Mali Takvim

2015 YILI MALİ YÜKÜMLÜLÜKLER TAKVİMİ

OCAK

12 Ocak 2015

• 16-31 Aralık 2014 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

• 16-31 Aralık 2014 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi

15 Ocak 2015

• Aralık 2014 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

• Aralık 2014 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara ilişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

• Aralık 2014 Dönemine Alt Motorlu Taşıt Araçlarına ilişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi

• Aralık 2014 Dönemine Alt Özel iletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

• Aralık 2014 Dönemine Alt Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

• Aralık 2014 Dönemine Alt Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi

20 Ocak 2015

• Aralık 2014 Dönemine Alt Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

• Aralık 2014 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

• Aralık 2014 Dönemine Ait ilan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

• Aralık 2014 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine ilişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi

• Aralık 2014 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

• Aralık 2014 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

23 Ocak 2015

• Aralık 2014 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı

• Ekim-Kasım-Aralık 2014 Dönemine Ait Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı (GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar için)

• Ekim-Kasım-Aralık 2014 Dönemine Alt GVK Geçici 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı

• Aralık 2014 Dönemine Alt İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı

26 Ocak 2015

• Aralık 2014 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

• Ekim-Kasım-Aralık 2014 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

• 1-15 Ocak 2015 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

• Aralık 2014 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi

• Ekim-Kasım-Aralık 2014 Dönemine Ait Tevkifatların Ödemesi (GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar için)

• Ekim-Kasım-Aralık 2014 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Ödemesi

• Aralık 2014 Dönemine Ait istihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar için Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi

• 1-15 Ocak 2015 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi

ŞUBAT

2 Şubat 2015

• 2015 Yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi 1. Taksit Ödemesi

• Yıllık Harçların Ödemesi

• Aralık 2014 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

• 2014 Yılında Kullanılan Defterlerin 2015 yılında da Kullanılmak istenmesi Halinde Yasal Defterlere İlişkin Ara Tasdik

• Aralık 2014 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)

• Aralık 2014 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)

• 6552 sayılı Kanunun 73. maddesi hükmü uyarınca ödenmesi gereken 1. taksit ödemesi

10 Şubat 2015

• 16-31 Ocak 2015 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine ilişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

• 16-31 Ocak 2015 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi

16 Şubat 2015

• 2014 IV. Geçici Vergi Dönemine (Ekim-Kasım-Aralık) Ait Gelir Geçici Vergisinin Beyanı

• 2014 IV. Geçici Vergi Dönemine (Ekim-Kasım-Aralık) Ait Kurum Geçici Vergisinin Beyanı

• Ocak 2015 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

• Ocak 2015 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

• Ocak 2015 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi

• Ocak 2015 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

• Ocak 2015 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

• Ocak 2015 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi

17 Şubat 2015

• 2014 IV. Geçici Vergi Dönemine (Ekim-Kasım-Aralık) Ait Gelir Geçici Vergisinin Ödemesi

• 2014 IV. Geçici Vergi Dönemine (Ekim-Kasım-Aralık) Ait Kurum Geçici Vergisinin Ödemesi

20 Şubat 2015

• Ocak 2015 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

• Ocak 2015 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

• Ocak 2015 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

• Ocak 2015 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi

• Ocak 2015 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

• Ocak 2015 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

23 Şubat 2015

• Ocak 2015 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname İle Beyanı

• Ocak 2015 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı

24 Şubat 2015

• Ocak 2015 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı

• 1-15 Şubat 2015 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi

25 Şubat 2015

• Basit Usulde Vergilendirilen Mükelleflerin 2014 Yılına İlişkin Gelir Vergisi Beyanı

• 1-15 Şubat 2015 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

26 Şubat 2015

• Ocak 2015 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi

• Ocak 2015 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi

• Ocak 2015 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi

MART

2 Mart 2015

• Basit Usulde Vergilendirilen Mükelleflerin Gelir Vergisi 1. Taksit Ödemesi

• Diğer Ücretlerin Gelir Vergisinin İdarece Tarhı ve 1. Taksit Ödemesi

• 2015 Yılı Emlak Vergisi 1. Taksit Ödemesinin Başlangıcı (1 Mart – 31 Mayıs Tarihleri Arasında)

