Basit Usul Beyanname Dönemi

Geliri, sadece basit usulde tespit edilen ticari kazançlardan ibaret olan mükellefler için beyanname verme süresi 1 Şubat 2014 tarihinde başladı. Basit usulde ticari kazancın tespiti Basit usulde ticari kazanç,...

Geliri, sadece basit usulde tespit edilen ticari kazançlardan ibaret olan mükellefler için beyanname verme süresi 1 Şubat 2014 tarihinde başladı.

Basit usulde ticari kazancın tespiti

Basit usulde ticari kazanç, bir hesap dönemi içinde elde edilen hasılat ile giderler ve satılan malların alış bedelleri arasındaki müspet farktır. Bu fark, faaliyetle ilgili olarak alınması ve verilmesi mecburi olan alış ve giderler ve hâsılatlara ilişkin belgelerde yazılı tutarlara göre hesaplanacaktır.

Kazancın bu şekilde tespiti sırasında emtia ticareti ile uğraşanlarca;

-Hesap dönemi sonundaki emtia mevcudunun değeri hâsılata,

-Hesap dönemi başındaki emtia mevcudunun değeri giderlere

ilave edilecektir.

Ancak, kullanılan sabit kıymetler gider yazılmayacak ve üzerlerinden

amortisman hesaplanmayacaktır. Kazancı basit usulde tespit edilen mükelleflerin defter tutma yükümlülükleri bulunmamaktadır.

Beyanname verilme zamanı ve yeri:

Gelirin sadece basit usulde tespit edilen ticari kazançlardan ibaret olması halinde, 2013 yılı kazançlarına ilişkin yıllık beyanname 25 Şubat 2014 akşamına kadar verilecektir.

Basit usulde tespit edilen ticari kazanç yanında beyana tabi başka bir

gelir unsurunun bulunması halinde, 2013 yılı kazançlarına ilişkin yıllık beyanname 2014 Yılı Mart ayının başından yirmibeşinci günü akşamına kadar verilecektir.

Beyanname, kayıtlı bulunulan vergi dairesine verilecektir.

Beyanname elden verilebileceği gibi posta ile de gönderilebilecektir.

Beyanname taahhütlü olarak posta ile gönderildiğinde, postaya veriliş

tarihi beyannamenin verildiği tarih olarak kabul edilecektir.

Beyanname normal (adi) posta ile veya özel dağıtım şirketleri

aracılığıyla gönderilirse, vergi dairesine ulaştığı tarih beyannamenin

verildiği tarih olarak kabul edilecektir. Bu nedenle mutlaka taahhütlü

posta ile gönderilmesinde fayda vardır.

Tam otomasyona geçen vergi dairesi mükellefleri beyannamelerini,

elektronik beyanname gönderme aracılık yetkisi almış olan, basit usul

mükelleflerinin bağlı olduğu meslek odaları veya 3568 sayılı Kanun

uyarınca yetki almış olup bağımsız çalışan Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirler aracılığı ile elektronik ortamda gönderebilirler.

Beyannamenin doldurulmasında dikkat edilecek hususlar:

-Beyanname bir örnek doldurulacaktır.

-Mavi veya siyah tükenmez kalem kullanılarak büyük matbaa harfleri ile

doldurulacaktır.

-Okunaklı bir şekilde yazılması silinti ve kazıntı yapılmadan düzenlenmesine özen

gösterilmesi gerekmektedir.

-Rakamlar arasına herhangi bir işaret konulmayacaktır.

-Sayısal ifadeler romen rakamı ile yazılmayacaktır.

-Alfabetik karakterler sola, sayısal karakterler sağa yanaşık olarak yazılacaktır.

Elektronik ortamda beyanname verecek olan mükellefler beyannamelerini;

http://www.gib.gov.tr/fileadmin/beyannamerehberi/2014_basit_usul.pdf

Adresinde yer alan kılavuza uygun olarak dolduracaklardır.

Kaynak: http://www.gazeteyenigun.com.tr/koseyazilari/28456/basit-usul-beyanname-donemi

Kategoriler
GüncelVergi
Yorum Yok

Yazıya Yorum Yapın

*

*

SON YAZILANLAR