Emeklilikde İşçinin İş Akdinin Feshi

Çalışma hayatında emeklilik hakkını kazanmış çalışanın, işveren tarafından iş akdinin feshi ihtilaf yaratabilecek konulardandır. İşverenin çalışanın iş akdini emeklilik nedeni ile geçerli nedenle feshetmesinin hukuken mümkün olduğu durumlarda çalışan...

Çalışma hayatında emeklilik hakkını kazanmış çalışanın, işveren tarafından iş akdinin feshi ihtilaf yaratabilecek konulardandır. İşverenin çalışanın iş akdini emeklilik nedeni ile geçerli nedenle feshetmesinin hukuken mümkün olduğu durumlarda çalışan işe iade davası açamayacak ancak kıdem tazminatına hak kazanabilecektir.

Bu Konuda Yargıtay 22. HD 2011/12567 E. ve 2012/12533 K. ve 05.06.2012 tarihli kararı emsal kararlardandır. Karara konu davada, davacı feshin geçersizliğine ve işe iade talebinde bulunmuştur. Mahkeme isteği kısmen hüküm altına almıştır, davalı vekili tarafından karar temyiz edilmiştir.

Yargıtay kararında özetle; personel yönetmeliğinde veya toplu iş sözleşmesinde emekliliğe hak kazanmış personelin iş sözleşmesinin feshedileceğine ilişkin düzenlemelerin, objektif ve genel bir şekilde uygulandığı taktirde geçerli olduğunu, somut olayda öncelikle söz konusu aylık ücretli personel yönetmeliğinin ilgili maddesinin saat ücretli personele de uygulanmasının işçiye tebliği edilip edilmediği araştırılması gerektiğini, beyaz yakalı – aylık ücretli personel hakkındaki uygulamanın mavi yakalı saat ücretli personel hakkında emsal teşkil etmeyeceğinin unutulmaması gerektiğini, diğer taraftan işyerinde benzer toplu iş sözleşmesi hükmü bulunup bulunmadığının araştırılması gerektiğini, belirterek bozma kararı vermiştir.

Yargıtay söz konusu kararıyla, personel yönetmeliğinde veya toplu iş sözleşmesinde yer alan emekliliğe hak kazanmış personelin iş sözleşmesinin feshedilebileceğine ilişkin düzenlemelerin objektif ve genel bir şekilde uygulandığı takdirde geçerli fesih nedeni oluşturacağının altını çizmiştir. Emekliliğe hak kazanan personelin iş akdinin söz konusu gerekçe ile feshedilmesi için personel yönetmeliği veya toplu iş sözleşmesindeki düzenleme tek başına yeterli olmayacak ayrıca söz konusu düzenlemenin işyerinde objektif bir şekilde uygulanması gerekecektir.

Kaynak: http://www.dunya.com/emeklilik-nedeni-ile-iscinin-is-akdinin-feshi-155134yy.htm

Kategoriler
Güncel
Yorum Yok

Yazıya Yorum Yapın

*

*

SON YAZILANLAR

 • Borç yapılandırmada süreyi kaçıranlara müjde!

  Maliye Bakanı Naci Ağbal, yeniden yapılandırma kapsamında  geçtiğimiz Kasım ve Aralık aylarında vergi ve SGK prim ödemelerini yapamayan ve  haklarını kaybedenlere ikinci bir şans getirdiklerini belirterek, haklarını  kaybedenlerin, ödemelerini...
 • Damga Vergisi Oranları 2017

  2017 Yılı Damga Vergisi Oranları açıklanmıştır. 2016 yılında uygulanan maktu vergi tutarları yeniden değerleme oranı dahil olmak üzere %7,5 oranında artırılmıştır. 2017 yılı Damga Vergisi Oranları 29931 Sayılı Resmî...
 • 2017 Yılı Yaşlı, Engelli Ve Engelli Yakını Aylık Rehberi

  Sosyal güvenlik sistemimizde prim almadan devlet tarafından muhtaç olan yaşlı, engelli ve engelliye bakan kişilere aylık bağlanmaktadır. Söz konusu aylıklara hak kazanmak için asgari ücret baz alınmak suretiyle muhtaçlık...
 • Sözleşme Süresinin Uzaması ve Damga Vergisi

  Konut ve çatılı iş yeri kira sözleşmeleri genellikle belirli bir süre için yapılırlar. Sözleşmelere de genellikle, süre bitiminden belli süre önce tarafların fesih bildiriminde bulunmadıkça sözleşmenin süresinin uzayacağına ilişkin...