İşçi alacaklarının banka kanalı ile ödenmesi

ALİ YÜKSEL / YARGITAY KARARLARI İşçi alacaklarının banka kanalı ile ödenmesi İşçinin ücretinin vs. haklarının ödemesinin banka kanalı ile yapılması 4857 sayılı İş Kanunu ve Borçlar Kanunu’nun ibraname ile...

ALİ YÜKSEL / YARGITAY KARARLARI
İşçi alacaklarının banka kanalı ile ödenmesi

İşçinin ücretinin vs. haklarının ödemesinin banka kanalı ile yapılması 4857 sayılı İş Kanunu ve Borçlar Kanunu’nun ibraname ile ilgili maddesinde düzenlenmiştir. 6098 sayılı Borçlar Kanunu madde 420 ibraname verilmesi halinde ödemenin banka aracılığı ile yapılması şartını düzenlemiş aksi halde ibranamenin hükümsüz olacağına ilişkin düzenleme getirmiştir.
Söz konusu maddeye göre iş akdi son bulan işçinin kıdem, ihbar, sendikal tazminatı vb. kanundan doğan tazminatları hak etmesi halinde ödenecek tutar ile ücret, yıllık izin vb. nedenle hak ettiği ücret alacaklarının bankadan ödenmesi gerekmektedir.
Bankadan ödenmemiş olması halinde ise söz konuşu işçi haklarının ve ücretlerinin ödenmediği anlamı mı taşıyacağı yoksa ibranamenin geçerliliği açısından mı önem arz ettiği sorunu ortaya çıkmaktadır.
İşverenin ödemeyi banka dışında bir yolla yapması halinde de ödeme yaptığını ispatlaması halinde sorun kalmayacaktır.
Ancak ibranamenin geçerlilik koşulu açısından Borçlar Kanunu açıkça banka yolu ile ödeme yapılmasını öngördüğü için ibraname geçersiz sayılacak, ibranamede yazılı tutarın ödenmediği anlamını taşımayacaktır. Bizce banka kanalı ile işçiye ödeme yapılması ibranamenin geçerliliği açısından önem arz etmekte, ibranamede yazan tutarın ödendiğini ise işveren başka yolla ispatlayabiliyorsa işverenin ödemeyi yapmadığı sonucu ortaya çıkarmamaktadır.
Kaynak:Dünya Gazetesi
(http://www.dunya.com/isci-alacaklarinin-banka-kanali-ile-odenmesi-153433yy.htm)

Kategoriler
GüncelMuhasebeSosyal GüvenlikVergi
Yorum Yok

Yazıya Yorum Yapın

*

*

SON YAZILANLAR

 • Borç yapılandırmada süreyi kaçıranlara müjde!

  Maliye Bakanı Naci Ağbal, yeniden yapılandırma kapsamında  geçtiğimiz Kasım ve Aralık aylarında vergi ve SGK prim ödemelerini yapamayan ve  haklarını kaybedenlere ikinci bir şans getirdiklerini belirterek, haklarını  kaybedenlerin, ödemelerini...
 • Damga Vergisi Oranları 2017

  2017 Yılı Damga Vergisi Oranları açıklanmıştır. 2016 yılında uygulanan maktu vergi tutarları yeniden değerleme oranı dahil olmak üzere %7,5 oranında artırılmıştır. 2017 yılı Damga Vergisi Oranları 29931 Sayılı Resmî...
 • 2017 Yılı Yaşlı, Engelli Ve Engelli Yakını Aylık Rehberi

  Sosyal güvenlik sistemimizde prim almadan devlet tarafından muhtaç olan yaşlı, engelli ve engelliye bakan kişilere aylık bağlanmaktadır. Söz konusu aylıklara hak kazanmak için asgari ücret baz alınmak suretiyle muhtaçlık...
 • Sözleşme Süresinin Uzaması ve Damga Vergisi

  Konut ve çatılı iş yeri kira sözleşmeleri genellikle belirli bir süre için yapılırlar. Sözleşmelere de genellikle, süre bitiminden belli süre önce tarafların fesih bildiriminde bulunmadıkça sözleşmenin süresinin uzayacağına ilişkin...