Memur Emeklisi 2014 Yılında Alacağı Maaş

Ankara’daki TEKEL işçileri eylemlerinden hatırladığımız kamuoyunda 4/C’li çalışan diye bilinen, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (C ) bendine göre sözleşme ile çalıştırılan tüm 4/C’liler kadroya yani, 657...

Ankara’daki TEKEL işçileri eylemlerinden hatırladığımız kamuoyunda 4/C’li çalışan diye bilinen, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (C ) bendine göre sözleşme ile çalıştırılan tüm 4/C’liler kadroya yani, 657 sayılı Kanun’un 4/D maddesine tabi KAMU İŞÇİSİ olacaklar. Sendikalı ve Toplu Sözleşmeli olacaklar.

657 sayılı DMK’nın 4. maddesinin ( C) ve (D)  bendi;

C) Geçici personel:

Bir yıldan az süreli veya mevsimlik hizmet olduğuna Devlet Personel Dairesinin ve Maliye Bakanlığının görüşlerine dayanılarak Bakanlar Kurulunca karar verilen görevlerde ve belirtilen ücret ve adet sınırları içinde sözleşme ile çalıştırılan ve işçi sayılmayan kimselerdir.

D) İşçiler:

(A), (B) ve (C) fıkralarında belirtilenler dışında kalan ve ilgili mevzuatı gereğince tahsis edilen sürekli işçi kadrolarında belirsiz süreli iş sözleşmeleriyle çalıştırılan sürekli işçiler ile mevsimlik veya kampanya işlerinde ya da orman yangınıyla mücadele hizmetlerinde ilgili mevzuatına göre geçici iş pozisyonlarında altı aydan az olmak üzere belirli süreli iş sözleşmeleriyle çalıştırılan geçici işçilerdir.

***İŞKUR MESLEK DANIŞMANLARINA MAAŞ MÜJDESİ
İŞKUR’da İş ve Meslek Danışmanı olarak sözleşme ile işe alınanların sonrasında kadroya alınması ile aldıkları ücretlerde aylık 900 lira düşüş yaşanmıştı. Biz de bu durumu bu köşeden 28.08.2013 günü dile getirmiştik. Yazımızdan sonra İŞKUR genel müdürü arayıp sorunu çözüyoruz ama yasal düzenleme gerektiriyor demişti. Şimdi TORBA YASA ile Meslek Danışmanlarının ücretleri düzeltiliyor. Meslek Danışmanları 2700 lira ücrete yükselecekler.

***2014’te memur kaç gün tatil yapacak?

2014 yılında memurlar ve çalışanlar kaç gün izin yapacak biliyor musunuz? Bu yıl resmi ve dini bayramlar ile hafta sonu izinleriyle birlikte toplam 115 gün tatil yapılacak.

Memur emeklisi ile işçi emeklisinin 2014 yılında alacağı toplam maaş farkı uçurumu yükseldi…

Memurlarla geçen yıl imzalanan toplu sözleşme görüşmelerinde 2014 zammının “yıllık”yapılmasına karar verilmişti. Bu sebeple tüm memur ve memur emeklilerine 2014 yılı Ocak ayında yüzde 0,27’lik enflasyon farkı ile birlikte bir yıllık zam yapılacak.

Buna karşılık işçi-esnaf ve çiftçi Bağ-Kur emeklilerine ise yılın ilk yarısı için 6 aylık zam verileceğinde aralarındaki emekli aylığı farkı büyüdü. Bu durumda  da yaklaşık 9 milyon işçi, esnaf ve çiftçi emeklisi ve 6 milyon asgari ücretlinin, 4,6 milyon memur  ve  memur emeklisine göre daha düşük miktarda zam almasına neden olacak.

En düşük memur emeklisi 2014 boyunca toplam 1776 fark alacakken, işçi emeklisi 2014 yılı boyunca toplam 522 lira zam almış olacak.

***Memur ve memur emeklilerine yıllık yüzde 12,7 zam

Memurlarla geçen yıl imzalanan toplu sözleşme görüşmelerinde 2014 zammının “yıllık” yapılmasına karar verilmişti. Bu sebeple tüm memur ve memur emeklilerine 2014 yılı Ocak ayında yüzde 0,27’lik enflasyon farkı ile birlikte bir yıllık zam yapılacak.

Memur emeklilerinden en düşük memur emekli aylığı alanlara, (seyyanen zam sebebiyle) en yüksek yüzde 12,7’lik artış meydana getirdi ve 148 lira zam yapılmış oldu. Bu da 2014 yılı boyunca ayda 148 liradan 1776 lira zam demek.

***İşçi ve Bağ-Kur emeklilerine yarım yıllık yüzde 3,27 zam

İşçilere, işçi, esnaf ve çiftçi emeklileri ile asgari ücretli çalışanlar 6 aylık dönem için zam aldılar. İşçi-Esnaf-Çiftçi emeklileri ise sadece yüzde 3,27 oranında yılın ilk yarısı için zam alacaklar. Bu oran ile en düşük işçi emeklisi sadece 31 lira zam almış oldu. Bu emekliler 2014 yılı temmuz ayında da 2014 yılı Ocak-Haziran arasında meydana gelecek enflasyon oranı kadar zam daha alacaklar. İşçi-Esnaf emeklileri ise yılın ilk altı için aylık 31 liradan toplam 186 lira zam alacak. Yılın ikinci yarısında enflasyon yüzde 2,5 olursa bu kere de 6 aylık 56 liradan 336 lira olmak üzere 2014 yılı boyunca toplam 522 lira zam almış olacaklar.

 

***KIDEM TAZMİNATI TAVANI

2014 Yılı memur maaş katsayıları ve Kıdem Tazminatı tavan rakamı da belli oldu.

 

Dönem

01.01.2014 – 30.06.2014

Aylık Katsayısı

0,076998

Taban Aylık Katsayısı

1,205274

Yan Ödeme Katsayısı

0,024416

Buna göre 2014 yılının ilk yarısında uygulanacak; Kıdem Tazminatı Tavanı

Dönemi

Tutarı (TL)

01.01.2014 – 30.06.2014

3.438,22

Kaynak: http://www.alitezel.com/index.php?sid=yazi&id=6585

Kategoriler
Güncel
Yorum Yok

Yazıya Yorum Yapın

*

*

SON YAZILANLAR