Şirket ortakları kendi şirketlerinde SSK sigortalısı olamazlar

Soru: 10 yıldan bu yana SSK sigortalısı olarak çalıştığım şirketten 15 Mayıs 2013 tarihinde yüzde 10 hisse aldım. Halen bu işyerinden SSK sigortalısı bildiriliyorum. Geçen hafta bana 15 Mayıs...
Soru: 10 yıldan bu yana SSK sigortalısı olarak çalıştığım şirketten 15 Mayıs 2013 tarihinde yüzde 10 hisse aldım. Halen bu işyerinden SSK sigortalısı bildiriliyorum. Geçen hafta bana 15 Mayıs 2013 tarihinden itibaren Bağ-Kur sigortalısı olduğuma ve Bağ-Kur borcum bulunduğuna ilişkin yazı geldi. Benim SSK sigortam geçersiz mi olacak. Ne yapmalıyım. M.Sağlam/İstanbul
ŞİRKET ORTAKLARI BAĞ-KUR SİGORTALISI OLUR
5510 sayılı Reform Kanunu hükümlerine göre bir yada birden çok işveren yanında iş sözleşmesiyle çalışan veya diğer bir ifade ile işverenin emir ve talimatı altında ücret karşılığı emeğini sunan işçiler 4/a kapsamında (eski SSK) sigortalı sayılmaktadır. Kendi nam ve hesabına çalışan, yani, vergi mükellefi olan, vergiden istisna meslek icra edip mesleğiyle ilgili meslek kuruluşlarına üye olan, (örneğin; seyyar milli piyango bileti satıcıları) tarımsal faaliyette bulunup ilgili kuruluşlara kayıt yaptıran, limitet şirket ortağı olan ve anonim şirketin ortağı olup aynı zamanda da yönetim kurulu üyeliğine seçilenler ise 4/b kapsamında (eski Bağ-Kur) sigortalı sayılmaktadır.
BAŞKA İŞYERİNDEN SSK SİGORTALISI OLANIN BAĞ-KUR’U SONLANIR.
Kendi nam ve hesabına çalıştığı için Bağ-Kur kapsamında sigortalı sayılan kişiler şayet aynı zamanda başka bir işveren yanında SSK sigortalısı olarak çalışıyor iseler SSK sigortalısı oldukları dönemler içinde Bağ-Kur sigortalılıkları askıya alınmakta yani bu durumdaki kişilere Bağ-Kur hizmeti verilmediği gibi Bağ-Kur prim borcuda çıkarılmamaktadır. Örneğin; limitet şirketi ortağı olduğu 1 Ocak 2013 tarihinden bu yana Bağ-Kur sigortalısı sayılan kişi 1 Temmuz 2013 tarihinde SSK’lı olarak bir işe girince Bağ-Kur sigortalılığı 30 Haziran 2013 tarihinde pasif hale getirilmekte ve 1 Temmuz 2013 tarihi itibariyle de SSK sigortalılığı geçerli olmaktadır. Örneğimizdeki vatandaşımız 15 Eylül 2013 tarihinde SSK sigortalısı olarak çalıştığı işten ayrılırsa bu kez limitet şirket ortaklığı nedeniyle 16 Eylül 2013 tarihi itibariyle yeniden Bağ-Kur sigortalılığı başlamış olacaktır.
HİSSE ALMADAN ÖNCE DÜŞÜNMEK GEREKİR
Burada bir husus belirtmemizde fayda var. Bilindiği üzere 5510 sayılı Reform Kanunu öncesinde SSK sigortalısı bir işçinin yaptığı işi yapan ve ortağı olduğu şirketten SSK sigortalısı bildirilen kişiler için sorun bulunmamakta idi. Örneğin; 2005 yılında SSK sigortalısı olarak çalıştığı işyerinden daha sonra hisse alarak şirkete ortak olanlar Bağ-Kur ile ilişkilendirilmez ve SSK sigortalılıklarında bir kesinti olmadığı sürece SSK sigortalılıklarına halel gelmez idi.
5510 sayılı Reform Kanunu şirket ortakları ile ilgili olarak önemli bir düzenleme yapmıştır. Yapılan yeni düzenleme ile birlikte 1 Ekim 2008 tarihinden geçerli olmak üzere  Bağ-Kur sigortalısı olması gereken şirket ortakları, ortağı bulundukları  işyerlerinden SSK sigortalısı  bildirilemiyorlar, bildirilse dahi SSK sigortalılığı geçerli sayılmıyor.
ESKİ ORTAKLAR SSK’LI BİLDİRİLDİKLERİ İŞYERİNDEN AYRILMASIN
