Fatura ve Diğer Belgelerde Ticaret Sicil Numarası Yazılma Zorunluluğu 01 Ocak 2014 de Başlayacak

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK), 01 Ocak 2014 tarihinden geçerli olmak üzere ticari belgelerde bir takım değişiklikler yapılmıştır. TTK’nin 39 uncu maddesinin ikinci fıkrasında, “ Tescil edilen ticaret...

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK), 01 Ocak 2014 tarihinden geçerli olmak üzere ticari belgelerde bir takım değişiklikler yapılmıştır.

TTK’nin 39 uncu maddesinin ikinci fıkrasında, “ Tescil edilen ticaret unvanı, ticari işletmenin görülebilecek bir yerine okunaklı bir şekilde
yazılır. Tacirin işletmesiyle ilgili olarak düzenlediği ticari mektuplarda ve ticari defterlere yapılan kayıtların dayandığı belgelerde tacirin sicil numarası, ticaret unvanı,
işletmesinin merkezi ile tacir internet sitesi oluşturma yükümlülüğüne tabi ise tescil edilen internet sitesinin adresi de gösterilir.

Tüm bu bilgiler şirketin internet sitesinde de yayımlanır. Bu sitede ayrıca, anonim şirketlerde yönetim kurulu başkan ve üyelerinin adları ve soyadları ile taahhüt edilen ve ödenen sermaye miktarı, limited şirketlerde müdürlerin adları ve soyadları ile taahhüt edilen ve ödenen sermaye miktarı, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerde yöneticilerin adları ve soyadları ile taahhüt edilen ve ödenen sermaye miktarı yayımlanır.” hükmü yer almaktadır.

Diğer taraftan aynı Kanunun 1534 üncü maddesinin beşinci fıkrasında ise yukarıda değinilen düzenlemenin 01 Ocak 2014 tarihinde yürürlüğe gireceği belirtilmiştir.

Yukarıda ki madde metnine göre Fatura ve benzeri belgelerde VUK ne göre zorunlu bilgilere ek olarak;

1)- İnternet Sitesi Kurma Mecburiyetinde OLMAYANLARIN Fatura Ve Fatura Yerine Geçen Belgelerinde Gösterilmesi Gereken Bilgiler:

A)-Ticaret Siciline Kayıtlı olan tacirler;

* Ticaret Sicil Numarası,
* Ticaret Unvanı,
* İşletmenin Merkez Adresi.

B)-Esnaf Siciline Kayıtlı olan tacirler;

* Esnaf Sicil Numarası,
* Ticaret Unvanı,
* İşletmenin Merkez Adresi.

Bilindiği üzere TTK’ nun 39. maddesi “TACİR SİCİL NUMARASINA” Vurgusu yapmıştır. Bu nedenle Esnaf odasına kayıtlı olan kişilerde tacir sayıldığından Serbest
Meslek Erbabı dışındaki tüm mükellefler , Ticaret siciline kayıtlı olanlar gibi Faturaların, perakende satış vesikalarının (perakende satış fişleri, makineli kasaların
kayıt ruloları, giriş ve yolcu taşıma biletleri), gider pusulalarının, müstahsil makbuzların, ücret bordroları, banka dekontları, tahsilat veya tediye makbuzlarında da
yukarıdaki bilgiler yer alacaktır.

2)- İnternet Sitesi Kurma Mecburiyetinde OLANLARIN Fatura ve Fatura Yerine
Geçen Belgelerinde Gösterilmesi Gereken Bilgiler :
(Bağımsız Denetime Tabi Olanlar İnternet Sitesi Kurmak Zorundadır.)

* Ticaret Sicil Numarası,
* Ticaret Unvanı,
*İşletmenin Merkez Adresi,
*Tescil Edilmiş İnternet Sitesi Adresi.

