Leaseback işlemlerinde önemli vergi avantajı

BMM tatile girmeden önce yasalaşan 6495 sayılı kanun da sözleşmeli personelin kadroya alınmasına ilişkin hükümleriyle kamuoyunda daha ziyade biliniyordu. Biz bu kanunla yapılan ve iş dünyası açısından önemli bir...
BMM tatile girmeden önce yasalaşan 6495 sayılı kanun da sözleşmeli personelin kadroya alınmasına ilişkin hükümleriyle kamuoyunda daha ziyade biliniyordu. Biz bu kanunla yapılan ve iş dünyası açısından önemli bir finansman kolaylığı sağlayan başlıktaki konuya ilişkin hükmü açıklamaya çalışacağız.

Kurumlar Vergisi istisnası ve işleyişi

Daha önce Kurumlar Vergisi Kanunu’nun istisnaları düzenleyen 5. maddesinde taşınmazların, kira sertifikası ihracı amacıyla varlık kiralama şirketlerine satışı ve varlık kiralama şirketlerince de kaynak kuruma geri satışına Kurumlar Vergisi istisnası getirilmişti. Şimdi yeni hüküm ile aynı avantaj finansal kiralama işlemlerindeki geri alma koşullu finansal kiralamalar konusunda da getirilmiş oldu.

İstisna mı, vergi ertelemesi mi?

Maddede önceden de olan ve leasing işlemini de kapsayan bir hükmün uygulanması biraz kafa karıştıracak mahiyette. Bu hüküm muhtemelen istisnanın istismarını önlemek amacıyla konulmuş olmalı. Buna göre, taşınmazın iki tam yıl geçmeden bu amaç dışında üçüncü kişilere satışında istisnanın uygulanmayacağı, kaynak kuruluştaki kayıtlı değer ve ayrılan amortismanlar dikkate alınarak vergileme yapılacağı öngörülüyor gibi. Doğal olarak iki tam yıl geçtikten sonra satış söz konusu olduğunda yüzde 75’lik kazanç bölümü istisna tutulacaktır. Üçüncü kişiye satışta önceki değerin dikkate alınacağına ilişkin hükümde, yasa metninde yıl sınırlaması olmadığı için ilk edinim tarihi dikkate alınmalıdır. Bu şekilde yorum yaptığımızda ise istisna, gerçek bir istisna olmaktan ziyade bir vergi ertelemesi olmaktadır.
Maddenin bir başka yorumu da sadece leaseback işleminin tamamlanamaması durumunda vergileme yapılacağı şeklindedir. O nedenle idarenin bu hükmü net bir şekilde açıklamasına ihtiyaç bulunmaktadır.
Hangi yorum yapılırsa yapılsan, finansal kirama yoluyla geri alım sonrası oluşan yeni değerin bilançoya kaydını engelleyen bir hüküm bulunmamaktadır.

KDV istisnası

Aynı kanun ile KDV Kanunu’nun 17/4. maddesine eklenen (y) bendi ile de bu şekildeki işlemler KDV’den istisna edilmiştir.
Her ne kadar uygulamada bazı işletmeler yüksek ödenecek KDV’leri çıkması nedeniyle bu KDV’yi mahsup edebildiklerini dikkate alarak bu tür finansman işlemine girdilerse de, yapılan düzenleme sisteme işlerlik kazandırmak bakımından son derece yerinde olmuştur.
Sonuçta sabit kıymetlerini geri satılmak üzere finansal kiralama şirketine satışı esasen bir finansman temini işlemi olduğundan, özellikle de banka kredilerinde zorlanılan durumlarda işletmelere alternatif bir finansman imkanı sunma fırsatı doğurduğundan bu işlemin gerçek mahiyeti dışında ekstra bir vergi yükü doğurmaması son derece gerekli bir düzenlemedir.

Kaynak:İTO PORTAL

 

Kategoriler
Vergi
Yorum Yok

Yazıya Yorum Yapın

*

*

SON YAZILANLAR

 • Damga Vergisi Oranları 2017

  2017 Yılı Damga Vergisi Oranları açıklanmıştır. 2016 yılında uygulanan maktu vergi tutarları yeniden değerleme oranı dahil olmak üzere %7,5 oranında artırılmıştır. 2017 yılı Damga Vergisi Oranları 29931 Sayılı Resmî...
 • Sözleşme Süresinin Uzaması ve Damga Vergisi

  Konut ve çatılı iş yeri kira sözleşmeleri genellikle belirli bir süre için yapılırlar. Sözleşmelere de genellikle, süre bitiminden belli süre önce tarafların fesih bildiriminde bulunmadıkça sözleşmenin süresinin uzayacağına ilişkin...
 • İşyerleri Panik Yok Haftaya Pazartesine Kadar Uzadı

  Bana e-mail gönderenlere toplu cevaptır: Son ödeme günü 2 Ocak 2017 olan prim ve diğer tüm alacakların tahsilat işlemi 9 Ocak 2017 tarihine kadar uzatılmıştır. SGK  alacaklarının tahsiline ilişkin...
 • İhracatçılar, Devletten 370 Bin Dolar Hibe Nasıl Alabilir?

  02.12.2016 Gün ve 29906 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan 2016/03 Sayılı Yurt Dışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Para Kredi ve Koordinasyon Kurulu Tebliği İlgiTebliğ ile; Türkiye’de faaliyet...