Arsayı Müteahhide Verdin, KDV Var mı?

KDV yasası yürürlüğe gireli neredeyse 30 yıl oldu. Hala bu konu tartışılıyor. Nasıl tartışılmasın ki her yıl onbinlerce kişi; -Yıllar önce aldığı arsayı, “kat karşılığı” müteahhide veriyor, -Eski binasını,...

KDV yasası yürürlüğe gireli neredeyse 30 yıl oldu. Hala bu konu tartışılıyor.
Nasıl tartışılmasın ki her yıl onbinlerce kişi;

-Yıllar önce aldığı arsayı, “kat karşılığı” müteahhide veriyor,
-Eski binasını, yıkılıp arsasının üzerine daha büyük ve daha iyi bir bina yapılması için “kat karşılığı” müteahhide veriyor.
-Miras kalan bir arsa, mirasçılar tarafından “kat karşılığı” müteahhide veriliyor.
Müteahhitler de bu arsanın karşılığında, belirli sayıda daire ve dükkânı arsa sahibine veya sahiplerine veriyorlar.
İşte bu aşamada, arsa sahiplerine verilecek daire ve dükkanlara  “yüzde 1, yüzde 8 veya 18 KDV uygulanacak mı uygulanmayacak mı?
Başka bir anlatımla, KDV var mı yok mu?

MALİYE’YE GÖRE KDV VAR
Maliye, bu konuda bir KDV Genel Tebliği, bir KDV sirküleri ve yüzlerce özelge yayınlamış. (Bkz. 30 No.lu KDV Tebliği ve 60 No.lu KDV sirküleri)
Maliye hepsinde de “Arsa sahiplerine, daire ve dükkân teslimi KDV’ye tabidir” diye açıklama yapmış. Yazılı olarak soranlara da aynı yönde yanıt vermiş ve vermeye devam ediyor.
Vergi müfettişleri de tapulardan “arsasını kat karşılığı” veren arsa sahipleri ile inşaatı yapan müteahhitleri buluyor. Ardından da KDV’ydi, Gelir ve Kurumlar Vergisiydi, Damga Vergisiydi.. derken “vergi incelemeleri” başlıyor.
Sonra da olanlar oluyor!..
Bunu bilen müteahhitler de daire ve dükkanları teslim aşamasında;
“Arkadaş, sana fatura keseceğim. Teslim edeceğim daire ve dükkânların emsal satış bedeli üzerinden, şu kadar KDV ödeyeceksin” diyor.

DANIŞTAY’A GÖRE KDV YOK
Danıştay’ın yerleşik görüşü; bir kişinin kat edinme karşılığı arsasını müteahhide vermesi ve inşa edilen binada kat sahibi olması, servetin değerlendirilmesi, servetin biçim değiştirmesi olduğundan, burada değer artışı kazancından söz edilemez. (Dn. Vergi Dava D. Genel Kurul K. 25.06.2004 tarih ve E.2004/51, K.2004/80)
Arsa sahibine daire verilmesi işlemi de KDV’ye tabi değildir. (Dn. Vergi Dava DGK, K.25.11.1998 Tarih ve E.1997/415, K.1998/444)
Bu görüş, Danıştay’ın vergi davalarına bakan biriminin, müşterek toplantısında almış olduğu kararlara dayalı olduğundan, son derece önemlidir.

ÖRNEK KARARLAR
Bu konuda verilen kararlar, “İnşaat Muhasebesi Vergilendirilmesi, 18. Baskı, 2014” kitabımızda yer alıyor. Aşağıda, son kararların özetine yer verilmiştir.
-Arsa payı karşılığı konut teslimi, KDV’ye tabi değildir. (Dn.3.D., 8.10.2013 Tarih ve E.2011/1211, K.2013/3895; Dn.3.D., 7.11.2012 Tarih ve E.2010/4804, K.2012/3508)
-Arsa karşılığı inşa edilen bağımsız bölümlerden, arsa sahiplerine yapılan işyeri teslimleri KDV’ye tabi değildir. İnşaat firmasının “ihtirazi kayıtla” verdiği KDV beyannamesi üzerinden tahakkuk ettirilen KDV yasaya uygun olmadığından, kaldırılması gerekir. (Dn.4.D., 21.11.2013 Tarih ve E.2010/3166, K.2013/8525)
-Arsa karşılığı inşa edilen binanın, bağımsız bölümlerinden arsa sahiplerine yapılan teslimler, trampa ve satış niteliği taşımadığından ve kendine özgü hukuki bir işlem olduğundan, KDV’ye tabi değildir. (Dn.3.D., 12.3.2013 Tarih ve E.2013/4937, K.2013/685)
-Kooperatifin, arsa karşılığı konut teslimi KDV’ye tabi değildir. (Dn.4.D., 24.01.2013 Tarih ve E.2012/7111, K.20143/134)

Kaynak: http://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/26069812.asp

Kategoriler
Vergi
Yorum Yok

Yazıya Yorum Yapın

*

*

SON YAZILANLAR

 • Muhasebecilerde / Mali Müşavirlerde Zorunlu Olarak Elektronik Serbest Meslek Makbuzu Uygulaması Başlıyor

  Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’nca Serbest Meslek Makbuzu , Sevk İrsaliyesi ve Müstahsil Makbuzu belgelerinin elektronik ortamda düzenlenme, iletilme ve muhafazasına imkan veren Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ Taslağı hazırlandı. (26.08.2017)...
 • Muhtasar Beyanname Değişikliği hk

  “MUH” kodlu muhtasar beyannamenin “Ekler” bölümünde yer alan “İşyeri/İşçi Bilgileri” kulakçığında değişiklik yapılmıştır. Mükelleflerimizin beyanname düzenleme programını (BDP) güncellemeleri gerekmektedir....
 • GİB’den Duyuru

  2017/2. Dönem Kurum Geçici Vergisi Beyannamesinin ekler kısmında değişiklik olması nedeniyle beyanname alımına 10 Temmuz 2017 tarih itibariyle başlanacaktır....
 • 3 Yıl Vergi Yok

  2016 yılının başında 6663 sayılı torba yasa ile yürürlüğe giren genç girişimciye teşvik uygulaması birçok mükellef tarafından bilinmiyor. Söz konusu teşvik uygulaması önemli avantajlar sağlıyor, ancak uygulama oldukça sınırlı...