Tek Bağımsız denetçi denetim yapabilir mi

Tek Bağımsız Denetçi denetim yapabilir mi? 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu, ülkemizde bağımsız denetim olayını gündeme getirmişti. Bu konuda bir çok münakaşalar oldu ve sonuçta: aktif toplamı, yıllık net...

Tek Bağımsız Denetçi denetim yapabilir mi?

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu, ülkemizde bağımsız denetim olayını gündeme getirmişti.

Bu konuda bir çok münakaşalar oldu ve sonuçta: aktif toplamı, yıllık net satış hasılatı ve çalışan sayısı esas alınarak bağımsız denetime tabi şirketler tesbit edilerek, fiilen 2013 yılından itibaren bağımsız denetim ülkemizde başlamış oldu.

14.03.2014 tarih ve 28941 sayılı gazetede yayımlanan  2014/5973 Sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla, 01 Ocak 2014 tarihinden geçerli olmak üzere daha önceki 2012/4213 Sayılı Kararda değişiklik yapılmış ve bağımsız denetime  tabi şirketlerin belirlenmesinde dikkate alınan şartlar değişmiştir.

Bakanlar Kurulu kararına göre;
a) Aktif toplamı 75 milyon Türk Lirası  ve üstü olan
b) Yıllık net satış hasılatı 150 milyon Türk lirası  ve üstü olan
c) Çalışan sayısı 250 ve üstü olan şirketler. 01.01.2014 tarihinden itibaren bağımsız denetime tabi olacaklardır.

Şirketler, yukarıda belirtilen üç ölçütten en az ikisinin sınırlarını art arda iki hesap döneminde aşmaları durumunda, sonraki hesap döneminden itibaren bağımsız denetime tabi olurlar.

Yani herhangi bir şirket, 2012 ve 2013 yılında yukarıdaki üç ölçütten ikisini aşan faaliyette bulunmuşsa 01.01.2014 tarihinden itibaren bağımsız denetime tabi olacaktır.

Bu kararın uygulaması ile ilgili olarak detaylı bir tebliğ çıkarılacaktır.
Yine söylentilere göre bu tebliğde, şirketlerin bağımsız denetçisini seçmesi için sadece 2014 yılı içinde yönetim kurulları yetkili olacaktır.

Tek bağımsız denetçinin denetim yapabilmesi

26.12.2012 tarihli 28509 sayılı resmi gazetede yayımlanan bağımsız denetim yönetmeliğine göre şirketleşenler dışında, tek başına çalışan bağımsız denetçiler de bu şirketlerin bağımsız denetimini üstlenebileceklerdir.

Şirket halindeki denetçilerin denetim yapabilmesi:

Yukarıda belirtilen bağımsız denetim yönetmeliğine göre KAYİKlerin (kamu yararını ilgilendiren kuruluşlar) ve faaliyet alanları, işletme büyüklükleri, çalışan sayısı ve benzeri ölçütlere göre kurumca belirlenen işletmelerin denetimi yalnızca denetim kuruluşları tarafından yapılır.

Bugüne kadar 23.01.2013 tarih ve 28537 sayılı resmi gazetede yayımlanan 2012/4213 sayılı karar eki (I) sayılı listedeki kuruluşların bağımsız denetimi, bağımsız denetim şirketleri tarafından yapılacağı, diğerlerinin ise tek başına bağımsız denetiminin yapılabileceği açıklanmıştır.

Bu karardan sonra, hesaplamalara göre Türkiyede toplam 3.500 şirket bağımsız denetim kapsamına girmiş olacaktır.

Bursada da önemli sayıda şirket bağımsız denetim kapsamına girmiş olacaktır.

Şirketleşme: Buraya kadar yazdıklarımızdan görüldüğü üzere, bağımsız denetçi belgesi, mührü olan bir tek bağımsız denetçi bile söz konusu şirketlerin bağımsız denetimini yapabilir.

Ancak, Kamu Gözetimi Kurumu, herhangi bir şirketin bağımsız denetiminin tek bir denetçi tarafından yapılmasını pek uygun bulmamakta ve şirketleşmeyi tavsiye etmektedir.

Bağımsız denetçi belgesi alan arkadaşlarımız da bağımsız denetimin bir ekip işi olduğunu gayet iyi bilmektedirler.

Bugüne kadar, şehrimizde bağımsız denetçilerin çoğunluğunun ortak olduğu bir şirket kurulamamıştır. Ancak, gelişmeler, bu şirketin bir an önce kurulmasının gerekli olduğunu göstermektedir.

Aksi takdirde, tek başına bağımsız denetim yapmaya çalışan bir bağımsız denetçi, şirketinin denetimini tamamlayamayabilir, yanlış veya eksik denetim yapabilir ve daha başlangıçta yetkisini ve mührünü kaptırabilir. Çünkü bağımsız denetim ile ilgili cezalar az buz değil, çok ağırdır.
Bursalı arkadaşlarımızın bir an önce şirketleşmesini tavsiye ediyoruz.

Cevdet Akçakoca
Bağımsız Denetçi 
Yeminli Mali Müşavir 

KAYNAK: ekohaber.com.tr

Kategoriler
Denetim
Yorum Yok

Yazıya Yorum Yapın

*

*

SON YAZILANLAR

 • Yenileme Fonunda Duran Kar Sermayeye Eklenir Mi ?

  Soru: Yenileme Fonunda Duran Kar Sermayeye Eklenir Mi ? Cevap: 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 328 inci maddesinde “Amortismana tabi iktisadi kıymetlerin satılması halinde alınan bedel ile bunların envanter...
 • Asgari Ücret 2017

  2017 yılı asgari ücret açıklandı. 2017 yılı yeni asgari ücret aylık brüt 1.777,50 TL, aylık net 1.404,06 TL, günlük brüt 59,25 TL olarak belirlendi. %8 ‘lık bir artış yapıldı. Çalışma...
 • Silikon Vadisi devlerinin vergi kaçırma şeması

  Avrupa Birliği’nin teknoloji devi Apple’a kestiği 14,5 milyar dolarlık vergi cezası gündeme bomba gibi düştü. Üç yıldır devam eden soruşturmada, İrlanda’da Apple’a sağlanan vergi avantajının AB yasalarını çiğnediğine hükmetti....
 • Apple’dan AB vergi borcu kararına tepki

  Apple Üst Yöneticisi (CEO) Tim Cook, Avrupa Birliği’nin (AB), İrlanda’daki faaliyetlerinden dolayı şirkete 13 milyar avro (14,5 milyar ABD dolar) geriye dönük vergi borcu çıkarma kararını haklı bulmadığını bildirdi....