Genel Kurullarında Özellikli Durumlar

Değerli okurlarımız tek kişilik şirketlerde genel kurullar aslında birden çok ortaklı şirketlerin genel kurulları ile aynı esaslara tabidir. Ancak tek kişilik anonim ve limited şirketlerin genel kurullarına yönelik kanun...

Değerli okurlarımız tek kişilik şirketlerde genel kurullar aslında birden çok ortaklı şirketlerin genel kurulları ile aynı esaslara tabidir. Ancak tek kişilik anonim ve limited şirketlerin genel kurullarına yönelik kanun maddesinde yer verilen düzenlemeler olmakla birlikte yönetmelikte de bazı düzenlemelere yer verilmiştir. Bu yazı ile tek kişilik şirketlerin genel kurlarına yönelik olarak kanunda ve yönetmelikte yer alan düzenlemeler ele alınacaktır.

TEK KİŞİLİK ANONİM ŞİRKET GENEL KURLLARI

Tek kişilik anonim şirketlerde genel kurullara yönelik TTK’nın 408/3 maddesinde düzenleme yer almaktadır. Buna göre, tek pay sahipli anonim şirketlerde bu pay sahibi genel kurulun tüm yetkilerine sahiptir. Tek pay sahibinin genel kurul sıfatıyla alacağı kararların geçerlilik kazanabilmeleri için yazılı olmaları şarttır.

Diğer yandan anonim şirketlerde genel kulların düzenlendiği Yönetmelikte tek kişilik anonim şirket genel kurullarına ilişkin olarak aşağıdaki düzenlemeler yer almaktadır.

Tek pay sahibi toplantı başkanlığı için öngörülen tüm görevleri tek başına yerine getirebilir mi?

Toplantı başkanlığı için öngörülen tüm görevleri tek başına yerine getirebileceğine ilişkin hususa iç yönergede yer verilir. Ayrıca elektronik genel kurul sistemini kullanan şirketler için bu konudaki teknik işlemlerin toplantı anında yerine getirilmesi amacıyla toplantı başkanı tarafından uzman kişiler görevlendirilebileceği de İç Yönergede belirtilir…) düzenlemesine yer verilmiştir.

Yönetmeliğin 7’nci maddesinde toplantı başkanlığının oluşturulmasına yer verilmiş olup, tek kişilik anonim şirketler için “…(2) Başkan tarafından en az bir tutanak yazmanı ve gerekli görülürse yeteri kadar oy toplama memuru görevlendirilir. (Esas sözleşmede aksine bir hüküm varsa bu hususa ve TEK PAY sahipli anonim şirketlerde bu pay sahibinin

Buna göre oluşturulacak olan iç yönergede TEK PAY sahipli anonim şirketlerde bu pay sahibinin toplantı başkanlığı için öngörülen tüm görevleri tek başına yerine getirebileceğine ilişkin hususa  yer verilebilecektir.

Tek pay sahipli şirketlerde tutanak yazmanı ve oy toplama memuru seçilmesi zorunlu mudur?

Anonim şirket genel kurullarında toplantı başkanlığı Yönetmeliğin 14’üncü maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre,

(1) Esas sözleşmede aksine herhangi bir düzenleme yoksa toplantıyı yönetecek başkan ve gereğinde başkan yardımcısı genel kurul tarafından seçilir.

(2) Toplantı başkanı, tutanak yazmanı ile gerek görürse oy toplama memurunu tayin ederek başkanlığı oluşturur. Ayrıca tutanak yazmanı ve oy toplama memuru seçilmemişse, bunlara ait görevler toplantı başkanı tarafından yerine getirilir. Elektronik Genel Kurul Sistemindeki teknik işlemlerin toplantı anında yerine getirilmesi için toplantı başkanı tarafından uzman kişiler de görevlendirilebilir. TEK PAY sahipli şirketlerde tutanak yazmanı ve oy toplama memuru seçilmesi zorunlu değildir.


Toplantının açılması ve yönetimi nasıl olacaktır?

