Maden işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği

Neredeyse her yıl ocak-şubat aylarında madenlerde meydana gelen iş kazalarında onlarca madenci hayatını kaybediyor. En tehlikeli işlerden birisi olan madenlerde hem çalışanların güvenliğinin sağlanması ve hem de daha sağlıklı...
Neredeyse her yıl ocak-şubat aylarında madenlerde meydana gelen iş kazalarında onlarca madenci hayatını kaybediyor. En tehlikeli işlerden birisi olan madenlerde hem çalışanların güvenliğinin sağlanması ve hem de daha sağlıklı ve kaliteli üretim yapılması için iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uyulması gerekiyor.
İşte Maden İşyerlerinde İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetmeliği ile sondajla maden çıkarılan işlerin yapıldığı işyerleri ile yeraltı ve yerüstü maden işlerinin yapıldığı işyerlerinde çalışanların sağlık ve güvenliğinin korunması için uyulması gerekli asgari şartlar belirlenmiştir.
Bu kapsamdaki maden işyerlerinde işverenler aşağıdaki hususları yerine getirmekle yükümlü tutulmuştur;
a) Çalışanların sağlık ve güvenliklerini sağlamak amacıyla;
1) İşyerleri, çalışanların sağlık ve güvenliklerini tehlikeye atmayacak şekilde tasarlanır, inşa edilir, teçhiz edilir, hizmete alınır, işletilir ve bakımı yapılacaktır.
2) İşyerinde yapılacak her türlü çalışma, yetkili kişinin nezaretinde ve sorumluluğu altında yapılacaktır.
3) Özel riski bulunan işler yalnızca bu işlerle ilgili özel eğitim alan ehil kişiler tarafından ve talimatlara uygun olarak yapılacaktır.
4) Tüm güvenlik talimatları çalışanların anlayacağı şekilde hazırlanacaktır.
5) İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmeliğe uygun olarak yeterli ilk yardım donanımı sağlanır ve yılda en az bir defa olmak üzere düzenli olarak gerekli tatbikatlar yapılacaktır.
Yine işverenlerin;
a) 6331 sayılı Kanun’a göre sağlık ve güvenlik dokümanı hazırlanmasını ve güncellenmesini sağlayacaktır.
b) Sağlık ve güvenlik dokümanında özellikle aşağıdaki hususların yer almasını sağlamalıdır:
1) Çalışanların işyerinde maruz kalabilecekleri psikososyal riskler dahil olmak üzere risklerin belirlenmesi ve değerlendirilmesi.
2) Bu Yönetmelik hükümlerini yerine getirmek için alınacak uygun tedbirler ile bu Yönetmelik kapsamında hazırlanması gereken yönergelerin ve planların hazırlanması.
3) Çalışma yerlerinin ve ekipmanın güvenli şekilde düzenlenmesi, kullanılması ve bakımının yapılması.
c) Sağlık ve güvenlik dokümanının işyerinde çalışmaya başlanılmadan önce hazırlanmasını ve önemli değişiklikler veya ilave yapıldığında ya da işyerinde meydana gelen iş kazası; çalışan, işyeri ya da iş ekipmanını zarara uğratma potansiyeli olduğu halde zarara uğratmayan olaylardan sonra gözden geçirilmesini ve ihtiyaç halinde revize edilmesini sağlar.
İşveren, gerekli kayıt ve bildirimleri yapması gerekmektedir.
Bir işyerinde birden çok işverene ait çalışanların bulunması durumunda, her işveren kendi kontrolü altındaki işlerden sorumludur. Ancak işyerinin tamamından sorumlu olan işveren, çalışanların sağlık ve güvenliğinin korunması ile ilgili tedbirlerin uygulanmasını koordine eder. Kendisine ait sağlık ve güvenlik dokümanında koordinasyonun amacını ve bu koordinasyonu sağlamak için alınacak tedbirler ile uygulanacak yöntemleri belirler. Bu koordinasyon her bir işverenin Kanunda belirtilen sorumluluğunu etkilemez.
Çalışanlar, iş sağlığı ve güvenliği bakımından, ilgili mevzuatın öngördüğü esaslara ve işverenin bunlara uygun olarak vereceği emir ve talimata uymak zorundadırlar.
İşveren, patlama ve yangın çıkmasını ve bunların olumsuz etkilerini önlemek üzere, patlayıcı ve sağlığa zararlı ortam havasının oluşmasını önlemek, yapılan işlemlerin doğası gereği patlayıcı ortam oluşmasının önlenmesi mümkün değilse patlayıcı ortamın tutuşmasını önlemek, patlama ve yangın başlangıçlarını tespit etmek, yayılmasını önlemek ve mücadele etmek için yapılan işe uygun tedbirler alması gerekmektedir.
İşveren, bir tehlike anında çalışanların çalışma yerlerini en kısa zamanda ve güvenli bir şekilde terk edebilmeleri için uygun kaçış ve kurtarma araçlarını sağlar ve kullanıma hazır bulunduracaktır.
İşveren, işyerinin bütününde gerekli haberleşme ve iletişim sistemini kurmalıdır.
İşveren, ihtiyaç halinde yardım, kaçış ve kurtarma işlemlerinin derhal uygulamaya konulabilmesi için gerekli uyarı ve diğer iletişim sistemlerini hazır bulundurmalıdır.
İş kazalarının yüreklerimizi yakmadığı günler görmek dileğiyle, iş sağlığı ve güvenliğinin önemini yeniden hatırlatmak istiyorum.
İBRAHİM IŞIKLI / DÜNYA
Kategoriler
Sosyal Güvenlik
Yorum Yok

Yazıya Yorum Yapın

*

*

SON YAZILANLAR