Torba da TBMM Görüşülen Konular

Son günlerde torba kanununda  yapılması düşünülen yeni düzenlemeler; Ø  193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa Korumalı İşyerleri hakkında 89.Maddeye ilave hüküm konuluyor.Korumalı işyerlerinde istihdam edilen engelli çalışanlar için ücret ödemelerinin...

Son günlerde torba kanununda  yapılması düşünülen yeni düzenlemeler;

Ø  193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa Korumalı İşyerleri hakkında 89.Maddeye ilave hüküm konuluyor.Korumalı işyerlerinde istihdam edilen engelli çalışanlar için ücret ödemelerinin yıllık brüt tutarının %100 oranında korumalı işyeri indirimi (İndirim her bir engelli çalışan için azami 5 yıl süre uygulanır,yıllık olarak indirilecek tutar her bir engelli çalışan için asgari ücrettin yıllık brüt tutarının %150’sini aşamaz)(Kurumlar Vergisi içinde geçerlidir.)
Ø  657 sayılı DM 72’inci Maddesine ilave hüküm konuluyor.İlgili mevzuat uyarınca verilecek rapora göre  kendisi,eşi veya birinci derece kan hısımlılığı bulunan bakmakla yükümlü olduğu aile fertleri engelli olan memurların engellik durumundan kaynaklanan yer değiştirme taleplerinin karşılanması için özellikli ve ayrık düzenlemeler yapılır.

Ø  4447 49’uncu Maddesine Korumalı işyerlerinde çalışan engellilerin işsizlik sigortası işveren payı Fondan karşılanır.

Ø  Koruyucu Aile Yanında kalan çocukların her türlü ihtiyacı için bu ailelere toplu ödeme yapılacak.

Ø  Korunmaya muhtaç çocuklar özel sektörde işe yerleştirilmeleri halinde 5 yıl boyunca Hazine tarafından 5510 SS ve GSSK prime esas kazancın alt sınırı altından teşvik verilecek.

Ø  Evde bakımda hane geliri esasına gidiliyor.Burada asgari ücrettin net tutarın2/3 az gelir dikkate alınacak.

Ø  Özel Bakım Merkezinde bakılırsa 1.540 TL, Evde bakılırsa 732 TL verilecektir.

Ø  65 yaşını doldurmuş hane için gelir asgari ücrettin aylık net tutarının 1/3 az ise ihale yolu ile bakım hizmeti satın alınacaktır.

Ø  İhtiyaç sahiplerine net harçlık verilecektir.

Ø  Harçlık miktarı 125 TL.

**

SOSYAL GÜVENLİK KONULARINDA muhalefet tarafından taslak metinler komisyonda görüşülse de kanunlaşmasına sıcak bakılmayacaktır.

Önümüzdeki günlerde 5510 SS ve GSSK yeni düzenlemeler TBMM iktidar milletvekilleri önerisi ile gelecektir.

Unutulan;

Ø  Kısmi Süreli Çalışanların GSS prim dayatması kaldırılmıyor.

Ø  Emeklilerin SGDP çare bulunmuyor.

Ø  Ödenen SGDP primleri için çözüm odaklı ileride emekli maaşlarına etkisi göz ardı ediliyor.

Ø  Ödenmeyen primlere  af ise şu anda gündeme gelmiyor.

Ø  Borçlanmayı düzenleyen 41’inci Madde’ye yeni düzenlemeler yok.

Ø  Ev Hizmetlerinde çalışan kadınlar için yeni bir düzenlemeye yer verilmiyor.

Ø  %5 Prim teşviği kalıcı prim indirimi olarak uygulanmıyor.

Ø  Teşvikler  anlaşılır olarak düzenlenmiyor.

Ø  Aile ,Çocuk ve Yemek Yardımlarından Prim alınmasından vazgeçilmiyor.

Ø  Özel Sağlık Sigortalarından Prim alınmasından vazgeçilmiyor.

Ø  SGK çalışanlarının Özlük Haklarını düzenlenmesi konusunda çalışma yok.

Ø  ÇEKO Mezunlarına (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı yada eğitimci olma hakkı verilmiyor.

Ø  Emeklilikte yaşa takılanlar için yeni bir düzenleme yok.

Ø  Çırak ve stajyerlere borçlanma yok.


SİZDEN GELEN SORULARA CEVAPLAR

1957 yılında doğdum.İlk defa 1978 yılında Banka Sandığından 4 yıl prim ödedim.Ne zaman emekli olurum?Selma

15 yıl 3600 gün ile emekli olursunuz.

6 yıl prim ödemeniz gerekecektir.

3 yıl 5 ay isteğe bağlı prim ödeyin ,2 yıl 7ay kadar SSK işe girip çalışmanız halinde emekli olacaksınız.

**

İlk defa 1979 yılında SSK oldum.210 gün prim ödemem var.1997 yılından 2009 yılına kadar 12 yıl Bağ-Kur Kapsamında çalıştım.Ne zaman Emekli Olurum?Birsen

15 yıl 5400 gün ile 56 yaşında emekli olursunuz.

1260 gün Kadar 4-1(a) kapsamından prim öderseniz SSK statüsünden emekli olursunuz.

**

1971 doğumlu eşim ilk defa 1986 yılında SSK oldu.İki çocuğumuz SSK olduktan sonra doğmuştur.

Doğum öncesi 2160 günü vardı.İki çocuğumuzu borçlanmamız halinde 3600 gün ile ne zaman emekli olur?

2 çocuk için 1440 gün borçlanmanız halinde var olan 2160 gün ile birlikte 3600 güne tamamlarsınız.

58 yaşında emekli olacaksınız.

**

Babam 29.04.2008 yılında vefat etmiştir.Vefat öncesi 150 gün sigortalı çalışması var.540 gün askerliği bulunmaktadır.Dul ve yetim aylığı bağlanır mı?

1/10/2008 öncesi vefat edenler borçlanma süresi ile birlikte 900 günü tamamlar ,ayrıca 5 yıllık sigortalılık süresi arar.

Bunlar var ise dul ve yetim aylığı bağlar.

Aylık Bağlanmaz ise SYDV dul kadınlara verdiği yardımdan yararlanabilirsiniz.

Kaynak: http://www.alitezel.com/index.php?sid=yazi&id=6602

Kategoriler
GüncelVergi
Yorum Yok

Yazıya Yorum Yapın

*

*

SON YAZILANLAR