Bu konu Yönetmeliğin 23’üncü maddesinde düzenlenmiştir. TTK’nın 408/3 maddesinde ve Yönetmeliğin 23/4 maddesinde düzenlendiği üzere, TEK PAY sahipli anonim şirketlerde, bu pay sahibi genel kurulun tüm yetkilerine sahiptir. Tek pay sahibinin genel kurul sıfatıyla alacağı kararların geçerlilik kazanabilmesi için yazılı olmaları şarttır.

Toplantı tutanağının düzenlenmesi nasıl olacaktır?

Yönetmeliğin 26’ncı maddesi toplantı tutanağının düzenlenmesini düzenlemiştir. 26/1’e göre, genel kurul toplantısında yapılan görüşmeler ve alınan kararlar, toplantı başkanlığı tarafından tutanağa yazılır. Genel kurul tutanağı, toplantı mahallinde ve toplantı sırasında en az iki nüsha olarak düzenlenir. Tutanak, toplantı başkanlığı ve Bakanlık temsilcisinin katılması gereken toplantılarda Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

TEK PAY sahipli şirketlerde toplantıda hazır bulunan pay sahibinin veya temsilcisinin de toplantı tutanağını imzalaması zorunludur.

26/5 uyarınca da, toplantı başkanının, Bakanlık temsilcisinin bulunması zorunlu olan toplantılarda Bakanlık temsilcisinin veya TEK PAY sahipli şirkette hazır bulunan pay sahibinin veya temsilcisinin imzalamadığı toplantı tutanakları geçersizdir.

Tek pay sahipli anonim şirketlerde de iç yönerge oluşturulması zorunlu mudur?

Bu konu ise Yönetmeliğin 43/1 maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre, TEK PAY sahipli anonim şirketlerin yönetim organlarınca Yönetmelikte belirtilen asgari unsurları içerecek şekilde bir iç yönerge hazırlanması ve bu iç yönergenin şirket genel kurulunca onaylanması şarttır. Tek pay sahibi, toplantı başkanlığı için öngörülen tüm görevleri tek başına yerine getirebilir.


TEK KİŞİLİK LİMİTED ŞİRKET GENEL KURLLARI

Tek kişilik limited şirketlerin genel kurullarına TTK’nın 616’ncı maddesinin 3’üncü fıkrasında yer verilmiştir. Buna göre, tek ortaklı limited şirketlerde, bu ortak genel kurulun tüm yetkilerine sahiptir. Tek ortağın genel kurul sıfatıyla alacağı kararların geçerlilik kazanabilmeleri için yazılı olmaları şarttır.

Bu düzenleme anonim şirketlerdeki düzenlemeye paraleldir. Diğer yandan Yeni TTK’nın 617’nci maddesinin 3 numaralı fıkrası uyarınca, limited şirketlerin genel kurullarına ilişkin toplantıya çağrı, azlığın çağrı ve öneri hakkı, gündem, öneriler, çağrısız genel kurul, hazırlık önlemleri, tutanak, yetkisiz katılma konularında anonim şirketlere ilişkin hükümler, Bakanlık temsilcisine ilişkin olanlar hariç, kıyas yoluyla uygulanacaktır.

Tek kişilik anonim şirketlerin genel kurlarına yönelik olarak yukarıda sorduğumuz ve cevapladığımız sorular TTK’nın 617/3 maddesi uyarınca limited şirketler için de geçerli olacaktır.

Sonuç olarak tek kişilik anonim ve limited şirketler için özellik arz edebilecek ve Yönetmelikte ayrıca yapılan düzenlemeler yazımızda ele alınmıştır. Yukarıdaki ele aldığımız düzenlemeler özellik arz eden düzenlemeler olup, bu düzenlemeler dışında tek kişilik şirketlerin genel kurulları tek kişilik olmayan şirketlerin genel kurullarındaki gibi olacaktır.

 

Kaynak: http://www.thelira.com/yazar/31/ekrem-oncu/2744/tek-kisilik-anonim-ve-limited-sirketlerin-genel-kurullarinda-ozellikli-durumlar

Kategoriler
EkonomiGüncel
Yorum Yok

Yazıya Yorum Yapın

*

*

SON YAZILANLAR