Mali Mevzuatlar (2.8.2013)

» Gelir Vergisi Kanunun Geçici 85 inci Maddesine İlişkin  (30.07.2013) » Vergi Usul Kanunu Sirküleri / 66  (26.07.2013) » Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 4/7/2013 Tarihli ve 5411 Sayılı Kararı  (27.07.2013) » Bankacılık...

» Gelir Vergisi Kanunun Geçici 85 inci Maddesine İlişkin  (30.07.2013)


» Vergi Usul Kanunu Sirküleri / 66  (26.07.2013)


» Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 4/7/2013 Tarihli ve 5411 Sayılı Kararı  (27.07.2013)


» Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 28/6/2013 Tarihli ve 5400 Sayılı Kararı  (24.07.2013)


» Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 18/7/2013 Tarihli ve 5433 Sayılı Kararı  (24.07.2013)


» Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 17/7/2013 Tarihli ve 75935942-050.01.04-(04/2) Sayılı Kararı  (21.07.2013)


» Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 26)  (20.07.2013)


» Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 11/7/2013 Tarihli ve 5423 Sayılı Kararı  (18.07.2013)


» 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri/29  (18.07.2013)


» Türkiye Finansal Raporlama Standartlarının İlk Uygulamasına İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 1) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 146)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 10)  (17.07.2013)


» Türkiye Muhasebe Standartları Hakkında Tebliğlerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Sıra No: 11)  (17.07.2013)


» Türkiye Muhasebe Standartları Hakkında Tebliğlerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Sıra No: 12)  (17.07.2013)


» Bankaların İç Sistemleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik  (16.07.2013)


» Batı Balkan Menşe Kümülasyon Sistemi Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (12.07.2013)


» Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 2)  (12.07.2013)


» Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik  (11.07.2013)


» Aracı Kurumların Sermayelerine ve Sermaye Yeterliliğine İlişkin Esaslar Tebliği (Seri: V, No: 34)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: V, No: 134) (11.07.2013)


» Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ III-37.1  (11.07.2013)


» Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 4/7/2013 Tarihli ve 5409 Sayılı Kararı  (10.07.2013)


» 2013 Yılına Ait Motorlu Taşıtlar Vergisi 2. Taksitinin 31 Temmuz 2013 Çarşamba Günü Akşamına Kadar Ödenmesi Gerekmektedir.  (08.07.2013)


» Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 428)  (05.07.2013)


» Gayrimenkul Sertifikaları Tebliği (VII-128.2)  (05.07.2013)


» Kaydileştirilen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Kayıtların Tutulmasının Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ (Seri: IV, No: 28)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: IV, No: 65)  (04.07.2013)


» Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ  (29.06.2013)


» Anonim ve Limited Şirketlerin Sözleşmelerinin Türk Ticaret Kanununa Uyumlu Hale Getirilme Süresinin Uzatılmasına İlişkin Tebliğ  (29.06.2013)


» Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 427)  (29.06.2013)


» Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ  (29.06.2013)


» Sermaye Piyasası Araçlarının Satışı Tebliği (II-5.2)  (28.06.2013)


» Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ (Seri: X, No: 22)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: X, No: 28)  (28.06.2013)


» Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 20/6/2013 Tarihli ve 5389 Sayılı Kararı  (27.06.2013)


» Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 3)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Transit İşlemleri) (Seri No: 5)  (25.06.2013)


» İzahname ve İhraç Belgesi Tebliği (II-5.1)  (22.06.2013)


» Pay Tebliği (VII-128.1)  (22.06.2013)


» Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranları  (21.06.2013)


» Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 356)  (19.06.2013)


» Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 426)  (15.06.2013)


» Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) (Seri No: 15)  (14.06.2013)


» Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğ (Sayı: 2006/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2013/9)  (13.06.2013)


» Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1) (13.06.2013)


» Yurt Dışındaki Bazı Varlıkların Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1)  (11.06.2013)


» Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 355)  (31.05.2013)


