E-fatura için son başvuru tarihi 1 Eylül 2013.

E-fatura ne demek? Açılımı, elektronik fatura. Mal ve hizmet satan tacirler fatura düzenlemek zorundalar. Bugüne kadar bu yükümlülüğü kâğıt ortamında yerine getiriyorlardı. Bundan sonra  kâğıt kullanılmayacak, faturalar elektronik ortamda...

E-fatura ne demek?
Açılımı, elektronik fatura.

Mal ve hizmet satan tacirler fatura düzenlemek zorundalar.
Bugüne kadar bu yükümlülüğü kâğıt ortamında yerine getiriyorlardı.
Bundan sonra  kâğıt kullanılmayacak, faturalar elektronik ortamda düzenlenecek.
Bu uygulama şimdilik bütün mükellefleri kapsamıyor.
Kimlerin bu kapsamda olduğu 14/12/2012 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 421 sayılı Vergi Usûl Kanunu Genel Tebliği’nde sayılmış.

Buna göre;
• Petrol Piyasası çerçevesinde madenî yağ lisansına sahip olanlar ,
• Bunlardan 2011 takvim yılında mal alan mükelleflerden, 31/12/2011 tarihi itibariyle asgarî 25 Milyon TL brüt satış hasılatına sahip olanlar,
• Alkollü içki, tütün mamülleri ve kolalı gazozları imal, inşa veya ithal edenler,
• Bunlardan 2011 takvim yılında mal alan mükelleflerden 31/12/2011 tarihi itibariyle asgarî 10 Milyon TL brüt satış hasılatına sahip olanlar,
1 Eylül 2013 tarihine kadar Gelir İdaresi Başkanlığı’na müracaat etmelidirler.
Bu mükelleflerin alt yapı çalışmalarını 31 Aralık 2013 tarihine kadar tamamlayarak yeni yılda kendi aralarında kâğıt yerine e-fatura sistemine geçmeleri gerekiyor.

Aksi durumda e-fatura düzenlemeyen mükelleflerle, zorunlu olmasına rağmen e-fatura almayan mükellefler için yıllık 94 bin TL’yi geçmemek üzere fatura da yazılması gereken tutarın yüzde 10’u kadar özel usulsüzlük cezası kesilecek.
Ayrıca elektronik olarak düzenlenmesi gerekirken kâğıt olarak düzenlenen faturalar hiç düzenlenmemiş sayılacak.
Bu nev’i ağır yaptırımlarla karşılaşmamak için öncelikle mükellefler kendi durumlarını araştırmalıdırlar.
Bunun için önce ciroya bakılmalıdır.

Eğer 2011 yılı brüt satışlarınız 10 milyon TL’nin altında ise kapsam dışındasınız.
Konu sizi ilgilendirmiyor.
10 milyon TL’nin üzerinde ise; 2011 yılında alkollü içki, tütün mamülleri ve kolalı malları imal, inşa veya ithal edenlerden mal alıp almadığınızı kontrol ediniz.
Malın cinsi, miktarı ve tutarı önemli değil.
Bir lira değerinde bile olsa e-fatura kapsamına girmiş oluyorsunuz.
Öte yandan 2011 yılında brüt 25 milyon TL’den fazla satış hasılatı olan bir firma, 2011 yılında madenî yağ lisansına sahip bir akaryakıt firmasından bir şişe su bile satın almış ise kapsam dahilindedir.
Yaklaşık 30 bin mükellefi ilgilendirdiği tahmin edilen e-fatura için  şu ana kadar başvuru talebinin yetersiz olduğu anlaşılıyor.
Muhtemelen müracaat süresi uzatılacak.
E-fatura ile ilgili düşüncemize gelince;
Olumlu bir adım olarak görüyoruz.
Şirketler işgücü ve zamandan tasarruf sağlayacak.
Kâğıt sarfiyatı önlenecek.
Arşiv derdi olmayacak.
Daha da önemlisi Maliye vergi denetimini kolay ve hızlı yapacak, kayıt dışılığı ve sahte fatura sirkülasyonunu  yakından izleyebilecek.
Son sözümüz Maliye’ye;
İlerde bütün mükellefleri kapsayacağı anlaşılan e-fatura uygulamasında, kafaları karıştırmayan ve ceza peşinde koşamayan esnek ve teşvik edici bir yaklaşımın benimsenmesini temenni ediyoruz.

YENİ ASYA

 

Kategoriler
Vergi
Yorum Yok

Yazıya Yorum Yapın

*

*

SON YAZILANLAR

 • Muhasebecilerde / Mali Müşavirlerde Zorunlu Olarak Elektronik Serbest Meslek Makbuzu Uygulaması Başlıyor

  Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’nca Serbest Meslek Makbuzu , Sevk İrsaliyesi ve Müstahsil Makbuzu belgelerinin elektronik ortamda düzenlenme, iletilme ve muhafazasına imkan veren Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ Taslağı hazırlandı. (26.08.2017)...
 • Muhtasar Beyanname Değişikliği hk

  “MUH” kodlu muhtasar beyannamenin “Ekler” bölümünde yer alan “İşyeri/İşçi Bilgileri” kulakçığında değişiklik yapılmıştır. Mükelleflerimizin beyanname düzenleme programını (BDP) güncellemeleri gerekmektedir....
 • GİB’den Duyuru

  2017/2. Dönem Kurum Geçici Vergisi Beyannamesinin ekler kısmında değişiklik olması nedeniyle beyanname alımına 10 Temmuz 2017 tarih itibariyle başlanacaktır....
 • 3 Yıl Vergi Yok

  2016 yılının başında 6663 sayılı torba yasa ile yürürlüğe giren genç girişimciye teşvik uygulaması birçok mükellef tarafından bilinmiyor. Söz konusu teşvik uygulaması önemli avantajlar sağlıyor, ancak uygulama oldukça sınırlı...