65 Yaş Aylığında Yeni Düzenleme

Sosyal güvenlik kuruluşlarının herhangi birisinden her ne nam altında olursa olsun bir gelir veya aylık hakkından yararlananlar ile uzun vadeli sigorta kolları açısından zorunlu olarak sigortalı olunması gereken bir...

Sosyal güvenlik kuruluşlarının herhangi birisinden her ne nam altında olursa olsun bir gelir veya aylık hakkından yararlananlar ile uzun vadeli sigorta kolları açısından zorunlu olarak sigortalı olunması gereken bir işte çalışanlar veya nafaka bağlanmış veya nafaka bağlanması mümkün olanlar hariç olmak kaydıyla, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından muhtaç olduğuna karar verilen 65 yaşını doldurmuş Türk vatandaşlarına, muhtaçlık hâli devam ettiği müddetçe (1.751) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımından bulunacak tutarda aylık bağlanır.

65 Yaş Aylığı almak için ;

a.)Tarla ve arazisini kiraya vererek gelir.

b)Gayrimenkul sermaye iradı.

c)İş Kazası, Meslek Hastalığı Gelir, Emekli Aylığı

ç.)4/A,4/B,4/C statüsünde sigortalı çalışmayacak.

d.)Nafaka alacaklar hariç tutulmuştur.

e.)Muhtaçlık Kararını SYDV yapılan müracaatlar ,bu müracaatlar incelenir ve karara bağlanır.

f)65 yaşı dolmuş,SYDV muhtaç kararı vermiş ise aylık 1.751×0,076998=134,82 TL.

Birinci fıkra kapsamına girenlerden, her ne nam altında olursa olsun her türlü gelirler toplamı esas alınmak suretiyle,

hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelir tutarı 16 yaşından büyükler için belirlenmiş olan asgari ücretin aylık net

tutarının 1/3’ünden fazla olanlar ile aynı tutardan fazla gelir sağlaması mümkün olan kimseler muhtaç kabul edilemez ve

kendilerine aylık bağlanamaz.


AÇIKLAMASI:

SYDV Gelir testi yapar iken dikkate aldığı tutar;

01/01/2014 İlk Altı Ayı İçin Net(AGİ HARİÇ)=765,67/3=255,22 TL.

Burada 65 yaş aylığı alanların hane içindeki kişi başına düşen geliri dikkate alınıyor.

Örneğin:

Eşi ,kendisi ve 2 torunu ile bir gecekondu da yaşayan Veli Amca 65 yaş aylığı için SYDV müracaat ettiğinde yetkililer yaptıkları denetimde 4 kişilik hanenin gelir toplamı/4 bölünecek 255 TL altında ise muhtaç aylığı bağlanacaktır.

(Ek cümle: 20/2/2014-6525/11 md.) Ayrıca, 24/5/1983 tarihli ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu hükümlerine göre harçlık ödenenler de muhtaç olarak kabul edilemez ve kendilerine bu Kanun hükümlerine göre aylık bağlanamaz.

AÇIKLAMASI:

Son düzenleme ile 2828 sayılı Kanun ile 65 yaş aylığı almaya hak edenlere harçlık ödenmesi bu aylığı almayı engeller.

2014 yılı içinde ödenecek aylık net harçlık tutarları (1620) gösterge rakamının ilgili ay itibarıyla geçerli olan memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarı ödenir.

1620×0,076998=124,74 TL.

ŞİMDİ TERCİH YAPACAKLAR HARÇLIK MI? AYLIK MI?

65 YAŞ AYLIĞI=134,82 TL.

HARÇLIK=124,74 TL.

Hangisini almak istiyorsa onu tercih edecektir.

Kaynak: http://www.alitezel.com/index.php?sid=yazi&id=6684

Kategoriler
Sosyal Güvenlik
Yorum Yok

Yazıya Yorum Yapın

*

*

SON YAZILANLAR

 • 3 Yıl Vergi Yok

  2016 yılının başında 6663 sayılı torba yasa ile yürürlüğe giren genç girişimciye teşvik uygulaması birçok mükellef tarafından bilinmiyor. Söz konusu teşvik uygulaması önemli avantajlar sağlıyor, ancak uygulama oldukça sınırlı...
 • Dava Açacaklar DİKKAT ! İş Hukukunda Yeni Dönem…

  KPMG Vergi Hukuk Bölüm Başkanı, Şirket Ortağı Onur Küçük’ün kaleme aldığı makaleye göre kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, kötü niyet tazminatı, sendikal tazminat ve ücret alacağına ilişkin diğer tüm talepler...
 • Damga Vergisi Oranları 2017

  2017 Yılı Damga Vergisi Oranları açıklanmıştır. 2016 yılında uygulanan maktu vergi tutarları yeniden değerleme oranı dahil olmak üzere %7,5 oranında artırılmıştır. 2017 yılı Damga Vergisi Oranları 29931 Sayılı Resmî...
 • 2017 Yılı Yaşlı, Engelli Ve Engelli Yakını Aylık Rehberi

  Sosyal güvenlik sistemimizde prim almadan devlet tarafından muhtaç olan yaşlı, engelli ve engelliye bakan kişilere aylık bağlanmaktadır. Söz konusu aylıklara hak kazanmak için asgari ücret baz alınmak suretiyle muhtaçlık...