Sahte Belge

Mükellef Haklarını Savunan Mali Müşavirler Derneği Girişimi olarak her ay olduğu gibi Mart ayının başında da meslektaşım Yalçın Önder ile beraber İzmir Atatürk Lisesi Konferans Salonunda bir sunum gerçekleştirdik....

Mükellef Haklarını Savunan Mali Müşavirler Derneği Girişimi olarak her ay olduğu gibi Mart ayının başında da meslektaşım Yalçın Önder ile beraber İzmir Atatürk Lisesi Konferans Salonunda bir sunum gerçekleştirdik. Bu sunumda “Sahte Belge İle Sahte ve Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge Arasındaki Farklılıklar nelerdir?” hususu ile bunlara ilişkin yargı kararlarını ele aldık.

Bugün benim sunduğum bölümü sizlerle paylaşacağız.

Günümüzde zaman zaman karşı karşıya kaldığımız ya da kalabileceğimiz sorunlardan en önemlilerinden biri de; “Sahte veya Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge” düzenlenmesi ve kullanılması fiilidir. “Vergi Kabahat ve Suçları” ile bunlara ilişkin ceza ve yaptırımlar; 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun dördüncü kitabında düzenlenmiştir.

Bu açıklamalara geçmeden önce bazı tanımlamalara göz atalım:

Fiil nedir?

İşlenmesi yasalara aykırı insan davranışı olarak tanımlayabiliriz.

Fail Nedir?

Suçun ve kabahatin yasa tanımında yer alan “fiili” bizzat işleyen kişi ya da “fiili” bu kişi ile birlikte işleyen kişilerdir.

Ceza nedir?

Suç işleyen kişiye, usulüne uygun olarak yapılan yargılama sonucunda mahkeme tarafından hükmedilen ve bu organlarca uygulanan müeyyidedir.

Kabahat nedir?

5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun “Tanım” başlıklı 2. maddesinde; “Kabahat deyiminden; Kanunun, karşılığında idarî yaptırım uygulanmasını öngördüğü haksızlık anlaşılır.” denmektedir.

Suç nedir?

Kanunun cezalandırdığı fiil olarak tanımlayabiliriz.

Özetlersek:

1-İdari işleyiş bakımından düzeni ihlal eden fiiller “kabahat”,

2-Toplumsal bakımdan düzeni ihlal eden fiiller “suç” şeklinde düzenlenmektedir.

Devam edecek.

 

Kaynak: http://www.gazeteyenigun.com.tr/koseyazilari/28751/sahte-belge

Kategoriler
GüncelMuhasebeVergi
Yorum Yok

Yazıya Yorum Yapın

*

*

SON YAZILANLAR

 • Borç yapılandırmada süreyi kaçıranlara müjde!

  Maliye Bakanı Naci Ağbal, yeniden yapılandırma kapsamında  geçtiğimiz Kasım ve Aralık aylarında vergi ve SGK prim ödemelerini yapamayan ve  haklarını kaybedenlere ikinci bir şans getirdiklerini belirterek, haklarını  kaybedenlerin, ödemelerini...
 • Damga Vergisi Oranları 2017

  2017 Yılı Damga Vergisi Oranları açıklanmıştır. 2016 yılında uygulanan maktu vergi tutarları yeniden değerleme oranı dahil olmak üzere %7,5 oranında artırılmıştır. 2017 yılı Damga Vergisi Oranları 29931 Sayılı Resmî...
 • 2017 Yılı Yaşlı, Engelli Ve Engelli Yakını Aylık Rehberi

  Sosyal güvenlik sistemimizde prim almadan devlet tarafından muhtaç olan yaşlı, engelli ve engelliye bakan kişilere aylık bağlanmaktadır. Söz konusu aylıklara hak kazanmak için asgari ücret baz alınmak suretiyle muhtaçlık...
 • Sözleşme Süresinin Uzaması ve Damga Vergisi

  Konut ve çatılı iş yeri kira sözleşmeleri genellikle belirli bir süre için yapılırlar. Sözleşmelere de genellikle, süre bitiminden belli süre önce tarafların fesih bildiriminde bulunmadıkça sözleşmenin süresinin uzayacağına ilişkin...