Beyan süreleri yeniden düzenlenmeli

Gelir Vergisi Kanun Tasarısı, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Alt Komisyonu’nda görüşülmeye başlanacak. Bu tasarının görüşülmeye başlanılması ile beyan sürelerinin yeniden düzenlenmesi de doğal olarak gündeme gelecektir. Bu konuyu...

Gelir Vergisi Kanun Tasarısı, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Alt Komisyonu’nda görüşülmeye başlanacak. Bu tasarının görüşülmeye başlanılması ile beyan sürelerinin yeniden düzenlenmesi de doğal olarak gündeme gelecektir. Bu konuyu biz daha önce de gündeme getirmiştik. Ama bir kez daha gündeme getirmekte yarar görüyoruz.
Halen yürürlükteki beyan süreleri Gelir İdaresi’nin tüm vergi daireleri itibarıyla web tabanlı sisteme geçmesinden önce düzenlenmişti. Onun için de beyan süresi ile ödeme süresi arasına üç günlük (gelir kurumlar vergisi beyannamelerinde 5 günlük) bir zaman konulmuştu. Oysa bugün gelinen noktada artık Gelir İdaresi tüm vergi daireleri itibarıyla web tabanlı sisteme geçmiş bulunuyor. Şu anda internetten verilen bir beyanname onaylandığı anda bankacılık sistemine de düşüyor. Bankacılık sisteminden ödemesi anında yapılabiliyor. O nedenle artık beyan ve ödeme süreleri arasındaki bu 3 veya 5 günlük farkların bulunması ihtiyacı ortadan kalkmıştır.
Şu anda beyan ve ödeme süreleri arasına sadece bir günlük fark   konulması yeterli hale gelmiştir. Bu bir günlük farkın olmasına da normalde ihtiyaç yok. Ancak, bunun nedeni   sadece son gün beyanname gönderen meslek mensubunun bunu iş sahibine bildirmesi ve iş sahibinin de vergi ödemesini yapabilmesi için bir günlük süre yeterli olacaktır.
Bu yapıldığında idarenin beyanname uzatma ihtiyacı da olmayacak. Mevzuattaki sistem kendi içerisinde mücbir sebep halleri de dahil daha sağlıklı bir şekilde işleyecektir. Meslek mensubu da böyle bir ek süre beklentisi olmaksızın beyannameleri hazırlama yoluna gitmeye çalışacaktır.
Gelir ve kurumlar vergisi beyan süreleri öne çekilmemeli

Gelir Vergisi Kanunu Tasarısı’nda bir önemli konu da geçici vergide son dönemin kaldırılmasıdır.  Bu son derece olumlu bir adımdır.  Ancak son geçici vergi beyannamesinin kaldırılıp, yerine gelir ve kurumlar vergisini beyan sürelerinin birer ay öne çekilmesi ise üzerinde tekrar düşünülmesi gereken bir konudur. Benim düşüncem, gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerinin verilme süresinin birer ay öne çekilmesi mevcut alışkanlıklar da dikkate alındığında, ciddi zorluk yaratacaktır. Bu nedenle konunun tekrar değerlendirilmesinde yarar bulunmaktadır.
Elbette son geçici vergi beyanının kaldırılması şubat ayında bütçe gelirleri anlamında bir boşluk doğurabilecektir. Bunu önlemek için önerebileceğimiz çözüm, ilk üç geçici vergi beyanının ortalamasına göre son geçici vergi ödemesinin yapılması olabilecektir. Bu akla ‘götürü vergileme mi yapılacak’ gibi bir soru getirebilir. Ancak geçici vergi adı üzerinde geçici olduğu için bir götürü vergileme eleştirisi haklı olmayacaktır. Sonuçta yıllık beyanname üzerinden şayet fazla ödenmiş geçici vergi durumu söz konusu ise bunun mahsup ve iadesi imkanı zaten bulunmaktadır. Amaç buradaki beyan külfetinin ortadan kaldırılmasıdır. Yoksa kamunun gelir dengesine zarar verilmesi değildir. O zaman da burada herhangi bir sorun olması söz konusu olamaz.

Kaynak:İTO PORTAL

Kategoriler
Vergi
Yorum Yok

Yazıya Yorum Yapın

*

*

SON YAZILANLAR

 • Damga Vergisi Oranları 2017

  2017 Yılı Damga Vergisi Oranları açıklanmıştır. 2016 yılında uygulanan maktu vergi tutarları yeniden değerleme oranı dahil olmak üzere %7,5 oranında artırılmıştır. 2017 yılı Damga Vergisi Oranları 29931 Sayılı Resmî...
 • Sözleşme Süresinin Uzaması ve Damga Vergisi

  Konut ve çatılı iş yeri kira sözleşmeleri genellikle belirli bir süre için yapılırlar. Sözleşmelere de genellikle, süre bitiminden belli süre önce tarafların fesih bildiriminde bulunmadıkça sözleşmenin süresinin uzayacağına ilişkin...
 • İşyerleri Panik Yok Haftaya Pazartesine Kadar Uzadı

  Bana e-mail gönderenlere toplu cevaptır: Son ödeme günü 2 Ocak 2017 olan prim ve diğer tüm alacakların tahsilat işlemi 9 Ocak 2017 tarihine kadar uzatılmıştır. SGK  alacaklarının tahsiline ilişkin...
 • İhracatçılar, Devletten 370 Bin Dolar Hibe Nasıl Alabilir?

  02.12.2016 Gün ve 29906 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan 2016/03 Sayılı Yurt Dışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Para Kredi ve Koordinasyon Kurulu Tebliği İlgiTebliğ ile; Türkiye’de faaliyet...