Mali Durum ve Beklentiler Raporu

Gelir İdaresi Başkanlığı ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları ile ikinci altı aya ilişkin beklentileri, hedefleri ve yapılması planlanan faaliyetlerini içeren “2013 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu”’nu...

Gelir İdaresi Başkanlığı ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları ile ikinci altı aya ilişkin beklentileri, hedefleri ve yapılması planlanan faaliyetlerini içeren “2013 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu”’nu kamuoyunun bilgisine sunulmak üzere 30 Temmuz 2013 tarihinde internet sitesinde yayımladı.

Bugün bu raporda ikinci altı aylık kısmı içeren “Mevzuat Çalışmaları” başlıklı bölümü sizlerle paylaşmak istiyoruz.

IV. Mevzuat Çalışmaları

2014-2020 dönemi AB Mali Yardımlarının hukuki çerçevesini belirleyecek olan yeni IPA Anlaşması’nın (Türkiye-AB Katılım Öncesi Yardım Aracı) vergi hükümlerine ilişkin müzakerelere katılım sağlanacaktır.

• 2014 yılında uygulanacak, bina metrekare normal inşaat maliyet bedellerinin tespitine ilişkin tebliğin hazırlanarak 30/08/2013 tarihine kadar yayımlanması hedeflenmektedir.

• Konut, işyeri ve diğer şekillerde kullanılacak binalar için 2014 yılında uygulanacak çevre temizlik vergisi tutarlarına ilişkin tebliğin hazırlanarak 31/12/2013 tarihine kadar yayımlanması hedeflenmektedir.

• 2014 yılında uygulanacak 492 sayılı Harçlar Kanunu’na bağlı tarifelerde yer alan maktu harçların yeniden değerleme oranında artırılmasına ilişkin tebliğ hazırlanarak 31/12/2013 tarihinden önce yayımlanması amaçlanmaktadır.

• 2014 yılında uygulanacak 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu’na ekli (1) sayılı tabloda yer alan maktu vergi tutarları ile her bir kağıttan alınacak damga vergisine ilişkin üst sınırın yeniden değerleme oranında artırılmasına ilişkin tebliğ hazırlanarak 31/12/2013 tarihinden önce yayımlanması amaçlanmaktadır.

• 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu’nun 10’uncu maddesine göre Kanun’un 5 ve 6’ncı maddelerinde yer alan (I), (II) ve (IV) sayılı tarifelerin tespitine ilişkin tebliğ hazırlanarak 31/12/2013 tarihine kadar yayımlanması hedeflenmektedir.

• 01/01/2014 tarihinden itibaren uygulanmak üzere, Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu’nun 4’üncü maddesinde yer alan maktu istisna miktarları ile 16’ncı maddesinde yer alan ve 2013 yılında uygulanan matrah dilim tutarlarının 2013 yılı için belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmasına ilişkin tebliğ hazırlanarak 31/12/2013 tarihine kadar yayımlanması hedeflenmektedir.

• Havayolu ve Etkinlik biletlerinin elektronik ortamda oluşturulmasına yönelik tebliğ çalışmaları devam etmektedir.

• Mükellefler tarafından bilgi işlem sistemleri aracılığı ile elektronik belge şeklinde oluşturulan ve birinci nüshası kağıt olarak alıcısına teslim edilen belgelere ait ikinci nüshaların Başkanlıkça belirlenen koşullara göre kağıt ortamı yerine manyetik ortamda muhafaza ve istendiğinde ibraz edilmesine imkan sağlayacak olan Elektronik Arşiv Uygulaması ile ilgili tebliğ hazırlama çalışmaları tamamlanacaktır

Kaynak: http://www.gazeteyenigun.com.tr/koseyazilari/27385/kurumsal-mali-durum-ve-beklentiler-raporu

Kategoriler
Vergi
Yorum Yok

Yazıya Yorum Yapın

*

*

SON YAZILANLAR

 • KDV Beyannamesi Hazırlarken Bunları Yapmayın

  Değerli okurlar, mesleğe yeni başlayanların KDV beyannamesi hazırlarken özellikli hususlarda sıklıkla yanlışlıklar yaptıkları görülmüştür. Bu nedenle bu hafta, KDV beyannamesi hazırlarken bilinmesi gereken özellikli noktaların neler olduğuna teorik ve...
 • SPK-TMS ve TTK Açısından Borca Batıklık Durumu

  Yeni 6102 sayılı TTK. İle birlikte hem TTK’ya göre ve Vergi Usul Kanununa (VUK) göre hazırlanan bilançolar ve Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına (TFRS) göre hazırlanan bilançolar karşımıza gelmeye başlamıştır....
 • Danimarka’nın ‘sabrı tükendi’: Vergi dairesi kapatılıyor

  Danimarka Başbakanı Lars Løkke Rasmussen dün düzenlediği basın toplantısında 12 yıl önce kurulan Danimarka Vergi Dairesi’nin (Skat) kapatılacağını açıkladı. Rasmussen, kurulduğu günden bu yana skandallarla çalkalanan Danimarka Vergi Dairesi’nin...
 • KDV’de İngiliz modelinin detayları

  Maliye Bakanı Naci Ağbal, KDV uygulamasında yeni bir sistem üzerinde çalıştıklarını, İngiliz modelini değerlendirdiklerini açıklamıştı. Bakan Ağbal’ın açıklamasına göre sistem değişikliğine gidilerek, başta KDV iadesi olmak üzere aksayan yönler...