Ciro Primleri İle İlgili KDV İadesinde Bitmeyen Sorunlar

Önceki yıllarda düşük oranlı KDV’ye tabi mal satan şirketlerin indiremedikleri KDV’nin mahsup ve iadesinde sorun yaşanmazken, konu birden sorunlu hale geldi. Ciro primi nedir? Mal satan şirketler, alıcıların daha...
Önceki yıllarda düşük oranlı KDV’ye tabi mal satan şirketlerin indiremedikleri KDV’nin mahsup ve iadesinde sorun yaşanmazken, konu birden sorunlu hale geldi.

Ciro primi nedir?
Mal satan şirketler, alıcıların daha fazla mal almalarını özendirmek için ciroya bağlı (çeşitli adlarla) ilave indirimler sağlarlar. Bu indirim aylık, üç aylık, altı aylık veya yıllık dönemler itibariyle, belli bir ciro aşıldığında satış primi, hâsılat primi, yılsonu iskontosu vb. adlarla uygulanıyor olabilir.

Uzun yıllar hizmet dendi
Mali İdare uzunca bir süre “ciro primi”nin ayrı bir hizmet olduğunu (26 Seri No’lu KDV Genel Tebliği) iddia etti ve KDV oranının da satılan malın oranından farklı, genel oran olduğu şeklinde uygulamaya yön verdi.

116 Seri No’lu KDV Genel Tebliği
Konuya ilişkin olarak yayımlanan 116 Seri No’lu KDV Genel Tebliği’nin “6.2. Fatura ve Benzeri Belgelerde Ayrıca Gösterilmeyip, Yıl Sonlarında, Belli Bir Dönem Sonunda ya da Belli Bir Ciro Aşıldığında Yapılan İskontolar” başlıklı bölümünde; fatura ve benzeri belgelerde ayrıca gösterilmeyip, yıl sonlarında, belli bir dönem sonunda ya da beli bir ciro aşıldığında (satış primi, hasılat primi, yıl sonu iskontosu gibi adlarla) yapılan iskontolar esas itibariyle, asıl işleme ilişkin KDV matrahının değişmesi sonucunu doğurduğu, dolayısıyla KDV matrahında değişiklik vuku bulduğu bu gibi durumlarda KDV Kanununun 35 inci maddesine göre düzeltme yapılması gerektiği açıklanmıştır.

Bu itibarla, fatura ve benzeri vesikalarda gösterilmeyip belli bir dönem sonunda ya da belli bir ciro aşıldığında yapılan iskontolar nedeniyle KDV matrahında değişiklik vuku bulduğu hallerde düzeltme işlemi, alıcı tarafından satıcı adına bir fatura ve benzeri belge düzenlenmek ve bu amaçla düzenlenecek belgede, KDV matrahında değişikliğe neden olan iskonto tutarına ilk teslim veya hizmetin yapıldığı tarihte bu işlem için geçerli olan KDV oranı uygulanmak suretiyle yapılmaktadır.
Buna göre, mal tesliminde bulunduğunuz bayiler ve satış noktaları tarafından firmanıza düzenlenen faturalarda gösterilen söz konusu primlerden; düzenli ödeme primi, iadesizlik primi, özel müşteri primi ve palet iadesi primi faturalarında, KDV matrahında değişikliğe neden olan iskonto tutarına ilk teslim veya hizmetin yapıldığı tarihte bu işlem için geçerli olan KDV oranı uygulanacaktır.

Yaşanan sorunlar ne?
Mali İdare önce ciro priminin düşük oranlı KDV’ye tabi mal satışı ile ilgili olmadığını, bu nedenle de ciro primleriyle ilgili yüklenilen KDV’nin iade konusu yapılamayacağını iddia etti.
Daha sonra yukarıda okuduğunuz 116 Seri No’lu KDV Genel Tebliği’nde yaptığı açıklamalarla bu iddiasından vazgeçti. Mali İdare de bu tebliğle, ciro primlerinin mal bedellerinden indirim olduğunu kabul etmiş oldu.
İade ile ilgili yaşanan ikinci iddia “dönemle” ilgili geldi. Ki ağırlıkla bugün tartışmalar bu çerçevede yürüyor. Mali İdare satılan malla ilgili olup aynı dönemde ödenmeyen ciro primlerinin KDV’ni iade etmek istemiyor.

Ciro primi ne zaman kesinleşir?
Ciro primine niteliği gereği belirlenen şartların oluşması, gerçekleşmesi ile hak kazanılır. Bugün satılan malla ilgili ciro priminin şartları (belli bir miktara, ciroya erişme vb.) üç ay sonra oluşuyorsa, üç ay sonra oluşmuş ve ödenmiş ciro primi nedeniyle yüklenilen KDV’yi iade etmem, sadece indirimde dikkate alabilirsiniz denemez.
Ciro priminin satılan malla ilgili olduğu, bir indirim nev’i olduğu artık tartışmasız.
Kanun gereği de düşük oranlı KDV’ye tabi mal satanların indirim yoluyla giderilemeyen KDV’nin iadesi de yapılmak zorunda.
Ciro primi şartları oluştuğunda, yüklenilip indirilemeyen KDV’nin ya doğduğu dönemde iadesine imkan vermek ya da ilgili olduğu satışla ilişkilendirilip, geçmiş dönemleri düzelterek iadesine imkan vermek gerekir.

Aksi uygulama kim ne derse desin, “ipe un sermektir”.

ZEKİ GÜNDÜZ / DÜNYA

 

Kategoriler
Vergi
Yorum Yok

Yazıya Yorum Yapın

*

*

SON YAZILANLAR

 • KDV Beyannamesi Hazırlarken Bunları Yapmayın

  Değerli okurlar, mesleğe yeni başlayanların KDV beyannamesi hazırlarken özellikli hususlarda sıklıkla yanlışlıklar yaptıkları görülmüştür. Bu nedenle bu hafta, KDV beyannamesi hazırlarken bilinmesi gereken özellikli noktaların neler olduğuna teorik ve...
 • SPK-TMS ve TTK Açısından Borca Batıklık Durumu

  Yeni 6102 sayılı TTK. İle birlikte hem TTK’ya göre ve Vergi Usul Kanununa (VUK) göre hazırlanan bilançolar ve Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına (TFRS) göre hazırlanan bilançolar karşımıza gelmeye başlamıştır....
 • Danimarka’nın ‘sabrı tükendi’: Vergi dairesi kapatılıyor

  Danimarka Başbakanı Lars Løkke Rasmussen dün düzenlediği basın toplantısında 12 yıl önce kurulan Danimarka Vergi Dairesi’nin (Skat) kapatılacağını açıkladı. Rasmussen, kurulduğu günden bu yana skandallarla çalkalanan Danimarka Vergi Dairesi’nin...
 • KDV’de İngiliz modelinin detayları

  Maliye Bakanı Naci Ağbal, KDV uygulamasında yeni bir sistem üzerinde çalıştıklarını, İngiliz modelini değerlendirdiklerini açıklamıştı. Bakan Ağbal’ın açıklamasına göre sistem değişikliğine gidilerek, başta KDV iadesi olmak üzere aksayan yönler...