Arsayı Müteahhide Verdin, KDV Var mı?

KDV yasası yürürlüğe gireli neredeyse 30 yıl oldu. Hala bu konu tartışılıyor. Nasıl tartışılmasın ki her yıl onbinlerce kişi; -Yıllar önce aldığı arsayı, “kat karşılığı” müteahhide veriyor, -Eski binasını,...

KDV yasası yürürlüğe gireli neredeyse 30 yıl oldu. Hala bu konu tartışılıyor.
Nasıl tartışılmasın ki her yıl onbinlerce kişi;

-Yıllar önce aldığı arsayı, “kat karşılığı” müteahhide veriyor,
-Eski binasını, yıkılıp arsasının üzerine daha büyük ve daha iyi bir bina yapılması için “kat karşılığı” müteahhide veriyor.
-Miras kalan bir arsa, mirasçılar tarafından “kat karşılığı” müteahhide veriliyor.
Müteahhitler de bu arsanın karşılığında, belirli sayıda daire ve dükkânı arsa sahibine veya sahiplerine veriyorlar.
İşte bu aşamada, arsa sahiplerine verilecek daire ve dükkanlara  “yüzde 1, yüzde 8 veya 18 KDV uygulanacak mı uygulanmayacak mı?
Başka bir anlatımla, KDV var mı yok mu?

MALİYE’YE GÖRE KDV VAR
Maliye, bu konuda bir KDV Genel Tebliği, bir KDV sirküleri ve yüzlerce özelge yayınlamış. (Bkz. 30 No.lu KDV Tebliği ve 60 No.lu KDV sirküleri)
Maliye hepsinde de “Arsa sahiplerine, daire ve dükkân teslimi KDV’ye tabidir” diye açıklama yapmış. Yazılı olarak soranlara da aynı yönde yanıt vermiş ve vermeye devam ediyor.
Vergi müfettişleri de tapulardan “arsasını kat karşılığı” veren arsa sahipleri ile inşaatı yapan müteahhitleri buluyor. Ardından da KDV’ydi, Gelir ve Kurumlar Vergisiydi, Damga Vergisiydi.. derken “vergi incelemeleri” başlıyor.
Sonra da olanlar oluyor!..
Bunu bilen müteahhitler de daire ve dükkanları teslim aşamasında;
“Arkadaş, sana fatura keseceğim. Teslim edeceğim daire ve dükkânların emsal satış bedeli üzerinden, şu kadar KDV ödeyeceksin” diyor.

DANIŞTAY’A GÖRE KDV YOK
Danıştay’ın yerleşik görüşü; bir kişinin kat edinme karşılığı arsasını müteahhide vermesi ve inşa edilen binada kat sahibi olması, servetin değerlendirilmesi, servetin biçim değiştirmesi olduğundan, burada değer artışı kazancından söz edilemez. (Dn. Vergi Dava D. Genel Kurul K. 25.06.2004 tarih ve E.2004/51, K.2004/80)
Arsa sahibine daire verilmesi işlemi de KDV’ye tabi değildir. (Dn. Vergi Dava DGK, K.25.11.1998 Tarih ve E.1997/415, K.1998/444)
Bu görüş, Danıştay’ın vergi davalarına bakan biriminin, müşterek toplantısında almış olduğu kararlara dayalı olduğundan, son derece önemlidir.

ÖRNEK KARARLAR
Bu konuda verilen kararlar, “İnşaat Muhasebesi Vergilendirilmesi, 18. Baskı, 2014” kitabımızda yer alıyor. Aşağıda, son kararların özetine yer verilmiştir.
-Arsa payı karşılığı konut teslimi, KDV’ye tabi değildir. (Dn.3.D., 8.10.2013 Tarih ve E.2011/1211, K.2013/3895; Dn.3.D., 7.11.2012 Tarih ve E.2010/4804, K.2012/3508)
-Arsa karşılığı inşa edilen bağımsız bölümlerden, arsa sahiplerine yapılan işyeri teslimleri KDV’ye tabi değildir. İnşaat firmasının “ihtirazi kayıtla” verdiği KDV beyannamesi üzerinden tahakkuk ettirilen KDV yasaya uygun olmadığından, kaldırılması gerekir. (Dn.4.D., 21.11.2013 Tarih ve E.2010/3166, K.2013/8525)
-Arsa karşılığı inşa edilen binanın, bağımsız bölümlerinden arsa sahiplerine yapılan teslimler, trampa ve satış niteliği taşımadığından ve kendine özgü hukuki bir işlem olduğundan, KDV’ye tabi değildir. (Dn.3.D., 12.3.2013 Tarih ve E.2013/4937, K.2013/685)
-Kooperatifin, arsa karşılığı konut teslimi KDV’ye tabi değildir. (Dn.4.D., 24.01.2013 Tarih ve E.2012/7111, K.20143/134)

Kaynak: http://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/26069812.asp

Kategoriler
Vergi
Yorum Yok

Yazıya Yorum Yapın

*

*

SON YAZILANLAR

 • KDV Beyannamesi Hazırlarken Bunları Yapmayın

  Değerli okurlar, mesleğe yeni başlayanların KDV beyannamesi hazırlarken özellikli hususlarda sıklıkla yanlışlıklar yaptıkları görülmüştür. Bu nedenle bu hafta, KDV beyannamesi hazırlarken bilinmesi gereken özellikli noktaların neler olduğuna teorik ve...
 • SPK-TMS ve TTK Açısından Borca Batıklık Durumu

  Yeni 6102 sayılı TTK. İle birlikte hem TTK’ya göre ve Vergi Usul Kanununa (VUK) göre hazırlanan bilançolar ve Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına (TFRS) göre hazırlanan bilançolar karşımıza gelmeye başlamıştır....
 • Danimarka’nın ‘sabrı tükendi’: Vergi dairesi kapatılıyor

  Danimarka Başbakanı Lars Løkke Rasmussen dün düzenlediği basın toplantısında 12 yıl önce kurulan Danimarka Vergi Dairesi’nin (Skat) kapatılacağını açıkladı. Rasmussen, kurulduğu günden bu yana skandallarla çalkalanan Danimarka Vergi Dairesi’nin...
 • KDV’de İngiliz modelinin detayları

  Maliye Bakanı Naci Ağbal, KDV uygulamasında yeni bir sistem üzerinde çalıştıklarını, İngiliz modelini değerlendirdiklerini açıklamıştı. Bakan Ağbal’ın açıklamasına göre sistem değişikliğine gidilerek, başta KDV iadesi olmak üzere aksayan yönler...