• 2015 Yılı Çevre Temizlik Vergisinin 1. Taksit Ödemesinin Başlangıcı (1 Mart – 31 Mayıs Tarihleri Arasında)

• Ocak 2015 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)

• Ocak 2015 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)

• Ocak 2015 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

• 6552 sayılı Kanunun 73. maddesi hükmü uyarınca ödenmesi gereken 2. Taksit ödemesi

10 Mart 2015

• 16-28 Şubat 2015 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

• 16-28 Şubat 2015 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi

16 Mart 2015

• Şubat 2015 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine ilişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

• Şubat 2015 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

• Şubat 2015 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi

• Şubat 2015 Dönemine Ait Özel iletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

• Şubat 2015 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

• Şubat 2015 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi

20 Mart 2015

• Şubat 2015 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

• Şubat 2015 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve intikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

• Şubat 2015 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

• Şubat 2015 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi

• Şubat 2015 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

• Şubat 2015 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

23 Mart 2015

• Şubat 2015 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı

• Şubat 2015 Dönemine Ait istihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı

24 Mart 2015

• Şubat 2015 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı

• 1-15 Mart 2015 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi

25 Mart 2015

• 2014 Yılına ilişkin Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesinin Verilmesi

• GVK Geçici 67. Madde Kapsamında İhtiyari Beyannamenin Verilmesi

• 1-15 Mart 2015 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine ilişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

26 Mart 2015

• Şubat 2015 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi

• Şubat 2015 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi

• Şubat 2015 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar için Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi

31 Mart 2015

• 2014 Yılına ilişkin Yıllık Gelir Vergisinin 1. Taksit Ödemesi

• 2014 Yılına ilişkin Bilanço Esasına Göre Defter Tutan Gelir Vergisi Mükellefleri için Kesin Mizan Bildirimi

• Şubat 2015 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına ilişkin Bildirim Formu (Form Ba)

• Şubat 2015 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına ilişkin Bildirim Formu (Form Bs)

• Şubat 2015 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

NİSAN

1 Nisan 2015

• 2015 Yılına Ait Mükellef Bilgileri Bildiriminin Verilmeye Başlanması (1 Nisan-31 Mayıs 2015 tarihleri arasında)

• 2014 Yılına Ait Gelir Vergisi Mükelleflerinin Vergi Levhasının Internet Üzerinden Alınmaya Başlanması (1 Nisan-31 Mayıs 2015 tarihleri arasında)

9 Nisan 2015

• 16-31 Mart 2015 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi

10 Nisan 2015

• 16-31 Mart 2015 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

15 Nisan 2015

• Mart 2015 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

• Mart 2015 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

• Mart 2015 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına ilişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi

• Mart 2015 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

• Mart 2015 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

• Mart 2015 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi

20 Nisan 2015

• Mart 2015 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

• Mart 2015 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

• Mart 2015 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

• Mart 2015 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi

• Mart 2015 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

• Mart 2015 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

24 Nisan 2015

• Mart 2015 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı

• Ocak-Şubat-Mart 2015 Dönemine Ait Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı (GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar İçin)

• Ocak-Şubat-Mart 2015 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı

• Mart 2015 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı

• Ocak-Şubat-Mart 2015 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı

• Mart 2015 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı

27 Nisan 2015

• 2014 Yılına İlişkin Kurumlar Vergisi Beyannamesinin Verilmesi

• 1-15 Nisan 2015 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

• Mart 2015 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi

• Ocak-Şubat-Mart 2015 Dönemine Ait Tevkifatların Ödemesi (GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar İçin)

• Mart 2015 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)

• Mart 2015 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)

• Ocak-Şubat-Mart 2015 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Ödemesi

