Ne zaman emekli olurum

Emeklilik konusu, neredeyse herkesi yakından ilgilendiriyor.Sosyal güvenlikle ilgili açıkların artması gerekçe gösterilerek, emeklilik koşulları sürekli ağırlaştırıldı. 8 Eylül 1999 tarihine kadar, kadınlar 38 erkekler ise 43 yaşında emekli olabiliyorlardı....
Emeklilik konusu, neredeyse herkesi yakından ilgilendiriyor.Sosyal güvenlikle ilgili açıkların artması gerekçe gösterilerek, emeklilik koşulları sürekli ağırlaştırıldı.

8 Eylül 1999 tarihine kadar, kadınlar 38 erkekler ise 43 yaşında emekli olabiliyorlardı. O tarihten sonra emeklilik koşulları ağırlaştırıldıkça, emekli olabilme yaşı ve prim ödeme gün sayısı yükseltildi.

Kademeli olarak yükseltilen emeklilik yaşı, 1 Ocak 2048 tarihi itibariyle 65 olarak uygulanacak.

Bu yazı dizisinde, sosyal güvenlik sistemine ilişkin temel konuları ve 4/a (SSK), 4/b (Bağ-Kur) ve 4/c (Emekli Sandığı) statüsünde emeklilik koşullarını mümkün olduğunca basit bir dille ve örneklerle siz okurlarımıza aktarmayı amaçladık.

Yazı dizisi içerisinde ilk ele alacağımız konu eski ismiyle SSK, yeni yasada belirtilen şekliyle 4/a’ya tabi olanların emeklilik durumları olacak.

SSK’da (4/A) kim ne zaman nasıl emekli olabiliyor?

SİGORTA BAŞLANGIÇ TARİHİNİN ÖNEMİ

Eski adıyla SSK, yeni adıyla 4/a statüsünden emeklilik için üç ayrı tarihe göre emeklilik koşulu aranıyor.

Bu nedenle, emeklilik yaşınız ve prim gün sayınızın hesaplanabilmesi için, sigortalı çalışmaya başladığınız tarih ve yasal değişikliklerin yapıldığı andaki sigortalılık süreniz önemli.

Buna göre üç farklı tarih karşımıza çıkmakta;

1) 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanların durumu,

2) 8 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 arasında sigortalı olanların durumu,

3) 30 Nisan 2008 sonrasında sigortalı olanların durumu.

YUKARIDAKİ ŞEÇENEKLERDEN SİZE UYGUN OLANA GÖRE EMEKLİLİK DURUMUNUZU KENDİNİZ HESAPLAYABİLİRSİNİZ.

/_np/6532/18776532.jpg

80’li ve 90’lı yıllar

ÖRNEK:  15 Nisan 1990’da sigortalı çalışmaya başlayan bir kadın, tabloya göre; – 20 yıl sigortalılık süresini, – 5375 prim gün sayısını ve – 46 yaşını doldurduğunda emekli olabilecek.

Söz konusu koşullardan tamamı birlikte sağlanmalı. Örneğimizdeki kişi, bugün itibariyle 20 yıllık sigortalılık süresini doldurmuş. Ancak prim gün sayısını da doldurmuş olsa bile, 46 yaşından küçükse emeklilik için yaşını doldurmayı bekleyecek.

Yaş haddinden emeklilik

23 Mayıs 2002 tarihinde 15 yıldan beri sigortalı olup kadın ise 50, erkek ise 55 yaşını dolduran ve sigortalılık süresince en az 3600 gün prim ödemiş bulunan sigortalılar diledikleri tarihte yaştan emekli olabiliyorlar.

23 Mayıs 2002 tarihinde yaş haddinden emeklilik koşullarını sağlayama-yanlar için 15 yıllık sigortalılık süresi ve 3600 prim günü ile kadın için 50, erkek için 55 yaş koşullarınıı sağladıkları tarihe göre kademeli geçiş öngörülmüş olup, kademeli geçiş koşulları tabloda verilmiştir.

8 Eylül 1999’dan önce sigortalı olanlar

8 Eylül 1999’dan önce sigortalı olanların emeklilikleri, kendi içinde, sigortalılık süresine göre iki gruba ayrılıyor.

8 Eylül 1999 itibariyle 18 yıl ve daha fazla sigortalılık süresi olan kadın ile bu tarih itibariyle 23 yıl ve daha fazla sigortalılık süresi olan erkek sigortalılar eski hükümlere tabi.

