Torba Kanun İle Neler Değişti -2-

-Çalışma Hayatını denetleyen müfettişlere A sınıfı İSG uzmanlığı 6331 sayılı İSG ile sadece teknik (mühendis) iş müfettişleri A sınıfı belge alabiliyordu, yeni düzenleme ile sosyal iş müfettişleri ile SGK’nın...

-Çalışma Hayatını denetleyen müfettişlere A sınıfı İSG uzmanlığı

6331 sayılı İSG ile sadece teknik (mühendis) iş müfettişleri A sınıfı belge alabiliyordu, yeni düzenleme ile sosyal iş müfettişleri ile SGK’nın müfettişleri de artık A sınıfı uzman olma hakkı kazandılar.

-Kadın memura doğumdan sonra 2 yıl gece nöbeti yok

657 sayılı Kanun’un 101’inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “doğumdan sonraki bir yıl süreyle” ibaresi “doğumdan sonraki iki yıl süreyle” şeklinde değiştirilmiştir

-Kamuda ve belediyelerde çalışan Sözleşmeli memurlar kadroya alınacak

Çeşitli kamu Kurum ve kuruluşları ile Belediyelerde sözleşmeli memur olarak işe alınanlar da artık kadrolu memur olacaklar, bunlardan bazıları dilekçe vererek kadroya geçirilecek bazıları da talepleri olmasa da kadroya alınacaklar. Değişik kurum ve kuruluşların isimleri ise Kanun’da ayrıntılı olarak listelenmiştir.

-SGK Müfettiş yardımcılarına ikinci bir sınav hakkı

Yani, 3 yıllık yardımcılık döneminden sonra girdikleri yeterlilik sınavını aşamayanlara artık ikinci kere sınava girme hakkı verilmiş olacak.

-Yurt dışında okuyan öğrencilerin borçlanma hakkı yenilendi

5510 sayılı Kanun’un geçici 43. maddesi ile yurt dışında 1146 Kanuna göre okumak üzere devlet veya kamu kurumlarınca gönderilenler, 18 yaşından sonraki öğrencilik sürelerini borçlanma hakkı verilmiş ama 3 ay süre tanınmıştı. Bu süreyi geçirenlere yeni bir hak daha verildi. İlgili maddeye göre;

-28 Şubat mağduru memurlara da borçlanma hakkı yenilendi

5510 sayılı Kanun’un geçici 44. maddesi ile 28 Şubat mağduru memurlara daha doğrusu memuriyetten çıkarılmış olanlara borçlanma hakkı verilmiş ama 3 ay süre tanınmıştı. Bu 3 aylık süre (2009’da bitti) için müracaat edemeyenlere şimdi “Torba Kanun” ile yeni bir hak daha getirildi. Şimdi süre 31.12.2013’te dolacak.

-28 Şubat mağduru memurlara bir af daha geldi

a) Memuriyete giriş şartlarını kaybetmemiş olmaları,
b) Durumlarına uygun boş kadro veya pozisyon bulunması,
c) Bu kadro ve pozisyonlara ait nitelikleri taşımaları,
ç) Üç ay içinde müracaat etmeleri,
kaydıyla yeniden göreve alınmalarında 20/12/2012 tarihli ve 6363 sayılı 2013 Yılı Merkezî Yönetim Bütçe Kanununun eki (İ) Cetvelinde yer alan atama sayısı sınırlaması uygulanmaz…” denilerek 28 Şubat mağduru memurlar SINAVSIZ yeniden memuriyete dönebilecekler.

-Aday iken (baş örtüsü sebebiyle) atılan memurlara da bir hak daha verildi

657/125-A (g) bendinden belirtilen kılık kıyafeti uygun değil diye ceza alan veya memuriyetten atılan memurlar da dilerse yeniden memur adayı olabilecek.

-Baş örtüsünden dolayı okulu geç bitiren ve bitirecek olanlara yaş şartsız memuriyete giriş hakkı geldi

“Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce bitirmiş olanlar için bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki yıl süreyle, 31/12/2015 tarihine kadar bitirecek olanlar için ise öğrenimlerini bitirdikleri tarihten itibaren iki yıl süreyle, kamu görevlerine giriş için ilgili mevzuatında öngörülen yaş şartı aranmaz.”

Kaynak: http://www.turkiyegazetesi.com.tr/lutfi-koksal/575163.aspx

Kategoriler
MuhasebeSosyal GüvenlikVergi
Yorum Yok

Yazıya Yorum Yapın

*

*

SON YAZILANLAR

 • Damga Vergisi Oranları 2017

  2017 Yılı Damga Vergisi Oranları açıklanmıştır. 2016 yılında uygulanan maktu vergi tutarları yeniden değerleme oranı dahil olmak üzere %7,5 oranında artırılmıştır. 2017 yılı Damga Vergisi Oranları 29931 Sayılı Resmî...
 • 2017 Yılı Yaşlı, Engelli Ve Engelli Yakını Aylık Rehberi

  Sosyal güvenlik sistemimizde prim almadan devlet tarafından muhtaç olan yaşlı, engelli ve engelliye bakan kişilere aylık bağlanmaktadır. Söz konusu aylıklara hak kazanmak için asgari ücret baz alınmak suretiyle muhtaçlık...
 • Sözleşme Süresinin Uzaması ve Damga Vergisi

  Konut ve çatılı iş yeri kira sözleşmeleri genellikle belirli bir süre için yapılırlar. Sözleşmelere de genellikle, süre bitiminden belli süre önce tarafların fesih bildiriminde bulunmadıkça sözleşmenin süresinin uzayacağına ilişkin...
 • İşyerleri Panik Yok Haftaya Pazartesine Kadar Uzadı

  Bana e-mail gönderenlere toplu cevaptır: Son ödeme günü 2 Ocak 2017 olan prim ve diğer tüm alacakların tahsilat işlemi 9 Ocak 2017 tarihine kadar uzatılmıştır. SGK  alacaklarının tahsiline ilişkin...