• Mart 2015 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

• Mart 2015 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi

• 6552 sayılı Kanunun 73. maddesi hükmü uyarınca ödenmesi gereken 3. Taksit ödemesi

• Ocak-Şubat-Mart 2015 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi

• Mart 2015 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi

• 1-15 Nisan 2015 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi

• Denetim Kuruluşları Yetkilendirme Belgesi Yıllık Harç Bildirimi Verilmesi

• Elektrik Üretimi Lisans Harçları Yıllık Harç Bildirimi Verilmesi

30 Nisan 2015

• 2014 Yılına İlişkin Kurumlar Vergisinin Ödemesi

• 2014 Yılına İlişkin Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin Kesin Mizan Bildirimi

MAYIS

4 Mayıs 2015

• 2014 Yılına Ait Kurumlar Vergisi Mükelleflerinin Vergi Levhasının Internet Üzerinden Alınmaya Başlanması (1 Mayıs-31 Mayıs 2015 tarihleri arasında)

11 Mayıs 2015

• 16-30 Nisan 2015 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

12 Mayıs 2015

• 16-30 Nisan 2015 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi

14 Mayıs 2015

• 2015 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat- Mart) Ait Gelir Geçici Vergisinin Beyanı

• 2015 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat- Mart) Ait Kurum Geçici Vergisinin Beyanı

15 Mayıs 2015

• Nisan 2015 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü içecekler ve Tütün Mamullerine ilişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

• Nisan 2015 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara ilişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

• Nisan 2015 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına ilişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi

• Nisan 2015 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

• Nisan 2015 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

• Nisan 2015 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi

18 Mayıs 2015

• 2015 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat- Mart) Ait Gelir Geçici Vergisinin Ödemesi

• 2015 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat- Mart) Ait Kurum Geçici Vergisinin Ödemesi

20 Mayıs 2015

• Nisan 2015 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

• Nisan 2015 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve intikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

• Nisan 2015 Dönemine Ait ilan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

• Nisan 2015 Dönemine Ait Müşterek Bahislere ilişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine ilişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi

• Nisan 2015 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

• Nisan 2015 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

25 Mayıs 2015

• Nisan 2015 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı

• GVK Geçici 61. Madde Uyarınca Hesaplanan Yatırım İndirimi Stopajının Beyanı

• Nisan 2015 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar için Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı

• 1-15 Mayıs 2015 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

• Nisan 2015 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı

26 Mayıs 2015

• Nisan 2015 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi

• Nisan 2015 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi

• GVK Geçici 61. Madde Uyarınca Hesaplanan Yatırım İndirimi Stopajının Ödemesi

• Nisan 2015 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi

27 Mayıs 2015

• 1-15 Mayıs 2015 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi

HAZİRAN

1 Haziran 2015

• 2015 Yılı Emlak Vergisi 1. Taksit Ödemesi

• Veraset ve intikal Vergisi 1. Taksit Ödemesi

• Vergi Levhasının internet Vergi Dairesi Üzerinden Yazdırılarak Alınması

• 2015 Yılı Çevre Temizlik Vergisinin 1. Taksit Ödemesi

• Nisan 2015 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına ilişkin Bildirim Formu (Form Ba)

• Nisan 2015 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)

• Nisan 2015 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

• Denetim Kuruluşları Yetkilendirme Belgesi Yıllık Harç Ödemesi

• 2015 Yılına Ait Mükellef Bilgileri Bildiriminin Verilmesinin Son Günü

• Elektrik Üretimi Lisans Harçları Yıllık Harç Ödemesi

9 Haziran 2015

• 16-31 Mayıs 2015 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi

10 Haziran 2015

• 16-31 Mayıs 2015 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

15 Haziran 2015

• Mayıs 2015 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü içecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

• Mayıs 2015 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara ilişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

• Mayıs 2015 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına ilişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi

• Mayıs 2015 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

• Mayıs 2015 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi

• Mayıs 2015 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

22 Haziran 2015

• Mayıs 2015 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

• Mayıs 2015 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

• Mayıs 2015 Dönemine Ait İlan ve Reklâm Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

• Mayıs 2015 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi

• Mayıs 2015 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

• Mayıs 2015 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

23 Haziran 2015

• Mayıs 2015 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı

• Mayıs 2015 Dönemine Alt İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı

24 Haziran 2015

• Mayıs 2015 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı

• 1-15 Haziran 2015 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi

25 Haziran 2015

• 1-15 Haziran 2015 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

26 Haziran 2015

• Mayıs 2015 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi

• Mayıs 2015 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi

• Mayıs 2015 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi

30 Haziran 2015

• Basit Usulde Vergilendirilen Mükelleflerin Gelir Vergisi 2. Taksit Ödemesi

• Mayıs 2015 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına ilişkin Bildirim Formu (Form Ba)

• Mayıs 2015 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına ilişkin Bildirim Formu (Form Bs)

• Mayıs 2015 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

• 6552 sayılı Kanunun 73. maddesi hükmü uyarınca ödenmesi gereken 4. Taksit ödemesi

TEMMUZ

(5604 Sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun Dikkate Alınarak Düzenlenmiştir)

(Mali Tatil 1 – 20 Temmuz)

9 Temmuz 2015

• 16-30 Haziran 2015 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Alt Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi

15 Temmuz 2015

• Haziran 2015 Dönemine Alt Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi

20 Temmuz 2015

• Haziran 2015 Dönemine Alt İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

• Haziran 2015 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi

• Haziran 2015 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

• Haziran 2015 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

27 Temmuz 2015

• 16-30 Haziran 2015 Dönemine ilişkin Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine ilişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı

• Haziran 2015 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı

• Haziran 2015 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı

• Haziran 2015 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı

• 1-15 Temmuz 2015 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine ilişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı

• Haziran 2015 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı

• Nisan-Mayıs-Haziran 2015 Dönemine Ait Tevkifatların Muhtasar Beayanname ile Beyanı (GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar İçin)

• Nisan-Mayıs-Haziran 2015 Dönemine Ait GVK 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı

• Haziran 2015 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı

• Nisan-Mayıs-Haziran 2015 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı

• Haziran 2015 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı

• Haziran 2015 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı

• Haziran 2015 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı

• Haziran 2015 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı

• Haziran 2015 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı

• 1-15 Temmuz 2015 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi

30 Temmuz 2015

• 16-30 Haziran 2015 Dönemine İlişkin Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Ödenmesi

• Haziran 2015 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Ödenmesi

• Haziran 2015 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Ödenmesi

• Haziran 2015 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Ödenmesi

• 1-15 Temmuz 2015 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Ödemesi

• Haziran 2015 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi

• Nisan-Mayıs-Haziran 2015 Dönemine Ait Tevkifatların Ödemesi (GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar İçin)

• Nisan-Mayıs-Haziran 2015 Dönemine Ait GVK 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Ödemesi

• Haziran 2015 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi

• Nisan-Mayıs-Haziran 2015 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi

• Haziran 2015 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Ödemesi

• Haziran 2015 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Ödemesi

• Haziran 2015 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi

• Haziran 2015 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Ödemesi

• Haziran 2015 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Ödemesi

31 Temmuz 2015

• 2014 Yılına ilişkin Gelir Vergisi 2. Taksit Ödemesi

• Motorlu Taşıtlar Vergisi 2. Taksit Ödemesi

• Haziran 2015 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

• Haziran 2015 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)

• Haziran 2015 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)

AĞUSTOS

10 Ağustos 2015

• 16-31 Temmuz 2015 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

11 Ağustos 2015

• 16-31 Temmuz 2015 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi

14 Ağustos 2015

• 2015 II. Geçici Vergi Dönemine (Nisan-Mayıs- Haziran) Ait Gelir Geçici Vergisinin Beyanı

