Geçimsiz İşçinin İş Akdi Feshi

Çalışma hayatının taraflarından biri işçi diğeri işverendir. İşyerinde barış ve huzur ancak karşılıklı sevgi ,hoşgörü ile sağlanır.   İşveren otoritesi dışında işçinin işverenin diğer işçisine sözle tahrik ederek sataşması...

Çalışma hayatının taraflarından biri işçi diğeri işverendir. İşyerinde barış ve huzur ancak karşılıklı sevgi ,hoşgörü ile sağlanır.

 

İşveren otoritesi dışında işçinin işverenin diğer işçisine sözle tahrik ederek sataşması işyerinde çalışma ortamını gerginleştirdiği gibi bozulmasına neden olacaktır.
Geçimsizlik ve tartışmalarla ortaya çıkan olumsuzluklar sonucunda işçinin iş akdi fesih haklı bir fesih olacak mıdır?

4857 Sayılı İş Kanunu’nun 25/II, d hükmü uyarınca işçinin, işverenin başka bir işçisine sataşması haklı fesih nedeni saymıştır. Sataşma niteliğinde olmadığı sürece, diğer işçilerle devamlı ve gereksiz tartışmaya girişmek, iş arkadaşları ile ciddi geçimsizlik göstermek geçerli fesih nedenidir.

Yapıcı ve objektif ölçüler içerisinde belirli bir uzmanlık alanı ile ilgili eleştiri ya da işletmedeki bozukluk ya da uygunsuzluklara ilişkin eleştiri söz konusu olduğunda geçerli fesihten bahsedilemez.

İşverenler fesih öncesi olaya karışan işçilerinin savunmasını alması gerekir.

Konuyla İlgili Güncel Yargıtay Kararı;

T.C

YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

Esas No. 2012/39329

Karar No. 2013/16455

Tarihi: 30.05.2013

l İŞYERİNDE DİĞER İŞÇİLERLE GEREKSİZ TARTIŞMA GEÇİMSİZLİK

l GEÇERLİ NEDEN

l İŞÇİNİN OBJEKTİF NİTELİKTEKİ ELEŞTİ-RİLERİNİN GEÇERLİ NEDEN KABUL EDİLEMEYECEĞİ

ÖZETİ: 4857 Sayılı İş Kanunu’nun 25/II, d hükmü uyarınca işçinin, işverenin başka bir işçisine sataşması haklı fesih nedeni sayılmıştır. Sataşma niteliğinde olmadığı sürece, diğer işçilerle devamlı ve gereksiz tartışmaya girişmek, iş arkadaşları ile ciddi geçimsizlik göstermek geçerli fesih nedenidir (Dairemizin 26.05.2008 gün ve 2007/37481 Esas, 2008/12505 Karar sayılı ilamı).

İş Kanunu’nun 25’inci maddesi kapsamında değerlendirilecek ağır sözleri, işçi, işverenin veya vekilinin tahrikleri sonucu söylemesi, geçerli fesih nedeni sayılmalıdır. Yapıcı ve objektif ölçüler içerisinde belirli bir uzmanlık alanı ile ilgili eleştiri ya da işletmedeki bozukluk ya da uygunsuzluklara ilişkin eleştiri söz konusu olduğunda geçerli fesihten bahsedilemez.

 

Kaynak: http://www.alitezel.com/index.php?sid=yazi&id=6523

Kategoriler
GüncelSosyal Güvenlik
Yorum Yok

Yazıya Yorum Yapın

*

*

SON YAZILANLAR