Yasa 2017’ye Kalabilir

  30 yıldan fazla çalışan devlet memurlarına “ek ikramiye” ödenmesine ilişkin tasarı Meclis komisyonundan geçmişti. Bu tasarının kanunlaşması ve ödemelerin ne zaman başlamasının planlandığı hakkında bilgi almak isterim. Ayşe Renan Rit Sizin...
 • Tapudaki Kaçak Bankada Çıkıyor

  Bugünlerde birçok vatandaşın ekstradan ‘tapu harcı’ borcu çıkmaya başladı. Ev alırken yanlış beyana Maliye banka kredisi ve hesap hareketinden ulaşıp cezayı kesiyor. “600 lira kazanayım” derken 6 bin lira...
 • “Borcum Yok, Bağ-Kur Primim Neden Yüzde 5 Düşmemiş”

  Değerli okurlar, bugün sizlere 4-b’lilere (Bağ-Kur) getirilen yüzde 5’lik indirimden bahsetmek istiyorum. Başlıkta da belirttiğim gibi “Borcum yok ama neden bu ay yüzde 5 4-b faydalanamamışım” diye siz okurlarımdan...