Aralık sonuna kadar faturaları alın ki KDV’sini indirebilin

EKİ GÜNDÜZ / VERGİ PORTALI Aralık sonuna kadar faturaları alın ki KDV’sini indirebilin Yılsonu kapanışının yaklaşması dolayısıyla; hesap döneminin kapanışından sonra gelen faturalarda yer alan Katma Değer Vergisi’nin indirimi konusundaki aşağıdaki...
EKİ GÜNDÜZ / VERGİ PORTALI
Aralık sonuna kadar faturaları alın ki KDV’sini indirebilin

Yılsonu kapanışının yaklaşması dolayısıyla; hesap döneminin kapanışından sonra gelen faturalarda yer alan Katma Değer Vergisi’nin indirimi konusundaki aşağıdaki hususları hatırlatmak istiyorum.
1. Belge tarihi 2013, içerik 2013, kayıt tarihi 2014 olması durumunda
Geç gelen fatura ve belgelerde yer alan KDV’nin indirim konusu yapılabilmesi için belgelerin ilgili dönemin yasal defterlerine VUK’ta yer alan yasal kayıt süresi içinde kaydedilmiş olması gerekmektedir. KDV beyanname verme süresinden sonra ancak yasal kayıt süresi içinde geçmiş yıl defterlerine kaydedilen belgelerde yer alan KDV’nin ilgili dönem KDV beyannamesi düzeltilerek indirim konusu yapılması mümkün olmaktadır.
Kayıt süresi bitmeden defterlerin kapatılmış olması veya belgelerin kayıt süresinin sonrasında gelmesi ve belgelerin 2014 yılına kaydedilmesi durumunda belgelerde yer alanKDV’nin indirim konusu yapılmasının doğru olmayacağı kanaatindeyiz. Söz konusu belgelerde yer alan KDV dahil tutarın 2014 yılı 681 Önceki Dönem Gider ve Zararları hesabına kaydedilmesi ve 2013 yılı Kurumlar Vergisi Beyannamesi’nde indirim (Mali İdare daha önce bu görüşte olmasına rağmen fikir değiştirebilir), 2014 yılı Kurumlar Vergisi Beyannamesi’nde de KKEG olarak dikkate alınması gerektiği görüşündeyiz.
2. Belge tarihi 2014 içerik 2013, kayıt tarihi 2014 olması durumunda
2014 yılı 681 hesaba kaydedilen 2014 tarihli belgelerde, vergiyi doğuran olay 2013 yılında meydana gelmiş ise belge tarihi 2014 olsa bile KDV’nin indirim konusu yapılmaması, KDV dahil tutarın 2014 yılı 681 Önceki Dönem Gider ve Zararları hesabına kaydedilmesi ve 2013 yılı Kurumlar Vergisi Beyannamesi’nde indirim (Mali İdare daha önce bu görüşte olmasına rağmen fikir değiştirebilir), 2014 yılı Kurumlar Vergisi Beyannamesi’nde de KKEG olarak dikkate alınması gerektiği görüşündeyiz. Bu duruma ilişkin olarak, 2013 yılında fiilen verilen bir eğitime ilişkin faturanın 2014 tarihli düzenlenmesi, 2013 yılında sevk irsaliyesi ile teslim edilen mala ilişkin faturanın 2014 tarihli olması gibi örnekler verilebilir.
Konuya ilişkin olarak 119 Seri No’lu KDV Genel Tebliği’nde KDVK’nın 29. maddesine atıfta bulunularak “…..Bir başka deyişle vergiyi doğuran olayın vuku bulduğu takvim yılı içerisinde kanuni defterlere kaydedilmeyen fatura ve benzeri belgelerde yer alan KDV tutarlarının indirimi ve iade hesabına dahil edilmesi mümkün değildir.” hükmünün yer aldığını hatırlatmak isteriz.
Yukarıdaki açıklamalarımız ve ilgili tebliğ gözönünde bulundurulduğunda; bu tür dönem atlayan faturaların KDV indiriminin eleştiriye açık olduğunu önemle hatırlatmak isteriz.Dolayısıyla KDV indirim hakkından yararlanabilmek adına, dönem içinde alınan mal ve hizmetlere ilişkin olarak düzenlenecek olan faturaların, dönem kapanışından önce teminedilmesinin büyük önem arz ettiğini önemle vurgulamak isteriz.
3. Sorumlu sıfatıyla beyan edilip ödenecek KDV’lerin indirimi
Mali İdare sorumlu sıfatıyla beyan edilip ödenen KDV’lerin de ancak ilgili dönemde indirilebileceği, sonraki dönemlerde indirilemeyeceğini ifade etmeye başlamıştır.
Bu nedenle 2013 ile ilgili royalty, lisans, hizmet bedeli vb. ödemelerin faturalarının en geç Aralık 2013 tarihli alınmasında fayda bulunmaktadır.
Kaynak:Dünya Gazetesi
(http://www.dunya.com/aralik-sonuna-kadar-faturalari-alin-ki-kdvsini-indirebilin-154003yy.htm)

 

Kategoriler
Vergi
Yorum Yok

Yazıya Yorum Yapın

*

*

SON YAZILANLAR

 • KDV Beyannamesi Hazırlarken Bunları Yapmayın

  Değerli okurlar, mesleğe yeni başlayanların KDV beyannamesi hazırlarken özellikli hususlarda sıklıkla yanlışlıklar yaptıkları görülmüştür. Bu nedenle bu hafta, KDV beyannamesi hazırlarken bilinmesi gereken özellikli noktaların neler olduğuna teorik ve...
 • SPK-TMS ve TTK Açısından Borca Batıklık Durumu

  Yeni 6102 sayılı TTK. İle birlikte hem TTK’ya göre ve Vergi Usul Kanununa (VUK) göre hazırlanan bilançolar ve Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına (TFRS) göre hazırlanan bilançolar karşımıza gelmeye başlamıştır....
 • Danimarka’nın ‘sabrı tükendi’: Vergi dairesi kapatılıyor

  Danimarka Başbakanı Lars Løkke Rasmussen dün düzenlediği basın toplantısında 12 yıl önce kurulan Danimarka Vergi Dairesi’nin (Skat) kapatılacağını açıkladı. Rasmussen, kurulduğu günden bu yana skandallarla çalkalanan Danimarka Vergi Dairesi’nin...
 • KDV’de İngiliz modelinin detayları

  Maliye Bakanı Naci Ağbal, KDV uygulamasında yeni bir sistem üzerinde çalıştıklarını, İngiliz modelini değerlendirdiklerini açıklamıştı. Bakan Ağbal’ın açıklamasına göre sistem değişikliğine gidilerek, başta KDV iadesi olmak üzere aksayan yönler...