Sahte Belgecileri Nasıl Anlarsınız?

Birçok işletmenin başı sahte belge kullanmaktan dolayı dertte. Binlerce firmadan alım yapan bir işletmenin her bir satıcısının vergi mükellefiyetini bilmesi veya araştırması mümkün değil. Ancak binlerce alım yaptığı firmalardan...

Birçok işletmenin başı sahte belge kullanmaktan dolayı dertte. Binlerce firmadan alım yapan bir işletmenin her bir satıcısının vergi mükellefiyetini bilmesi veya araştırması mümkün değil. Ancak binlerce alım yaptığı firmalardan sadece biri dahi sahte belge düzenleyen bir firma olsa sorumluluk firma ve yöneticilerine ait.

Ne yapmalı?

Sahte belge düzenlemenin çeşitli yöntemleri var. Biz dürüst mükelleflerin gerçek mal ve hizmet alımları için kendilerine gelen fatura veya diğer belgelere yönelik nasıl bir araştırma yapmaları gerektiğini işleyeceğiz.

Sizin mal ve hizmet aldığınız kişinin gerçekten o firmanın yetkilisi veya sahibi olduğunu bilmeniz mümkün değil. Bu nedenle birçok firma mağdur olmakta. Ancak size sunulan belgeler düzenleyen firma hakkında en azından aşağıdaki hususları araştırabilirsiniz.

Sahte belgecilerin özellikleri!

– Bu kişiler çoğunlukla iki ortaklı ve cüzi sermayeli limited şirketler şeklinde mükellefiyetler tesis ettirirler. Şirket ortakları genellikle birden çok şirkette ortaklığı veya yöneticiliği bulunur.

– Şirketin faaliyet göstereceği alanlar mümkün olduğunca geniş tutulur.

– Şirketin ortakları ve yöneticileri sürekli değişir. Ayrıca bu kişilerin adresleri de sürekli değişir. Dolayısıyla idare tarafından bu kişilere ulaşılamaz.

– İşletme ilk kurulduğunda, genellikle işyerinde sadece bir masa, bir telefon, bir bilgisayar, birkaç koltuk ile az miktarda emtia bulunur. Esasında bu tedarik de işe başlama yoklamasında faal bir görüntü ortaya konulması için yapılır.

– Görünürde iş hacimleri çok yüksek görünmesine rağmen, herhangi bir çalışan, tesis makine ve cihaz vb. üretim aracı bulunmaz. Genelde işe başlama tutanaklarında bu durumun makyajlanması amacıyla, komisyonculuk yapıldığı şeklinde açıklama yapılır.

– Vergi dairesince yapılan yoklamalarda yalnızca mükellefiyet tesislerine ilişkin yoklamalarda kendilerine ulaşılmakta, daha sonra mütemadiyen yapılan yoklamalarda, işyerinin devamlı kapalı olduğu, işletmenin faaliyet göstermediğine dair tespitler yapılmaktadır.

– Çok kısa sürelerde milyonlarla ifade edilen iş hacimlerine (yeterli sermaye ve formasyondan yoksun olmalarına rağmen) ulaşmış görünmekte, fakat buna rağmen ya hiç vergi ödememekte ya da cüzi miktarda vergi ödenmektedir.

– Bu şahıs ve firmalar düzenledikleri sahte belgelere karşılık yine sahte faturalarla defterlerine mal ve hizmet alış kaydı yapmaktadırlar.

Sahtecilere teminat şartı

Başkaca bir ticarî, ziraî ve meslekî faaliyeti olmadığı halde münhasıran sahte belge düzenlediği tespit edildiği için mükellefiyet kayıtları vergi dairesince terkin edilenler, yeniden işe başlamak ve ticari bir faaliyette bulunmak için teminat göstermek zorunda olacak. Yeni yapılan bu düzenleme ile bu uygulamanın bir miktar önüne geçilmiş olacak.

Mali müşavirlere ceza

Münhasıran sahte belge düzenlediği için mükellefiyeti terkin edilenlerin bu fiillerine iştirak ettiği inceleme raporuyla tespit edilen mali müşavirlerin, bu durumu kesinleşenler hakkında üç yıl süreyle geçici olarak mesleki faaliyetten alıkoyma cezası uygulanacak. Böylece mali müşavir ve muhasebeciler defterini tuttukları firmaların faaliyetlerini yakından takip edecekler.

 

Kaynak: http://www.bugun.com.tr/sahte-belgecileri-nasil-anlarsiniz-yazisi-948006

 

Kategoriler
DenetimEkonomiGüncelMuhasebeSosyal GüvenlikVergi
Yorum Yok

Yazıya Yorum Yapın

*

*

SON YAZILANLAR