Aralık sonuna kadar faturaları alın ki KDV’sini indirebilin

EKİ GÜNDÜZ / VERGİ PORTALI Aralık sonuna kadar faturaları alın ki KDV’sini indirebilin Yılsonu kapanışının yaklaşması dolayısıyla; hesap döneminin kapanışından sonra gelen faturalarda yer alan Katma Değer Vergisi’nin indirimi konusundaki aşağıdaki...
EKİ GÜNDÜZ / VERGİ PORTALI
Aralık sonuna kadar faturaları alın ki KDV’sini indirebilin

Yılsonu kapanışının yaklaşması dolayısıyla; hesap döneminin kapanışından sonra gelen faturalarda yer alan Katma Değer Vergisi’nin indirimi konusundaki aşağıdaki hususları hatırlatmak istiyorum.
1. Belge tarihi 2013, içerik 2013, kayıt tarihi 2014 olması durumunda
Geç gelen fatura ve belgelerde yer alan KDV’nin indirim konusu yapılabilmesi için belgelerin ilgili dönemin yasal defterlerine VUK’ta yer alan yasal kayıt süresi içinde kaydedilmiş olması gerekmektedir. KDV beyanname verme süresinden sonra ancak yasal kayıt süresi içinde geçmiş yıl defterlerine kaydedilen belgelerde yer alan KDV’nin ilgili dönem KDV beyannamesi düzeltilerek indirim konusu yapılması mümkün olmaktadır.
Kayıt süresi bitmeden defterlerin kapatılmış olması veya belgelerin kayıt süresinin sonrasında gelmesi ve belgelerin 2014 yılına kaydedilmesi durumunda belgelerde yer alanKDV’nin indirim konusu yapılmasının doğru olmayacağı kanaatindeyiz. Söz konusu belgelerde yer alan KDV dahil tutarın 2014 yılı 681 Önceki Dönem Gider ve Zararları hesabına kaydedilmesi ve 2013 yılı Kurumlar Vergisi Beyannamesi’nde indirim (Mali İdare daha önce bu görüşte olmasına rağmen fikir değiştirebilir), 2014 yılı Kurumlar Vergisi Beyannamesi’nde de KKEG olarak dikkate alınması gerektiği görüşündeyiz.
2. Belge tarihi 2014 içerik 2013, kayıt tarihi 2014 olması durumunda
2014 yılı 681 hesaba kaydedilen 2014 tarihli belgelerde, vergiyi doğuran olay 2013 yılında meydana gelmiş ise belge tarihi 2014 olsa bile KDV’nin indirim konusu yapılmaması, KDV dahil tutarın 2014 yılı 681 Önceki Dönem Gider ve Zararları hesabına kaydedilmesi ve 2013 yılı Kurumlar Vergisi Beyannamesi’nde indirim (Mali İdare daha önce bu görüşte olmasına rağmen fikir değiştirebilir), 2014 yılı Kurumlar Vergisi Beyannamesi’nde de KKEG olarak dikkate alınması gerektiği görüşündeyiz. Bu duruma ilişkin olarak, 2013 yılında fiilen verilen bir eğitime ilişkin faturanın 2014 tarihli düzenlenmesi, 2013 yılında sevk irsaliyesi ile teslim edilen mala ilişkin faturanın 2014 tarihli olması gibi örnekler verilebilir.
Konuya ilişkin olarak 119 Seri No’lu KDV Genel Tebliği’nde KDVK’nın 29. maddesine atıfta bulunularak “…..Bir başka deyişle vergiyi doğuran olayın vuku bulduğu takvim yılı içerisinde kanuni defterlere kaydedilmeyen fatura ve benzeri belgelerde yer alan KDV tutarlarının indirimi ve iade hesabına dahil edilmesi mümkün değildir.” hükmünün yer aldığını hatırlatmak isteriz.
Yukarıdaki açıklamalarımız ve ilgili tebliğ gözönünde bulundurulduğunda; bu tür dönem atlayan faturaların KDV indiriminin eleştiriye açık olduğunu önemle hatırlatmak isteriz.Dolayısıyla KDV indirim hakkından yararlanabilmek adına, dönem içinde alınan mal ve hizmetlere ilişkin olarak düzenlenecek olan faturaların, dönem kapanışından önce teminedilmesinin büyük önem arz ettiğini önemle vurgulamak isteriz.
3. Sorumlu sıfatıyla beyan edilip ödenecek KDV’lerin indirimi
Mali İdare sorumlu sıfatıyla beyan edilip ödenen KDV’lerin de ancak ilgili dönemde indirilebileceği, sonraki dönemlerde indirilemeyeceğini ifade etmeye başlamıştır.
Bu nedenle 2013 ile ilgili royalty, lisans, hizmet bedeli vb. ödemelerin faturalarının en geç Aralık 2013 tarihli alınmasında fayda bulunmaktadır.
Kaynak:Dünya Gazetesi
(http://www.dunya.com/aralik-sonuna-kadar-faturalari-alin-ki-kdvsini-indirebilin-154003yy.htm)

 

Kategoriler
Vergi
Yorum Yok

Yazıya Yorum Yapın

*

*

SON YAZILANLAR

 • Damga Vergisi Oranları 2017

  2017 Yılı Damga Vergisi Oranları açıklanmıştır. 2016 yılında uygulanan maktu vergi tutarları yeniden değerleme oranı dahil olmak üzere %7,5 oranında artırılmıştır. 2017 yılı Damga Vergisi Oranları 29931 Sayılı Resmî...
 • Sözleşme Süresinin Uzaması ve Damga Vergisi

  Konut ve çatılı iş yeri kira sözleşmeleri genellikle belirli bir süre için yapılırlar. Sözleşmelere de genellikle, süre bitiminden belli süre önce tarafların fesih bildiriminde bulunmadıkça sözleşmenin süresinin uzayacağına ilişkin...
 • İşyerleri Panik Yok Haftaya Pazartesine Kadar Uzadı

  Bana e-mail gönderenlere toplu cevaptır: Son ödeme günü 2 Ocak 2017 olan prim ve diğer tüm alacakların tahsilat işlemi 9 Ocak 2017 tarihine kadar uzatılmıştır. SGK  alacaklarının tahsiline ilişkin...
 • İhracatçılar, Devletten 370 Bin Dolar Hibe Nasıl Alabilir?

  02.12.2016 Gün ve 29906 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan 2016/03 Sayılı Yurt Dışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Para Kredi ve Koordinasyon Kurulu Tebliği İlgiTebliğ ile; Türkiye’de faaliyet...