KADINLARIN DURUMU

8 Eylül 1999 tarihi itibariyle 18 yıl ve daha fazla süre sigortalı olan, başka bir ifadeyle sigorta başlangıcı 8 Eylül 1981 ve daha eski bir tarih olan kadın sigortalılar “mezarda emeklilik” yasasına tabi değil. Yani eski yasa koşullarıyla emekli olacaklar. Eski Yasaya göre 20 yıl sigortalılık süresi ve 5000 gün prim koşulunu birlikte sağladığı tarihte yaş koşulu aranmaksızın emekli olacaklar.

15 yıllık sigortalılık süresi, 3600 gün prim ödeme ve 50 yaş koşullarını sağlayan kadın sigortalı da kısmi yaşlılık aylığı ile emekli olabilecek.

ERKEKLERİN DURUMU

8 Eylül 1999 tarihi itibariyle 23 yıldan fazla süre sigortalı olan, başka anlatımla sigorta başlangıç tarihi 8 Eylül 1976 ve daha eski bir tarih olan erkek sigortalılar; “mezarda emeklilik” yasasına tabi olmadan, eski yasa koşullarıyla emekli olacak.
Eski yasaya göre, 25 yıl sigortalılık süresi ve 5000 gün prim ödemesini tamamlayan erkek sigortalı yaş aranmadan emekli olacak. Ayrıca, 15 yıl sigortalılık süresi, 3600 gün prim ödeme ve 55 yaş koşullarını tamamlayan erkek sigortalı da kısmi yaşlılık aylığı ile emekli olabilecek.

KADEMELİ EMEKLİLİK KOŞULLARINA TABİ OLANLAR

8 Eylül 1999 öncesi işe başlamış olmakla birlikte 8 Eylül 1999 itibariyle sigortalılık süresi 18 yıldan az olan kadın sigortalılar ile sigortalılık süresi 23 yıldan az olan erkek sigortalılar; sigorta başlangıç tarihinizi aşağıdaki tablodan bulup, karşısında yazan sigortalılık süresi, yaş haddi ve prim gün sayısını doldurmanız halinde, emeklilik hakkını elde etmiş oluyorsunuz.

Yaş haddinden emeklilik

/_np/6533/18776533.jpg

8 Eylül 1999 ile 30 Mayıs 2008 arasında sigortalı çalışmaya başlayanlar, aşağıdaki koşulları sağlamaları halinde yaş haddinden emeklilik hakkını elde etmiş olacaklar;

– Kadınlarda 58, erkeklerde 60 yaşını dolduracak,

– 25 yıldan beri sigortalı bulunulacak,

– En az 4500 gün prim ödemesi yapılmış olacak.

1 Mayıs 2008 ve sonrası işe başlayanlar için emeklilik uzak bir hayal

2008’de yürürlüğe giren, yeni Sosyal Güvenlik Kanunu’na göre,1 Mayıs 2008 ve sonrasında iş hayatına adımını atanlar için emeklilik koşulları oldukça ağır.

1 Mayıs 2008 ve sonrasında ilk defa sigortalı olanlar, 31 Aralık 2035 tarihine kadar en az 7200 gün prim ödemiş olmak koşuluyla; kadın ise 58, erkek ise 60 yaşını doldurduğunda emekli olabilecek.

7200 gün prim ödeme koşulunu 31 Aralık 2035 tarihinden sonra yerine getirenler ise prim ödeme koşulunu yerine getirdikleri tarih aralığına göre kademelendirilen yaşı doldurduklarında emekli olabilecekler. Tabloda da görüldüğü üzere, 31 Aralık 2035 tarihine kadar, 7200 prim günü koşullarını sağlayamayanlar için emeklilik koşulları her yıl ağırlaşıyor.

İlk defa 30 Nisan 2008 tarihinde sonra sigortalı olanlar, bu koşullar dışında, yaş hadlerine 3 yıl eklenmek ve en az 5400 gün prim ödemek koşuluyla da yaşlılık aylığına hak kazanabilecekler.

5400 günlük prim ödeme süresi, 30 Nisan 2008 tarihi ile 31 Aralık 2008 tarihleri arasında sigortalı olanlar için 4600 gün olarak, 1 Ocak 2009 tarihinden itibaren sigortalı olanlar için ise her takvim yılı başında 4600 güne 100 gün eklenmek suretiyle 5400 günü geçmemek üzere uygulanacak.

