Evde bakım maaşı kimlere bağlanır, şartları nelerdir?

Evde bakım maaşlarıyla ilgili hala çok soru sorulduğunu ve bazı ayrıntıların da yanlış bilindiğini görüyorum. Bu sorulardan ve yanlış bilinenlerden yola çıkarak konu hakkında yazmak istedim, umarım faydalı olur....

Evde bakım maaşlarıyla ilgili hala çok soru sorulduğunu ve bazı ayrıntıların da yanlış bilindiğini görüyorum. Bu sorulardan ve yanlış bilinenlerden yola çıkarak konu hakkında yazmak istedim, umarım faydalı olur.

Özellikle sosyal medyada okuduğum yanlış söylemlerden biri bu paranın her engelinin hakkı olduğuna dairdir. Maalesef bu paralar sadece bakıma muhtaç ve geliri düşük olan engellilerin bakımlarının yapılması için ödenen bir ücrettir. Nerden nasıl yayıldığını bilmediğim diğer yanlış söylemler ise bakım ücretlerinin UNİCEF, BM ya da zengin iş adamları tarafından karşılandığıdır. Böyle bir şey yok, bu ücretler devlet tarafından karşılanmaktadır. Ayrıca her ne kadar bakım “maaşı/aylığı” dense de bu engellinin yaşadığı hanedeki gelirin düşük olduğu için engellinin bakımının yapılabilmesi için verilen yardımdır. Hatta bu sebepten dolayı bankalar bile bakım parasını gelir olarak hesaplamaz.

Evde bakım aylığına hak kazanmak için başlıca şu 3 şart aranmaktadır:

 1. Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu
 2. Bakıma muhtaçlık kriterinin olması
 3. Gelir kriterlerinin uygun olması

Şimdi bu şartları biraz açalım:

1. Tam teşekküllü bir hastanenin sağlık kurulu tarafından düzenlenmiş engel oranının en az %50 olan ve “ağır engelli” bölümünde “evet” yazan rapor gerekmektedir. Ağır engelli, günlük hayatını başkasının yardımı olmadan devam edemeyeceğine sağlık kurulu tarafından karar verilen kişileri belirtir.

Küçük çocuklar zaten başkasının yardımına muhtaç oldukları için yaşıtlarına göre gerilik ancak yaşları ilerledikçe net olarak kendini göstermektedir, erken yaşta alınan sağlık kurulu raporlarında engel oranının tespitinde zorluk yaşanabiliyor. Bu sebepten de genelde küçük çocukların raporları süresiz değil de 1 ve ya 2 senelik veriliyor ve ağır engelli ibaresi de genelde işaretlenmiyor.

2. Bakıma muhtaç engelli, yeme, içme, tuvalet, banyo gibi her türlü ihtiyaçlarını tek başına yerine getirmekte zorlanan ya da hiç yerine getiremeyen ve hayatını devam ettirmek için sürekli başkasının yardımına ve bakımına ihtiyaç duyan kişidir.

3.Gelir kriteri: Engellinin bulunduğu hanedeki tüm yaşayanların kişi başı geliri net asgari ücretin 2/3′ü geçmemesi gerekmektedir, bu tutar 2013 yılının 2. yarısı (temmuz-aralık) için 487,52 TL dir. Kişi başı gelirin tespiti için bakmakla yükümlü engelli olduğu hanede sürekli ikamet eden kişilerin her ne ad altında olursa olsun gelirleri toplanır ve hanede yaşayan kişi sayısına bölünür.

Ancak bakmakla yükümlü olmadığı engelliye bakanlar için, mesela engelli kardeşine bakanlar için hanedeki tüm gelir dikkate alınmaz sadece engellinin kendisine ait gelirlerin net asgari ücretin 2/3′ü geçmemesi gerekmektedir.

Bu üç şartı uygunsa evde bakım parası için ikamet ettiğiniz yerde varsa Aile ve Sosyal Politikalar İlçe Müdürlüğüne yoksa İl Müdürlüğüne engellinin yakını tarafından müracaat edilir, engellinin kendisinin gitmesine/götürülmesine gerek yoktur. Bakım parasının bağlanabilmesi için aşağıdaki belgeler istenecektir. Bunları bilgi amaçlı yazıyorum ilk müracaatta götürmenize gerek yoktur.

 • Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporunun fotokopisi
 • Engellinin ve bakıcının kimlik fotokopisi
 • Engellinin 2 adet vesikalık fotoğrafı
 • Hane halkı kimlik bildirim formu (Muhtarlıktan alınacak)
 • Gelir Durumuna ilişkin beyan belgesi ve evde çalışan veya emekli olan herkesin maaş bordrosu.
 • Engellinin ve bakmakla yükümlü olduğu aynı hanede yaşayan kişilerin malvarlıkları varsa, tapu veya ruhsat fotokopileri
 • Engellinin varsa öğrenim durumunu gösteren belge
 • Engellinin anne babası boşanmış ise boşanma kararının fotokopisi
 • Engellinin vasisi varsa, vasi atanmasına ilişkin mahkeme kararı fotokopisi

Bu evraklar dışında Aile ve Sosyal Politikalar İl/İlçe Müdürlüğünde oluşturulan bakım hizmetleri değerlendirme heyeti ev ziyareti yapar ve engellinin muhtaçlık durumunu yerinde inceleyip rapor hazırlar. Tüm incelemeler sonucunda engellinin şartları yerine getirdiği tespit edilen engelli için evde bakım ücreti bağlanır. Bakım ücreti bakım hizmetinin verilmesini takip eden ay içinde il müdürlüğü tarafından engelliye bakan yakınına ödenir. Bu ücret 2013 senesinin 2. yarısı için 731,29 TL olarak belirlenmiştir.

Ev ziyareti yapan heyetin engellinin bakıma muhtaçlık kriterine uygun olmadığı veya verilen bilgilerin yanlış olduğu sonucuna varması durumunda evde bakım ücreti talebi red edilir. Bu sonuç en geç 1 ay içinde yazılı olarak müracaat eden kişiye bildirilir. Red cevabına müracaatın yapıldığı İl/İlçe Müdürlüğüne yazılı olarak itiraz edilebilir. Bu durumda farklı kişilerin olduğu bir heyet görevlendirilir ve onun kararı nihai karardır.

Kimler bakıcı olabilir?
Evde bakım ücretinden yararlanabilmek için engelli kişiye bakacak olan kişi ile engelli akraba olmak zorundadır, akrabası yoksa mahkemece tayin edilen vasisi bakıcı olabilir. Engelliye bakıcı olacak kişilerin engelliyle aynı adreste ikamet etmesi şarttır.

Ancak bakıma muhtaç engelliye aynı adreste bakacak akraba veya vasisi olmaması durumunda bakım hizmetleri değerlendirme heyetinin de bakım hizmetinin verilmesinde sorun veya yetersizlik olmayacağına kanaat getirmesi şartıyla, bakım hizmeti her gün rahatlıkla gelinip gidilebilecek yakınlıktaki farklı adreste bulunan akraba ya da vasi tarafından da verilebilir. Bu durumda engellinin 24 saat içindeki tüm ihtiyaçlarının giderilmesi ve bakıcının fiilen en az 8 saat engelliyle birlikte olması gerekmektedir.

Bir bakıcı birden fazla engelliye bakabilir mi?
Bir bakıcı en fazla 2 engelliye bakabilir ve her ikisi için de ayrı ayrı bakım ücreti alır. Aynı hanede bakıma muhtaç daha fazla engellinin bulunması ve onlar için de bakım ücreti alabilmek için ayrı bir bakıcının daha olması gerekmektedir.

Engellinin ve ya bakıcısının sosyal güvencesi olması evde bakım ücreti almasına engel midir?
Bu soruyu cevaplayabilmek için ayrıntılara bakmak lazım. Hem engelli hem de bakıcısı çalışmayıp bakmakla yükümlü olduğu kişiler üzerinden sosyal güvencesi (ssk, bağkur, emekli sandığı) varsa evde bakım ücreti alınmasına engel değildir.

Engelli çalışıyorsa ve bakıcısı ona iş yerine gidiş gelişte ve iş yerinde eşlik ediyorsa, gelir kriteri de uygunsa bakım parası bağlanır. Ancak engelli tek başına işe gidiyor ve bakıcısı olmadan çalışabiliyorsa, gelir kriteri uygun dahi olsa bu durum bakım parasının bağlanmasına engel teşkil edebilir.

Bakıcı engellinin bakımını aksatmayacak şekilde ve gelir kriterini aşmadığı sürece evde bir iş yapması, bu işten dolayı sosyal güvencesi bile olsa bakım parası almasına engel teşkil etmez.

