Geçici İş Göremezlik Ödeneğinin Ödenmesi

5510 sayılı Kanunun 18. maddesinin altıncı fıkrasında; “Geçici iş göremezlik ödenekleri toplu iş sözleşmesi yapılan işyerleri ile kamu idarelerinin işverenleri tarafından SGK’unca belirlenen usul ve esaslara göre SGK adına...

5510 sayılı Kanunun 18. maddesinin altıncı fıkrasında; “Geçici iş göremezlik ödenekleri toplu iş sözleşmesi yapılan işyerleri ile kamu idarelerinin işverenleri tarafından SGK’unca belirlenen usul ve esaslara göre SGK adına sigortalılara ödenerek, daha sonra SGK ile mahsuplaşmak suretiyle tahsil edilebilir.” hükmü yer almaktadır.

Ayrıca,  Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin “Geçici İş Göremezlik Ödeneğinin Ödenmesi” başlıklı 40. maddesinin yedinci fıkrasında;” Kamu idarelerinde Kanunun 4. -1 (a) bendi kapsamında çalışan sigortalılar ile toplu iş sözleşmesi yapılan işyerlerinde çalışan sigortalılara ödenecek geçici iş göremezlik ödeneği, yapılacak protokol ile sigortalılar için SGK ödenecek sigorta primine mahsup edilmek üzere, işverenleri tarafından SGK adına sigortalılara ödenebilir. İşveren tarafından sigortalıya geçici iş göremezlik ödeneğinin ödenmesi hâlinde, işverenin; geçici iş göremezlik ödeneğinin sigortalıya ödendiğini gösterir ödeme belgesinin SGK ibrazından sonra, SGK tarafından hesaplanarak bulunacak geçici iş göremezlik ödeneği toplamı, işverenin SGK’na olan borcuna, borcun olmaması halinde ise ilk prim borcuna mahsup edilir. İşyerinin kapanmış olması halinde ise iade edilir.” hükümleri düzenlenmiş bulunmaktadır.

PROTOKOL İMZLAYAN İŞVERENLER MAHSUPLAŞMADAN YARARLANACAK

Bu kapsamda, yazılım çalışmaları tamamlanan geçici iş göremezlik ödeneklerinin işveren borçlarından mahsup edilmesini sağlayacak olan program işletime açılmış. Toplu iş sözleşmesi yapılan işyeri işverenleri ile kamu idarelerinin işverenlerinin SGK ile imzalayacakları protokol taslağı 2013/33 genelge ekinde yer almaktadır.

SİSTEME TANIMLANMASI

Mahsuplaşma talebinde bulunan işveren ile Sosyal Güvenlik İl Müdürü tarafından ekteki matbu protokol karşılıklı imza altına alındıktan sonra, sosyal güvenlik il müdürlüğü tarafından söz konusu protokol ile işyeri bilgilerinin (işyeri ünvanı, işyeri sicil numarası, işyeri adresi ve imzalanan protokolün bir sureti) programa tanımlanmasının sağlanması amacıyla CD ortamında Muhasebe Daire Başkanlığına gönderilir.

Protokol imzalayan işverenin cari ay prim borcuna mahsup edilecek, ancak prim borcu bulunmaması halinde bir sonraki ay tahakkuk edecek prim borcuna mahsup edilmek üzere emanet hesaplarda tutulur.

Büyük ölçekli işverenlerin ve toplu sözleşme kapsamında olanların SGK İle bu konuda protokol yaparak çalışma başlatabilirler.

İl Müdürlüklerine bu yetkiler verilmiştir.

 

Kaynak: http://www.alitezel.com/index.php?sid=yazi&id=6599

Kategoriler
Sosyal Güvenlik
Yorum Yok

Yazıya Yorum Yapın

*

*

SON YAZILANLAR