ÖRNEK

25 Mayıs 2009’da işe başlayan;

– Bir kadın, 58 yaşını doldurur ve 31 Aralık 2035 tarihine kadar 7200 gün prim öderse,

– Bir erkek, 60 yaşını doldurur ve 31 Aralık 2035 tarihine kadar 7200 gün prim öderse, emekli olabilecek.

Ancak 7200 gün prim ödemesini tamamlayanlar için yaş koşulu yükselecek. Prim ödemesini Ekim 2041’de tamamlayan kadın 61 yaşında, erkek ise 63 yaşında emekli olabilecek.

8 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 arası işe başlayanlar için koşullar ağırlaşıyor

Sigortalı çalışmaya 8 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 tarihleri arasında başlayan kadın ve erkekler için durum, önceki yıllardaki uygulamalara göre çok daha ağır.

Söz konusu tarih aralığında işe başlayan bir kadın 58 yaş ve 7000 gün prim öderse; erkek 60 yaşını doldurur ve 7000 gün prim öderlerse emekli olabilir.

ÖRNEK

5 Mart 2002 tarihinde ilk defa sigortalı olan kişi, en az 7000 gün prim ödemiş olmak koşuluyla;

– Kadın ise 58 yaşını,

– Erkek ise 60 yaşını,

doldurduğunda emekli olabilecek.

Kadın 58, erkek 60 yaşını doldurmuş olsa da 7000 gün prim ödemesi yoksa emekli olamayacak.

Esnaf, tüccar avukat, doktor çiftçi ne zaman emekli oluyor?

BUGÜN, Bağ-Kur ya da yeni düzenlemeye göre 4/b kapsamındaki sigortalıların emeklilik koşullarını ele alacağız.

Yazı içerisinde, 4/b yerine halk arasında alışılmış olan Bağ-Kur ifadesini kullanmayı tercih edeceğiz.

Öncelikli olarak kimler Bağ-Kur kapsamına sigortalı sayılıyor, bunu belirtmekte yarar var. Kanuna göre, köy ve mahalle muhtarları ile hizmet akdine bağlı olmaksızın kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan;

· Kendi işyeri olan avukat, doktor, mimar, noter, tüccar, bakkal, kasap, manav, kırtasiyeci, kuyumcu, konfeksiyoncu gibi ticari kazanç veya serbest meslek kazancı nedeniyle gerçek veya basit usulde gelir vergisi mükellefi olanlar,

· Gelir vergisinden muaf olup, esnaf ve sanatkâr siciline kayıtlı olanlar,

· Anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortakları, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin komandite ortakları, diğer şirket (örneğin kollektif şirket ya da limited şirket gibi) ve donatma iştiraklerinin (gemi ticareti için birleşenlerin) ise tüm ortakları,

· Tarımsal faaliyette bulunanlar (çiftçiler),

Bağ-Kur, başka bir anlatımla 4/b kapsamında sigortalı sayılıyorlar.

1 Ekim 1999 öncesi

Sigorta başlangıcı 1 Ekim 1999 tarihinden önce olup da, 1 Ekim itibariyle;

· Erkeklerde 23 yıl ve üzerinde prim ödemiş,

· Kadınlarda ise 18 yıl ve üzerinde prim ödemiş

olan Bağ-Kur’lular yaş şartı aranmaksızın, kadınlar 20 yıl, erkekler ise 25 yıl prim ödemesini tamamladıklarında emekli olabiliyorlar.

Ancak, sigorta başlangıcı 1 Ekim 1999 öncesi olup da, 1 Ekim 1999 tarihi itibariyle, 18 yıldan az prim ödemiş olan kadınlar ile 23 yıldan az prim ödemiş olan erkekler için, emeklilik şartları yaş yönünden kademelendirildi.

Buna göre, 1 Ekim 1999 öncesi sigorta başlangıcı olanların, 1 Haziran 2002 tarihi itibariyle 20 ve 25 tam yıl prim ödeme sürelerinin dolmasına kalan süreye göre belirlenen emeklilik şartları tabloda yer alıyor.

