Mali Tatilde Neler Erteleniyor?

Okurumuz Zafer Polat, “SGK müdürlükleri mali tatili kabul etmiyor. İşe girişini yapmamız durumunda ceza yazacaklarını belirtiyor. Mali tatilde SGK işlemleri de erteleniyor mu? Bu yasa SGK’yı da bağlayıcı mıdır?”...
Okurumuz Zafer Polat, “SGK müdürlükleri mali tatili kabul etmiyor. İşe girişini yapmamız durumunda ceza yazacaklarını belirtiyor. Mali tatilde SGK işlemleri de erteleniyor mu? Bu yasa SGK’yı da bağlayıcı mıdır?” diyor.
Elbette ki yasalar tüm kurum ve kuruluşları bağlayıcıdır. Yasalar her türlü idari işlemlerin üzerindedir. Mutlaka tüm kurumların yasal düzenlemelere uygun çalışması gerekir.
2013 yılı mali tatil dönemi 2 Temmuz Salı günü başladı ve 22 Temmuz Pazartesi günü akşamı sona erecektir. Sosyal Güvenlik Hukuku bakımından 5604 sayılı ”Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun”un 2’nci maddesine dayanarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanan, 30.07.2007 tarih 26568 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun’un 2’nci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Tebliğ” hükümleri geçerli olacaktır.
İşyeri bildirgesinin yasal olarak verilmesi gereken sürenin son gününün mali tatile rastlaması halinde belgenin verilme süresi, mali tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren yedi gün uzayacaktır.
İşverenler, 4/a bendi kapsamında (SSK’lı) sigortalı sayılanları, çalışmaya başladıkları tarihten önce kuruma bildirmekle yükümlüdür. Ancak, Sigortalı İşe Giriş bildirgesinin yasal olarak verilmesi gereken sürenin son gününün mali tatile rastlaması halinde belgenin verilme süresi, mali tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren yedi gün uzayacaktır.
Sigortalı işten çıkış bildirgesinin yasal olarak verilmesi gereken sürenin son gününün mali tatile rastlaması halinde belgenin verilme süresi, mali tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren yedi gün uzayacaktır. 4/b bendi kapsamında (Bağ-Kur) sigortalı sayılanların vermesi gereken işten çıkış bildirgesinin verilmesi gereken son gün mali tatile rastlamışsa bu nitelikteki sigortalıların bildirim tarihi de 29.07.2013 tarihine uzayacaktır.
Mali tatil uygulandığı 2 Temmuz – 22 Temmuz tarihleri arasında kurumun denetim ve kontrolle görevli memurları olan SGK Müfettişleri ile SGK Denetmenleri işyerlerinde denetim, kontrol, tespit ya da tarama yapabilecek, ayrıca işverenlerden işyerlerine ait yasal kayıt ve belgeleri isteyebilecektir.
Ancak kayıt ve belgelerin ibraz edilmesi için verilen sürenin son gününün mali tatil dönemine diğer bir ifade ile 2-22 Temmuz 2013 tarihleri arasına rastlaması durumunda, kayıt ve belgelerin, mali tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren 7 gün içinde yani 29 Temmuz 2013 tarihine kadar ibraz edilmesi gerekmektedir.
Aynı şekilde iş müfettişlerinin incelemek üzere istediği yasal kayıt ve belgelerin teslim edilmesi gereken sürenin son günü mali tatile rastlarsa, ibraz edilecek yasal kayıt ve belgelerin ibraz süresi mali tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren 7 gün içinde yerine getirilebilecektir.
5510 sayılı Kanun’un 102’nci maddesine göre idari para cezaları ilgiliye tebliğ ile tahakkuk etmektedir. Tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde kuruma ya da kurumun ilgili hesaplarına yatırılır veya aynı süre içinde kuruma itiraz edilebilir. İdari para cezalarının, kuruma itiraz edilmeden veya yargı yoluna başvurulmadan önce tebliğ tarihinden itibaren on beş gün içinde peşin ödenmesi halinde, bunun dörtte üçü tahsil edilir. İtiraz ve ödeme için tanınan 15 günlük sürenin son gününün mali tatil dönemine rastlaması halinde, itiraz süresi ve ödeme süresi, mali tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren 7 gün uzar.
SGK tarafından konuya ilişkiğn duyuru yapılması halinde; özel sektör işverenlerinin aylık prim ve hizmet belgesini vermesi gereken son gün mali tatil döneminden sonraki bir tarihe denk gelse de vergi dairelerinde olduğu gibi 2013-Haziran dönemine ait aylık prim ve hizmet belgesi – APHB, 29 Temmuz 2013 tarihine kadar verilebilecek. (SGK, 2012, 2011, 2010 ve 2009 yılında yayınlamış olduğu duyurularda aylık prim ve hizmet belgesi verme süresinin ayın 27’sine uzatıldığını belirtmiştir. Ancak henüz bu konuda bir duyuru yapılmamıştır.)
SGK’ya iş kazası ve meslek hastalıklarının bildirilmesi Mali Tatil kapsamında olmayıp, bunlara ilişkin süre uzatımı söz konusu değildir.

İş kazası ve meslek hastalıkları bildiriminin, (kağıt ortamında bildirim veya e-sigorta yoluyla bildirim) iş kazaları ve meslek hastalıklarının bildirimine esas Vizite Kağıdı, Sigortalı Hesap Fişi ve Çalışamazlık Belgesi düzenlenmesine ilişkin yükümlülüklerin üç iş günü olan yasal süre içinde SGK’ya bildirilmesi gerekmektedir.

 

RESUL KURT / DÜNYA

Kategoriler
Vergi
Yorum Yok

Yazıya Yorum Yapın

*

*

SON YAZILANLAR

 • Muhasebecilerde / Mali Müşavirlerde Zorunlu Olarak Elektronik Serbest Meslek Makbuzu Uygulaması Başlıyor

  Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’nca Serbest Meslek Makbuzu , Sevk İrsaliyesi ve Müstahsil Makbuzu belgelerinin elektronik ortamda düzenlenme, iletilme ve muhafazasına imkan veren Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ Taslağı hazırlandı. (26.08.2017)...
 • Muhtasar Beyanname Değişikliği hk

  “MUH” kodlu muhtasar beyannamenin “Ekler” bölümünde yer alan “İşyeri/İşçi Bilgileri” kulakçığında değişiklik yapılmıştır. Mükelleflerimizin beyanname düzenleme programını (BDP) güncellemeleri gerekmektedir....
 • GİB’den Duyuru

  2017/2. Dönem Kurum Geçici Vergisi Beyannamesinin ekler kısmında değişiklik olması nedeniyle beyanname alımına 10 Temmuz 2017 tarih itibariyle başlanacaktır....
 • 3 Yıl Vergi Yok

  2016 yılının başında 6663 sayılı torba yasa ile yürürlüğe giren genç girişimciye teşvik uygulaması birçok mükellef tarafından bilinmiyor. Söz konusu teşvik uygulaması önemli avantajlar sağlıyor, ancak uygulama oldukça sınırlı...