» 187 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliğini Geliştirme Çerçeve Sözleşmesine Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun  (29.05.2013)


» Sermaye Piyasasında Bağımsız Dış Denetleme Hakkında Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik  (28.05.2013)


» Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.1)  (28.05.2013)


» Mevduat ve Kredi Faiz Oranları ve Katılma Hesapları Kâr ve Zarara Katılma Oranları ile Kredi İşlemlerinde Faiz Dışında Sağlanacak Diğer Menfaatler Hakkında Tebliğ (Sayı: 2006/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2013/8)  (25.05.2013)


» KDV Genel Tebliğlerinde Yer Alan Açıklamaların Birleştirilmesine Yönelik Katma Değer Vergisi Genel Tebliğ Taslağı  (20.05.2013)


» Finansal Tablo Örnekleri ve Kullanım Rehberi ile İlgili Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 25/4/2013 Tarihli ve 04/01 Sayılı Kararı (20.05.2013)


» Mesken Kira Geliri İstisnasının Uygulanması ile 2013 ve Müteakip Yılların Gelirlerinin Toplanması ve Beyanına İlişkin Gelir Vergisi Sirküleri Taslağı  (17.05.2013)


» Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik  (15.05.2013)


» Gelir Vergisi Sirküleri/89  (14.05.2013)


» Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 9/5/2013 Tarihli ve 5314 Sayılı Kararı  (14.05.2013)


» Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 354)  (11.05.2013)


» Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik  (09.05.2013)


» Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 2/5/2013 Tarihli ve 5306 Sayılı Kararı  (07.05.2013)


» Vergi Beyannamelerinin Serbest Muhasebeci ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerce İmzalanması Hakkında Genel Tebliğ (Sıra No: 6)  (04.05.2013)


» Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 353)  (02.05.2013)


» Vergi Usul Kanunu Sirküleri / 64  (30.04.2013)


» Vergi Usul Kanunu Sirküleri / 65  (30.04.2013)


» Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik  (30.04.2013)


» Gelirin Toplanması ve Beyanına İlişkin Gelir Vergisi Sirküleri  (29.04.2013)


» Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü Maddesine İlişkin  (29.04.2013)


» Kurumlar Vergisi Sirküleri/28  (25.04.2013)


» Gümrük Genel Tebliği (Mahrece İade) (Seri No: 2)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Mahrece İade) (Seri No:4)  (25.04.2013)


» Katılım Bankalarınca Uygulanacak Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ  (19.04.2013)


» Katma Değer Vergisi Genel Tebliği TASLAĞI (Seri No: … )  (17.04.2013)


» Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2005/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2013/6)  (17.04.2013)


» 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri/27  (09.04.2013)


» Türk Patent Enstitüsü Patent Uzmanlığı ve Marka Uzmanlığı Yönetmeliği (06.04.2013)


» Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Seri: IV, No: 56)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: IV, No: 64) (06.04.2013)


» Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik  (05.04.2013)


» Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 28/3/2013 Tarihli ve 5261 Sayılı Kararı  (04.04.2013)


» Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 28/3/2013 Tarihli ve 5263 Sayılı Kararı  (04.04.2013)


» Mükellef Bilgileri Bildirimi  (01.04.2013)


» Vergi Usul Kanunu Sirküleri/63  (02.04.2013)


» Avrupa Patentlerinin Verilmesi ile İlgili Avrupa Patent Sözleşmesinin Türkiye’de Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (30.03.2013)


» Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (30.03.2013)


» Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılmasına İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Sıra No: 1)  (29.03.2013)


» Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2005/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2013/5)  (28.03.2013)


» Özel Tüketim Vergisi Sirküleri / 19  (27.03.2013)


» Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 425)  (27.03.2013)


» Gümrük Genel Tebliği (Fikri ve Sınai Haklar) (Seri No: 1)  (26.03.2013)


» Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 352)  (23.03.2013)


» Parasal Sınırlar ve Oranlar Hakkında Genel Tebliğ (Sayı: 2013/1)  (23.03.2013)


