Genç Girişimciler İçin Vergi Teşviki

Gelir Vergisi Kanunu tasarısı, 12.06.2013 tarihi itibariyle Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sevk edilmiş ve yürürlük tarihi olarak 01.01.2014 yılı öngorülmüştür. Tasarı ile gelir ve kazançlar üzerinden alınan vergileri düzenleme...
Gelir Vergisi Kanunu tasarısı, 12.06.2013 tarihi itibariyle Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sevk edilmiş ve yürürlük tarihi olarak 01.01.2014 yılı öngorülmüştür. Tasarı ile gelir ve kazançlar üzerinden alınan vergileri düzenleme altına alan Gelir Vergisi Kanunu ile Kurumlar Vergisi Kanunu birleştirilmiş ve maddelerin basit ve kolay anlaşılabilir olmasına özen gösterilmiştir.
Tasarıda, yatırımın, üretimin ve istihdamın teşvik edilmesi için öngorülen düzenlemelerden birisi de, tasarının 83’uncü maddesinin ilk fıkrasıdır. Bu düzenlemeyle, ticari, zirai ve mesleki faaliyeti sebebiyle ilk defa gelir vergisine tabi olan yirmi dokuz yaşını doldurmamış tam mükellef gerçek kişiler için bir vergisel avantaj sağlanmaktadır. Buna göre, kazancın asgari ücretin yıllık tutarına isabet eden kısmı vergilendirilmemektedir.
Vergi indiriminden yararlanma koşulları
Söz konusu vergi indiriminden yararlanılması için gerekli koşulları aşağıdaki şekilde sıralayabiliriz.
– Tam mükellef olan gerçek kişi, mükellefiyet başlangıç tarihi itibariyle yirmi dokuz yaşını doldurmamış olmalıdır.
– Vergi indiriminin kapsamına dahil olan gelir unsurları; ticari faaliyet, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyetinden elde edilen kazançlar olup söz konusu faaliyetler sebebiyle ilk defa gelir vergisine tabi olunmalıdır.
– İşe başlamanın, kanuni süre içinde bildirilmesi gerekir.
– Mükellefin kendisi, işinde bilfiil çalışmalı veya bulunmalıdır.
– Sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenlememiş olmalıdır. Bu yönde bir tespitin bulunması durumunda, ilgili vergilendirme döneminde indirim uygulaması dolayısıyla ödenmeyen vergiler vergi ziyaı cezası uygulanarak gecikme faizi ile birlikte tahsil edilecektir.
– Faaliyetlerine devam eden bir işletme, eş ve üçuncü dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve kayın hısımlarından devralınmamalıdır.
– Faaliyetin adi ortaklık ya da şahıs şirketleri vasıtasıyla yürütülmesi durumunda tüm ortakların maddedeki şartları taşıması gerekir.
Süre sınırı ve uygulama isteğe bağlıdır
Tasarıya göre, genç girişimciler, faaliyete başladıkları vergilendirme dönemi dahil olmak üzere üç vergilendirme dönemi süresince vergi indiriminden yararlanabilir. Ancak, süre sınırı ve uygulama isteğe bağlı bir uygulamadır. Yani, mükellefler talep etmeleri durumunda vergi indirimi uygulamasından faydalanabilecektir. Bu vergisel kolaylıktan yararlanılması diğer indirimlerden yararlanılmasına mani değildir. Bu düzenlemeden yararlanmak isteyen mükelleflerin talebi üzerine, faaliyete başladıkları vergilendirme döneminden itibaren üç vergilendirme dönemi süresince elde ettiği kazançlarının asgari ücretin yıllık tutarına denk gelen kısmının vergi tarifesinin ilk dilimine uygulanan oran ile çarpılmasıyla bulunan tutar, bu mükelleflerin kazançları üzerinden hesaplanan vergiden mahsup edilecektir. Mahsup edilecek kısmın fazla olması durumunda ise iade yapılmayacaktır.
Sonuç
Gelir Vergisi Kanunu tasarısında, girişimciliğin teşvik edilmesi önemli bir yenilik olarak karşımıza çıkmaktadır. Vergi indiriminin nasıl uygulanacağı söz konusu maddenin yasalaşması durumunda yayınlanacak tebliğlerle açıklanacaktır.

DÜNYA

 

Kategoriler
Vergi
Yorum Yok

Yazıya Yorum Yapın

*

*

SON YAZILANLAR

 • Muhasebecilerde / Mali Müşavirlerde Zorunlu Olarak Elektronik Serbest Meslek Makbuzu Uygulaması Başlıyor

  Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’nca Serbest Meslek Makbuzu , Sevk İrsaliyesi ve Müstahsil Makbuzu belgelerinin elektronik ortamda düzenlenme, iletilme ve muhafazasına imkan veren Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ Taslağı hazırlandı. (26.08.2017)...
 • Muhtasar Beyanname Değişikliği hk

  “MUH” kodlu muhtasar beyannamenin “Ekler” bölümünde yer alan “İşyeri/İşçi Bilgileri” kulakçığında değişiklik yapılmıştır. Mükelleflerimizin beyanname düzenleme programını (BDP) güncellemeleri gerekmektedir....
 • GİB’den Duyuru

  2017/2. Dönem Kurum Geçici Vergisi Beyannamesinin ekler kısmında değişiklik olması nedeniyle beyanname alımına 10 Temmuz 2017 tarih itibariyle başlanacaktır....
 • 3 Yıl Vergi Yok

  2016 yılının başında 6663 sayılı torba yasa ile yürürlüğe giren genç girişimciye teşvik uygulaması birçok mükellef tarafından bilinmiyor. Söz konusu teşvik uygulaması önemli avantajlar sağlıyor, ancak uygulama oldukça sınırlı...