İş Sağlığı ve Güvenliğinde 2014 Yılı

İş sağlığı ve güvenliğinde 2014 yılı Rehberlik ve Bilgilendirme yılı olacak ceza ikinci planda kalacak 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasa’sı ile 2014 başında 50’den az çalışanı olan...

İş sağlığı ve güvenliğinde 2014 yılı Rehberlik ve Bilgilendirme yılı olacak ceza ikinci planda kalacak

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasa’sı ile 2014 başında 50’den az çalışanı olan tehlikeli ve çok tehlikeli işyerleri kapsama girdi. Bu arada Çalışma Bakanının talimatı ve İş Teftiş Kurulu Başkan Mehmet TEZEL’in açıklamasına göre, 2014 yılı ceza değil, bilgilendirme ve rehberlik teftişleri ile geçecek…

 

 

Hocam iyi çalışmalar. 01.02.2014 tarihli yazınızda “İşyerinde 9 veya daha az işçisi olanlardan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta olanların iş sağlığı ve güvenliği ile işyeri hekimi veya diğer sağlık personeli ihtiyacını SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu) illerde açacağı ihaleler sonrasında, ortak sağlık-güvenlik (OSGB) birimlerine ihale edecek ve bu işyerlerinin cebinden tek kuruş para çıkmayacak. İhaleyi alan OSGB, sanayi sitelerindeki tamirhane, tornacı, elektrik ustaları gibi işyerlerine yılda bir defa 1 saat iş sağlığı ve güvenliği uzmanı ile üç yılda bir defa işyeri hekimi gönderecek.’ bölümünün dayanağı hakkında bilgi verir misiniz? Çünkü 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununda böyle bir bilgi göremiyorum. Serhat Polat-

B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı

Serhat bey, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasa’sının 7. maddesi gereğince,
“MADDE 7 – (1) İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yerine getirilmesi için, Bakanlıkça aşağıdaki şartlarla destek sağlanabilir:
a) Kamu kurum ve kuruluşları hariç ondan az çalışanı bulunanlardan, çok tehlikeli ve tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri faydalanabilir. Ancak, Bakanlar Kurulu, ondan az çalışanı bulunanlardan az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinin de faydalanmasına karar verebilir.
b) Giderler, iş kazası ve meslek hastalığı bakımından kısa vadeli sigorta kolları için toplanan primlerden kaynak aktarılmak suretiyle, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından finanse edilir.
c) Uygulamada, Sosyal Güvenlik Kurumu kayıtları esas alınır…”

denilmektedir. SGK henüz daha yayınlamadığı uygulama genelgesi ile ihale sistemini seçmişti ama sonrasında alınan kararla primler üzerinden destekleme sistemine geçecek gibi görünüyor.

***DESTEKLEME RAKAMI ASGARİ ÜCRETE ENDEKSLİ

Konuyu İş Sağlığı ve Genel Müdürü Kasım ÖZER ile telefonda görüştüm. Uygulama aşağıdaki şekilde olacakmış.

Dokuz veya daha az çalışanı olan tehlikeli ve çok tehlikeli işyerlerinde çalışanların iş sağlığı ve güvenliği hizmeti için,

Çalışan başına;

-Tehlikeli işyerlerinde; günlük asgari ücretin (35,7 liranın) % 1,4’ü (49,98 kuruş) kadar, aylık destekleme rakamı da 49,98 X 30 =14,99 lira,

-Çok tehlikeli işyerlerinde; günlük asgari ücretin (35,7 liranın) 1,6’sı (57,12 kuruş ) kadar; aylık destekleme rakamı da 17,13 lira,

parayı SGK ödeyecek.

Örneğin; Yanında 5 çalışanı olan bir berber (tehlikeli sınıf) için SGK her ay, 14,99 liradan 74,95 lira berbere destekleme SGK tarafından üçer ayda bir SGK’ya ödeyeceği primden düşülecek.