Mal varlıkları ve birikmiş para evde bakım parası bağlanmasına engel midir?
Engellinin ve bakmakla yükümlü yakınlarının birlikte yaşadıkları ev ve kullandıkları araba evde bakım parsı alınmasına engel değildir. Ancak kiraya verilmiş başka bir gayrimenkul varsa kira gelir olarak hesaplanır. Gelir kriteri aşılmadığı sürece bakım parası alınmasına engel değildir.

Engellinin veya hanede yaşayan bakmakla yükümlü olduğu kişilerin bankada birikmişleri varsa, aylık faiz/kar gelir olarak hesaplanır ve gelir kriteri aşılmadığı sürece sorun olmaz.

İkametgah ve gelir durumuyla ilgili değişiklikler
İkametgah değişikliğini 15 gün içerisinde, gelir durumundaki değişiklikleri de 3 ay içerisinde bildirme zorunluluğu vardır. Bu süre aşıldığında evde bakım parası kesilir. Tekrar bağlanabilmesi için ilk müracaat gibi kabul edilir. Arada ödenmeyen aylar geriye dönük ödenmez. (Yaşanan bazı sorunlardan dolayı bu gibi değişiklikleri beklemeden hemen bildirilmesini tavsiye ederim.)

İkamet değişikliği başka bir ile olacaksa, evde bakım parası aldığınız ilin bağlı olduğu il müdürlüğene yeni taşınacağınız adresi ve tarihi bildirir dilekçe verilmesi gerekmektedir. Bu durumda dosya yeni ikametin bulunduğu ildeki müdürlüğe yollanır. İlk müracaattaki belgeler tekrar istenir ve evde bakım parası verilmesi uygun bulunması durumunda işlemlerin bitimine kadar ödenmeyen ücretler geriye dönük ödenir.

Sağlık kurulu raporu süresi bittiğinde ne olur?
Evde bakım parasının kesilmesine sıkça neden olan sebeplerden biri de süreli olan sağlık kurulu raporlarıdır. Bu konuda istenmeyen sürprizler yaşamamak için 1 ya da 2 senelik düzenlenen sağlık kurulu raporlarının süresi bitmeden önce yeni rapor çıkarılmalı ve fotokopisi Aile ve Sosyal Politikalar İl/İlçe Müdürlüğüne teslim edilmelidir.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 2012/24 sayılı genelgenin 2. maddesinde rapor süresi bittiği için durdurulan evde bakım ücreti ibraz edilen yeni raporun yönetmelik hükümlerine uygun olması halinde evde bakım ücretinin iki raporun arasındaki süreyi de kapsayacak şekilde geriye dönük ödenmesi gerektiğini belirtiyor.

Bakıma muhtaç engellinin vefat durumu
Bakıma muhtaç engellinin vefat durumunu da en geç 15 gün içerisinde bildirme zorunluluğu vardır. Aksi halde hukuki işlemler başlatılır.

Tahmin ettiğimden daha uzun bir yazı oldu, umarım okurken sıkılmamışınızdır. Elimden geldiğince, dilimin döndüğünce anlaşılır yazmaya çalıştım. Yine de bu konuyla ilgili aklınıza takılan sorularınız olursa lütfen yorum kısmına yazmaktan çekinmeyiniz.

Özlem Yıldırım Şeker

Kategoriler
Sosyal Güvenlik
42 Yorum Yapıldı.
 • ertuğrul görmüş
  27 Eylül 2014 at 13:42
  Yazıya Yorum Yapın

  iyi günler benim yüzde 91 ağır özürlü bir kardeşim var benim evim ayrı kardeşim babam ve annem yani 3 kişi aynı evde kalıyorlar hane geliri toplamı 1300 tl. dir evde bakım parası için başvurduk büyük bir ihtimalle çıkacak ama benim bir çekincem var 2011 yılında parasını benim verip kardeşimin üzerine aldığımız bir aracımız var(65000) tl değerinde hesaplama yapılırken bu araç dikkate alınırmı bu konu hakkında aydınlatırsanız sevinirim teşekkür ederim.

