Maliye Vergi Kaçakçılarını Deşifre Edecek

Maliye Bakanlığı, kesinleşen vergi ve cezalar ile vadesi geçtiği halde ödenmemiş vergi ve cezaları, önce vergi dairelerinde, daha sonra ise Gelir İdaresi Başkanlığının (GİB) internet sitesinde açıklayacak. Bakanlığın, Vergi...

Maliye Bakanlığı, kesinleşen vergi ve cezalar ile vadesi geçtiği halde ödenmemiş vergi ve cezaları, önce vergi dairelerinde, daha sonra ise Gelir İdaresi Başkanlığının (GİB) internet sitesinde açıklayacak.

Bakanlığın, Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı. Buna göre, ilgili mevzuat kapsamında Bakanlığa verilen yetkiye istinaden, 2013’teki açıklamalar, 15 Temmuz ile 15 Ağustos arasında Türkiye genelindeki vergi dairelerinin ilan koymaya mahsus yerlerinde, 2 Eylül 2013’ten itibaren de GİB’in internet sitesinde yapılacak. Açıklama kapsamına, her bir vergi dairesine 250 bin lira ve daha fazla borcu olan veya bu tutar ve üzerinde kesinleşen vergi ve cezası bulunan mükellefler alınacak. Yapılacak açıklamada, 31 Aralık 2012 itibariyle vadesi geldiği halde 30 Haziran 2013 itibariyle ödenmemiş bulunan ve nev’i itibariyle açıklama kapsamına alındığı belirtilen vergi ve cezalar ile 1 Haziran 2012-31 Mayıs 2013 arasında kesinleşen tarhiyatlar dikkate alınacak.

Kapsam dışı bırakılanlar

İlgili mevzuat uyarınca Hazine Müsteşarlığı Belediye Uzlaşma Komisyonu Başkanlığına yaptıkları takas ve mahsuba ilişkin başvuruları kabul edilen büyükşehir belediyeleri/belediyeler ve bunlara bağlı kuruluşlar ile sermayesinin yüzde 50’sinden fazlası büyükşehir belediyelerine/belediyelere ait şirketlerin vadesi 31 Aralık 2004 ve öncesine rastlayan alacakları, açıklamada kapsam dışı olacak.

Daha önce uzlaşmaya girmemiş olan büyükşehir belediyeleri ve bağlı idareleri ile üyeleri belediyelerden oluşan mahalli idare birliklerinden Hazine Müsteşarlığına borçlu olan ve 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun ilgili maddesine istinaden başvuruda bulunmuş olanlara ait vadesi 31 Aralık 2004 ve öncesine rastlayan alacaklar da yine söz konusu açıklamanın kapsamına alınmayacak.

Tebliğde, açıklama kapsamına alınmaması uygun görülen diğer alacaklar ise şöyle sıralandı:

“5228 sayılı Bazı Kanunlarda ve 178 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun geçici 6. maddesi ile 5766 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun geçici 2. maddesine göre taksitlendirilen alacaklar, 5667 sayılı Bankacılık İşlemleri Yapma ve Mevduat Kabul Etme İzni Kaldırılan Türkiye İmar Bankası Türk Anonim Şirketince Devlet İç Borçlanma Senedi Satışı Adı Altında Toplanan Tutarların Ödenmesi Hakkında Kanunun, 5766 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunla değişik geçici 1. maddesi kapsamında ertelenen alacaklar ve 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun hükümlerine göre yapılandırılan alacaklar.”

Kaynak: http://www.guncelekonomi.com/maliye-bakaligi-verdi-kacakcilarini-desifre-edecek?id=8881

Kategoriler
Vergi
Yorum Yok

Yazıya Yorum Yapın

*

*

SON YAZILANLAR

 • KDV Beyannamesi Hazırlarken Bunları Yapmayın

  Değerli okurlar, mesleğe yeni başlayanların KDV beyannamesi hazırlarken özellikli hususlarda sıklıkla yanlışlıklar yaptıkları görülmüştür. Bu nedenle bu hafta, KDV beyannamesi hazırlarken bilinmesi gereken özellikli noktaların neler olduğuna teorik ve...
 • SPK-TMS ve TTK Açısından Borca Batıklık Durumu

  Yeni 6102 sayılı TTK. İle birlikte hem TTK’ya göre ve Vergi Usul Kanununa (VUK) göre hazırlanan bilançolar ve Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına (TFRS) göre hazırlanan bilançolar karşımıza gelmeye başlamıştır....
 • Danimarka’nın ‘sabrı tükendi’: Vergi dairesi kapatılıyor

  Danimarka Başbakanı Lars Løkke Rasmussen dün düzenlediği basın toplantısında 12 yıl önce kurulan Danimarka Vergi Dairesi’nin (Skat) kapatılacağını açıkladı. Rasmussen, kurulduğu günden bu yana skandallarla çalkalanan Danimarka Vergi Dairesi’nin...
 • KDV’de İngiliz modelinin detayları

  Maliye Bakanı Naci Ağbal, KDV uygulamasında yeni bir sistem üzerinde çalıştıklarını, İngiliz modelini değerlendirdiklerini açıklamıştı. Bakan Ağbal’ın açıklamasına göre sistem değişikliğine gidilerek, başta KDV iadesi olmak üzere aksayan yönler...