DİKKAT!..
TABLODA YER ALAN EMEKLİLİK YAŞI İLE ÖDENMESİ GEREKEN PRİM ŞARTLARI BİRLİKTE SAĞLANMAK ZORUNDA…

ÖRNEK

Doğum tarihi 25.06.1976 olan Ali Bey’in Bağ-Kur başlangıcı 21.03.1995 olup, kesintisiz olarak prim ödemeye devam etmektedir. Buna göre, Ali Bey’in 01.06.2012 tarihi itibariyle 7 yıl 2 ay 10 gün prim ödemesi bulunmakta olup, 25 tam yıl prim ödemesini tamamlamasına 17 yıl 9 ay 20 gün kalmış oluyor.
Ali Bey’in durumu 25 tam yılın dolmasına 17 yıldan fazla 18 yıl 6 aydan az kalanlar kademesi içinde kaldığından, prim gününü 25 tam yıla tamamlamak koşuluyla 55 yaşını dolduracağı 25.06.2031 tarihinde emekli olabilecek.

Sigorta başlangıç tarihine dikkat!..

Daha önce SSK kapsamında sigortalı olanların emeklilik koşullarında da açıkladığımız gibi Bağ-Kur statüsünden emekli olacakların emeklilik koşulları da ilk defa sigortalı oldukları tarihe göre değişiyor.

30 Nisan 2008 sonrası sigortalı olanlar

Yeni Sosyal Güvenlik Kanunu’nun yürürlüğe girmesi ile birlikte, Bağ-Kur emeklilik yaşı daha da yükseldi.

Sigorta başlangıcı 1 Mayıs 2008 ve sonrası olan Bağ-Kur’lunun emekli olabilmesi için kadın ise 58 yaş, erkekler ise 60 yaşını doldurmuş olması ve en az 9000 gün prim ödemiş olması gerekiyor…

Eğer 9000 prim günü sayısı 31 Aralık 2035’e kadar tamamlanamazsa emeklilik yaşı kademeli olarak 65’e kadar çıkıyor. 1 Ocak 2048’den itibaren kadın ve erkek ayrımı yapılmaksızın yaş şartı 65 yaşta eşitleniyor.

Buna göre, 9000 gün prim ödeme koşulunu 31 Aralık 2035 tarihinden sonra yerine getirenler, tabloda verilen 9000 gün prim ödeme koşulunu yerine getirdikleri tarih aralığının karşısındaki yaş şartını yerine getirdikleri tarihte emekli olabilecekler.

İlk defa 30 Nisan 2008 tarihinden sonra sigortalı olanlar, ayrıca normal emeklilik için gereken yaş şartlarına (65 yaşı geçmemek üzere) 3 yıl eklenmek ve en az 5400 gün prim ödemiş olmak koşuluyla kısmi yaşlılık aylığına hak kazanabilecekler.

1 Ekim 1999 ile 30 Nisan 2008 arası sigortalı olanlar

1 Ekim 1999 ile 30 Nisan 2008 tarihleri arasında ilk defa sigortalı olan Bağ-Kur’lular kadın ise 58, erkek ise 60 yaşını doldurmuş ve 9000 gün (25 tam yıl) sigorta primi ödemiş olması koşuluyla emekliliğe hak kazanabiliyorlar.

Ayrıca, 1 Ekim 1999 ile 30 Nisan 2008 tarihleri arasında ilk defa sigortalı olan Bağ-Kur’lular kadın ise 60, erkek ise 62 yaşını doldurması ve en az 15 tam yıl (5400 gün) prim ödemesi koşuluyla kısmi yaşlılık aylığından yararlanabiliyorlar.

Yaş haddinden emeklilik

1 Ekim 1999 tarihi itibariyle emekliliğine iki tam yıl ve daha az kalan kadın ise 50, erkekler ise 55 yaşında olması ve en az 15 tam yıl (5400 gün) prim ödemiş olması halinde, kısmi yaşlılık aylığından yararlanabiliyorlar.

1 Ekim 1999 tarihinde kadın ise 50, erkek ise 55 yaş ve en az 15 tam yıl için 2 yıldan fazla süre varsa kademeli geçiş şartları uygulanır.

ÖRNEK

Doğum tarihi 20.08.1958 olan Mehmet Bey’in, sigorta başlangıcı 16.08.1987 olup, 01.10.1999 tarihi itibariyle sigortalılık süresi 12 yıl 1 ay 15 gün, 15 tam yıl için kalan süre 2 yıl 10 ay 15 gün; 55 yaşını doldurması için 10 yıldan fazla süre kalmıştır.

