İşe İade Tazminatında Yargı Miktarı Nasıl Belirliyor

İşe iade tazminatında yargı miktarı hangi kriteri esas alarak belirliyor. Bu konuda bilgi vermenizi istiyorum. Personelci 4857 sayılı İş Kanunu’nun 21. maddesi uyarınca, mahkemece feshin geçersizliğine karar verildiğinde, işçinin...

İşe iade tazminatında yargı miktarı hangi kriteri esas alarak belirliyor. Bu konuda bilgi vermenizi istiyorum. Personelci

4857 sayılı İş Kanunu’nun 21. maddesi uyarınca, mahkemece feshin geçersizliğine karar verildiğinde, işçinin başvurusu üzerine işveren tarafından bir ay içinde işe başlatılmaz ise, işçiye ödenmek üzere en az 4, en çok 8 aylık ücreti tutarında tazminatın belirlenmesi gerekir.
Yargıtay bu kararı verirken dayanağı bakın nasıl belirliyor.
Yıllık ücretli izinle ilgili 53. maddedeki kıdem sürelerini dikkate alarak;
Ø  6 ay ile 5 yıl arasında kıdemi olan işçi için 4,
Ø  5 yıl ile 15 yıl arasında kıdemi olan işçi için 5,
Ø  15 yıldan fazla kıdemi olan işçi için 6 aylık ücreti tutarında işe başlatmama tazminatın belirlenmesini öngörmekte,
Ø  Fesih sebebine göre bu miktarlarda azami sınır 8 aya kadar da çıkmaktadır.
4 AYLIK TAZMİNATTA İNCE AYAR
İşletme gerekleri ile fesihte emeklilik nedeninin gösterilmesi ve davacının emekliliğe hak kazanması halinde işe başlatmama tazminatı alt sınırdan belirlenmektedir.
Bu kriterler dikkate alınarak işe iade tazminatlar belirleniyor.
Bazen hukukçular bu karara itiraz etmeleri halinde karşılarına yargıtay’ın yerleşik içtihat kararları çıkar.
Son Yargı Kararı da bu yönde yazımızı destekliyor.
İlgili Kanun / Madde
4857 S. İş. K/18-21
T.C
YARGITAY
9. HUKUK DAİRESİ
Esas No. 2012/28221
Karar No. 2013/3963
Tarihi: 04.02.2013
GEÇERSİZ FESİH
İŞÇİNİN KIDEMİNE GÖRE İŞE İADE
TAZMİNATININ BELİRLENMESİ
ÖZETİ: Dosya içeriğine göre somut uyuşmazlıkta davacı işçinin davalıya ait işyerinde 13 yıl çalıştığı, iş sözleşmesinin davacının davranışları ve aldığı cezaları nedeniyle iş yerinde olumsuzluklara sebep olduğu ve iş ilişkisinin çekilmez hale getirdiği, operasyonel bir
ünite olan Müdürlüğün işlerinin aksamasına ve müşteri memnuniyetsizliğine sebebiyet verdiğinden feshedildiği, işverence gerçekleştirilen feshin geçerli nedene dayanmadığı anlaşıldığından feshin geçersizliğine ve davacının işe iadesine karar verilmesi isabetlidir. Ancak davacı işçinin kıdemine ve fesih nedenine göre mahkemece işe başlatmama tazminatının davacının 6 aylık ücreti tutarında belirlenmesi doğru bulunmamıştır. Bu tazminatın davacının 5 aylık ücreti oranında belirlenmesi dosya içeriğine uygun düşecektir.
VEDAT İLKİ / ALİTEZEL.COM

 

Kategoriler
GüncelSosyal Güvenlik
Yorum Yok

Yazıya Yorum Yapın

*

*

SON YAZILANLAR

 • Borç yapılandırmada süreyi kaçıranlara müjde!

  Maliye Bakanı Naci Ağbal, yeniden yapılandırma kapsamında  geçtiğimiz Kasım ve Aralık aylarında vergi ve SGK prim ödemelerini yapamayan ve  haklarını kaybedenlere ikinci bir şans getirdiklerini belirterek, haklarını  kaybedenlerin, ödemelerini...
 • Damga Vergisi Oranları 2017

  2017 Yılı Damga Vergisi Oranları açıklanmıştır. 2016 yılında uygulanan maktu vergi tutarları yeniden değerleme oranı dahil olmak üzere %7,5 oranında artırılmıştır. 2017 yılı Damga Vergisi Oranları 29931 Sayılı Resmî...
 • 2017 Yılı Yaşlı, Engelli Ve Engelli Yakını Aylık Rehberi

  Sosyal güvenlik sistemimizde prim almadan devlet tarafından muhtaç olan yaşlı, engelli ve engelliye bakan kişilere aylık bağlanmaktadır. Söz konusu aylıklara hak kazanmak için asgari ücret baz alınmak suretiyle muhtaçlık...
 • Sözleşme Süresinin Uzaması ve Damga Vergisi

  Konut ve çatılı iş yeri kira sözleşmeleri genellikle belirli bir süre için yapılırlar. Sözleşmelere de genellikle, süre bitiminden belli süre önce tarafların fesih bildiriminde bulunmadıkça sözleşmenin süresinin uzayacağına ilişkin...