Mali Müşavirler Ne İstiyor

Geçtiğimiz hafta Gaziantep’te, Gaziantep SMMMO tarafından düzenlenen bir eğitimde iş hukuku ve sosyal güvenlik mevzuatına ilişkin güncel bilgileri paylaştık. Ülke ekonomisinin birebir nabzını tutan ve kamunun yüklediği birçok görevi...

Geçtiğimiz hafta Gaziantep’te, Gaziantep SMMMO tarafından düzenlenen bir eğitimde iş hukuku ve sosyal güvenlik mevzuatına ilişkin güncel bilgileri paylaştık.

Ülke ekonomisinin birebir nabzını tutan ve kamunun yüklediği birçok görevi yapmaya gayret eden mali müşavir dostların SGK’dan bazı talepleri oldu.Zaman zaman bizim de dile getirdiğimiz bu önerileri buradan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na ve SGK Başkanlığı’na yeniden iletmenin yararlı olacağını düşünüyorum. Umarım bu talepler Sosyal Güvenlik Kurumu’nun mevzuat çalışmalarında dikkate alınır.

İşte “Hepimizin ortak amacının; paydaş kurumlarla beraber, hedef kitlelerimize kaliteli ve hızlı hizmet sunmak olduğu muhakkaktır” diyen Gaziantep SMMMO’nın iletmek istediği mesajları ve beklentileri;

“İletişim çağında olduğumuz şu günlerde kurumlar arası iletişimin de maksimum seviyede gerçekleştirilmesi, mükerrer bildirim ve beyanların önlenmesi, herhangi bir resmi kurumun sistemine kaydettiğimiz verilerin ortak kullanımı için gerekli çalışmaların en kısa zamanda yapılarak biz meslek mensuplarının zaman israfının önlenmesini temenni ediyoruz.

-İş-Kur’a 10 ve üzeri işçi çalıştıran işyerlerinin vermiş olduğu İşgücü Çizelgesi ve 1774 Sayılı Kanun kapsamında düzenlenen Kimlik Bildirimi kaldırılarak, gerekli bilgilerin Sosyal Güvenlik Kurumu’nun sisteminden alınması sağlanmalıdır. Kimlik bildirimi ile SGK işçi çıkış bildirimlerindeki süreler bile örtüşmemekte birinde 10 günken diğerinde 72 saat süre tanınmıştır.

– İstirahatli olanları sağlık kurumları Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirmektedir. Buna rağmen işverenlerden, dolayısıyla bizlerden bu kişilerin raporlarını sistemde onaylamamız istenmektedir.

– SGK’nın “İşe Giriş” ve “İşten Ayrılış” bildirimlerine her defasında adres bilgilerinin girişinin yapılması yerine adres bilgilerinin İlgili Nüfus Müdürlüğü’nden alınması (Mernis sisteminden otomatik çekilmesi) sağlanmalıdır.

– İşten Ayrılış Bildirimlerinde bir kişinin çıkışı kayıtlı olduğu işyerinden değilde farklı bir firmadan yapıldığında sistem uyarı vermemektedir.

– Aylık Prim ve Hizmet Bildirimleri giriş yapılıp onaylandıktan sonra, onaylı bildirimin yazdırılması için farklı bir ekrana geçilmesi gerekmekte olup, bu işlemin daha pratik hale getirilmesi sağlanmalıdır.

– SGK işyeri kapanış işlemlerinin internet ortamında yapılması sağlanmalı, aynı müdürlüğe bağlı işyerlerinde adres değişikliği var ise bu güncellemede internet ortamında yapılabilmelidir.

– Aynı işverene ait işyerleri arasında yapılan nakil işlemlerinde personel çıkış ve giriş işlemlerinin toplu yapılabilmesi sağlanarak zaman kaybı önlenmelidir.

– Teşvikler sadeleştirilmeli, yanlışlıklar gerçekleşmeden cari dönem içerisinde elektronik ortamda kontrolü sistem üzerinden yapılması sağlanmalıdır.”

Bu arada özellikle daha önce de birkaç dile getirdiğimiz ve SGK’na önerdiğimiz İSMMMO tarafından hazırlanan Çalışma Hayatında Yaşanan Sorunlar Ve Çözüm Önerilerimize İlişkin Rapor’da paylaşılan bazı hususları da yeniden hatırlatmak istiyorum.

