E-faturaya kayıt yaptırmamanın asıl cezası 2014’te başlıyor

Maliye Bakanlığı’nın 421 sıra numaralı  VUK Genel Tebliği uyarınca e fatura sistemine geçmesi zorunlu olup da henüz kayıt yaptırmayan mükellefleri iki ayrı ceza bekliyor. Buna göre 2 Eylül’e kadar...
Maliye Bakanlığı’nın 421 sıra numaralı  VUK Genel Tebliği uyarınca e fatura sistemine geçmesi zorunlu olup da henüz kayıt yaptırmayan mükellefleri iki ayrı ceza bekliyor. Buna göre 2 Eylül’e kadar kayıt yaptırmamış mükelleflerden,  şirketler ve birinci sınıf tüccarlar için 1200 lira, ikinci sınıf tüccarlara ise 600 lira özel usulsüzlük cezası kesilecek. Ancak asıl cezalar ise 1 Ocak 2014’te başlayacak. Bu tarihten itibaren e fatura sistemine tabi olup da e fatura kullanmayan mükelleflere her bir fatura için fatura tutarının yüzde 10’u kadar özel usulsüzlük cezası kesilecek.
Maliye Bakanlığı’nın 1 Ocak 2014 yılından itibaren yürürlüğe koyacağı elektronik fatura uygulamasına tabi olup da bugüne kadar başvuru yapan şirket sayısı 17 bini aştı. Ancak sistemin işleyişi ve ceza mekanizmasına yönelik tartışmalar devam ediyor. Madeni yağ lisansına sahip işletmelerden mal alanlardan 25 milyon lira cirosu bulunanlar ile 3 sayılı ÖTV listesine tabi içki, sigara ve kolalı gazoz üretenler-ithal edenler ile bunlardan mal alanlardan cirosu 10 milyon liranın üzerinde olanların elektronik fatura sistemi geçmeleri zorunlu bulunuyor.
Maliye Bakanlığı’nın, 1 Ocak 2014’ten itibaren yürürlüğe girecek e fatura sistemine başvuru için verdiği süre 2 Eylül Pazartesi günü doldu ve o tarihe kadar 15 binin üzerinde firma başvuru yaptı. Firmalar sisteme kayıt yaptırabilmek için 31 Aralık 2013 tarihine kadar başvurabilecekler. Ancak başvurusunu 2 Eylül’den sonra yapanlara, özel usulsüzlük cezası tahakkuk ettirilecek. Bunlardan; şirketler ve birinci sınıf tüccarlar 1200 lira, ikinci sınıf tüccarlar ise 600 lira ceza ödeyecekler.
Yıllık üst limit 94 bin lira
E- fatura sistemine kayıt olması gerekip de kayıt yaptırmayanlar için asıl cezalar ise 2014 yılından itibaren başlayacak. E-fatura düzenlemek zorunda olduğu halde bu zorunluluğa uymayanlara Vergi Usul Kanunu’nun 353. Maddesi’ne göre, her bir faturaya yazılması gereken tutarın yüzde 10’u oranında özel usulsüzlük cezası kesilecek. Ancak bu şekilde kesilen cezaların yıllık toplamı 94 bin lirayı geçemeyecek.
‘Maliye Bakanlığı süreyi uzatmalı’
Güncel Laviale Yönetim Kurulu Başkanı Yeminli Mali Müşavir Yılmaz Sezer, kapsama girdiği halde süresinde başvurmayan mükelleflerin Maliye Bakanlığı tarafından rahatlıkla tespit edilebileceğini söyledi. Bu konuda firmalardan bilgi istenebileceğini dile getiren Sezer, mükelleflerin vergi dairelerine verdikleri Ba-Bs bildirim formlarından da tespit yapılabileceğini aktardı. E-fatura uygulamasının özellikle 1 Ocak 2014’ten itibaren ağır cezamlar getirdiğini vurgulayan Yılmaz Sezer şunları söyledi:
“Maliye Bakanlığı’nın bu uygulamanın yeni getirildiği hususunu göz önünde tutarak, uygulamayı teşvik etmek bakımından 2 Eylülden sonra e-fatura başvurusunda bulunan mükelleflere herhangi bir ceza kesmeden başvurularını kabul etmesi uygun olacaktır. Bunun için Kanun değişikliği yapılmasına gerek olmayıp, yeni bir Tebliğ çıkarılması yeterlidir” dedi. Sezer, yurtdışı varlık barışının yapıldığı bugünlerde, mükelleflerle e-fatura başvuru barışı da yapılabileceğini düşünüyoruz.”
E-faturaya kimler tabi?
Petrol Piyasası Kanunu kapsamında madeni yağ lisansına sahip olanlar ile bunlardan 2011 takvim yılında mal alan mükelleflerden 2011 sonu itibarıyla asgari 25 milyon lira brüt satış hasılatına sahip olanlar. 4760  sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na ekli (III) sayılı listedeki tütün mamulleri, alkollü içecekler ve kolalı gazozları imal, inşa veya ithal edenler ile bunlardan 2011 yılında mal alan mükelleflerden 2011 yılsonu itibarıyla asgari 10 milyon lira brüt satış hasılatına sahip olanlar.
Kaynak:Dünya Gazetesi
(http://www.dunya.com/e-faturaya-kayit-yaptirmamanin-asil-cezasi-2014te-basliyor-202233h.htm)
Kategoriler
Vergi
Yorum Yok

Yazıya Yorum Yapın

*

*

SON YAZILANLAR

 • Muhasebecilerde / Mali Müşavirlerde Zorunlu Olarak Elektronik Serbest Meslek Makbuzu Uygulaması Başlıyor

  Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’nca Serbest Meslek Makbuzu , Sevk İrsaliyesi ve Müstahsil Makbuzu belgelerinin elektronik ortamda düzenlenme, iletilme ve muhafazasına imkan veren Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ Taslağı hazırlandı. (26.08.2017)...
 • Muhtasar Beyanname Değişikliği hk

  “MUH” kodlu muhtasar beyannamenin “Ekler” bölümünde yer alan “İşyeri/İşçi Bilgileri” kulakçığında değişiklik yapılmıştır. Mükelleflerimizin beyanname düzenleme programını (BDP) güncellemeleri gerekmektedir....
 • GİB’den Duyuru

  2017/2. Dönem Kurum Geçici Vergisi Beyannamesinin ekler kısmında değişiklik olması nedeniyle beyanname alımına 10 Temmuz 2017 tarih itibariyle başlanacaktır....
 • 3 Yıl Vergi Yok

  2016 yılının başında 6663 sayılı torba yasa ile yürürlüğe giren genç girişimciye teşvik uygulaması birçok mükellef tarafından bilinmiyor. Söz konusu teşvik uygulaması önemli avantajlar sağlıyor, ancak uygulama oldukça sınırlı...