Maliye Vergi Kaçakçılarını Deşifre Edecek

Maliye Bakanlığı, kesinleşen vergi ve cezalar ile vadesi geçtiği halde ödenmemiş vergi ve cezaları, önce vergi dairelerinde, daha sonra ise Gelir İdaresi Başkanlığının (GİB) internet sitesinde açıklayacak. Bakanlığın, Vergi...

Maliye Bakanlığı, kesinleşen vergi ve cezalar ile vadesi geçtiği halde ödenmemiş vergi ve cezaları, önce vergi dairelerinde, daha sonra ise Gelir İdaresi Başkanlığının (GİB) internet sitesinde açıklayacak.

Bakanlığın, Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı. Buna göre, ilgili mevzuat kapsamında Bakanlığa verilen yetkiye istinaden, 2013’teki açıklamalar, 15 Temmuz ile 15 Ağustos arasında Türkiye genelindeki vergi dairelerinin ilan koymaya mahsus yerlerinde, 2 Eylül 2013’ten itibaren de GİB’in internet sitesinde yapılacak. Açıklama kapsamına, her bir vergi dairesine 250 bin lira ve daha fazla borcu olan veya bu tutar ve üzerinde kesinleşen vergi ve cezası bulunan mükellefler alınacak. Yapılacak açıklamada, 31 Aralık 2012 itibariyle vadesi geldiği halde 30 Haziran 2013 itibariyle ödenmemiş bulunan ve nev’i itibariyle açıklama kapsamına alındığı belirtilen vergi ve cezalar ile 1 Haziran 2012-31 Mayıs 2013 arasında kesinleşen tarhiyatlar dikkate alınacak.

Kapsam dışı bırakılanlar

İlgili mevzuat uyarınca Hazine Müsteşarlığı Belediye Uzlaşma Komisyonu Başkanlığına yaptıkları takas ve mahsuba ilişkin başvuruları kabul edilen büyükşehir belediyeleri/belediyeler ve bunlara bağlı kuruluşlar ile sermayesinin yüzde 50’sinden fazlası büyükşehir belediyelerine/belediyelere ait şirketlerin vadesi 31 Aralık 2004 ve öncesine rastlayan alacakları, açıklamada kapsam dışı olacak.

Daha önce uzlaşmaya girmemiş olan büyükşehir belediyeleri ve bağlı idareleri ile üyeleri belediyelerden oluşan mahalli idare birliklerinden Hazine Müsteşarlığına borçlu olan ve 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun ilgili maddesine istinaden başvuruda bulunmuş olanlara ait vadesi 31 Aralık 2004 ve öncesine rastlayan alacaklar da yine söz konusu açıklamanın kapsamına alınmayacak.

Tebliğde, açıklama kapsamına alınmaması uygun görülen diğer alacaklar ise şöyle sıralandı:

“5228 sayılı Bazı Kanunlarda ve 178 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun geçici 6. maddesi ile 5766 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun geçici 2. maddesine göre taksitlendirilen alacaklar, 5667 sayılı Bankacılık İşlemleri Yapma ve Mevduat Kabul Etme İzni Kaldırılan Türkiye İmar Bankası Türk Anonim Şirketince Devlet İç Borçlanma Senedi Satışı Adı Altında Toplanan Tutarların Ödenmesi Hakkında Kanunun, 5766 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunla değişik geçici 1. maddesi kapsamında ertelenen alacaklar ve 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun hükümlerine göre yapılandırılan alacaklar.”

Kaynak: http://www.guncelekonomi.com/maliye-bakaligi-verdi-kacakcilarini-desifre-edecek?id=8881

Kategoriler
Vergi
Yorum Yok

Yazıya Yorum Yapın

*

*

SON YAZILANLAR

 • Damga Vergisi Oranları 2017

  2017 Yılı Damga Vergisi Oranları açıklanmıştır. 2016 yılında uygulanan maktu vergi tutarları yeniden değerleme oranı dahil olmak üzere %7,5 oranında artırılmıştır. 2017 yılı Damga Vergisi Oranları 29931 Sayılı Resmî...
 • Sözleşme Süresinin Uzaması ve Damga Vergisi

  Konut ve çatılı iş yeri kira sözleşmeleri genellikle belirli bir süre için yapılırlar. Sözleşmelere de genellikle, süre bitiminden belli süre önce tarafların fesih bildiriminde bulunmadıkça sözleşmenin süresinin uzayacağına ilişkin...
 • İşyerleri Panik Yok Haftaya Pazartesine Kadar Uzadı

  Bana e-mail gönderenlere toplu cevaptır: Son ödeme günü 2 Ocak 2017 olan prim ve diğer tüm alacakların tahsilat işlemi 9 Ocak 2017 tarihine kadar uzatılmıştır. SGK  alacaklarının tahsiline ilişkin...
 • İhracatçılar, Devletten 370 Bin Dolar Hibe Nasıl Alabilir?

  02.12.2016 Gün ve 29906 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan 2016/03 Sayılı Yurt Dışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Para Kredi ve Koordinasyon Kurulu Tebliği İlgiTebliğ ile; Türkiye’de faaliyet...