» Vakıflara Vergi Muafiyeti Tanınması Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 3)  (23.03.2013)


» Gelir Vergisi Sirküleri / 88  (24.03.2013)


» Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:425)  (22.03.2013)


» 2012 Yılı Gelirlerine İlişkin Beyanname Verme Süresi 25 Mart 2013 Tarihinde Sona Ermektedir.  (21.03.2013)


» ‘Beyanname Verme ve Ödeme Süreleri’ Tablosu ‘Yararlı Bilgiler’ Sayfasına Eklenmiştir.  (19.03.2013)


» Özel İstihdam Büroları Yönetmeliği  (19.03.2013)


» Vergi Usul Kanunu Sirküleri / 61  (18.03.2013)


» Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğ (Sayı: 2006/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2013/4)  (16.03.2013)


» Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 7/3/2013 Tarihli ve 5225 Sayılı Kararı  (14.03.2013)


» Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 19) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 9)  (12.03.2013)


» Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 28/3/2013 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/05] Sayılı Kararı  (12.03.2013)


» Gümrük Genel Tebliği (Tır İşlemleri) (Seri No: 2)  (10.03.2013)


» Gümrük Genel Tebliği (Posta ve Hızlı Kargo Taşımacılığı) (Seri No: 4)  (10.03.2013)


» Sermaye Piyasası Kurulunun 22/2/2013 Tarihli ve 203 Sayılı Kararı  (09.03.2013)


» Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 28/2/2013 Tarihli ve 5219 Sayılı Kararı  (09.03.2013)


» Ticari Kazancın Gerçek Usulde Vergilendirilmesi Rehberi  (01.03.2013)


» Vergi Usul Kanunu Sirküleri / 60  (27.02.2013)


» Katma Değer Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 122)  (26.02.2013)


» Gelir Vergisi Sirküleri/87  (25.02.2013)


» Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar  (24.02.2013)


» Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Tarafından Yapılacak Denetime İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik  (24.02.2013)


» Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Seri IV, No: 56)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: IV, No: 63)  (22.02.2013)


» Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 424)  (21.02.2013)


» Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2005/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2013/3)  (20.02.2013)


» Kira Geliri Elde Edenler İçin Beyanname Düzenleme Rehberi Yayınlandı. (19.02.2013)


» Gümrük Genel Tebliği (Serbest Dolaşıma Giriş) (Seri No: 13)  (19.02.2013)


» Gelir Vergisi Sirküleri/86  (13.02.2013)


» Vergi Usul Kanunu Sirküleri / 59  (13.02.2013)


» Vergi Usul Kanunu Sirküleri / 58  (13.02.2013)


» 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri/26  (12.02.2013)


» Açık İşletme Madeninin Üretim Aşamasındaki Dekapaj Maliyetlerine İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı Yorumu (TFRS Yorum 20) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 6)  (11.02.2013)


» TFRS 7 Finansal Araçlar: Açıklamalara İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 7) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 42)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 7)  (11.02.2013)


» Finansal Araçlar: Sunuma İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 32) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 40)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 8) (11.02.2013)


» Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 351)  (09.02.2013)


» Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Yurtdışı Teşkilatını Oluşturan Birimlerin Nitelik, Kurulduğu Şehir ve Ülke, Görev Alanı, Akredite Edildiği Ülkeler ve Bağlı Bulunduğu Misyonlar Hakkındaki 13/4/1999 Tarihli ve 99/12770 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar  (07.02.2013)


» Bazı Kamu İktisadi Teşebbüslerine Ait Kadrolarda İptal-İhdas Yapılması Hakkında Karar  (07.02.2013)


» Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik  (07.02.2013)


» 2013 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği (Sıra No: 5)  (07.02.2013)


» Basit Usule Tabi Mükelleflerimiz, Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesini 1-25 Şubat 2013 Tarihleri Arasında Verecektir  (01.02.2013)


