E-Faturada Son 14 Gün

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile anonim ve limited şirketlerin elektronik fatura oluşturmalarına dair kanun 1 Eylül tarihinden itibaren geçerli olacak. Düzenlemeye göre, zorunlu olmasına rağmen e-fatura düzenlemeyen mükellefler...
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile anonim ve limited şirketlerin elektronik fatura oluşturmalarına dair kanun 1 Eylül tarihinden itibaren geçerli olacak. Düzenlemeye göre, zorunlu olmasına rağmen e-fatura düzenlemeyen mükellefler ile zorunlu olmamasına rağmen e-fatura almayan mükellefler için, yıllık 94 bin lirayı geçmemek üzere, faturada yazılması gereken tutarın yüzde 10’u kadar özel usulsüzlük cezası kesilecek.

Petrol Piyasası Kanunu kapsamında madeni yağ lisansına sahip olanlar ve Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli olan firmalar ve bu firmalar ile mal alışverişinde bulunan ticari kuruluşlar yasa kapsamına alındı. Yasa kapsamına alınıp alınmadığını bilmeyen firmaların kapsam dahilinde olup olmadıklarını mutlaka araştırmaları gerekiyor.
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Avukat Hilmi Özalp, “Ticari alacak davalarının en zayıf yanı; karşı taraf defterlerini mahkemede sunmadığı zaman davayı ispatlamak zor bir hal alıyordu fakat e-fatura uygulamasıyla birlikte evraklar yetkili birimlerden derhal temin edilebilecek ve mahkemeler daha hızlı bir şekilde sonuçlandırılabilecek. Bu sayede birçok mağduriyette giderilmiş olacak. Özellikle fatura sahteciliği, sonradan fatura uydurmak ve ticari defter ile oynamak gibi usulsüzlüklerin önüne geçmek amacıyla e-fatura sistemine geçildi” dedi.
Özalp şöyle devam etti: “Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde yapılan düzenlemeyle, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu kapsamında madeni yağ lisansına sahip olanlar ile bunlardan 2011 takvim yılında mal alan mükelleflerden 31 Aralık 2011 tarihi itibariyle asgari 25 milyon TL brüt satış hasılatına sahip olanlar ile 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na ekli listedeki malları imal, inşa veya ithal edenler ile bunlardan 2011 takvim yılında mal alan mükelleflerden 31 Aralık 2011 tarihi itibariyle asgari 10 milyon TL brüt satış hasılatına sahip olanlar kanun kapsamına alındı.
Elektronik fatura uygulamasına kayıtlı olan mükelleflerin birbirlerinden aldıkları mallar ve sağladıkları hizmetler için 1 Eylül 2013 tarihinden itibaren elektronik fatura göndermeleri ve almaları zorunlu. Elektronik fatura uygulamasına kayıtlı olan mükellefler elektronik fatura uygulamasına kayıtlı olmayan mükelleflere yaptıkları mal teslimi ve hizmet ifası için genel hükümler çerçevesinde kağıt fatura düzenlemeye devam edecekler.”

DÜNYA

Kategoriler
Vergi
Yorum Yok

Yazıya Yorum Yapın

*

*

SON YAZILANLAR

 • Muhasebecilerde / Mali Müşavirlerde Zorunlu Olarak Elektronik Serbest Meslek Makbuzu Uygulaması Başlıyor

  Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’nca Serbest Meslek Makbuzu , Sevk İrsaliyesi ve Müstahsil Makbuzu belgelerinin elektronik ortamda düzenlenme, iletilme ve muhafazasına imkan veren Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ Taslağı hazırlandı. (26.08.2017)...
 • Muhtasar Beyanname Değişikliği hk

  “MUH” kodlu muhtasar beyannamenin “Ekler” bölümünde yer alan “İşyeri/İşçi Bilgileri” kulakçığında değişiklik yapılmıştır. Mükelleflerimizin beyanname düzenleme programını (BDP) güncellemeleri gerekmektedir....
 • GİB’den Duyuru

  2017/2. Dönem Kurum Geçici Vergisi Beyannamesinin ekler kısmında değişiklik olması nedeniyle beyanname alımına 10 Temmuz 2017 tarih itibariyle başlanacaktır....
 • 3 Yıl Vergi Yok

  2016 yılının başında 6663 sayılı torba yasa ile yürürlüğe giren genç girişimciye teşvik uygulaması birçok mükellef tarafından bilinmiyor. Söz konusu teşvik uygulaması önemli avantajlar sağlıyor, ancak uygulama oldukça sınırlı...