• 2015 II. Geçici Vergi Dönemine (Nisan-Mayıs- Haziran) Ait Kurum Geçici Vergisinin Beyanı

17 Ağustos 2015

• 2015 II. Geçici Vergi Dönemine (Nisan-Mayıs- Haziran) Ait Gelir Geçici Vergisinin Ödemesi

• 2015 II. Geçici Vergi Dönemine (Nisan-Mayıs- Haziran) Ait Kurum Geçici Vergisinin Ödemesi

• Temmuz 2015 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

• Temmuz 2015 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

• Temmuz 2015 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi

• Temmuz 2015 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

• Temmuz 2015 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

• Temmuz 2015 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi

20 Ağustos 2015

• Temmuz 2015 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

• Temmuz 2015 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

• Temmuz 2015 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

• Temmuz 2015 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi

• Temmuz 2015 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

• Temmuz 2015 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

24 Ağustos 2015

• Temmuz 2015 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı

• Temmuz 2015 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı

• Temmuz 2015 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı

25 Ağustos 2015

• 1-15 Ağustos 2015 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

• 1-15 Ağustos 2015 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi

26 Ağustos 2015

• Temmuz 2015 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi

• Temmuz 2015 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi

• Temmuz 2015 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi

31 Ağustos 2015

• Diğer Ücretlerin Gelir Vergisi 2. Taksit Ödemesi

• Temmuz 2015 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)

• Temmuz 2015 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)

• Temmuz 2015 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

• 6552 sayılı Kanunun 73. maddesi hükmü uyarınca ödenmesi gereken 5. Taksit ödemesi

EYLÜL

9 Eylül 2015

• 16-31 Ağustos 2015 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi

10 Eylül 2015

• 16-31 Ağustos 2015 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

15 Eylül 2015

• Ağustos 2015 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

• Ağustos 2015 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

• Ağustos 2015 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi

• Ağustos 2015 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

• Ağustos 2015 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

• Ağustos 2015 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi

21 Eylül 2015

• Ağustos 2015 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

• Ağustos 2015 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

• Ağustos 2015 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

• Ağustos 2015 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi

• Ağustos 2015 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

• Ağustos 2015 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

23 Eylül 2015

• Ağustos 2015 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı

• Ağustos 2015 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı

28 Eylül 2015

• Ağustos 2015 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi

• Ağustos 2015 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi

• 1-15 Eylül 2015 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

• Ağustos 2015 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

• 1-15 Eylül 2015 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi

30 Eylül 2015

• Ağustos 2015 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)

• Ağustos 2015 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)

• Ağustos 2015 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

9 Ekim 2015

• 16-30 Eylül 2015 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi

EKİM

12 Ekim 2015

• 16-30 Eylül 2015 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

15 Ekim 2015

• Eylül 2015 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

• Eylül 2015 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

• Eylül 2015 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi

• Eylül 2015 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

• Eylül 2015 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

• Eylül 2015 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi

20 Ekim 2015

• Eylül 2015 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

• Eylül 2015 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

• Eylül 2015 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

• Eylül 2015 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi

• Eylül 2015 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

• Eylül 2015 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

23 Ekim 2015

• Eylül 2015 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı

• Temmuz-Ağustos-Eylül 2015 Dönemine Ait Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı (GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar İçin)

• Temmuz-Ağustos-Eylül 2015 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı

• Eylül 2015 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı

26 Ekim 2015

• Eylül 2015 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

• Temmuz-Ağustos-Eylül 2015 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

• 1-15 Ekim 2015 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine ilişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

• Eylül 2015 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi

• Temmuz-Ağustos-Eylül 2015 Dönemine Ait Tevkifatların Ödemesi (GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar İçin)

• Temmuz-Ağustos-Eylül 2015 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Ödemesi

• Eylül 2015 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi

• 1-15 Ekim 2015 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi

KASIM

2 Kasım 2015

• Eylül 2015 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

• Eylül 2015 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alnınlarına ilişkin Bildirim Formu (Form Ba)