***SGK DAHA UYGULAMA GENELGESİNİ ÇIKARMADI

Konuyla ilgili İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü yönetmeliği çıkardı ama henüz SGK destekleme ödemesi için gereken uygulama genelgesini çıkarmadı ancak, yetkililerden edindiğim bilgiye göre, SGK üçer ayda bir geriye doğru ilgili işverenin SGK’ya ödeyeceği prim ödemelerinden desteklemeleri düşerek prim borcu çıkaracak.

***BU PARAYA RAZI OSGB ÇOK VE ONLARI SEÇİN

Uygulama genelgesi daha çıkmadı ama işyerleri, şimdi bu paraya razı olan OSGB’lerle sözleşme yapacak ve kendileri ceplerinden bu parayı OSGB’ye ödeyecek ve sonra da SGK’dan bu ödeme rakamını mahsup edecek, ceplerinden tek kuruş para çıkmayacak. Bu sebeple işletmeler SGK’nın vereceği destekleme rakamını kabul edecek OSGB’lerle sözleşme imzalayıp KATİP uygulaması üzerinden kayıtlarını yaptırsınlar.

***2014 YILI REHBERLİK VE DANIŞMANLIK YILI OLACAK

Bu arada, Çalışma Bakanımızın talimatı ile 2014 yılı denetim yılı olacak ama İş Teftiş Kurulu başkanı Mehmet TEZEL’in da açıklamalarından görüleceği üzere 2014 yılı CEZA yılı değil, rehberlik ve danışmanlık yılı olacak. İş Müfettişleri, 6331 sayılı Kanun işyerlerinde uygulanıyor mu uygulanmıyor mu diye denetimlere başlayacaklar ama öncelikle işyerlerinin eksikliklerini nasıl giderecekleri konusunda rehberlik ve danışmanlık ile eğitim faaliyeti yapacaklar. Sonrasında da işyeri yetkililerine görülen eksiklikleri gidermeleri için 3 veya 6 ay süre verecekler. Süre içinde eksikliklerini giderenlere ceza yazılmayacak ama süre içinde eksiklikler giderilmediyse idari para cezaları uygulanacak.

Kurul Başkanı Mehmet TEZEL açıklamasında “2014 yılında, önceki yıllarda olduğu gibi temel politikamızın insan odaklı ve risk odaklı etkin teftişler olduğunu, teftiş yaklaşımının cezalandırıcı anlayış yerine iyileştirmeyi amaçladığını, çalışma barışını sağlamayı ve yasal düzenlemelerin rehberlikle yerine getirilmesinin hedeflendiğini, programlı teftişlerde eğitim, iletişim ve bilgilendirmeye ağırlık verileceğini, işin yürütümüne yönelik 10’a yakın iş kolu, iş sağlığı ve güvenliği açısından ise 19’a yakın iş kolunu kapsayacak şekilde yaklaşık 1000 müfettişle teftişlere başlanacağını, uygulamadan sonuca kadar tüm aşamalarda kurum ve kuruluşların ziyaret edileceğini, özellikle işverenlerin fiili durumlarını dikkate alarak, mevzuatın imkan verdiği ölçüde esneklik sağlanmakta olduğunu, sistemimizde önleme kültürünü öne çıkarmak için bu sürecin gönüllü bir uyum içinde gerçekleşeceğine inandığını, iş kazaları ve meslek hastalarının olmadığı, insanların insanca çalışma koşullarında çalıştığı, sosyal barışın sağlandığı, ekonomik ve sosyal kalkınmanın gerçekleştiği bir ülke yaratmak için çalıştığımızı ve herkesin bu çerçevede, başta iş sağlığı ve güvenliği alanında olmak üzere elini taşın altına koyması gerektiğini”ifade etmiştir.

Kaynak: http://www.alitezel.com/index.php?sid=yazi&id=6636

Kategoriler
Sosyal Güvenlik
Yorum Yok

Yazıya Yorum Yapın

*

*

SON YAZILANLAR