Kademeli geçiş tablosuna göre, 01.10.1999 itibariyle, emekliliğine 10 yıldan fazla kalan erkekler, 58 yaş şartına tabi.

Buna göre Mehmet Bey, 15 tam yıl prim ödemiş olmak koşuluyla 58 yaşını dolduracağı 20.08.2016 tarihinde yaştan emekli olabilecektir.

Not: Dünkü yazımızda yer alan “1 Mayıs 2008 ve sonrası işe başlayanlara ilişkin kademeli yaş” tablosunda kadın ve erkek sütunlarının yeri karışmıştır. Birinci sütun “kadın” ikinci sütun “erkek” sigortalılar içindir.

MEMUR NE ZAMAN EMEKLİ OLUR

SOSYAL güvenlik sisteminde yapılan değişiklikler, sadece SSK ve Bağ-Kur’luların değil, memurların yani 4/c statüsündeki çalışanların emeklilik koşullarını da değiştirdi.

Memurlarda da, SSK (4/a) ve Bağ-Kur (4/b) statüsünde sigortalı olanlar gibi ilk defa sosyal güvenlik kapsamına girdikleri tarihler önemli.

· 8 Eylül 1999 öncesi işe başlayanlar,

· 8 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 arası dönemde işe başlayanlar,

· 1 Mayıs 2008 ve sonrası işe başlayanlar,

farklı emeklilik koşullarına tabi.

EMEKLİLİK YAŞI 1.1.2036’DAN SONRA KADEMELİ OLARAK ARTIYOR

1 Mayıs 2008 ve sonrası işe başlayanlar

1 Mayıs 2008 ve sonrasında ilk defa göreve başlayan memurlar, 25 tam yıl hizmet süresini doldurmak koşuluyla (9.000 gün prim), kadınlarda 58, erkeklerde 60 yaşını doldurmaları halinde emekliliğe ayrılabiliyorlar.

Örneğin, 8 Eylül 1987 doğumlu ve 15 Eylül 2010’da ilk defa memur olan bir kadın, 58 yaşını ve 25 yıl hizmet süresini doldurduğunda emekli olabilecektir. Buna göre, söz konusu kadının 15 Eylül 2035’de 25 yıl hizmet süresi dolmasına rağmen, 58 yaşını dolduracağı 8 Eylül 2045 tarihinden önce emekli olabilmesi mümkün değildir.Ancak, 25 tam yıl hizmet süresini 1.1.2036’ya kadar dolduramayanlar, hangi tarih aralığında 25 yılını dolduruyorsa, o yaşı doldurduklarında emekli olacaklar.

Fiili hizmet süresi zammı yaştan indiriliyor

Fiili hizmet sürelerine zam yapılanların, tablolarda belirtilen yaş hadlerinden, hizmet sürelerine eklenen fiili hizmet süresi zammı kadar indirim yapılıyor.

KADINLAR 58, ERKEKLER 60 YAŞINDA EMEKLİ OLACAK

8 Eylül 1999 ve 30 Nisan 2008 tarihleri arasında işe başlayanlar

8 Eylül 1999 tarihinden itibaren ilk defa memur olacak kadınlarda hizmet süresi 20 yıldan 25 yıla çıkarılırken, emeklilik yaşı da kadınlarda 58, erkeklerde 60 olarak belirlendi.

Buna göre 8 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 tarihleri arasında ilk defa göreve başlayan memurlar, 25 tam yıl hizmet süresini (9.000 gün prim) doldurmak koşuluyla kadınlar 58, erkekler 60 yaşını doldurmaları halinde emekliliğe hak kazanıyorlar.

8 Eylül öncesinde işe başlayanlar

8 Eylül 1999 öncesinde kadın memurlar 20 fiili hizmet süresini, erkek memurlar ise 25 fiili hizmet süresini tamamladıklarında yaş koşulu aranmaksızın emekli olabiliyorlardı.

8 Eylül 1999 tarihinde yapılan değişiklikle yaş koşulu getirilirken, 8 Eylül 1999 tarihi itibariyle hizmet süresi 20 yıl ve daha fazla olan kadın memurlar ile hizmet süresi 25 yıl ve daha fazla olan erkek memurların kazanılmış hakları korundu.

Hizmet süresi 20 yılda az olan kadın memurlar ile 25 yıldan az olan erkek memurlar için emeklilik yaşı kademeli olarak düzenlendi.

