E-fatura için son başvuru tarihi 1 Eylül 2013.

E-fatura ne demek? Açılımı, elektronik fatura. Mal ve hizmet satan tacirler fatura düzenlemek zorundalar. Bugüne kadar bu yükümlülüğü kâğıt ortamında yerine getiriyorlardı. Bundan sonra  kâğıt kullanılmayacak, faturalar elektronik ortamda...

E-fatura ne demek?
Açılımı, elektronik fatura.

Mal ve hizmet satan tacirler fatura düzenlemek zorundalar.
Bugüne kadar bu yükümlülüğü kâğıt ortamında yerine getiriyorlardı.
Bundan sonra  kâğıt kullanılmayacak, faturalar elektronik ortamda düzenlenecek.
Bu uygulama şimdilik bütün mükellefleri kapsamıyor.
Kimlerin bu kapsamda olduğu 14/12/2012 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 421 sayılı Vergi Usûl Kanunu Genel Tebliği’nde sayılmış.

Buna göre;
• Petrol Piyasası çerçevesinde madenî yağ lisansına sahip olanlar ,
• Bunlardan 2011 takvim yılında mal alan mükelleflerden, 31/12/2011 tarihi itibariyle asgarî 25 Milyon TL brüt satış hasılatına sahip olanlar,
• Alkollü içki, tütün mamülleri ve kolalı gazozları imal, inşa veya ithal edenler,
• Bunlardan 2011 takvim yılında mal alan mükelleflerden 31/12/2011 tarihi itibariyle asgarî 10 Milyon TL brüt satış hasılatına sahip olanlar,
1 Eylül 2013 tarihine kadar Gelir İdaresi Başkanlığı’na müracaat etmelidirler.
Bu mükelleflerin alt yapı çalışmalarını 31 Aralık 2013 tarihine kadar tamamlayarak yeni yılda kendi aralarında kâğıt yerine e-fatura sistemine geçmeleri gerekiyor.

Aksi durumda e-fatura düzenlemeyen mükelleflerle, zorunlu olmasına rağmen e-fatura almayan mükellefler için yıllık 94 bin TL’yi geçmemek üzere fatura da yazılması gereken tutarın yüzde 10’u kadar özel usulsüzlük cezası kesilecek.
Ayrıca elektronik olarak düzenlenmesi gerekirken kâğıt olarak düzenlenen faturalar hiç düzenlenmemiş sayılacak.
Bu nev’i ağır yaptırımlarla karşılaşmamak için öncelikle mükellefler kendi durumlarını araştırmalıdırlar.
Bunun için önce ciroya bakılmalıdır.

Eğer 2011 yılı brüt satışlarınız 10 milyon TL’nin altında ise kapsam dışındasınız.
Konu sizi ilgilendirmiyor.
10 milyon TL’nin üzerinde ise; 2011 yılında alkollü içki, tütün mamülleri ve kolalı malları imal, inşa veya ithal edenlerden mal alıp almadığınızı kontrol ediniz.
Malın cinsi, miktarı ve tutarı önemli değil.
Bir lira değerinde bile olsa e-fatura kapsamına girmiş oluyorsunuz.
Öte yandan 2011 yılında brüt 25 milyon TL’den fazla satış hasılatı olan bir firma, 2011 yılında madenî yağ lisansına sahip bir akaryakıt firmasından bir şişe su bile satın almış ise kapsam dahilindedir.
Yaklaşık 30 bin mükellefi ilgilendirdiği tahmin edilen e-fatura için  şu ana kadar başvuru talebinin yetersiz olduğu anlaşılıyor.
Muhtemelen müracaat süresi uzatılacak.
E-fatura ile ilgili düşüncemize gelince;
Olumlu bir adım olarak görüyoruz.
Şirketler işgücü ve zamandan tasarruf sağlayacak.
Kâğıt sarfiyatı önlenecek.
Arşiv derdi olmayacak.
Daha da önemlisi Maliye vergi denetimini kolay ve hızlı yapacak, kayıt dışılığı ve sahte fatura sirkülasyonunu  yakından izleyebilecek.
Son sözümüz Maliye’ye;
İlerde bütün mükellefleri kapsayacağı anlaşılan e-fatura uygulamasında, kafaları karıştırmayan ve ceza peşinde koşamayan esnek ve teşvik edici bir yaklaşımın benimsenmesini temenni ediyoruz.

YENİ ASYA

 

Kategoriler
Vergi
Yorum Yok

Yazıya Yorum Yapın

*

*

SON YAZILANLAR

 • Damga Vergisi Oranları 2017

  2017 Yılı Damga Vergisi Oranları açıklanmıştır. 2016 yılında uygulanan maktu vergi tutarları yeniden değerleme oranı dahil olmak üzere %7,5 oranında artırılmıştır. 2017 yılı Damga Vergisi Oranları 29931 Sayılı Resmî...
 • Sözleşme Süresinin Uzaması ve Damga Vergisi

  Konut ve çatılı iş yeri kira sözleşmeleri genellikle belirli bir süre için yapılırlar. Sözleşmelere de genellikle, süre bitiminden belli süre önce tarafların fesih bildiriminde bulunmadıkça sözleşmenin süresinin uzayacağına ilişkin...
 • İşyerleri Panik Yok Haftaya Pazartesine Kadar Uzadı

  Bana e-mail gönderenlere toplu cevaptır: Son ödeme günü 2 Ocak 2017 olan prim ve diğer tüm alacakların tahsilat işlemi 9 Ocak 2017 tarihine kadar uzatılmıştır. SGK  alacaklarının tahsiline ilişkin...
 • İhracatçılar, Devletten 370 Bin Dolar Hibe Nasıl Alabilir?

  02.12.2016 Gün ve 29906 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan 2016/03 Sayılı Yurt Dışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Para Kredi ve Koordinasyon Kurulu Tebliği İlgiTebliğ ile; Türkiye’de faaliyet...