Hurdaya Ayrılan Araçların Satışında Kdv İstisnası Ve Satış Kdv Oranı Nedir ?

Özel ve Tüzel kişi şirketlerinin işlerinde kullanılan ve ekonomik ömrünü dolduran ve kullanılamaz hale gelen, trafik müdürlüğünden de “hurdaya ayrılmıştır” şerhi konulan binek araçlar,kamyon, treyler ve yarı römork türü taşıt araçlarının...
images (1)
Özel ve Tüzel kişi şirketlerinin işlerinde kullanılan ve ekonomik ömrünü dolduran ve kullanılamaz hale gelen, trafik müdürlüğünden de “hurdaya ayrılmıştır” şerhi konulan binek araçlar,kamyon, treyler ve yarı römork türü taşıt araçlarının satışının katma değer vergisine (KDV) tabi olup olmadığı ve KDV oranını kaç olduğu hususunda tereddüdlerin olduğu uygulamada karşımıza çıkmaktadır.
Bu husus için;

KDV Kanununun; 1/1 ınci maddesine göre, Türkiye’de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetler KDV ye tabidir.

Ancak, Kanunun 17/4-g maddesi ile metal, plastik, lastik, kauçuk, kâğıt, cam hurda ve atıklarının teslimi KDV den istisna tutulmuştur.
Konuya ilişkin olarak yayımlanan 86 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin B bölümünde hurda kavramının, her türlü maden, plastik, kağıt ve cam hurdasını, bunların hurda halindeki karışımlarını, aynen veya onarılmak suretiyle üretim amaçlarına uygun olarak kullanılamayacak haldeki metal, plastik, kağıt ve camkarakterli her türlü ham, yarı mamul ve mamul maddeyi ifade ettiği açıklanmıştır.

Buna göre; ilgili trafik müdürlüğünden “hurdaya ayrılmıştır” şerhi konulan anılan araçların aynen veya onarılmak suretiyle üretim amacına uygun olarak kullanılamayacak halde olması durumunda bunların teslimi KDV Kanununun 17/4-g maddesine göre vergiden istisna tutulacaktır. Ancak, söz konusu binek araçların,kamyon ve çekicinin  kullanılabilir halde olduğunun tespiti halinde, satış işlemine %18 oranında KDV uygulanması gerekmektedir.
Sonuç olarak hurdaya ayrılan araçların satışı KDV’ye tabi değildir.Ancak hurdaya ayrılan araçların kullanılabilir oldukları sonradan anlaşılırsa bu satışlardan % 18 KDV kesintisi yapılmalıdır.

MUHASEBENET
Cengiz TÜRK
SMMM
SPK Lisanslı Bağımsız Denetçi

 

Kategoriler
Vergi
Yorum Yok

Yazıya Yorum Yapın

*

*

SON YAZILANLAR