• Eylül 2015 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına ilişkin Bildirim Formu (Form Bs)

• 6552 sayılı Kanunun 73. maddesi hükmü uyarınca ödenmesi gereken 6. Taksit ödemesi

10 Kasım 2015

• 16-31 Ekim 2015 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

• 16-31 Ekim 2015 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi

16 Kasım 2015

• 2015 III. Geçici Vergi Dönemine (Temmuz- Ağustos-Eylül) Ait Gelir Geçici Vergisinin Beyanı

• 2015 III. Geçici Vergi Dönemine (Temmuz- Ağustos-Eylül) Ait Kurum Geçici Vergisinin Beyanı

• Ekim 2015 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

• Ekim 2015 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

• Ekim 2015 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi

• Ekim 2015 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

• Ekim 2015 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi

• Ekim 2015 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

17 Kasım 2015

• 2015 III. Geçici Vergi Dönemine (Temmuz- Ağustos-Eylül) Alt Gelir Geçici Vergisinin Ödemesi

• 2015 III. Geçici Vergi Dönemine (Temmuz-Ağustos-Eylül) Ait Kurum Geçici Vergisinin Ödemesi

20 Kasım 2015

• Ekim 2015 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

• Ekim 2015 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla ilgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

• Ekim 2015 Dönemine Ait ilan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

• Ekim 2015 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine ilişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi

• Ekim 2015 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

• Ekim 2015 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

23 Kasım 2015

• Ekim 2015 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı

• Ekim 2015 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı

24 Kasım 2015

• Ekim 2015 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı

• 1-15 Kasım 2015 Dönemine ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi

25 Kasım 2015

• 1-15 Kasım 2015 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

26 Kasım 2015

• Ekim 2015 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi

• Ekim 2015 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi

• Ekim 2015 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi

30 Kasım 2015

• Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinde, Toplam Gelir İçindeki Zirai Kazançları %75 ve Daha Yüksek Oranda Olanlar İçin 1. Taksit Ödemesi

• Veraset ve İntikal Vergisi 2. Taksit Ödemesi

• 2015 Yılı Emlak Vergisi 2. Taksit Ödemesi

• 2015 Yılı Çevre Temizlik Vergisinin 2. Taksit Ödemesi

• Ekim 2015 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

• Ekim 2015 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)

• Ekim 2015 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)

ARALIK

9 Aralık 2015

• 16-30 Kasım 2015 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi

10 Aralık 2015

• 16-30 Kasım 2015 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

15 Aralık 2015

• Kasım 2015 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

• Kasım 2015 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

• Kasım 2015 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi

• Kasım 2015 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

• Kasım 2015 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

• Kasım 2015 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi

21 Aralık 2015

• Kasım 2015 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

• Kasım 2015 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

• Kasım 2015 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

• Kasım 2015 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine ilişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi

• Kasım 2015 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

• Kasım 2015 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

23 Aralık 2015

• Kasım 2015 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı

• Kasım 2015 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı

24 Aralık 2015

• Kasım 2015 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı

• 1-15 Aralık 2015 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi

25 Aralık 2015

• 1-15 Aralık 2015 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

28 Aralık 2015

• Kasım 2015 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi

• Kasım 2015 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi

• Kasım 2015 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi

31 Aralık 2015

• Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinde, Toplam Gelir İçindeki Zirai Kazançları %75 ve Daha Yüksek Oranda Olanlar İçin 2. Taksit Ödemesi

• 2016 Yılında Kullanılacak Olan Yasal Defterlere İlişkin Açılış Tasdiki

• Kasım 2015 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına ilişkin Bildirim Formu (Form Ba)

• Kasım 2015 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına ilişkin Bildirim Formu (Form Bs)

• Kasım 2015 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

• 6552 sayılı Kanunun 73. maddesi hükmü uyarınca ödenmesi gereken 7. Taksit ödemesi

(Kaynak: GİB)