E-Faturada Son 14 Gün

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile anonim ve limited şirketlerin elektronik fatura oluşturmalarına dair kanun 1 Eylül tarihinden itibaren geçerli olacak. Düzenlemeye göre, zorunlu olmasına rağmen e-fatura düzenlemeyen mükellefler...
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile anonim ve limited şirketlerin elektronik fatura oluşturmalarına dair kanun 1 Eylül tarihinden itibaren geçerli olacak. Düzenlemeye göre, zorunlu olmasına rağmen e-fatura düzenlemeyen mükellefler ile zorunlu olmamasına rağmen e-fatura almayan mükellefler için, yıllık 94 bin lirayı geçmemek üzere, faturada yazılması gereken tutarın yüzde 10’u kadar özel usulsüzlük cezası kesilecek.

Petrol Piyasası Kanunu kapsamında madeni yağ lisansına sahip olanlar ve Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli olan firmalar ve bu firmalar ile mal alışverişinde bulunan ticari kuruluşlar yasa kapsamına alındı. Yasa kapsamına alınıp alınmadığını bilmeyen firmaların kapsam dahilinde olup olmadıklarını mutlaka araştırmaları gerekiyor.
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Avukat Hilmi Özalp, “Ticari alacak davalarının en zayıf yanı; karşı taraf defterlerini mahkemede sunmadığı zaman davayı ispatlamak zor bir hal alıyordu fakat e-fatura uygulamasıyla birlikte evraklar yetkili birimlerden derhal temin edilebilecek ve mahkemeler daha hızlı bir şekilde sonuçlandırılabilecek. Bu sayede birçok mağduriyette giderilmiş olacak. Özellikle fatura sahteciliği, sonradan fatura uydurmak ve ticari defter ile oynamak gibi usulsüzlüklerin önüne geçmek amacıyla e-fatura sistemine geçildi” dedi.
Özalp şöyle devam etti: “Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde yapılan düzenlemeyle, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu kapsamında madeni yağ lisansına sahip olanlar ile bunlardan 2011 takvim yılında mal alan mükelleflerden 31 Aralık 2011 tarihi itibariyle asgari 25 milyon TL brüt satış hasılatına sahip olanlar ile 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na ekli listedeki malları imal, inşa veya ithal edenler ile bunlardan 2011 takvim yılında mal alan mükelleflerden 31 Aralık 2011 tarihi itibariyle asgari 10 milyon TL brüt satış hasılatına sahip olanlar kanun kapsamına alındı.
Elektronik fatura uygulamasına kayıtlı olan mükelleflerin birbirlerinden aldıkları mallar ve sağladıkları hizmetler için 1 Eylül 2013 tarihinden itibaren elektronik fatura göndermeleri ve almaları zorunlu. Elektronik fatura uygulamasına kayıtlı olan mükellefler elektronik fatura uygulamasına kayıtlı olmayan mükelleflere yaptıkları mal teslimi ve hizmet ifası için genel hükümler çerçevesinde kağıt fatura düzenlemeye devam edecekler.”

DÜNYA

Kategoriler
Vergi
Yorum Yok

Yazıya Yorum Yapın

*

*

SON YAZILANLAR

 • Damga Vergisi Oranları 2017

  2017 Yılı Damga Vergisi Oranları açıklanmıştır. 2016 yılında uygulanan maktu vergi tutarları yeniden değerleme oranı dahil olmak üzere %7,5 oranında artırılmıştır. 2017 yılı Damga Vergisi Oranları 29931 Sayılı Resmî...
 • Sözleşme Süresinin Uzaması ve Damga Vergisi

  Konut ve çatılı iş yeri kira sözleşmeleri genellikle belirli bir süre için yapılırlar. Sözleşmelere de genellikle, süre bitiminden belli süre önce tarafların fesih bildiriminde bulunmadıkça sözleşmenin süresinin uzayacağına ilişkin...
 • İşyerleri Panik Yok Haftaya Pazartesine Kadar Uzadı

  Bana e-mail gönderenlere toplu cevaptır: Son ödeme günü 2 Ocak 2017 olan prim ve diğer tüm alacakların tahsilat işlemi 9 Ocak 2017 tarihine kadar uzatılmıştır. SGK  alacaklarının tahsiline ilişkin...
 • İhracatçılar, Devletten 370 Bin Dolar Hibe Nasıl Alabilir?

  02.12.2016 Gün ve 29906 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan 2016/03 Sayılı Yurt Dışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Para Kredi ve Koordinasyon Kurulu Tebliği İlgiTebliğ ile; Türkiye’de faaliyet...