» Bankaların Kıymetli Maden Alım Satımına ve Alacaklarından Dolayı Edindikleri Emtia ve Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik  (31.01.2013)


» 6111 Sayılı Kanun Kapsamında Yapılacak 11. Taksit Ödemesinin 31 Ocak 2013 Tarihi Akşamına Kadar Yapılması Gerekmektedir  (30.01.2013)


» Vergi Usul Kanunu Sirküleri / 56  (29.01.2013)


» Vergi Usul Kanunu Sirküleri / 57  (29.01.2013)


» 423 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği  (28.01.2013)


» Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ  (29.01.2013)


» Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ  (29.01.2013)


» Bankaların Destek Hizmeti Almalarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik  (29.01.2013)


» Bankaların İç Sistemleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik  (29.01.2013)


» Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 102)  (28.01.2013)


» Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 103)  (28.01.2013)


» Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 104)  (28.01.2013)


» Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 423)  (26.01.2013)


» Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2005/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2013/2)  (26.01.2013)


» Günışığından Daha Fazla Yararlanmak Amacıyla Bütün Yurtta Saatlerin Yeniden Düzenlenmesi Hakkında Karar  (25.01.2013)


» Fakir Ailelere Kömür Yardımı Yapılmasına İlişkin Karar  (25.01.2013)


» 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşları ile Özürlü ve Muhtaç Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Yönetmelik  (25.01.2013)


» Bağımsız Denetim Resmi Sicil Tebliği  (25.01.2013)


» Bağımsız Denetçilik Sınav Tebliği  (25.01.2013)


» Bağımsız Denetçilik Uygulamalı Mesleki Eğitim Tebliği  (25.01.2013)


» Bağımsız Denetim Yetkilendirme Tebliği  (25.01.2013)


» Türkiye Cumhuriyeti Maliye Bakanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) ile Rusya Federasyonu Federal Finansal Gözetim İdaresi Arasında Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörizmin Finansmanı ile Mücadele Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Muhtırası Hakkında Karar  (23.01.2013)


» Tarım Sigortaları Havuzu Tarafından Kapsama Alınacak Riskler, Ürünler ve Bölgeler ile Prim Desteği Oranlarına İlişkin Karar  (23.01.2013)


» Belgesiz İhracat Kredileri ile Vergi Resim ve Harç İstisnası Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar  (23.01.2013)


» Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Karar  (23.01.2013)


» Çek Defterlerinin Baskı Şekline, Bankaların Hamile Ödemekle Yükümlü Olduğu Miktar ile Çek Düzenleme ve Çek Hesabı Açma Yasağı Kararlarının Bildirilmesine ve Duyurulmasına İlişkin Tebliğ (Sayı: 2010/2)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2013/1)  (23.01.2013)


» Basit Usule Tabi Mükellefler İçin Vergi Rehberi Yayınlandı  (21.01.2013)


» Kamu Sosyal Tesislerine İlişkin Tebliğ (Sayı: 2013-3)  (21.01.2013)


» Kamu Personeli Genel Tebliği (Seri No: 3)  (18.01.2013)


» Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Kadrolarda Düzenleme Yapılması Hakkında Karar  (16.01.2013)


» 631 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname Kapsamındaki Personelin Mali ve Sosyal Haklarına ve Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karar  (16.01.2013)


» İç Denetçi Adayları Belirleme, Eğitim ve Sertifika Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik  (15.01.2013)


» 2013 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği (Sıra No: 2)  (15.01.2013)


» Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 10/1/2013 Tarihli ve B.07.6.KGK.0.01.00-050.01.04-[01/15] Sayılı Kararı  (12.01.2013)


» 6292 Sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanunun 6 ncı Maddesinin Üçüncü Fıkrasında Yer Alan Başvuru Sürelerinin Uzatılmasına İlişkin Karar  (10.01.2013)


» Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği  (10.01.2013)


» Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik  (10.01.2013)


» Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 16)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ  (10.01.2013)


» Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ  (10.01.2013)


» Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 3/1/2013 Tarihli ve 5127 Sayılı Kararı  (10.01.2013)


» Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 3/1/2013 Tarihli ve 5128 Sayılı Kararı  (10.01.2013)


» Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları ile Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinin Organlarının Denetimi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik  (05.01.2013)


» Özel Tüketim Vergisi Sirküleri / 18  (03.01.2013)


» Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 350)  (04.01.2013)


» Türk Patent Enstitüsünce Uygulanacak Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğ (BİK/TPE: 2013/1)  (03.01.2013)


» Çeşitli Afetler Nedeniyle Zarar Gören Gerçek veya Tüzel Kişi Üreticilerin T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerine Olan Düşük Faizli Kredi Kullandırılmasına İlişkin Bakanlar Kurulu Kararları Kapsamındaki Kredi Borçlarının Ertelenmesine Dair Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar  (02.01.2013)


» Türk Patent Enstitüsü Patent ve Marka Vekilleri Sınav ve Sicil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik  (02.01.2013)


» Bazı Vergi Kanunlarında Yer Alan Tevkifat Nispetleri, Damga Vergisi ve Harç Oranları ile Bazı Mal ve Hizmetlere Uygulanan Çeşitli Vergi, Fon ve Kesintilere İlişkin Oran ve Tutarların Tespit Edilmesine Dair Karar  (01.01.2013)


» Mevduat ve Kredi Faiz Oranları ve Katılma Hesapları Kâr ve Zarara Katılma Oranları ile Özel Cari Hesaplar Dahil Bu İşlemlerde Sağlanacak Diğer Menfaatler Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar  (01.01.2013)


» Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 56)  (01.01.2013)


» Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 61)  (01.01.2013)


» Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 69)  (01.01.2013)


» Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 70)  (01.01.2013)


» Değerli Kağıtlar Kanunu Genel Tebliği (Sayı: 2012/1)  (31.12.2012)


» Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 7)  (31.12.2012)


» Tahsilat Genel Tebliği Seri: B Sıra No: 7  (31.12.2012)


» Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 9)  (31.12.2012)


» Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 42)  (31.12.2012)


» Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 42)  (31.12.2012)


» Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 44)  (31.12.2012)


» Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 284)  (31.12.2012)


» Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 422)  (31.12.2012)


» Katma Değer Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 121)  (31.12.2012)


» Sermaye Piyasası Araçlarının Kredili Alım, Açığa Satış ve Ödünç Alma ve Verme İşlemleri Hakkında Tebliğ (Seri: V, No: 65)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: V, No: 133)  (31.12.2012)


» Sermaye Piyasası Kanunu  (30.12.2012)


» Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Kadrolarda Düzenleme Yapılması Hakkında Karar  (29.12.2012)


» Kamu Kurum ve Kuruluşlarındaki Geçici Mahiyetteki İşleri Yürütmek Üzere Geçici Personel İstihdamı ve Bu Personele Ödenecek Ücretler Hakkında Karar (28.12.2012)


» 2013 Yılı Tanıklık Ücret Tarifesi  (28.12.2012)


» 2013 Yılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesi  (28.12.2012)


» 2013 Yılı Vergi Takvimi  (27.12.2012)


» Türkiye İş Kurumu İstihdam Uzmanlığı Yönetmeliği  (26.12.2012)


» Bağımsız Denetim Yönetmeliği  (26.12.2012)


» Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ  (26.12.2012)


» Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2005/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2012/16)  (26.12.2012)


» Bankalarca Kredilerin ve Diğer Alacakların Niteliklerinin Belirlenmesi ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik  (25.12.2012)


» Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik  (25.12.2012)


» Yeminli Mali Müşavirler Odaları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik  (25.12.2012)


» Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odaları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik  (25.12.2012)


» Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Serbest Muhasebecilik Staj Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik  (25.12.2012)


» Serbest Muhasebeciler, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirlerin Mesleki Faaliyetlerinde Uyacakları Etik İlkeler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik  (25.12.2012)


» Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 20/12/2012 Tarihli ve 5108 Sayılı Kararı  (24.12.2012)


» Maliye Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Atama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik  (21.12.2012)


» Uluslararası Banka Hesap Numarası Hakkında Tebliğ (Sayı: 2008/6)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2012/14)  (21.12.2012)


» Gümrük Genel Tebliği (Transit İşlemleri) (Seri No: 3)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Transit İşlemleri) (Seri No: 4)  (20.12.2012)


» Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranları  (20.12.2012)


» Ticari Defterlere İlişkin Tebliğ  (19.12.2012)


» Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2005/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2012/15)  (19.12.2012)


» Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği  (18.12.2012)


» Mevduat ve Katılım Fonunun Kabulüne, Çekilmesine ve Zamanaşımına Uğrayan Mevduat, Katılım Fonu, Emanet ve Alacaklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik  (14.12.2012)


» Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 421)  (14.12.2012)


» Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu  (13.12.2012)


» Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar  (13.12.2012)


» Kaydileştirilen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Kayıtların Tutulmasının Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ (Seri: IV, No: 28)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: IV, No: 62)  (13.12.2012)


» 2013 Defter Tasdiklerinde Ticaret Sicil Tasdiknamesi Aranmayacaktır.  (12.12.2012)


» Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 420)  (07.12.2012)


» İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik  (06.12.2012)


» Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (06.12.2012)


» Yurtiçinde İşe Yerleştirme Hizmetleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik  (06.12.2012)


» Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik  (28.11.2012)


» Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2005/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2012/13)  (21.11.2012)


» Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik  (20.11.2012)


» Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 14/11/2012 Tarihli ve (01/7) Sayılı Kararı  (17.11.2012)


» Kamu Taşınmazlarının Yatırımlara Tahsisine İlişkin Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Usul ve Esaslar  (15.11.2012)


» Anonim ve Limited Şirketlerin Sermayelerini Yeni Asgari Tutarlara Yükseltmelerine ve Kuruluşu ve Esas Sözleşme Değişikliği İzne Tabi Anonim Şirketlerin Belirlenmesine İlişkin Tebliğ  (15.11.2012)


» Gümrük Genel Tebliği (Tır İşlemleri) (Seri No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ  (15.11.2012)


» Gümrük Genel Tebliği (Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği) (Seri No: 2)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ  (15.11.2012)


» Varlık Yönetim Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik  (14.11.2012)


» Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 100)  (13.11.2012)


» Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 419)  (10.11.2012)


» Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 419)  (09.11.2012)


» Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmelik  (09.11.2012)


» Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu  (07.11.2012)


» Gelir Vergisi Genel Tebliği ( Seri No: 284 )  (05.11.2012)


» Borçlanma Araçlarının İhraç Limitlerine Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar  (03.11.2012)


» Mevduat ve Katılım Fonunun Kabulüne, Çekilmesine ve Zamanaşımına Uğrayan Mevduat, Katılım Fonu, Emanet ve Alacaklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik  (01.11.2012)


» Şirketlerde Yapı Değişikliği ve Ayni Sermaye Konulmasında Siciller Arası İşbirliğine İlişkin Tebliğ  (31.10.2012)


» Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 99)  (30.10.2012)


» Gelir Vergisi Sirküleri/85  (23.10.2012)


» Katma Değer Vergisi Sirküleri /65  (22.10.2012)


» Vergi Usul Kanunu Sirküleri / 55  (19.10.2012)


» Halka Açık Olmayan Şirketlerde Kayıtlı Sermaye Sistemine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ  (19.10.2012)


» Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2005/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2012/12)  (19.10.2012)


» 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri /25  (17.10.2012)


» Katılım Bankalarınca Uygulanacak Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ  (17.10.2012)


» Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ  (17.10.2012)

Kategoriler
DenetimMuhasebeSosyal GüvenlikVergi
Yorum Yok

Yazıya Yorum Yapın

*

*

SON YAZILANLAR