Kıdem Ve İhbar Tazminatı Hesabına AGİ Dahil Olur Mu?

Herkes konusunda bilirkişi olamaz.Bilirkişi olmak için o konuyu iyice öğrenip kavramak gerekiyor.Uzun süredir sektörde olduğumuzdan her gün mevzuat ve uygulamaya yönelik çalışmaları takip etmek zorundayız. Kıdem Tazminatı ve İhbar...
Herkes konusunda bilirkişi olamaz.Bilirkişi olmak için o konuyu iyice öğrenip kavramak gerekiyor.Uzun süredir sektörde olduğumuzdan her gün mevzuat ve uygulamaya yönelik çalışmaları takip etmek zorundayız.
Kıdem Tazminatı ve İhbar Tazminatı hesabına dahil olan kazanç türlerini burada yazmayacağım.
Konuyla ilgili yapacağınız araştırma da ve yayınlarda tablolar halinde hangi kazançların kıdem ve ihbar tazminatı hesabına dahil edildiğini göreceksiniz.
İş Mahkemelerinden bilirkişilik yapan arkadaşların da ezbere değil ,konusuna hakim olarak mevzuata uygun bu işlemleri yapması gerekir.
AGİ uygulaması hayata geçtiğinden itibaren bazı meslektaşlarımız AGİ sürekli bir gelir olarak algıladıkları için Kıdem ve İhbar Tazminatı hesabına dahil ettiklerine şahit oluyoruz.
Oysa AGİ Yıllık Vergi İadesi kaldırılmış yerine AGİ konulmuştur.
Dolayısıyla AGİ’nin Kıdem ve İhbar Tazminatında dikkate alınmaması gerekir.
Konuyla ilgili güncel Yargıtay Kararı ile Konumuzda haklı olduğumuzun göstergesidir.
T.C
YARGITAY
9. HUKUK DAİRESİ
Esas No. 2010/44199
Karar No. 2013/3913
Tarihi: 04.02.2013
ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİNİN ÜCRETİN PARÇASI OLMADIĞI KIDEM İHBAR TAZMİNATI HESABINDA DİKKATE ALINMAYACAĞI
ÖZETİ:
Mahkemece hükme esas alınan bilirkişi raporunda davacının kıdem ve ihbar tazminatı
hesabına esas ücreti belirlenirken ücrete 61,60 TL asgari geçim indirimi eklenmiş ise de asgari geçim indirimi ücretin bir parçası olmayıp, kaldırılan vergi iadesinin yerine konulan bir ödeme türü olup bunun giydirilmiş ücretine eklenmesi sureti ile hesaplanan kıdem ve ihbar tazminatının hüküm altına alınması hatalıdır.
***
HALKIN SOSYAL GÜVENLİK UZMANLIĞI SERTİFİKA PROGRAMI BAŞLIYOR
Sizde geleceğinize güvenle bakmak istiyor , bu işi bir meslek olarak görüyorsanız işte size bir fırsat.
Ali Tezel beynindeki fikirlerin toprak olmasına müsaade etmiyor ,sizlerle paylaşıyor.
Hem vatandaş odaklı ,hem  de kurum odaklı işlem yapacak olan sizler aynı zamanda işverenlere de danışmanlık yaparak kariyer sahibi de olacaksınız.
Ali Tezel koordinatörlüğünde düzenlenen “Halkın Sosyal Güvenlik Uzmanlığı” 2013 ikinci dönem sertifika programı 26 Ekim 2013 Cumartesi günü başlayacaktır.
HALKIN SOSYAL GÜVENLİK UZMANLIĞI SERTİFİKA PROGRAMI
KONU BAŞLIKLARI
Güncel Düzenlemeler eşliğinde 5510 sayılı Kanunda yazılı olan konular,
 • 4-1(a-SSK),4-1(b-Bağ-Kur),4-1(c-Devlet Memurlarının) statülerine göre Sigortalılara İlişkin Uygulamalar,
 • Kısa Vadeli Sigorta Kolları ; İş Kazası,Meslek Hastalığı,Hastalık,Analık Sigortası ve Doğum Yardımları,
 • ÖDENEK HESABI,
 • GELİR HESABI,
 • Uzun Vadeli Sigorta Kolları,
