Fatura’ya İtiraz

Türk Ticaret Kanununda Bir faturayı alan kimse aldığı tarihten itibaren sekiz gün içinde içeriği hakkında bir itirazda bulunmamışsa fatura içeriğini kabul etmiş sayılır hükmü çerçevesinde bir faturanın içeriğine itiraz...
Türk Ticaret Kanununda Bir faturayı alan kimse aldığı tarihten itibaren sekiz gün içinde içeriği hakkında bir itirazda bulunmamışsa fatura içeriğini kabul etmiş sayılır hükmü çerçevesinde bir faturanın içeriğine itiraz etme durumu burada konu edilmektedir. Fatura bilgileri yani içeriği satılan malın veya alınan hizmetin açıklaması olabileceği gibi bu mal ve hizmetin tutarı veya  tarihi olabilir.
FATURA’YA İTİRAZ ŞARTLARI
Faturaya itiraz için gerekli şartları şu şekilde sıralanır.
Faturaya itiraz için gerekli süre ve faturanın içeriği
Gerekli süre faturanın alındığı tarihten itibaren 8 gündür. Buradaki 8 günlük süreyi tespit etmek son derece önemlidir bu sebeple faturanın alıcıya gönderilme tarihi teslim alınışı belli edilecek şekilde gönderilmelidir. Ayrıca irsaliyeli faturanın altındaki malı teslim alan kişinin teslim alma imzası 8 günlük sürenin başlama tarihi olarak belirlenir.faturanın düzenlenmesi satıcı ve alıcı arasında bir sözleşme olarak nitelendirilir. Yukarıdada bahsettiğimiz fatura içeriği satıcı ve alıcı tarafından doğrulanmalı malın cinsi alınan hizmet tarih veya tutar iki tarafında kabul edeceği bilgiler olmalıdır.  Yani 8 gün içerisinde itiraz edilmemiş faturalar kabul edilmiş sayılır.
Aşağıya Faturaya Süresinde İtiraz Edilmesi Veya Edilmemesi İle İlgili Bazı Yargıtay Kararları Alınmıştır.
Bir sözleşmeye dayanmayan faturanın soyut olarak muhatabına gönderilmesi ve muhatabın faturaya itiraz etmemiş olması onun kesinleştiği sonucunu doğurmaz. (Yargıtay 15. Hukuk Dairesi T. 27.6.2002 E. 2002/1631 K. 2002/3536 )
– –
Davalıya gönderilen ve itiraza uğramayan faturaların alacak bölümünde vade farkı olarak bir miktar gösterilmemiş olup faturanın altına 8 günü geçen ödemeler için vade farkı uygulanacağına dair ibareye yer verilmiştir. Bu şekilde düzenlenen ve ticari defterine işlenen faturalara itiraz edilmemiş olması vade farkı isteminin kesinleştiği sonucunu doğurmaz. (Yargıtay 15. Hukuk Dairesi T. 25.9.2003 E. 2002/1784 K. 2003/4315 )
– –
TTK’nın 23/2 maddesi uyarınca keşide edilen faturaya itiraz edilmemiş olması halinde fatura münderecatının kabul edilmiş sayılacağı hükmü ancak taraflar arasında faturanın keşide edilmesine neden olan akdi ilişkinin ispat edilmesi durumunda geçerlidir. (Yargıtay 11. Hukuk Dairesi T. 8.6.1988 E. 1988/60 K. 1988/3809)
– –

Faturaların alacağın mevcudiyetine delil teşkil etmesi için muhataba tebliğinden itibaren sekiz gün içerisinde itiraza uğramamış olması gerekir.(Yargıtay 3. Hukuk Dairesi T. 29.5.2000 E. 2000/4885 K. 2000/5011)

 

MUHASEBENET
Ercan ÇALIŞKAN
SMMM
Adana Vergi Mevz.Kom. Üyesi

 

Kategoriler
MuhasebeVergi
Yorum Yok

Yazıya Yorum Yapın

*

*

SON YAZILANLAR

 • Damga Vergisi Oranları 2017

  2017 Yılı Damga Vergisi Oranları açıklanmıştır. 2016 yılında uygulanan maktu vergi tutarları yeniden değerleme oranı dahil olmak üzere %7,5 oranında artırılmıştır. 2017 yılı Damga Vergisi Oranları 29931 Sayılı Resmî...
 • Sözleşme Süresinin Uzaması ve Damga Vergisi

  Konut ve çatılı iş yeri kira sözleşmeleri genellikle belirli bir süre için yapılırlar. Sözleşmelere de genellikle, süre bitiminden belli süre önce tarafların fesih bildiriminde bulunmadıkça sözleşmenin süresinin uzayacağına ilişkin...
 • İşyerleri Panik Yok Haftaya Pazartesine Kadar Uzadı

  Bana e-mail gönderenlere toplu cevaptır: Son ödeme günü 2 Ocak 2017 olan prim ve diğer tüm alacakların tahsilat işlemi 9 Ocak 2017 tarihine kadar uzatılmıştır. SGK  alacaklarının tahsiline ilişkin...
 • İhracatçılar, Devletten 370 Bin Dolar Hibe Nasıl Alabilir?

  02.12.2016 Gün ve 29906 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan 2016/03 Sayılı Yurt Dışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Para Kredi ve Koordinasyon Kurulu Tebliği İlgiTebliğ ile; Türkiye’de faaliyet...