KDV Beyannamesi Hazırlarken Bunları Yapmayın

Değerli okurlar, mesleğe yeni başlayanların KDV beyannamesi hazırlarken özellikli hususlarda sıklıkla yanlışlıklar yaptıkları görülmüştür. Bu nedenle bu hafta, KDV beyannamesi hazırlarken bilinmesi gereken özellikli noktaların neler olduğuna teorik ve...
Değerli okurlar, mesleğe yeni başlayanların KDV beyannamesi hazırlarken özellikli hususlarda sıklıkla yanlışlıklar yaptıkları görülmüştür. Bu nedenle bu hafta, KDV beyannamesi hazırlarken bilinmesi gereken özellikli noktaların neler olduğuna teorik ve uzun uzun değil kısa kısa maddeler halinde değineceğim. Aşağıda yazılanlar yapmış olduğumuz incelemelerde muhasebe departmanındaki arkadaşlarımızın en çok yaptıkları hatalardır.

1. Satın alınan binek aracın KDV’sini indirim konusu yapmayınız. Eğer binek aracın ruhsatında Ticari yazıyorsa buna aldanmayın. Aracın arka koltuğu arka penceresi ve ve arkada emniyet kemeri varsa bu araç ticari de olsa KDV Kanunu açısından binek araç olarak değerlendirilecektir.

2. Yangın veya sel sonucu stoklarda zayi olan mallarınız varsa ve takdir komisyonu kararı da yoksa bu malların daha önce indirim konusu yaptığınız KDV sini  malların zayi olduğu ayı takip eden ilk KDV beyannamesinde ilave KDV olarak beyan etmelisiniz. 391 hesap alacak, karşılık hesap ise 770 gider hesabı olacaktır.

3. 900 TL’nin üzerindeki mal veya hizmet faturaları KDV dahil olarak düzenlenmişse fatura üzerinde KDV yi ayrıca göstermeden beyannamede indirim konusu yapmayın.

4. Motosiklete ait KDV indirim konusu yapılabilir.

5. KDV Kanunu 16. ve 17. madde kapsamına giren kısmi istisna kapsamında satışlarınız varsa bu satılan malların alımında yüklenilen KDV satışın yapıldığı ayda KDV beyannamesinde ilave KDV olarak düzeltilmelidir. Tam istisna kapsamında böyle bir durum yok. Bu sadece kısmi istisna kapsamındaki satışlarda var.

6. İşin bırakılması halinde devreden KDV varsa bu KDV iade alınamaz. Bunu iade alabiliriz diye şirket ortaklarına bilgi vermeyiniz. Gider olarak dikkate alınabilir.

7. Ramazan evraklarına ait düzenlenen faturalardaki KDV yi indirim konusu yapmayınız.

8. Şahıslardan alınan ticari araçlar için noter satış sözleşmesine istinaden iç iskonto ile KDV hesaplamayınız. Fatura yoksa KDV zaten indirim konusu yapılamaz.
9. Yurt dışından gelen Google veya facebook faturaları için dış yüzde yöntemiyle KDV hesaplayın. Bu KDV yi hem 1 nolu beyannamede indirim konusu yapın hem de 2 nolu
KDV beyannamesinde beyan edip ödeyin.

10. Google firmasına düzenlediğimiz faturalar için KDV hesaplayın ve bu kdv yi beyannameye konu ediniz. Google her ne kadar İrlanda Serbest Bölge firması ise de global internet tabanlı firma olduğundan yurt içi firma gibi işlem görmektedir.

11. KDV den istisna olan bir faturayı karşı firmaya yansıttığınızda KDV hesaplamayın. İstisnaya tabi olan bir malın yansıtılması da KDV den istisnadır.

12. Yapılan adat hesaplamaları için fatura düzenleyin ve mutlaka yüzde 18 KDV hesaplayın.

13. Tarafımıza düzenlenen Ocak ayına ait bir faturanın KDV sini Ocak ayını takip eden aylarda da (Ta ki Aralık ayına kadar, Aralık ayı dahil) indirim konusu yapabilirsiniz ancak bizim düzenlediğimiz satış faturalarında böyle bir durum yoktur. Şubat ayında kesmemiz gereken faturayı mart ayında kesemeyiz.

14. KDV indiriminde önemli olan fatura tarihidir. Hizmetin ne zaman yapıldığı değil. Faturanın üzerindeki tarih önemlidir. Hizmetin ne zaman yapılıp yapılmadığı KDV değil gelir veya kurumlar vergisinin konusudur. Bu nedenle örneğin 2015 yılına ait bir işlem 2017 yılında fatura edilmişse KDV si 2017 yılında indirim konusu yapılabilir. Buradaki risk faturayı 2015 yılında düzenlemeyen karşı firmaya aittir.
Koray ATEŞ
E. Öğretim Görevlisi
KGK Bağımsız Denetçi
Kategoriler
MuhasebeVergi
Yorum Yok

Yazıya Yorum Yapın

*

*

SON YAZILANLAR