 • kema ilden
  12 Haziran 2015 at 21:28
  Yazıya Yorum Yapın

  Kayınbabam 40 yıldır şizofreni hastası %80 agır özürlü kalıcı raporu var.Üzerine kayıtlı 7 dönüm tarlası var,üzerime kayıtlı golf marka arabam var,19 bin tl değerinde,bir de eşim memur 2200tl maaşı var.Evde toplam 2 çoçuk,kayınbabam ,eşim ve ben yaşamaktayız,evim kira bakıcı maaşı bağlarlar mı?Acaba yardımcı olursanız sevinirim size zahmet

 • İlknur
  15 Aralık 2015 at 00:55
  Yazıya Yorum Yapın

  Merhaba benim dedem kho hastasi ve ayni zamanda tek bobregi çürümüş hic bir şekilde sigortası ve sigorta girisi yok nede bir maasi var es dorttan gelen yardimla ayakta kalmaya calisiyolar bizde bakim ayligi cikartmak istiyoruz nasil bir yol izlemek gerek bizi aydinlatirmisiniz.

 • zeynep
  21 Şubat 2016 at 15:07
  Yazıya Yorum Yapın

  Ben diyaliz hastasiyim ve 18yildir seker hastasiyim sag gozumde korluk var sekerdn dolayi ve ic kanamadan dolayi dalagim alindi bana bakim ayligi verirlermi acaba

 • evde bakım maaşı
  6 Mart 2016 at 12:46
  Yazıya Yorum Yapın

  Bende böyle bir kapsamlı bir yazıyı arıyordım verdiğiniz bilgiler için teşekkür edeirm

 • Ayca
  9 Mart 2016 at 17:30
  Yazıya Yorum Yapın

  Merhaba anneme bakım parası alıyiordum adres degisikliginden dolayı durduruldu yeniden gittim basvurdum borclu cıkarttılar simdi ne yapıcam bilmiyorum

 • elif gunay
  29 Mart 2016 at 13:16
  Yazıya Yorum Yapın

  merhabalar oglum16 yasında.engelli yakını aylıgı alıyoruz.sigorta bagkur vesaıre yok.ayrıca kırada oturuyoruz.raporyuzde 83.bakıcı maası baglanırmı.lutfen bılgılendırınız.

 • Zenep
  30 Mart 2016 at 12:01
  Yazıya Yorum Yapın

  Babam % 72 engelli abim ben ve babam yaşıyoruz hiç gelirini yok sadece babamın engelli maaşı ile geçiniz bakim parası alabilirmiyim

 • Zeynep
  30 Mart 2016 at 12:04
  Yazıya Yorum Yapın

  Babam % 72 engelli abim ben ve babam yaşıyoruz hiç gelirimiz yok sadece babamın engelli maaşı ile geçiniyoruz bakim parası alabilirmiyim

  • Resul Kaya
   9 Nisan 2016 at 13:14
   Yazıya Yorum Yapın

   Herkesin durumu kendine özel oluyor, ALO 170’den bilgi alabilirsiniz.

 • birsen
  2 Mayıs 2016 at 13:25
  Yazıya Yorum Yapın

  Merhaba annem için evde bakım parası almak istiyorum fakat kendim aynı zamanda dışarıdan ek5 odemekteyim bu bakım parası almama engel olur mu

 • Semiha
  11 Mayıs 2016 at 15:47
  Yazıya Yorum Yapın

  Esim askeri ucretli ben hipertansiyon astim obexite kalca cigigi var oglum lise mezunu evimiz kira birde kizim 13 yasinda oglum bakim parasi akabilirmi saygilarr

 • Semiha
  11 Mayıs 2016 at 15:49
  Yazıya Yorum Yapın

  Babam emekli annem kalp hastasi dizinden amaliyat oldu yaslilar oglum onlarada bakiyor onlardanda alabilirmi annemde obezite dizlerinden amaliyatli

 • Meral
  17 Mayıs 2016 at 13:42
  Yazıya Yorum Yapın

  80/raporun var acaba bakıcı parası ala bilirmiyim

 • leyla
  6 Haziran 2016 at 23:43
  Yazıya Yorum Yapın

  Merhaba benim annem demans hastası babam ve annemle beraber yaşıyorum.onun için işimden ayrıldım değişmeye başladı.bende bakım aylığı alabilirmiyim

 • nehir peri
  7 Haziran 2016 at 01:00
  Yazıya Yorum Yapın

  Iyi aksamlar benim kayinvalidem 73 yaşında ve bakima muhtaç kirada oturuyorum ve beş kişi yasiyoruz kayinvalidemin emekli maaşı var ve eşim askari ücret alıyor basvuru yapsam kabul olurmu

