SGK Primleri Nasıl İade Alınır?

Gelir Vergisi Kanunu’nun mükerrer 123’üncü maddesinin (2) numaralı fıkrasında, kanunun 21, 23/8, 31, 47, 48, mükerrer 80, 82 ve 86’ncı maddelerinde yer alan maktu had ve tutarların,   her...

Gelir Vergisi Kanunu’nun mükerrer 123’üncü maddesinin (2) numaralı fıkrasında, kanunun 21, 23/8, 31, 47, 48, mükerrer 80, 82 ve 86’ncı maddelerinde yer alan maktu had ve tutarların,

 

her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanacağı, bu şekilde hesaplanan maktu had ve tutarların %5’ini aşmayan kesirlerinin dikkate alınmayacağı, Bakanlar Kurulu’nun, bu surette tespit edilen had ve tutarları yarısına kadar artırmaya veya indirmeye yetkili olduğu hükmü yer almaktadır. Aynı maddenin (3) numaralı fıkrasında da 103 üncü maddede yer alan vergi tarifesinin gelir dilimi tutarları hakkında da yukarıdaki hükmün uygulanacağı öngörülmüştür.

Bu hüküm göz önüne alınarak Gelir Vergisi Kanunu’nun 21, 23/8, 31, 47, 48, mükerrer 80, 82, 86 ve 103’üncü maddelerinde yer alıp, 2013 yılında uygulanan had ve tutarların 2013 yılı için %3.93 (üç virgül doksan üç) olarak tespit edilen yeniden değerleme oranında arttırılması suretiyle belirlenen ve 2014 takvim yılında uygulanacak olan had ve tutarlar aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir.

1- Gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesinde esas alınan tarife

Gelir Vergisi Kanunu’nun 103’üncü maddesinde yer alan gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesinde esas alınan tarife, 2014 takvim yılı gelirlerinin vergilendirilmesinde esas alınmak üzere aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir.

11 bin TL’ye kadar %15,

27 bin TL’nin 11 bin TL’si için 1.650 TL, fazlası %20,

60 bin TL’nin 27 in TL’si için 4 bin 850 TL, (ücret gelirlerinde 97 bin TL’nin 27 bin TL’si için 4 bin 850 TL), fazlası %27,

60 bin TL’den fazlasının 60 bin TL’si için 13 bin 760 TL, (ücret gelirlerinde

97 bin TL’den fazlasının 97 bin TL’si için 23 bin 750 TL), fazlası %35

2- Hizmet erbabına işyeri veya işyerinin müştemilatı dışında kalan yerlerde yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatlere ilişkin istisna tutarı

Gelir Vergisi Kanunu’nun 23’üncü maddesinin 8 numaralı bendinde yer alan, işverenlerce işyeri veya işyerinin müştemilatı dışında kalan yerlerde hizmet erbabına yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatlere ilişkin istisna tutarı, 2014 takvim yılında uygulanmak üzere 12.00 TL olarak tespit edilmiştir.

3- Engelli indirimi tutarları

Gelir Vergisi Kanunu’nun 31’inci maddesinde yer alan engellilik indirimi tutarları, 2014 takvim yılında uygulanmak üzere; birinci derece engelliler için 800 TL, ikinci derece engelliler için 400 TL, üçüncü derece engelliler için 190 TL olarak tespit edilmiştir.

4- Gayrimenkul sermaye iratlarında uygulanan istisna tutarı

Gelir Vergisi Kanunu’nun 21’inci maddesinde yer alan mesken kira gelirleri için uygulanan istisna tutarı, 2014 takvim yılında elde edilen kira gelirleri için 3 bin 300 TL olarak tespit edilmiştir.

5- Basit usule tabi olmanın genel şartlarından olan işyeri kira bedeline ilişkin tutar

Gelir Vergisi Kanunu’nun 47’nci maddesinin (2) numaralı bendinde yer alan yıllık kira bedeli toplamı, 2014 takvim yılında uygulanmak üzere büyükşehir belediye sınırları içinde 5 bin 500 TL, diğer yerlerde 3 bin 800 TL olarak tespit edilmiştir.

6- Değer artışı kazançlarına ilişkin istisna tutarı

Gelir Vergisi Kanunu’nun mükerrer 80’inci maddesinde yer alan değer artışı kazançlarına ilişkin istisna tutarı, 2014 takvim yılı gelirlerine uygulanmak üzere 9 bin 700 TL olarak tespit edilmiştir.

7- Arızi kazançlara ilişkin istisna tutarı

Gelir Vergisi Kanunu’nun 82’nci maddesinde yer alan arızi kazançlara ilişkin istisna tutarı, 2014 takvim yılı gelirlerine uygulanmak üzere 21 bin TL olarak tespit edilmiştir.

8- Tevkifata ve istisnaya konu olmayan menkul ve gayrimenkul sermaye iratlarına ilişkin beyanname verme sınırı

Gelir Vergisi Kanunu’nun 86’ncı maddesinde yer alan tevkifata ve istisnaya konu olmayan menkul ve gayrimenkul sermaye iratlarına ilişkin beyanname verme sınırı, 2014 takvim yılı gelirlerine uygulanmak üzere bin 400 TL olarak tespit edilmiştir.

Kaynak: http://www.dunya.com/sgk-primleri-nasil-iade-alinir-154437yy.htm

Kategoriler
Sosyal Güvenlik
Yorum Yok

Yazıya Yorum Yapın

*

*

SON YAZILANLAR