Şirketlerde Yasal Vergi Avantaji

 6495 Sayili Kanunun 42. Maddesine Göre, Taşınmazların; Kaynak Kuruluşlarca, Kira Sertifikası İhracı Amacıyla Varlık Kiralama Şirketlerine Satışı İle 21/11/2012 Tarihli Ve 6361 Sayılı Finansal Kiralama, Faktoring Ve Finansman Şirketleri...
 6495 Sayili Kanunun 42. Maddesine Göre, Taşınmazların; Kaynak Kuruluşlarca, Kira Sertifikası İhracı Amacıyla Varlık Kiralama Şirketlerine Satışı İle 21/11/2012 Tarihli Ve 6361 Sayılı Finansal Kiralama, Faktoring Ve Finansman Şirketleri Kanunu Kapsamında Geri Kiralama Amacıyla Ve Sözleşme Sonunda Geri Alınması Şartıyla, Finansal Kiralama Şirketlerine Satışı Ve Varlık Kiralama İle Finansal Kiralama Şirketlerince Taşınmazın Devralındığı Kuruma Satışından Doğan Kazançlar Için Bu Oran %100 Olarak Uygulanır Ve Bu Taşınmazlar Için En Az İki Tam Yıl Süreyle Aktifte Bulunma Şartı Aranmaz. Ancak Söz Konusu Taşınmazların; Kaynak Kuruluş, Kiracı Veya Sözleşmeden Kaynaklanan Yükümlülüklerin Yerine Getirilememesi Hâli Hariç Olmak Üzere, Varlık Kiralama Veya Finansal Kiralama Şirketi Tarafından Üçuncu Kişi Ve Kurumlara Satılması Durumunda, Bu Taşınmazların Kaynak Kuruluşta Veya Kiracıdaki Varlık Kiralama Veya Finansal Kiralama Şirketine Devirden Önceki Kayıtlı Değeri ile Anılan Kurumlarda Ayrılan Toplam Amortisman Tutarı Dikkate Alınarak Satışı Gerçekleştiren Kurum Nezdinde Vergilendirme Yapılır.
Peki Bu Kanunun  Farkı Nedir?
5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunun 5. Maddesinin E. Bendine Yer Alan İfade Şöyledir;
Kurumların, En Az İki Tam Yıl Süreyle Aktiflerinde Yer Alan Taşınmazlar Ve İştirak Hisseleri İle Aynı Süreyle Sahip Oldukları Kurucu Senetleri, İntifa Senetleri Ve Rüçhan Haklarının Satışından Doğan Kazançların % 75’lik Kısmı Kurumlar Vergisinden İstisnadır.
Burada % 75 lik Kısmı İstisna Edilmiş Durumda İken 6495 Sayılı Kanunda Bu Oran % 100  Dür.
6495 Sayılı Kanunun 42. Maddesine Göre, Şirket Aktifinde Bulunan Gayrimenkulünü 3. Bir Kişi Leasing Firmasına Satar İse, Bu Satıştan Elde Edilen  Kazançtan Dolayı Şirket Kurumlar Vergisine Tabi  değildir. Bu kanuna göre yukarıdaki şekilde 2 tam yıl elinizde tutulma gibi bir neden de kanunda bahsedilmiyor.Bu Satış İşlemi Ayrıca 3065 sayılı KDV ‘ den de  İstisnadır.Bu Satış İşleminde Tapu Harcı Düşük Bir Oranda Alınır. Yine Aynı Şirket,  Bu Satışın Yapıldığı Leasing Firmasından Sattığı Binayı Kiralayıp, Ödediği Kiralar Sonucu Oluşan Finansman Giderlerini de Yasal Olarak  Şirketinin Giderinde İndirim Kalemi Olarak Yazılabilir. Leasing Firmasına Ödediği Kiralarda 3065 sayılı KDV kanunu açısından  İstisnası Bulunmaktadır.Kiralama Süresinin Sonunda şirket  Binayı leasing  şirketinden Geri Aldığında Binanın bu geri alım sonucu oluşan durumu  3065 sayılı KDV kanunu açısından    İstisnadır. Şirket ayrıca Bu gayrimenkulü şirket yine geri alır iken  ayrıca Tapu Harcını da harçlar kanununa göre  yasal olarak Ödemez.
Saygılarımla,
Alen DANİGYAN
SMMM
Kategoriler
GüncelVergi
Yorum Yok

Yazıya Yorum Yapın

*

*

SON YAZILANLAR