Özürlü Aylığı Şartlarında Değişiklikler

Bu işte bir özür var… 65 yaş ve özürlü aylığı şartlarında önemli değişiklikler geliyor Plan ve Bütçe Komisyonu’ndan geçen Torba Kanun Tasarısı ile Özürlülerin birikmiş borçları siliniyor ve aylık...

Bu işte bir özür var… 65 yaş ve özürlü aylığı şartlarında önemli değişiklikler geliyor Plan ve Bütçe Komisyonu’ndan geçen Torba Kanun Tasarısı ile Özürlülerin birikmiş borçları siliniyor ve aylık ve diğer sosyal haklarında da ciddi değişimler yapılıyor…

En önemlisi ise DEVLET ben aylık vermeyeceğim Aile üyelerine devlet olarak dava açıp, özürlü ve yaşlı için nafaka isteyeceğim diyor….***Borçları siliniyor Bu köşeden en son 19.12.2013 günü yayınlanan yazımızda da belirttiğimiz üzere 65 yaş ve özürlülerin MUHTAÇ sayılma kriteri değiştirilmişti ve bu sebeple binlerce özürlünün ve 65 yaşından büyüğün aylığı kesilmiş ve geçmiş ödenenler için borçlar çıkarılmıştı. Torba Yasa ile çıkarılan borçlar siliniyor… Muhtaçlık kriteri SADECE kişinin 124 liradan az gelirine bağlı idi daha önce yapılan değişiklik ile Ailenin kişi başına düşen gelirinin net asgari ücretin (766 lira) üçte birinden (255 liradan) az olması haline çevrilmişti. Bu sebeple de binlerce özürlü ve 65 yaşından büyük muhtaçlık kriteri değiştiğinden aylıklarından olmuştu. Geçmişte ödenenler de borç olarak kendisinden istenmişti.

Yani, 18 yaşından büyük özürlünün veya 65 yaşından büyüğün SADECE kendisinin 124 liradan az geliri olması halinde muhtaç sayıldığı halde daha önce yapılan değişiklik ile özürlünün birlikte ikamet ettiği ailenin tüm geliri, kişi sayına bölündüğünde kişi başı gelir 255 liradan az ise özürlüye aylık bağlanması haline dönüştürülmüştü. Bu sebeple de binlerce özürlü ve 65 yaşından büyük MUHTAÇ sayılmaktan çıkarılmıştı. Torba Kanun ile 2022 sayılı Kanuna eklenecek aşağıda madde ile; “MADDE 17- 2022 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. “GECİCİ MADDE 3- Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar bu Kanun kapsamında yersiz veya fazla ödenmiş aylıklar sebebiyle ilgililer adına çıkarılmış olan borç ve para cezaları ile bunlara ilişkin faizler terkin edilmiş sayılır ve haklarında herhangi bir adli, idari ve icrai takibat yapılmaz.”

***Şartlar değiştiriliyor 19.12.2013 günkü yazımızdan sonra şimdi şartlar da değiştirimler yapılarak aylıkların bazı kişiler için devam ettirilmesinin yolu da açılıyor… Torba Yasa tasarısında 525 sıra sayılı Hükümet tasarısı’nın 13. maddesi ile özürlü ve 65 yaşından büyük muhtaçların aylık hesaplanması ve şartları değiştiriliyor.

