Mali Durum ve Beklentiler Raporu

Gelir İdaresi Başkanlığı ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları ile ikinci altı aya ilişkin beklentileri, hedefleri ve yapılması planlanan faaliyetlerini içeren “2013 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu”’nu...

Gelir İdaresi Başkanlığı ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları ile ikinci altı aya ilişkin beklentileri, hedefleri ve yapılması planlanan faaliyetlerini içeren “2013 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu”’nu kamuoyunun bilgisine sunulmak üzere 30 Temmuz 2013 tarihinde internet sitesinde yayımladı.

Bugün bu raporda ikinci altı aylık kısmı içeren “Mevzuat Çalışmaları” başlıklı bölümü sizlerle paylaşmak istiyoruz.

IV. Mevzuat Çalışmaları

2014-2020 dönemi AB Mali Yardımlarının hukuki çerçevesini belirleyecek olan yeni IPA Anlaşması’nın (Türkiye-AB Katılım Öncesi Yardım Aracı) vergi hükümlerine ilişkin müzakerelere katılım sağlanacaktır.

• 2014 yılında uygulanacak, bina metrekare normal inşaat maliyet bedellerinin tespitine ilişkin tebliğin hazırlanarak 30/08/2013 tarihine kadar yayımlanması hedeflenmektedir.

• Konut, işyeri ve diğer şekillerde kullanılacak binalar için 2014 yılında uygulanacak çevre temizlik vergisi tutarlarına ilişkin tebliğin hazırlanarak 31/12/2013 tarihine kadar yayımlanması hedeflenmektedir.

• 2014 yılında uygulanacak 492 sayılı Harçlar Kanunu’na bağlı tarifelerde yer alan maktu harçların yeniden değerleme oranında artırılmasına ilişkin tebliğ hazırlanarak 31/12/2013 tarihinden önce yayımlanması amaçlanmaktadır.

• 2014 yılında uygulanacak 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu’na ekli (1) sayılı tabloda yer alan maktu vergi tutarları ile her bir kağıttan alınacak damga vergisine ilişkin üst sınırın yeniden değerleme oranında artırılmasına ilişkin tebliğ hazırlanarak 31/12/2013 tarihinden önce yayımlanması amaçlanmaktadır.

• 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu’nun 10’uncu maddesine göre Kanun’un 5 ve 6’ncı maddelerinde yer alan (I), (II) ve (IV) sayılı tarifelerin tespitine ilişkin tebliğ hazırlanarak 31/12/2013 tarihine kadar yayımlanması hedeflenmektedir.

• 01/01/2014 tarihinden itibaren uygulanmak üzere, Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu’nun 4’üncü maddesinde yer alan maktu istisna miktarları ile 16’ncı maddesinde yer alan ve 2013 yılında uygulanan matrah dilim tutarlarının 2013 yılı için belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmasına ilişkin tebliğ hazırlanarak 31/12/2013 tarihine kadar yayımlanması hedeflenmektedir.

• Havayolu ve Etkinlik biletlerinin elektronik ortamda oluşturulmasına yönelik tebliğ çalışmaları devam etmektedir.

• Mükellefler tarafından bilgi işlem sistemleri aracılığı ile elektronik belge şeklinde oluşturulan ve birinci nüshası kağıt olarak alıcısına teslim edilen belgelere ait ikinci nüshaların Başkanlıkça belirlenen koşullara göre kağıt ortamı yerine manyetik ortamda muhafaza ve istendiğinde ibraz edilmesine imkan sağlayacak olan Elektronik Arşiv Uygulaması ile ilgili tebliğ hazırlama çalışmaları tamamlanacaktır

Kaynak: http://www.gazeteyenigun.com.tr/koseyazilari/27385/kurumsal-mali-durum-ve-beklentiler-raporu

Kategoriler
Vergi
Yorum Yok

Yazıya Yorum Yapın

*

*

SON YAZILANLAR

 • Damga Vergisi Oranları 2017

  2017 Yılı Damga Vergisi Oranları açıklanmıştır. 2016 yılında uygulanan maktu vergi tutarları yeniden değerleme oranı dahil olmak üzere %7,5 oranında artırılmıştır. 2017 yılı Damga Vergisi Oranları 29931 Sayılı Resmî...
 • Sözleşme Süresinin Uzaması ve Damga Vergisi

  Konut ve çatılı iş yeri kira sözleşmeleri genellikle belirli bir süre için yapılırlar. Sözleşmelere de genellikle, süre bitiminden belli süre önce tarafların fesih bildiriminde bulunmadıkça sözleşmenin süresinin uzayacağına ilişkin...
 • İşyerleri Panik Yok Haftaya Pazartesine Kadar Uzadı

  Bana e-mail gönderenlere toplu cevaptır: Son ödeme günü 2 Ocak 2017 olan prim ve diğer tüm alacakların tahsilat işlemi 9 Ocak 2017 tarihine kadar uzatılmıştır. SGK  alacaklarının tahsiline ilişkin...
 • İhracatçılar, Devletten 370 Bin Dolar Hibe Nasıl Alabilir?

  02.12.2016 Gün ve 29906 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan 2016/03 Sayılı Yurt Dışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Para Kredi ve Koordinasyon Kurulu Tebliği İlgiTebliğ ile; Türkiye’de faaliyet...