 • Elif
  21 Haziran 2016 at 21:56
  Yazıya Yorum Yapın

  Annemin bakım parası alması için ugrasıyoruz fakat raporda %96 agır engelli durumuna hayır yazıyo nşye böyle yazıyo % 96 yken nşye hayır yazıyo

 • Sehr
  30 Haziran 2016 at 00:23
  Yazıya Yorum Yapın

  Merhaba benim annemden babamda engelli ayrıca da kanser hastaları annemin raporu süresiz olduğu için itiraz edemiyorum aynı evde beş kişi yaşıyoruz babamın emekli maaşı birde ev var üstünde eşim sigortalı benimde üstümde araba var nasıl bir yola gidebilirim

 • mehmet
  8 Temmuz 2016 at 17:09
  Yazıya Yorum Yapın

  iyi günler ben Mehmet benim yüzde 45 ağır özürlü bir raporum vardır eskiden benim babam ve annem yani 3 kişi aynı evde kalıyorlar hane geliri toplamı 500tl, dir .aynı evde bakım parası için 2007 yılında başvurduk büyük bir ihtimalle amaçıktı . çekincem var 2007 yılında ve 2009 kadar devam yalnız 3 aylık maaşı için ağır özlüğüm üzerinde bir oynama yapıldı ne yapmam lazım efendim şimdilik kesilmiş ve s.h.ç.e.k ca için aldığım raporuda yenilemem lazım ve bigisayar çıktısı olsun lazım olsun diyorlar. Alınırmı bu konu hakkında aydınlatırsanız sevinirim teşekkür ederim.

  Bu Yoruma Cevap Ver

 • gulsen
  11 Temmuz 2016 at 00:37
  Yazıya Yorum Yapın

  Mrb… benim annanem 85 yaşinda alzehimer hastasi ve geliri yok.evde bakıma muhtaç. Annem tarafindan bakiliyor.annem calismiyor. Annem ve babam birlikte yaşiyorlar. Babam emekli. Annem bakim parası alabilir mi? Ne yapmasi gerekiyor

 • sema
  13 Temmuz 2016 at 12:08
  Yazıya Yorum Yapın

  agir engelli kizima bakiyrm.termaldn devremulk aldm.maasda sorun olurmu.

 • mutlu
  15 Temmuz 2016 at 16:58
  Yazıya Yorum Yapın

  iyi günler ben 6 ay önce başvuru yaptım 25 TL fazlan var diye yanıt aldım .1 sene oldu işten ayrılmak zorunda kaldım annem bakıma muhtaç evim kira neden kiracı olanlara ayrı bır hak tanınmıyor anlamış degılım annmein aldıgı maaşı ben kiraya yatırAN biriyim. neden bu haka sahıp değilim ya annene bakma git çalış deniliyor resmen yada borca gır sürün evin yoksa kısaca… kişi başı gelirde artış söz konusumudur bu arada yoksa sene sonuna kadar aynı devammı

 • ali
  30 Temmuz 2016 at 23:28
  Yazıya Yorum Yapın

  Ben ali zabun evde bakim param kesildi cok zordurum dayim bauna yardimci oluusunuz %73 calisamiyom

 • hanife
  14 Ağustos 2016 at 14:46
  Yazıya Yorum Yapın

  Yirmi aylık bebeğim var parmak anomalileri var sağ elde iki sol el parmaklar birleşik sağ ayak uçlarına parmak sol ayak altında parmak beyincik sarkması var bende bebeğime maaş çıkartabilir miyim

 • Nurgül
  28 Ağustos 2016 at 22:17
  Yazıya Yorum Yapın

  54 yaşında %50 engelli dayım var anneannem ve dedem çok yaşlı olduklarından dolayı küçük kardeşi yani annem ve ben bakıyoruz evin geçimini ben sağlıyorum dayım sadece yemeğini kendisi yiyor diğer özel ihtiyaçları için yardım gerekiyor ve bizim böyle bir maaş alındığından haberimiz yoktu bizde maaş alabilir miyiz ve bunun için nereye müracaat etmemiz gerekiyor

