İşçi alacaklarının banka kanalı ile ödenmesi

ALİ YÜKSEL / YARGITAY KARARLARI İşçi alacaklarının banka kanalı ile ödenmesi İşçinin ücretinin vs. haklarının ödemesinin banka kanalı ile yapılması 4857 sayılı İş Kanunu ve Borçlar Kanunu’nun ibraname ile...

ALİ YÜKSEL / YARGITAY KARARLARI
İşçi alacaklarının banka kanalı ile ödenmesi

İşçinin ücretinin vs. haklarının ödemesinin banka kanalı ile yapılması 4857 sayılı İş Kanunu ve Borçlar Kanunu’nun ibraname ile ilgili maddesinde düzenlenmiştir. 6098 sayılı Borçlar Kanunu madde 420 ibraname verilmesi halinde ödemenin banka aracılığı ile yapılması şartını düzenlemiş aksi halde ibranamenin hükümsüz olacağına ilişkin düzenleme getirmiştir.
Söz konusu maddeye göre iş akdi son bulan işçinin kıdem, ihbar, sendikal tazminatı vb. kanundan doğan tazminatları hak etmesi halinde ödenecek tutar ile ücret, yıllık izin vb. nedenle hak ettiği ücret alacaklarının bankadan ödenmesi gerekmektedir.
Bankadan ödenmemiş olması halinde ise söz konuşu işçi haklarının ve ücretlerinin ödenmediği anlamı mı taşıyacağı yoksa ibranamenin geçerliliği açısından mı önem arz ettiği sorunu ortaya çıkmaktadır.
İşverenin ödemeyi banka dışında bir yolla yapması halinde de ödeme yaptığını ispatlaması halinde sorun kalmayacaktır.
Ancak ibranamenin geçerlilik koşulu açısından Borçlar Kanunu açıkça banka yolu ile ödeme yapılmasını öngördüğü için ibraname geçersiz sayılacak, ibranamede yazılı tutarın ödenmediği anlamını taşımayacaktır. Bizce banka kanalı ile işçiye ödeme yapılması ibranamenin geçerliliği açısından önem arz etmekte, ibranamede yazan tutarın ödendiğini ise işveren başka yolla ispatlayabiliyorsa işverenin ödemeyi yapmadığı sonucu ortaya çıkarmamaktadır.
Kaynak:Dünya Gazetesi
(http://www.dunya.com/isci-alacaklarinin-banka-kanali-ile-odenmesi-153433yy.htm)

Kategoriler
GüncelMuhasebeSosyal GüvenlikVergi
Yorum Yok

Yazıya Yorum Yapın

*

*

SON YAZILANLAR