Sağlık Sigortasında Biraz İş (?) Düşüyor

2008 yılında yayımlanan Genel Sağlık Sigortası Yönetmeliği yürürlükten kaldırılarak yerini 18.04.2014 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan aynı adlı yeni Yönetmeliğe bırakmış bulunuyor. Eski Yönetmelikteki bir kısım konular ise ayrılarak “Genel...

2008 yılında yayımlanan Genel Sağlık Sigortası Yönetmeliği yürürlükten kaldırılarak yerini 18.04.2014 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan aynı adlı yeni Yönetmeliğe bırakmış bulunuyor. Eski Yönetmelikteki bir kısım konular ise ayrılarak “Genel Sağlık Sigortası Tescil, Prim ve Müstehaklık İşlemleri Yönetmeliği” başlığı altında bir başka düzenleme de GSS ile ilgili gündeme dahil oluyor.

Bir kısım medyanın hemen her gün “Müjde” çığlıkları attığı sosyal güvenlik konularında bir ilerleme maalesef gene yok, buna karşın vatandaşın cebini hedefleyen bu düzenlemelerin sessiz sedasız çıkması da çarpıcı ve artık kanıksanan bir ülkemiz gerçeğini teşkil ediyor.

03.05.2013 tarihli yazımızda ve 14.10.2013 tarihli yazımızda “Özel Sağlık Kuruluşları İlave Ücrete Doymuyor” başlıklı yazımızda da vurguladığımız gibi özel sağlık kuruluşlarının %30’luk ilave ücret alma hakkının beş yılda %200’e çıkarılmasını nazara vermiştik. Ne olmuştu ki bir hizmetin fiyatı beş yılda altı kattan fazla artmıştı.

Yeni yönetmelikler ilave ücret yanında katılım payı bakımından da vatandaşın cebinin hedeflenmiş durumda olduğunu gösteriyor.

Ayakta tedavi katılım payında oran artışı

Ayakta tedavide hekim ve diş hekimi muayenesi katılım payını; birinci basamak sağlık hizmeti sunucularında yapılan muayenelerde almamaya ya da daha düşük tutarlarda belirlemeye veya tekrar birinci fıkrada belirlenen tutara getirmeye, ikinci ve üçüncü basamak sağlık hizmet sunucularında yapılan muayenelerde ise önceki basamaklardan sevkli olarak başvurulup başvurulmadığı dikkate alınmak suretiyle yarısına kadar indirmeye veya beş katına kadar artırmaya SGK yetkili kılınmıştı. Değiştirilen yeni yönetmeliğe göre SGK katılım payını artırma yetkisi beş kattan on kata çıkarıldığı gibi sağlık hizmeti sunucuları için farklı farklı belirlemeye de yetkili kılınıyor.

Yatarak tedaviye de katılım payı

Yeni Yönetmeliğe göre SGK’ca belirlenecek hastalık gruplarına göre yatarak tedavide finansmanı sağlanan sağlık hizmetleri bedelinin yüzde birine kadar katılım payı alınabilecek. Yatarak tedavide katılım payı tutarı, bir takvim yılında asgari ücret tutarını geçmemek kaydıyla her bir yatarak tedavi için asgari ücretin dörtte birini geçemeyecek.

Aylıksız izin GSS’sinde Eski-Yeni Memur Farkı

Ekim 2008’den önce Emekli Sandığı iştirakçisi olup bu tarihten itibaren 4/1-c sigortalısı sayılanların aylıksız izin sürelerinde herhangi bir süre şartı aranmaksızın bu sürelerde GSS hakları devam ettiriliyor. Buna karşın ilk defa Kanunun Ekim 2008’den itibaren 4/1-c sigortalısı olanların ise aylıksız izin sürelerinden azami bir yılı GSS hakkı olacak.

Keza 4/1-c sigortalısı iken askerlik görevi nedeniyle kurumlarından aylıksız izinli sayılanlardan bakmakla yükümlü olduğu kişisi bulunanların, yedek subay okulu öğrencilik süreleri de dahil olmak üzere aylıksız izinli oldukları sürelerde GSS hakları devam ettirilecek.

Soru:  SSK sigortalılığına 1977’de başladım ama bugüne kadar toplamda sadece 950 günüm var.  1985 ve 1988 doğumlu iki tane çocuğum var.  Bana bir muhasebeci Torba Yasa çıktığında doğum borçlanması yapın dedi. Param yok ödeyemem dedim. Olsun siz yine dilekçe verin dedi. Ne yapmalıyım? Nur T.

Cevap: Sigortalılık başlangıcınıza göre 3 bin 600 günle çoktan emekli olabilirdiniz. Yaşınızı belirtmemişsiniz ama verdiğiniz bilgilerden 50 yaş üstü olduğunuz aşikâr. Özellikle isteğe bağlı SSK sigortalılığının geçerli olduğu 2008 yılı öncesinde gün sayınızı 3 bin 600 güne tamamlayabilirdiniz. Hele ki 2000 yılı öncesinde tamamlasaydınız bugün 1100 TL üzerinde bir emekli maaşınız olacaktı ve ödeyeceğiniz parayı birkaç yılda amorti edecektiniz. Bu işi hesap işi ve hesapta maalesef kaybetmişsiniz. Gene de doğum borçlanmalarını yapıp çalışarak bundan sonra 3 bin 600 günü tamamlayabilirsiniz. Doğum borçlanmasında ödeyeceğiniz paranın beklenen Torba Yasa ile bir ilgisi yok. Bu konuda Torba Yasa ile bir indirim yapılması da söz konusu değil.

 

Kaynak: http://alitezel.com/index.php?sid=yazi&id=6775

Kategoriler
Sosyal Güvenlik
Yorum Yok

Yazıya Yorum Yapın

*

*

SON YAZILANLAR