***ARTIK DEVLET DEĞİL AİLE BİRBİRİNE BAKSIN YANİ NAFAKA KRİTERİ GELİYOR İlgili düzenleme ile AİLE BİRBİRİNE BAKSIN uygulaması geliyor. 2022 sayılı Kanun’da Torba Kanun ile yapılacak değişiklik ile Devlet Aile üyelerine DAVA AÇACAK: “… Birinci fıkra hükümlerine göre aylık bağlanacaklar için, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından muhtaçlık kararı verilmesinde, 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 364 uncu maddesine göre tespit edilen yakınları acısından hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelir tutarının 16 yaşından büyükler için belirlenmiş olan asgari ücretin aylık net tutarına eşit veya daha fazla olup olmadığı da tespit edilir. 4721 sayılı Kanunun 364 uncu maddesine göre tespit edilen yakınları arasında, hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelir tutarı 16 yaşından büyükler için belirlenmiş olan asgari ücretin aylık net tutarına eşit veya daha fazla olduğu belirlenenlere de bu Kanuna göre aylık bağlanmakla birlikte; bu durumdaki yakınlarına ilişkin bilgiler ilgili vakıf tarafından bulunduğu ilin defterdarlığına bildirilir ve defterdarlıklarca nafaka davası açılır.

Mahkemeler tarafından hükmolunacak nafaka tutarları ilgililer adına defterdarlıklarca takip ve tahsil olunur. Tahsil olunan nafaka tutarının, bu Kanuna göre ödenen aylık tutarından daha fazla olması halinde fazlaya ilişkin kısım hak sahiplerine verilir. Ancak, aylık bağlanan kişi ile nafaka yükümlüsü veya nafaka yükümlülerinin aylığın kesilmesi yönünde müştereken talepte bulunmaları halinde aylık kesilir ve nafakanın defterdarlıklarca takip ve tahsiline son verilir. Nafaka bağlanmasına karar verilenlerden, başka sebeplerle bu Kanuna göre bağlanmış aylığı kesilenlere ilişkin olarak nafakanın da defterdarlıklarca takip ve tahsiline son verilir.

65 yaşın tespitinde, doğum tarihlerinde yapılmış düzeltmeler nazara alınmaz.” MEDENİ KANUN; Medeni Kanun’un 364. maddesi gereğince, Madde 364- Herkes, yardım etmediği takdirde yoksulluğa düşecek olan üstsoyu ve altsoyu ile kardeşlerine nafaka vermekle yükümlüdür. Kardeşlerin nafaka yükümlülükleri, refah içinde bulunmalarına bağlıdır. Eş ile ana ve babanın bakım borçlarına ilişkin hükümler saklıdır.” İşte bu madde gereğince, DEVLET yeni kriteri ile MUHTAÇ saymadığı özürlü ve 65 yaşından büyük için Ailenin asgari ücret kadar geliri olan diğer üyelerine NAFAKA davası açacak. Özürlü veya 65 yaşından büyük aile bireyine her ay şu kadar para vereceksin, parayı ben alıp ilgiliye vereceğim diyecek.

Olayı Sıralayalım; 1-65 yaşından büyük veya yüzde 40’dan fazla özürlü olup da geliri olmayanlar 2022 sayılı Kanun gereğince, Devletten aylık talep edecek. 2-Devlet aileye giren geliri (sadece gelir değil harcamaları da dikkate alarak) tespit edecek, çıkan sonuç kişi başına 255 liradan az ise özürlüye veya yaşlıya aylık bağlayacak. 3-Aynı tespit sırasında aile içinde asgari ücret kadar veya daha fazla geliri olanlar var mı bakılacak? 4-Sonra özürlü veya yaşlı adına asgari ücret kadar geliri olan aile üyesine karşı, Medeni Kanun’un 364. maddesi gereğince Defterdarlık nafaka davası açacak.

5-Nafaka davası kazanıldığında, davayı kaybeden aile üyesi her ay nafakayı Defterdarlığa yatıracak ve defterdarlık da özürlü ve yaşlıya verecek. Kendi ödediklerini bu rakamdan düşecek… 6-Böylece devlet MUHTAÇ sayılsa da özürlüye veya yaşlıya maaş ödemekten kurtulacak.

Kaynak: http://www.alitezel.com/index.php?sid=yazi&id=6619

Kategoriler
GüncelSosyal Güvenlik
Yorum Yok

Yazıya Yorum Yapın

*

*

SON YAZILANLAR