3)- İnternet Sitesi Kurmak Zorunda Olanlar İçin İnternet Sitesinde
Yayınlanması Gereken Bilgiler:

 Ticaret Sicil Numarası,
 Ticaret Unvanı,
 İşletmenin Merkez Adresi,
 Tescil Edilmiş İnternet Sitesi Adresi.
 ANONİM ŞİRKETLERDE ( Yönetim kurulu başkan ve üyelerinin adları ve
soyadları, taahhüt edilen ve ödenen sermaye miktarı),
 LİMİTED ŞİRKETLERDE (Müdürlerin adları ve soyadları, taahhüt edilen ve
ödenen sermaye miktarı)
 ESHAMLI KOMANDİT ŞİRKETLERDE (Yöneticilerin adları ve soyadları,
taahhüt edilen ve ödenen sermaye miktarı)

4)- MERSİS NUMARASI UYGULAMASI :

Diğer taraftan ,Ticaret Sicili Yönetmeliği’nin ilgili maddesine göre;

Ticaret sicili müdürlüklerince kendilerine MERSİS numarası verilen tacirler, ticaret sicili numarası yerine bu numarayı, verilmeyenler de ticaret sicili numaralarını ticari
mektuplarda ve ticari defterlere yapılan kayıtların dayandığı belgelerde göstereceklerdir.

Buna göre, internet sitesi oluşturma yükümlülüğü olmayan gerçek ve tüzel kişi tacirlerin, işletmeleriyle ilgili olarak düzenledikleri ticari mektuplarda ve ticari
defterlere yapılan kayıtların dayanağını oluşturan belgelerde, MERSİS numarası olanlar bu numara, olmayanlar ticaret sicili numarası, ticaret unvanı ve ticari
işletmenin merkezi bilgilerine yer vermeleri gerekmektedir.

Tüm Tacirler (Esnaflar dahil) tarafından düzenlenen faturaların, perakende satış vesikalarının (perakende satış fişleri, makineli kasaların kayıt ruloları, giriş ve yolcu taşıma biletleri), gider pusulalarının, müstahsil makbuzların, ücret bordroları, banka dekontları, tahsilat veya tediye makbuzlarında da yukarıdaki bilgiler yer alacaktır.

01 Ocak 2014 tarihi öncesinde bastırılan belgelerin bu tarih sonrasında da kullanılması halinde, bu belgelerde de anılan bilgilerin gösterilmesini bilgileri içerecek şekilde
hazırlanan kaşelerin bu belgelere vurulması veya basılı sticker yapıştırılabilir.

Yazar kasalardan alınan perakende satış fişlerinde madde kapsamındaki bilgilere yer verilmesini teminen gerekli program değişikliklerini yaptırmaları veya program değişikliğine gidilinceye kadar bilgileri içerecek kaşeyi fişlerin önüne veya arkasına vurabilirler.

5)- SERBEST MESLEK ERBAPLARI:

Serbest Meslek Erbapları Tacir olmadıkları için düzenledikleri Serbest Meslek Makbuzlarına TTK 39/2. madde hükmü uygulanmaz. VUK hükümleri uygulanmasına
devam olunur. Başka bir ifade ile Serbest meslek mensuplarının , meslek odası numarası yazılmayacaktır.

 

İSMMMO

Kategoriler
GüncelMuhasebe
Yorum Yok

Yazıya Yorum Yapın

*

*

SON YAZILANLAR

 • Borç yapılandırmada süreyi kaçıranlara müjde!

  Maliye Bakanı Naci Ağbal, yeniden yapılandırma kapsamında  geçtiğimiz Kasım ve Aralık aylarında vergi ve SGK prim ödemelerini yapamayan ve  haklarını kaybedenlere ikinci bir şans getirdiklerini belirterek, haklarını  kaybedenlerin, ödemelerini...
 • Damga Vergisi Oranları 2017

  2017 Yılı Damga Vergisi Oranları açıklanmıştır. 2016 yılında uygulanan maktu vergi tutarları yeniden değerleme oranı dahil olmak üzere %7,5 oranında artırılmıştır. 2017 yılı Damga Vergisi Oranları 29931 Sayılı Resmî...
 • 2017 Yılı Yaşlı, Engelli Ve Engelli Yakını Aylık Rehberi

  Sosyal güvenlik sistemimizde prim almadan devlet tarafından muhtaç olan yaşlı, engelli ve engelliye bakan kişilere aylık bağlanmaktadır. Söz konusu aylıklara hak kazanmak için asgari ücret baz alınmak suretiyle muhtaçlık...
 • Sözleşme Süresinin Uzaması ve Damga Vergisi

  Konut ve çatılı iş yeri kira sözleşmeleri genellikle belirli bir süre için yapılırlar. Sözleşmelere de genellikle, süre bitiminden belli süre önce tarafların fesih bildiriminde bulunmadıkça sözleşmenin süresinin uzayacağına ilişkin...