Ortağı olduğu şirketlerden SSK sigortalısı olarak bildirilebilmenin yani SSK sigortasının geçerli sayılmasının istisnaları var. İstisna düzenlemeye göre 1 Ekim 2008 tarihinden önce ortağı bulunduğu limitet şirketten veya yönetim kurulu üyesi ve ortağı bulunduğu anonim şirketten 1 Ekim 2008 tarihi öncesinden başlayıp 1 Ekim 2008 tarihi sonrası kesintisiz devam eden SSK sigortalılıkları bulunanlar kesinti olmadığı sürece bu şirketlerden SSK sigortalısı bildirilebiliyorlar ve bu SSK sigortalılığı geçerli oluyor.
Kişinin ortağı ve yönetim kurulu üyesi olduğu anonim şirket işyerinden SSK sigortalısı olarak bildirilebilmesi için 4 koşulun tamamının aynı anda sağlanıyor olması gerekmektedir. Bu koşullar şunlardır.
1-Kişinin anonim şirketteki ortaklığı 1 Ekim 2008 tarihinden önce başlamış olmalıdır.
2-Kişinin yönetim kurulu üyeliği 1/10/2008 tarihinden önce başlamış olmalıdır.
3-Kişinin ortağı ve yönetim kurulu üyesi olduğu anonim şirket işyerinden 1 Ekim 2008 tarihi öncesinde başlayan ve bu tarihten sonra da devam eden SSK sigortalılığı olmalıdır.
4- Kişinin ortağı ve yönetim kurulu üyesi olduğu anonim şirket işyeri dosyasından bildirimi yapılan SSK sigortalılığı bu işyeri dosyasından devam etmeli, ortak ara vermese dahi diğer şube dosyasından sigortalı bildirilmemelidir.
Kişinin ortağı olduğu limitet şirket işyerinden SSK sigortalısı olarak bildirilebilmesi için 3 Koşul var ve bu koşulların tamamının aynı anda sağlanması gerekir. Bunlar;
1-Limitet şirket ortaklığı 1 Ekim 2008 tarihinden önce başlamış olmalıdır.
2-Kişinin limitet şirket işyerinden 1 Ekim 2008 tarihi öncesinde başlayan ve bu tarihten sonra da devam eden SSK sigortalılığı olmalıdır.
3- Kişinin ortağı olduğu limitet şirket işyeri dosyasından bildirimi yapılan SSK sigortalılığı hep bu işyerinden devam etmeli, ortak ara vermese dahi diğer şube dosyasından sigortalı bildirilmemelidir.
ŞARTLARI KAYBEDEN BAĞ-KUR KAPSAMINA GİRER
Şirket ortaklarında bu koşulların tamamı yoksa veya daha sonra bu koşullardan herhangi birisi kaybedilmişse SSK sigorta bildiriminin geçerli sayılması mümkün değildir. Örneğin; 1 Ekim 2008 tarihinden önce SSK sigortalı olarak bildirildiği işyerine bu gün ortak olup yönetim kurulu üyesi seçilen veya daha önceden ortak olup yönetim kurulu üyeliği bu gün başlayan kişi artık bu işyerinden SSK sigortalı bildirilemez. Bildirilse de geçerli olmaz. Örneğin; bu gün bir anonim şirket kuran ve bu şirketin ortak ve yönetim kurulu üyeliğine seçilen kişi bu işyerinden SSK sigortalısı bildirilemez. Bildirilse de geçerli olmaz.
SİGORTA ÇAKIŞMALARI 3-5 GÜN İÇİNDE SONUÇLANACAK
Okurumuz, 1 Ekim 2008 tarihinden önce SSK sigortalısı bildirildiği işyerine 1 Ekim 2008 tarihinden sonra ortak olduğu için ortaklığın başladığı tarih itibariyle Bağ-Kur sigortalılığı geçerli sayılacak ve SSK sigortalısı bildirilse dahi bunun kendisine bir faydası olmayacaktır. Okurumuza tavsiyemiz ödenen SSK primlerinin Bağ-Kur borcuna sayılması için SGK Müdürlüğüne dilekçe vermesi. Burada yeri gelmişken  SSK ve Bağ-Kur çakışmaları için SGK’nın mahsup programını tamamladığını ve çakışmaların bundan böyle 3-5 gün içinde sonuçlandığını sizlerle paylaşmak istiyorum. Daha önce birkaç kez belirttiğim gibi SGK yetkilileri çok yararlı işler yapıyor. Bizlere de Allah yollarını ve bahtlarını açık etsin demek düşüyor.

Muhasebe Network

Kategoriler
Sosyal Güvenlik
Yorum Yok

Yazıya Yorum Yapın

*

*

SON YAZILANLAR