Genç Girişimciler İçin Vergi Teşviki

Gelir Vergisi Kanunu tasarısı, 12.06.2013 tarihi itibariyle Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sevk edilmiş ve yürürlük tarihi olarak 01.01.2014 yılı öngorülmüştür. Tasarı ile gelir ve kazançlar üzerinden alınan vergileri düzenleme...
Gelir Vergisi Kanunu tasarısı, 12.06.2013 tarihi itibariyle Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sevk edilmiş ve yürürlük tarihi olarak 01.01.2014 yılı öngorülmüştür. Tasarı ile gelir ve kazançlar üzerinden alınan vergileri düzenleme altına alan Gelir Vergisi Kanunu ile Kurumlar Vergisi Kanunu birleştirilmiş ve maddelerin basit ve kolay anlaşılabilir olmasına özen gösterilmiştir.
Tasarıda, yatırımın, üretimin ve istihdamın teşvik edilmesi için öngorülen düzenlemelerden birisi de, tasarının 83’uncü maddesinin ilk fıkrasıdır. Bu düzenlemeyle, ticari, zirai ve mesleki faaliyeti sebebiyle ilk defa gelir vergisine tabi olan yirmi dokuz yaşını doldurmamış tam mükellef gerçek kişiler için bir vergisel avantaj sağlanmaktadır. Buna göre, kazancın asgari ücretin yıllık tutarına isabet eden kısmı vergilendirilmemektedir.
Vergi indiriminden yararlanma koşulları
Söz konusu vergi indiriminden yararlanılması için gerekli koşulları aşağıdaki şekilde sıralayabiliriz.
– Tam mükellef olan gerçek kişi, mükellefiyet başlangıç tarihi itibariyle yirmi dokuz yaşını doldurmamış olmalıdır.
– Vergi indiriminin kapsamına dahil olan gelir unsurları; ticari faaliyet, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyetinden elde edilen kazançlar olup söz konusu faaliyetler sebebiyle ilk defa gelir vergisine tabi olunmalıdır.
– İşe başlamanın, kanuni süre içinde bildirilmesi gerekir.
– Mükellefin kendisi, işinde bilfiil çalışmalı veya bulunmalıdır.
– Sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenlememiş olmalıdır. Bu yönde bir tespitin bulunması durumunda, ilgili vergilendirme döneminde indirim uygulaması dolayısıyla ödenmeyen vergiler vergi ziyaı cezası uygulanarak gecikme faizi ile birlikte tahsil edilecektir.
– Faaliyetlerine devam eden bir işletme, eş ve üçuncü dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve kayın hısımlarından devralınmamalıdır.
– Faaliyetin adi ortaklık ya da şahıs şirketleri vasıtasıyla yürütülmesi durumunda tüm ortakların maddedeki şartları taşıması gerekir.
Süre sınırı ve uygulama isteğe bağlıdır
Tasarıya göre, genç girişimciler, faaliyete başladıkları vergilendirme dönemi dahil olmak üzere üç vergilendirme dönemi süresince vergi indiriminden yararlanabilir. Ancak, süre sınırı ve uygulama isteğe bağlı bir uygulamadır. Yani, mükellefler talep etmeleri durumunda vergi indirimi uygulamasından faydalanabilecektir. Bu vergisel kolaylıktan yararlanılması diğer indirimlerden yararlanılmasına mani değildir. Bu düzenlemeden yararlanmak isteyen mükelleflerin talebi üzerine, faaliyete başladıkları vergilendirme döneminden itibaren üç vergilendirme dönemi süresince elde ettiği kazançlarının asgari ücretin yıllık tutarına denk gelen kısmının vergi tarifesinin ilk dilimine uygulanan oran ile çarpılmasıyla bulunan tutar, bu mükelleflerin kazançları üzerinden hesaplanan vergiden mahsup edilecektir. Mahsup edilecek kısmın fazla olması durumunda ise iade yapılmayacaktır.
Sonuç
Gelir Vergisi Kanunu tasarısında, girişimciliğin teşvik edilmesi önemli bir yenilik olarak karşımıza çıkmaktadır. Vergi indiriminin nasıl uygulanacağı söz konusu maddenin yasalaşması durumunda yayınlanacak tebliğlerle açıklanacaktır.

DÜNYA

 

Kategoriler
Vergi
Yorum Yok

Yazıya Yorum Yapın

*

*

SON YAZILANLAR

 • KDV Beyannamesi Hazırlarken Bunları Yapmayın

  Değerli okurlar, mesleğe yeni başlayanların KDV beyannamesi hazırlarken özellikli hususlarda sıklıkla yanlışlıklar yaptıkları görülmüştür. Bu nedenle bu hafta, KDV beyannamesi hazırlarken bilinmesi gereken özellikli noktaların neler olduğuna teorik ve...
 • SPK-TMS ve TTK Açısından Borca Batıklık Durumu

  Yeni 6102 sayılı TTK. İle birlikte hem TTK’ya göre ve Vergi Usul Kanununa (VUK) göre hazırlanan bilançolar ve Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına (TFRS) göre hazırlanan bilançolar karşımıza gelmeye başlamıştır....
 • Danimarka’nın ‘sabrı tükendi’: Vergi dairesi kapatılıyor

  Danimarka Başbakanı Lars Løkke Rasmussen dün düzenlediği basın toplantısında 12 yıl önce kurulan Danimarka Vergi Dairesi’nin (Skat) kapatılacağını açıkladı. Rasmussen, kurulduğu günden bu yana skandallarla çalkalanan Danimarka Vergi Dairesi’nin...
 • KDV’de İngiliz modelinin detayları

  Maliye Bakanı Naci Ağbal, KDV uygulamasında yeni bir sistem üzerinde çalıştıklarını, İngiliz modelini değerlendirdiklerini açıklamıştı. Bakan Ağbal’ın açıklamasına göre sistem değişikliğine gidilerek, başta KDV iadesi olmak üzere aksayan yönler...