 • EMEKLİLİK ZAMANI HESAPLAMASI VE PLANLAMASI,
 • EMEKLİ AYLIĞI HESAPLAMASI VE PLANLAMASI.
5510 sayılı Kanunun önemli uygulamaları ele alınıp değerlendirilecektir.
 • Fiili Hizmet Süresi ,Sigortalı Borçlanması, İsteğe Bağlı Sigortalılık Kavramları,
 • Sigortalıların üstünlük ilkesi,
 • Genel Sağlık Sigortası ve SUT,
 • Prime Esas Kazançların Tespiti,
 • Prim Türleri,Oranları,Ödenmesi,
 • Asgari İşçilik,Uzlaşma konusunun uygulamaya yönelik olarak işlenmesi,(Alt ve Üst İşveren)
 • Son düzenlemelere göre idari para cezaları,itiraz yöntemleri,
 • Emeklilik işlemleri,başvuru esasları,2829 sayılı Kanuna göre Hizmet Birleştirilmesi,Emeklilik Aylıklarının hesaplanması,intibak,3201 sayılı Kanuna göre Yurtdışı Borçlanmasındaki önemli konular,
 • 5510 Sayılı Kanun ile emekli olma koşulları ve şartları,
 • 5510 Sayılı Kanun ile Sigortalı,İşverenlere yönelik Ek ve Geçici Maddelere göre düzenlemeler,
 • E-SGK Uygulamalarına son düzenlemeye göre değerlendirilmesi.
Bireysel İş Hukuku Kavramları
 • 4857 İş Hukuku,854 Deniz İş Hukuku,5953 Basın İş Hukuku Kavramları,
 • İş Hukuku Kavramları,
 • İş sözleşmesi türleri,sona ermesi,Fesih türü,
 • İşçi ve İşverenin haklı feshi,
 • Toplu işçi işten çıkarmaları,
 • İş Güvencesi,Kötü niyet tazminatı,
 • İhbar,Kıdem Tazminatı Konuları,
 • Alt İşveren ve Üst İşveren Kavramları,
 • Ücret Kavramı,
 • Çalışma Yasakları,Çalışma Süreleri,
 • Yıllık izin süresi,
 • İşçi Özlük Dosyasının Önemi,
 • İdari Para Cezaları/İtiraz Yöntemleri,
 • Toplu İş Hukuku:Sendikalar hakkında genel bilgi,toplu sözleşme,arabulucu,tahkim,grev,lokavt kavramları değerlendirilecektir.
 • 6098 sayılı Borçlar Kanununa göre Hizmet sözleşmesi bölümü ele alınıp uygulamaya yönelik olarak değerlendirilecektir.
 • Güncel Yargıtay kararları da dikkate alınarak örnekleme yöntemi ile konular ana başlıklarda değerlendirilecektir.
İŞ KUR Uygulamaları ve İşsizlik Sigortasının Değerlendirilmesi,
 • İşsizlik Sigortasının Uygulanması hakkında güncel bilgiler,
 • Kısa çalışma ödeneği,Ücret Garanti Fonu uygulamaları en son yasal düzenlemeler,
 • Özel İstihdam bürolarının çalışma hayatında işlevi,
 • Aylık İş gücü çizelgeleri,İş Kur İdari Para Cezaları/İtiraz edilmesi.
Sigorta Prim Teşvikleri
 • İşverenlere yönelik Prim Teşvikleri konusu ele alınacaktır.
İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
 • Yasalaşan ve 1.1.2013 günü yürürlüğe girecek/giren bu kanununa yönelik uygulama esas alınarak işverenlerin nasıl bir yol izlemesi gerektiği katılımcılara anlatılacaktır.
Ücret Bordrolarının Muhasebe ve Vergi Hukukuna Göre Değerlendirilmesi
 • Resmi kurumlara ibraz edilecek olan ücret bordolarının düzenlenmesi, işe iade davası sonuçlarına göre SGK ve Vergi Dairesi işlemleri,Kıdem ve İhbar,Kötü niyet tazminatında vergi uygulamaları gibi konular ana hatları ile değerlendirilecektir.

VEDAT İLKİ / ALİTEZEL.COM

 

Kategoriler
GüncelSosyal GüvenlikVergi
Yorum Yok

Yazıya Yorum Yapın

*

*

SON YAZILANLAR