“- 5510 sayılı Yasanın 4/b (eski statüsü Bağ-Kur’lu) kapsamında sigortalı olan (Örneğin SMMM ANNE ) vergi mükellefi ve esnaflara da doğum nedeniyle raporlu oldukları süreler için, tıpkı 4/a kapsamındakiler gibi rapor parası alacakları da adı geçen Yasanın 16’ncı maddesinde hüküm altına alınmıştır. Ancak, uygulamada SGK Kısa Vadeli Sigortalar Daire Başkanlığı, mali müşavir olan Bağ-Kur sigortalısı bayanın doğum yapması nedeniyle doğum öncesi ve doğum sonrası istirahatlı olduğu sürelere ilişkin geçici iş göremezlik ödeneği talep etmesini doğru bulmamış ve taşra birimlerini bu yönde talimatlandırmıştır. Ancak, 5510 sayılı Yasada, 4/b (Bağ-Kur’lu) kapsamında sigortalı olan kadınların doğum yaptıklarında geçici iş göremezlik ödeneği almayacaklarını düzenleyen bir hüküm bulunmamaktadır. Bu husus acil olarak düzeltimelidir.

– Sigortalıların niteliklerine göre farklı kanun türü ve belge türü olan APHB düzenlenmekte ve sonuç olarak işverenler aynı ay içinde çok sayıda APHB düzenlemektedir. Öyle ki; aynı ay içinde bir Ar-Ge çalışanı için üç farklı APHB verilmesi gerekmektedir. Oysa APHB içine kanun türü ve belge türü eklenerek her işveren ait olduğu ay için tek APHB verebilmelidir.

– 1/1/2012 tarihinden itibaren 4857 sayılı Kanun’un 13 ve 14’üncü maddelerine göre kısmi süreli veya çağrı üzerine çalışanlar ile ev hizmetlerinde ay içerisinde 30 günden az çalışanların, eksik günlerine ait genel sağlık sigortası primlerini 30 güne tamamlamaları zorunluluğu kaldırılmalıdır.

– İl dışındaki işverenler, şifresini kendi merkez SGK Müdürlüğünden alabilmelidir.

– Ayrıca işverenler e-bildirge menüsünde ay içinde işe girişi ve işten çıkışı yapılan işçilerin isim listesine ulaşabilmeli ve kendi kayıtlarıyla karşılaştırabilmelidir. E-bildirge sisteminde işe giriş-işten çıkış işlemlerinde işverenlerin toplu rapor alabilmeleri sağlanmalıdır. Mevcut sistemde kimlerin girişlerinin yapıldığını veya hangi işyerine yapıldığını anlayabilmeleri mümkün olmamaktadır.

– İşe iade davalarında da e-bildirge üzerinden ek bildirge verilebilmelidir.”

Umarız SGK Başkanlığı, verilen hizmetin kalitesini ve vatandaş memnuniyetini yükseltecek bu değerlendirmeleri dikkate alır. Bizden uyarması.

Kaynak: http://haber.stargazete.com/yazar/mali-musavirler-ne-istiyor/yazi-813603

Kategoriler
Güncel
Yorum Yok

Yazıya Yorum Yapın

*

*

SON YAZILANLAR

 • Borç yapılandırmada süreyi kaçıranlara müjde!

  Maliye Bakanı Naci Ağbal, yeniden yapılandırma kapsamında  geçtiğimiz Kasım ve Aralık aylarında vergi ve SGK prim ödemelerini yapamayan ve  haklarını kaybedenlere ikinci bir şans getirdiklerini belirterek, haklarını  kaybedenlerin, ödemelerini...
 • Damga Vergisi Oranları 2017

  2017 Yılı Damga Vergisi Oranları açıklanmıştır. 2016 yılında uygulanan maktu vergi tutarları yeniden değerleme oranı dahil olmak üzere %7,5 oranında artırılmıştır. 2017 yılı Damga Vergisi Oranları 29931 Sayılı Resmî...
 • 2017 Yılı Yaşlı, Engelli Ve Engelli Yakını Aylık Rehberi

  Sosyal güvenlik sistemimizde prim almadan devlet tarafından muhtaç olan yaşlı, engelli ve engelliye bakan kişilere aylık bağlanmaktadır. Söz konusu aylıklara hak kazanmak için asgari ücret baz alınmak suretiyle muhtaçlık...
 • Sözleşme Süresinin Uzaması ve Damga Vergisi

  Konut ve çatılı iş yeri kira sözleşmeleri genellikle belirli bir süre için yapılırlar. Sözleşmelere de genellikle, süre bitiminden belli süre önce tarafların fesih bildiriminde bulunmadıkça sözleşmenin süresinin uzayacağına ilişkin...