Buna göre, 8 Eylül 1999 tarihinde;

· 20 fiili hizmet yılını doldurmuş olan kadın memurlar ile 25 fiili hizmet yılını doldurmuş olan erkek memurlar yaş koşulu aranmaksızın,

· Emeklilik hizmet sürelerini doldurmaya 2 yıldan az kalan kadın memurlar 38, erkek memurlar ise 43 yaşını doldurduklarında,
emekli olabiliyorlar./_np/8560/18788560.gif

Emekliliklerine 8 Eylül 1999 tarihi itibariyle 2 yıldan fazla kalanlar için öngörülen kademeli emeklilik hükümlerinin Anayasa Mahkemesi tarafından iptali üzerine, kademeli emeklilik yaşları 23 Mayıs 2002 tarihi itibariyle yeniden düzenlendi.

23 Mayıs 2002 tarihi itibariyle hizmet süresinin dolmasına 2 tam yıldan daha fazla kalanların kademeli geçiş tablosu kadınlar ve erkekler için ayrı ayrı verilmektedir.

 Örneğin; 15.07.1967 doğumlu ve 15 Mart 1993’te işe başlayan bir kadın memur;

· 23 Mayıs 2002 tarihi itibariyle, 9 yıl 3 ay hizmet süresine sahiptir.

· 23 Mayıs 2002 tarihi itibariyle, 20 yıl hizmet süresini doldurmasına, 10 yıldan fazla 11 yıldan az süre kaldığı için, kademeli geçiş tablosuna göre 20 yıl hizmet süresini tamamlaması ve 49 yaşını doldurması halinde emeklilik hakkı kazanacaktır.

· Hizmet süresini 15 Mart 2013 tarihinde 20 yıla tamamlasa da, 49 yaşını 15.07.2016 tarihinde tamamlayacağı için, bu tarihten önce emekli olması mümkün olmayacak.

Örneğin; 15.03.1965 doğumlu ve 15 Şubat 1992’de işe başlayan bir erkek memur;

· 23 Mayıs 2002 tarihi itibariyle, 10 yıl 4 ay hizmet süresine sahiptir./_np/8561/18788561.gif

· 23 Mayıs 2002 tarihi itibariyle, 25 yıl hizmet süresini doldurmasına, 14 yıldan fazla 15 yıl 6 aydan az süre kaldığı için, kademeli geçiş tablosuna göre 25 yıl hizmet süresini tamamlaması ve 53 yaşını doldurması halinde emeklilik hakkı kazanacaktır.

· Hizmet süresini 15 Şubat 2017 tarihinde 25 yıla tamamlasa da, 53 yaşını 15.03.2018 tarihinde tamamlayacağı için, 15.03.2018 tarihinden önce emekli olması mümkün olmayacak.

Örneğin, 1989 doğumlu ve 15 Mart 2012 tarihinde memuriyete başlayan bir erkek memur, 25 yıl hizmet süresini aralıksız çalışması halinde 15 Mart 2037 tarihinde (1.1.2036 ile 31.12.2037 tarihleri arasında) tamamlayacağından, 61 yaşını doldurduğunda emekli olabilecektir.

30 Nisan 2008 tarihinden sonra ilk defa memur olanlar ayrıca, 58 ve 60 yaş ile tablodaki kademeli emeklilik yaşlarına 65 yaşını geçmemek üzere 3 yıl eklenmek ve en az 5400 gün prim bildirilmiş olmak koşuluyla da yaşlılık aylığından yararlanabilecekler.

Hürriyet-Şükrü KIZILOT

Kategoriler
Sosyal Güvenlik
7 Yorum Yapıldı.
 • Mehmet GÜMÜŞSU
  3 Ocak 2015 at 22:18
  Yazıya Yorum Yapın

  Sayın Resul Bey selam tabidir; öncelikle yeni yılınızı kutlar çalışmalarınızda üstün başarılar dilerim.

  Kendim Devlet memuru olarak çalışmaktayım. Eşim ise 1966 doğumlu ve 1991 ile 1994 doğumlu iki çocuk annesidir. Kendisi 1984 tarihli sigorta başlangıcı vardır.
  Halen bir iş yerinde 4/A kapsamında çalışmaktadır. Şu an itibariyle 894 günlük sigortası var ve devam etmektedir. Bu şartlara göre;
  Eşim nasıl, ne zaman, kaç yaşında emekli olur? doğum borçlanmasını ne zaman yapmalıyız bunun ücreti ne kadar tutar, doğum borçlanması taksitle olur mu? Ben emekli olunca eşiminkini ve eşim de benim emekli aylığını alabilir mi?
  Cevaplandırırsanız minnettar kalacağım. Saygılar….

