İş Sözleşmesi Feshinde Dikkat Edilmeli

4857 sayılı İş Kanunu’nun 8. maddesinde unsurlarını da içeren bir şekilde iş sözleşmesi tanımlanmıştır. Buna göre “iş sözleşmesi bir tarafın (işçi) bağımlı olarak iş görmeyi, diğer tarafın (işveren) da...

4857 sayılı İş Kanunu’nun 8. maddesinde unsurlarını da içeren bir şekilde iş sözleşmesi tanımlanmıştır. Buna göre “iş sözleşmesi bir tarafın (işçi) bağımlı olarak iş görmeyi, diğer tarafın (işveren) da ücret ödemeyi üstlenmesinden oluşan bir sözleşmedir.”

İş sözleşmesinin varlığı için her şeyden önce ekonomik anlamda bir iş görme ediminin üstlenilmiş bulunması gerekir.
İşin bütün ayrıntılarının iş sözleşmesinde yer almaması durumunda yasalara aykırı olmamak veya herhangi bir zarara sebebiyet vermemek kaydıyla işverenin ve işveren vekilinin işi yönetme hakkına dayanarak verdiği emir ve talimatlara işçi uymak zorundadır. İş sözleşmesinin devamı boyunca işçi, işverenin izni olmadıkça onun faaliyet alanına giren işleri yaparak işverenle rekabet edemez. İşçi, iş görme borcunu işverenin yönetim, gözetim ve denetimi altında yerine getirir.

İşçi ve işveren arasındaki iş ilişkisi her zaman sürdürülemeyebilir. Bazen taraflardan birisi ya da her ikisi iş sözleşmesinin sonlandırılmasını isteyebilir. İş sözleşmesi, tarafların açık anlaşması ile sona erebileceği gibi, zımni anlaşma ile de sona erebilir.

İş sözleşmesinin tazminatsız feshi

4857 sayılı İş Kanunu’nun 109. maddesi gereğince bildirimlerin yazılı olarak yapılması gerektiğinden, ilerde herhangi bir anlaşmazlık olması halinde kullanılmak üzere bu durumun taraflarca yazılı olarak tespiti yerinde olacaktır.

4857/24 ve 25’inci maddelerde gösterilen ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan hallere dayanarak işçi ve işveren için tanınmış olan sözleşmeyi fesih yetkisi için iki hak düşürücü süre söz konusudur. Bu süre, öğrenme gününden başlayarak altı işgünü ve olaydan itibaren bir yıldır. İşçinin kendisine maddi çıkar sağlayacak bir yolsuzluk yaptığının aradan bir yıl geçtikten sonra öğrenilmesi veya anlaşılması durumunda da sözleşmesi 4857/25-II bendi uyarınca tazminatsız olarak olarak feshedilebilecektir.

4857 sayılı İş Kanunu’nun 25/II maddesine göre işçinin ahlak ve iyiniyet kurallarına uymaması durumunda iş sözleşmesi haklı nedenle tazminatsız feshedilebilecektir. Bunun dışında 4857 sayılı İş Kanunu’nun 24/1-II ve III ya da 25/I-III-IV maddelerine göre fesihlerde kıdem tazminatı hakkı doğmaktadır.

İş sözleşmesinin sona  ermesinin sonuçları

İş sözleşmesinin feshi halinde;

– İşçiye çalışma belgesi vermesi,

– Gerekli koşulların bulunması halinde ihbar ve/veya kıdem tazminatı verilmesi,

– İşçiden ibraname alınması,

– İşçiye ait eşya ve belgelerin iade edilmesi,

– İşten ayrılış bildirgesi verilmesi,

– Kullanılmayan izin ücretlerinin ödenmesi,

– İşçinin işverene ait eşya, malzeme, araç, gereç ve belgeleri, iş güvenliği aletlerini ve iş elbiselerini iade etmesi gerekmektedir.

İş sözleşmesinin feshi halinde işçiye çalışma belgesi verilmesi, gerekli koşulların bulunması halinde ihbar ve/veya kıdem tazminatı verilmesi, işçiden ibraname alınması, işçiye ait eşya ve belgelerin iade edilmesi, işçinin işverene ait eşya, malzeme, araç, gereç ve belgeleri, iş güvenliği aletlerini ve iş elbiselerini iade etmesi gerekmektedir.

İş sözleşmesinin feshi ve iş güvencesi

İş sözleşmesinin feshi ve iş güvencesi konusu iş hukukumuzun en tartışmalı alanlarından birisidir. Bugün sizlere İnönü Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Eski İş Müfettişi Doç. Dr. Muzaffer Koç ile birlikte hazırladığımız ‘İş Sözleşmelerinin Feshi Ve İş Güvencesi’ kitabı hem teorik konuları, hem de uygulamaları ele alması açısından diğer yayınlardan büyük farklılık gösteriyor.

İş hukukuna ilişkin temel ve kaynak eser niteliğindeki bu çalışmanın başta insan kaynakları çalışanları olmak üzere mali müşavirlere, yeminli mali müşavirlere, İnsan Kaynakları (Personel) çalışan ve yöneticilerine, işletme ve fabrika müdürlerine, işyeri yönetimi görevinde bulunan mimar ve mühendislere, avukatlara, sendikacılara, öğrencilere, şirket sahiplerine, kamu kuruluşları ile özel sektörde görev yapan denetim elemanlarına yararlı olacağını düşünüyorum.

Kaynak: http://haber.stargazete.com/yazar/is-sozlesmesinin-feshinde-nelere-dikkat-etmeli/yazi-818067

Kategoriler
GüncelSosyal Güvenlik
Yorum Yok

Yazıya Yorum Yapın

*

*

SON YAZILANLAR

 • Borç yapılandırmada süreyi kaçıranlara müjde!

  Maliye Bakanı Naci Ağbal, yeniden yapılandırma kapsamında  geçtiğimiz Kasım ve Aralık aylarında vergi ve SGK prim ödemelerini yapamayan ve  haklarını kaybedenlere ikinci bir şans getirdiklerini belirterek, haklarını  kaybedenlerin, ödemelerini...
 • Damga Vergisi Oranları 2017

  2017 Yılı Damga Vergisi Oranları açıklanmıştır. 2016 yılında uygulanan maktu vergi tutarları yeniden değerleme oranı dahil olmak üzere %7,5 oranında artırılmıştır. 2017 yılı Damga Vergisi Oranları 29931 Sayılı Resmî...
 • 2017 Yılı Yaşlı, Engelli Ve Engelli Yakını Aylık Rehberi

  Sosyal güvenlik sistemimizde prim almadan devlet tarafından muhtaç olan yaşlı, engelli ve engelliye bakan kişilere aylık bağlanmaktadır. Söz konusu aylıklara hak kazanmak için asgari ücret baz alınmak suretiyle muhtaçlık...
 • Sözleşme Süresinin Uzaması ve Damga Vergisi

  Konut ve çatılı iş yeri kira sözleşmeleri genellikle belirli bir süre için yapılırlar. Sözleşmelere de genellikle, süre bitiminden belli süre önce tarafların fesih bildiriminde bulunmadıkça sözleşmenin süresinin uzayacağına ilişkin...