 • mehmet burhan sanli
  2 Ekim 2016 at 21:02
  Yazıya Yorum Yapın

  enistem kronik karaciger hastasi ilacla yasiyor ama yuruyor calisamiyor donem donem vucudu sisiyor kimi zaman cok zayifliyor evi arsasi parasi sosyal guvencesi emekliligi yoktur esi ssk emeklisi 8 ci sinifa giden kizi var bu kisi evde bakim yardimi alabilirmi? bilgilendirirseniz seviniriz

 • semra
  10 Ekim 2016 at 21:45
  Yazıya Yorum Yapın

  Selam bana yardimci olursaniz sevimirim benim bir HALAM var kanser hastasi bir oglu var oda burda deyil yabanci ulkede fakat oda kamser hashasi buraya gelemiyor annesi yalniz benim sizden ricam halama bakim maaşi baglamak istiyoruz ama bakoci tutmak icin bize baglamiyorlar hic bir geliride yok sadece babasindan kalan bir maaşi var yardinizi istiyoru RIZE/ARDEŞENDEN CEVABINIZI BEKLIYORUM

 • Öznur
  11 Ekim 2016 at 14:10
  Yazıya Yorum Yapın

  Slm şimdide tskr ederim olay söyle benim anneannem 72 yaşında kilolu yerinden kalkamiyor ona dedem yardimci oluyor ama dedem emekli ve oturduğu ev var adında tabi yarısı dedemde yarısı annemannede tabi anneannemin ni çok hastalığı var şimdi dedeme bakıcı parası bağlanır mi

 • Sema
  12 Ekim 2016 at 12:37
  Yazıya Yorum Yapın

  Annanem 87 yasinda kendi islerini goremiyor bakima ihtiyaci var ayrica evide var bag kurdan dedemin aylini aliyor ben bakicam benimde durumum iyi degil bende kaymakamlik yardimi aliyorum acaba bakim maasindan yararlana bilirmiyim acil cevap bekliyorum

 • bülentdogu
  14 Ekim 2016 at 09:04
  Yazıya Yorum Yapın

  Merhaba, 80 yaşında uzerınde olan babam ve annem, abim, yeğenim ve ablam olmak uzere 5 kişi ablamın evinde yaşamaktadır. ablamın ev hanımıdır. eşinden yeni ayrıldı. ve hiç bir geliri yoktur. abimin %90 engelli bakıma muhtaçtır. bakım parası ıcın başvurduk fakat babamın 2 geliri olduğundan ortalama 850.00 olduğundan bakım parası yararlanamazsınız dediler. sizde ablamın abime baktığından dolayı hanedeki gelire dikkate alınmaz diyorsunuz. o zaman kaymakamlıktaki görevliler bunu yanlış yapıyor yada kasten yapıyordur. ayrıca ablam abime çocuğuna anneme ve babamada bakıyor. annem ve babam cok şükür iyiler ama bazı ihtiyaçlarda ablam yardımcı oluyor. cok şukur para konusunda babam yardım ediyor. ama bazı ihtiyaçlardan dolayı birazda sıkıntıya giriyor. ablamın hiç bakım parası hakkı yokmudur? bu koonuda ne yapabilir yardımlarınızı rica ediyorum.

 • Aliye Menderes
  15 Ekim 2016 at 16:41
  Yazıya Yorum Yapın

  Merhaba benim annem kısmi felç geçirdi omurilik tümöründen aile apartmaninda oturuyoruz babamin gekiri 2500 tl civarinda 3 katlı bir evde oturuyoruz babamın üstüne 1 ev var kardeşi oturuyor 1 katta annem babam ve ben oturuyoruz başvuru yaptık benim düğünüm dolayısıyla çalışmam lazım anneme anneannem bakicak 65 yaşında sağlığı yerinde kendisi tek yaşıyor üst katimizda oturuyor emekli ve bankada 10000 tl parası var ev ölen dedemin üzerine sıkıntı olurmu

 • Demet Aydın
  15 Ekim 2016 at 19:31
  Yazıya Yorum Yapın

  Benim 86 yaşında anneannem var kendi kendine bakamayacak durumda ölen eşinden 800 tl maaşı var köyde hisseli bir evi küçük bir tarlası var bunlardan hiçbir geliri yok.Bende eşimden ayrıldım 7 yaşında çocuğum var benimde hiçbir gelirim yok ben anneanneme bakmak istiyorum bakım parası alabilirmiyim.Nereye başvurmam gerekiyor.Teşekkür ederim……