 • Mehmet GÜMÜŞSU
  15 Ocak 2015 at 19:56
  Yazıya Yorum Yapın

  Sayın Resul Bey selam tabidir; öncelikle yeni yılınızı kutlar çalışmalarınızda üstün başarılar dilerim.
  Kendim Devlet memuru olarak çalışmaktayım. Eşim ise 15 Mayıs 1966 doğumlu ve 1991 ile 1994 doğumlu iki çocuk annesidir. Kendisi Nisan 1984 tarih başlangıçlı SSK’dan sigorta başlangıcı vardır.
  Halen bir iş yerinde 4/A kapsamında çalışmaktadır. Şu an itibariyle 924 günlük sigortası var ve devam etmektedir. Bu duruma göre;
  Eşim nasıl, ne zaman ve kaç yaşında emekli olur? Doğum borçlanmasını ne zaman yapmalıyız bunun ücreti ne kadar tutar, doğum borçlanması taksitle olur mu? Ben emekli olunca eşimin emekli aylığını ve eşim de benim emekli aylığını alabilir mi?
  Cevaplandırırsanız minnettar kalacağım. Saygılar….

 • Neyzen Dönmezer
  29 Ocak 2015 at 14:57
  Yazıya Yorum Yapın

  1971 doğumluyum 1989 yılında başlayıp 1996 yılına kadar 730 gün sigortam var. 1996 yılında öğretmenliğe başladım, halen öğretmen olarak çalışıyorum.Acaba ne zaman emekli olurum, cevap yazarsanız çok memnun olurum.saygılar…

 • MEHMET GÜMÜŞSU
  16 Ekim 2015 at 14:13
  Yazıya Yorum Yapın

  Sayın Resul Bey selam tabidir; öncelikle yeni yılınızı kutlar çalışmalarınızda üstün başarılar dilerim.
  Kendim Devlet memuru olarak çalışmaktayım. Eşim ise halen 4/A kapsamında asgari ücret ile çalışmaya devam etmektedir. 15 Mayıs 1966 doğumlu olan eşim 1991 ile 1994 doğumlu iki çocuk annesidir. Kendisi 07.111984 tarihli SSK’dan sigorta başlangıcı vardır.
  Şu an itibariyle 1026 günlük sigorta pirimi bulunmakta ve devam etmektedir. Bu duruma göre;
  Eşim nasıl, ne zaman ve kaç yaşında emekli olur? Doğum borçlanmasını ne zaman yapmalıyız bunun ücreti ne kadardır ve borçlanması taksitle olur mu? Ben emekli olunca eşimin emekli aylığını ve eşim de benim emekli aylığını alabilir mi?
  Cevaplandırırsanız minnettar kalacağım. Saygılar

 • Ayla
  24 Ağustos 2016 at 16:57
  Yazıya Yorum Yapın

  Eşitlik istiyoruz geriye dönük doğum borçlanması istiyoruz

 • Fikran
  27 Ekim 2016 at 15:02
  Yazıya Yorum Yapın

  23.02 2008 ise giris tarihim 8.3.1969 doğum tarihim 12.12.1995 ve 12.02.2002 tarihlerinde iki doğumum bulunmakta ne zaman emekli olabilirim.Bilgi verir seniz sevinirim

 • tarık
  7 Kasım 2016 at 14:54
  Yazıya Yorum Yapın

  Merhaba eşim 24.04.1977 dogumlu ilk işe giris ssk 11.01.1996 262 gün sonrasında Akbank T.as. emekli sandığından işe giris 17.10.1997 1558 gün ve en sonBagkur işe giriş 20.02.2002 4.601 gün su anda aktif olarak bagkurlu e-devlet te 1558 gün emekli sandığı gözükmüyor birleştirme yapılmamıs sanırım yada e-devlette gözükmüyor bu bilgiler ısıgında esşim ne zaman emekli olabilir Tesekkürler

 • Yazıya Yorum Yapın

  *

  *

  SON YAZILANLAR