Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar

Anılan Bakanlar Kurulu Kararında yer alan (I) ve (II) sayılı listelerdeki şirketler dışında, aşağıda belirtilen 3 şarttan en az ikisini sağlayan şirketler bağımsız denetime tabi sayılmıştır. Eski Hali a)...

Anılan Bakanlar Kurulu Kararında yer alan (I) ve (II) sayılı listelerdeki şirketler dışında, aşağıda belirtilen 3 şarttan en az ikisini sağlayan şirketler bağımsız denetime tabi sayılmıştır.

Eski Hali

a) Aktif toplamının 150 milyon TL ve üstünde olması

b) Yıllık net satış hasılatının 200 milyon TL ve üstünde olması

c) Çalışan sayısının 500 ve üstünde olması.

Yeni Hali

a) Aktif toplamının 75 milyon TL ve üstünde olması

b) Yıllık net satış hasılatının 150 milyon TL ve üstünde olması

c) Çalışan sayısının 250 ve üstünde olması.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/03/20140314-9-1.pdf

Kategoriler
Denetim
Yorum Yok

Yazıya Yorum Yapın

*

*

SON YAZILANLAR