Torba Yasa Tasarısında Vergi Borcu

ŞU anda TBMM’de bulunan Torba Yasa Tasarısı ile yapılmak istenen düzenlemelerden biri de vergi borcu ya da başka kamu borcu olanlara, “bandrol verilmemesi” ile ilgili.. Konu özellikle alkollü içki...

ŞU anda TBMM’de bulunan Torba Yasa Tasarısı ile yapılmak istenen düzenlemelerden biri de vergi borcu ya da başka kamu borcu olanlara, “bandrol verilmemesi” ile ilgili..

Konu özellikle alkollü içki ve sigara satanları yakından ilgilendiriliyor.

 

YENİ DÜZENLEME
Türkiye ekonomisinin, cari açık ve işsizlikle birlikte üç temel sorunundan biri olan kayıt dışılığın önlenmesi amacıyla, bazı sektörlerde “bandrollü ürün izleme” sistemi uygulanıyor.
Özellikle alkollü içki ve sigaradaki uygulama, kayıt dışılığın, buna bağlı olarak da vergi kayıp ve kaçağının önlenmesi bakımından, çok etkili oluyor. Uygulama sadece alkollü içki ve sigara ile sınırlı değil. Televizyon, bilgisayar vs. birçok ürünü kapsıyor. Torba yasa, bandrol uygulamasının kapsamını genişletme konusunda da Maliye Bakanlığı’na yetki veriyor.
Torba yasa ile getirilmek istenen düzenlemede ayrıca;
– Gecikmiş vergi borcu olanlara, bandrol verilmemesi,
– Maliye’nin, vergi borcu dışında başka kamu borçlarını da kapsama alabilmesi,
öngörülüyor. Buna göre, örneğin vergi borcu bulunan bir şarap üreticisine, bandrol verilmeyecek.
Bandrolsüz şarap satışı da yapılama-yacağı için o firma, vergi borçlarını ya da diğer kamu borçlarını ödemek zorunda kalacak. Ödeyemediği sürece, bandrol alamayacak ve şarap satamayacak.

KAYIT DIŞILIĞI ARTTIRIR
İlk bakışta anlamlı gibi gözüken bu düzenleme, ayrıntılı olarak değerlendirildiğinde; Anayasa’ya ve rekabet hukukuna aykırılığın yanı sıra, “kayıt dışı satışları artırması” yönüyle de ciddi sorunlar yaratabilir.
Borcu olan bir işletmenin, borcunu ödeyebilmesi için faaliyetini sürdürmesi ve buna bağlı olarak gelir elde etmesi gerekiyor. “Arkadaş, senin vergi borcun var. Senin mal satman için gerekli olan bandrolü vermiyorum. Mal satmayacaksın ama borcunu kuruşuna kadar ödeyeceksin” denilmesi, ticari hayatın olağan akışına aykırı.
Kaçak sigara ve alkollü içki satışı, zaten son derece yaygın. Bunu önlemek gerekirken, “adeta yangına körükle giderek” kaçak sigara ve alkollü içki satışını artırıcı düzenlemeler yapılması, son derece yanlış olur.
Devletin vergi alacağı varsa bunun takip, tahsil yolları bellidir. Teminat istenmesi yolu vardır. Ancak, bir anlamda “mal satışını durdurma” tahsil yöntemi değildir.
Bu olayda ısrar edilmesi, kayıt dışı bandrolsüz satışları körükleyeceği gibi kamu tahsiline de katkı sağlamayacak. Bu nedenle, Torba Yasa’daki düzenlemenin gözden geçirilmesinde yarar var..

6111’ZEDELER İLGİ BEKLİYOR
6111 sayılı Yasadan yararlanarak kamu borçlarını yapılandırmak suretiyle taksitle ödeyenler, bir takvim yılında en fazla iki taksit aksatabiliyorlar. Süresinde ödenmeyen veya eksik ödenen bu taksitlerin de geç ödeme zammıyla birlikte son taksiti izleyen ayın sonuna kadar ödenmesi gerekiyor.
Bir takvim yılında ikiden fazla taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde yapılandırma bozuluyor ve Yasa hükümlerinden yararlanma hakkı kaybediliyor.
6111 sayılı yasadan yararlanarak, kamu borçlarını yapılandırmak suretiyle taksitle ödeyenler, bu günlerde çok endişeliler.
Nedenine gelince, taksitleri aksatanlar 6111 sayılı Kanunla sağlanan ödeme kolaylığından yararlanamama sorunu yaşıyorlar. Bu durumda olan yüzbinlerce mükellef, 6111 sayılı yasaya göre ödemelerini aksatanlara, yeni bir taksitlendirme yapılmasını bekliyorlar.
Torba Yasa’ya bu yönde bir kolaylık sağlanması, yüzbinlerce mükellefi rahatlatacak.

Kaynak: http://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/25695024.asp

Kategoriler
Vergi
Yorum Yok

Yazıya Yorum Yapın

*

*

SON YAZILANLAR

 • Muhasebecilerde / Mali Müşavirlerde Zorunlu Olarak Elektronik Serbest Meslek Makbuzu Uygulaması Başlıyor

  Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’nca Serbest Meslek Makbuzu , Sevk İrsaliyesi ve Müstahsil Makbuzu belgelerinin elektronik ortamda düzenlenme, iletilme ve muhafazasına imkan veren Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ Taslağı hazırlandı. (26.08.2017)...
 • Muhtasar Beyanname Değişikliği hk

  “MUH” kodlu muhtasar beyannamenin “Ekler” bölümünde yer alan “İşyeri/İşçi Bilgileri” kulakçığında değişiklik yapılmıştır. Mükelleflerimizin beyanname düzenleme programını (BDP) güncellemeleri gerekmektedir....
 • GİB’den Duyuru

  2017/2. Dönem Kurum Geçici Vergisi Beyannamesinin ekler kısmında değişiklik olması nedeniyle beyanname alımına 10 Temmuz 2017 tarih itibariyle başlanacaktır....
 • 3 Yıl Vergi Yok

  2016 yılının başında 6663 sayılı torba yasa ile yürürlüğe giren genç girişimciye teşvik uygulaması birçok mükellef tarafından bilinmiyor. Söz konusu teşvik uygulaması önemli avantajlar sağlıyor, ancak uygulama oldukça sınırlı...