 • Çiğdem
  24 Ekim 2016 at 16:11
  Yazıya Yorum Yapın

  Merhaba. Annemin bakıcısıyım. Yatalak ve %80 engelli daimi raporu var. Yalnız akıl sağlığı ile ilgili rapor almadık, böyle bir sağlık sorunu da var. Eğer akıl sağlığı için de rapor alırsak bakıcı maaşımı etkilermi? Maaşların hastanın %’lik raporuna göre değiştiği doğrumu? Şimdiden teşekkürler

 • Hatice
  26 Ekim 2016 at 22:48
  Yazıya Yorum Yapın

  Gelir hesaplamasinda evde bakim maasida katiliptami toplaniyor yoksa digerlerimi hesaplaniyor?

 • Ayse
  27 Ekim 2016 at 22:58
  Yazıya Yorum Yapın

  Evlenmeden once anem bakim ayligi aliyordu Simi use evlendim am a esim bakiuor ve cocuhumuz oldugu icin banada cocuhumuzada esim bakiyor esim bakim ayhli alabilirmi no .cvp atarmiziniz lutfen

 • Esin
  19 Aralık 2016 at 00:46
  Yazıya Yorum Yapın

  Merhaba . Dedem bağkur emeklisi 1250 tl maaşı var ben çalışmıyorum ve bir kızım var onunda aylık 275 tl nafakası var . Dedemin başka çocukları var ama herkes kendi evinde ben bakıyorum . Ayrıca ileri derece koah hastası %50 engeeli ben bakım parası alabilir miyim ?

 • Sema
  8 Ocak 2017 at 23:29
  Yazıya Yorum Yapın

  Merhaba,kayınvalidem 80 yaşında 3 yıl önce yaşa baglı bunama teşhisi konuldu.akli dengesi gidip geliyor.yüksek tansiyon ve şeker hastası ben kendi evimde bakıyorum.yaslı bakım maası alabilirmiyim.aylık net gelirimiz kisi basina asgari ucretin 2/3 unun altinda.tesekkurler.

 • SIDDIK KAYA
  21 Ocak 2017 at 14:24
  Yazıya Yorum Yapın

  MERHABA RESUL BEY BEN ANNEME BAKIYORUM ANNEM 88 YAŞINDA KÖYDE İDİ YATALAK DURUMDA ŞEHİRE GEDİRDİM GELİRİ 450 TL ANALIK SİGORDASI ALIYOR BAŞKAGELİRİYOK AYRI EVDEBAKIYORUM PARA YETMİYOR BEN VASİ OLDUM HASDANENİN VERDİHİ KENDİİŞİNİYAPAMAZ HİYET ROPORUVAR BEN YARDIM VE BAKIM PARASI MAHKEME KARARIİELE ALABİİLİRMİYİM BENİM 1450 TL EMEKLİ MAAŞIM VAR BANA BUKONULARDA YADIMCIOLURMUSUNUZ BEN NASIL BİR YOL İZLİYECEGİM MAHKEMETEKİ RAPOR GECERLİ OLURMU YATALAK BİRYEREGİTMESİ YOK ANCAK SETYEYNEN GİDER TEŞEKÜRLER SAYGILAR

 • Simge
  3 Şubat 2017 at 00:27
  Yazıya Yorum Yapın

  Evde babaanneme bakılıyor. Ailemizin düzeni bozuldu. Ben ilk basta onaylamistim imza atmistim fakat suan istemiyorum. Hane icinde yasayan aile fertlerininde rizasi olmasi gerekiyor. Suan hane icinde yasadigimi bildirsem ve bakimindan rahatsızlık duydugumu onaylamadigimi bildirsem bakim ücreti iptal olur mu?

 • Mehmet Zekayi Özkeleş
  26 Nisan 2017 at 22:10
  Yazıya Yorum Yapın

  Bakıcısı vergi mükellefi olursa bakım ücreti kesilirmi

 • Esmanur_altinkaya
  20 Temmuz 2017 at 16:33
  Yazıya Yorum Yapın

  Iyi gunler ben 80 yaşında anneme bakıyorum sadece eşim çalışıyor asgari ücretle evim kira iki çocuğum var okuyor annem işitme engelli gozleride pek iyi gormuyo dizilerinden zor yürüyor ben kiziyim bakim parası alabilirmiyim

 • Yazıya Yorum Yapın

  *

  *

  SON YAZILANLAR