Vakıf Üniversitesi İşsizlik Sigortası

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’nun 46. maddesinde işsizlik sigortası kapsamında olan ve olmayan gruplar sayılmıştır. Söz konusu maddede 2547 sayılı Kanun’a tabi çalışanların İşsizlik Sigortası Kanunu kapsamında olmadığı vurgulanmıştır....

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’nun 46. maddesinde işsizlik sigortası kapsamında olan ve olmayan gruplar sayılmıştır. Söz konusu maddede 2547 sayılı Kanun’a tabi çalışanların İşsizlik Sigortası Kanunu kapsamında olmadığı vurgulanmıştır.

Bu nedenle vakıf üniversitelerinde 2547 sayılı Kanun’a tabi çalışanların işsizlik sigortası kapsamında olup olmadığı tartışmalara neden olmuştur.

Türkiye İş Kurumu 03.04.2014 tarihinde verdiği bir görüş ile bu tartışmalı konuya bir açıklık getirmiş ve vakıf üniversitelerinde 2547 sayılı Kanun’a tabi çalışanların İşsizlik Sigortası Kanunu’na tabi olması gerektiğini bildirmiştir.

Vakıf yüksek öğretim kurumlarında görev alacak olan akademik ve idari personellerinin çalışma esasları 2547 sayılı Kanun’da yer alan hükümlere tabi olsa da aylık ve diğer özlük hakları bakımından 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olduklarından ilgililerin işsizlik sigortası kapsamında olduğu ve dolayısıyla işsizlik sigortası primlerinin ödenmesi gerektiği değerlendirilmiştir.

5510 sayılı Kanun’un 4’ncü maddesi kapsamında sigortalı sayılan ve 4/a bendine tabi olanlardan aynı zamanda işsizlik sigortası kesilmekte ve genel olarak işsizlik sigortası kesilen sigortalılar 01 belge türü ile bildirilmektedir. İşsizlik sigortası kesilmemesi gereken çalışanlar için ise işverenlerin 13 nolu belge türü ile bildirimde bulunmaları gerekmektedir.

İngiltere’de ikamet edenler ile İsviçre vatandaşlarından istekte bulunanlar haricinde 13 nolu belge seçme olanağı bulunmamaktadır. Sosyal Güvenlik Kurumu 2012-92 sayılı e posta ile 13 nolu belge verebilmek için kuruma başvurma şartı getirmiştir.

Yabancı uyruklularda işsizlik sigortasına tabidirler. Yalnızca İngiltere’de ikamet edenler ile İsviçre vatandaşlarından 2547 sayılı YÖK Kanunu’na tabi olarak Türkiye’de çalışanlardan istekte bulunanlar haricinde 13 nolu belge seçme olanağı bulunmamaktadır. Yabancı uyrukluların 13 nolu belge ile bildirilmemeleri gerektiği 17.12.2012 tarih ve 2012/88 sayılı sirkülerimiz ile açıklanmıştır. Vakıf üniversitelerinde 2547 sayılı Kanun’a tabi çalışıp sehven 13 nolu belge ile bildirilen Türk ve yabancı uyruklu sigortalıların 01 belge türü ile bildirilmeleri gerekmektedir. İşverenler tarafından hatalı olarak verilen aylık prim ve hizmet belgeleri düzeltme amaçlı iptal ve ek belgelerle düzeltilebilmektedir. Bu duruma İPC uygulanmaması gerekmektedir.

Söz konusu durumda olan işverenler, 13 nolu belge ile bildirdikleri Türk ve yabancı uyruklu 2547 sayılı Kanun’a tabi çalışan sigortalıları için kağıt ortamında 13 nolu iptal APHB ve 1 nolu ek APHB düzenlemek zorundadır. Söz konusu işverenler iptal ve ek APHB’ler için herhangi bir idari para cezası ödemeyecek olmalarına rağmen ödemeleri gereken işsizlik sigortası primlerini gecikme zammı ve faizi ile birlikte ödeyeceklerdir.

Kaynak: http://www.dunya.com/vakif-universitelerinde-calisanlarin-issizlik-sigortasi-primi-155579yy.htm

Kategoriler
MuhasebeSosyal Güvenlik
Yorum Yok

Yazıya Yorum Yapın

*

*

SON YAZILANLAR

 • 3 Yıl Vergi Yok

  2016 yılının başında 6663 sayılı torba yasa ile yürürlüğe giren genç girişimciye teşvik uygulaması birçok mükellef tarafından bilinmiyor. Söz konusu teşvik uygulaması önemli avantajlar sağlıyor, ancak uygulama oldukça sınırlı...
 • Dava Açacaklar DİKKAT ! İş Hukukunda Yeni Dönem…

  KPMG Vergi Hukuk Bölüm Başkanı, Şirket Ortağı Onur Küçük’ün kaleme aldığı makaleye göre kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, kötü niyet tazminatı, sendikal tazminat ve ücret alacağına ilişkin diğer tüm talepler...
 • KDV Beyannamesi Hazırlarken Bunları Yapmayın

  Değerli okurlar, mesleğe yeni başlayanların KDV beyannamesi hazırlarken özellikli hususlarda sıklıkla yanlışlıklar yaptıkları görülmüştür. Bu nedenle bu hafta, KDV beyannamesi hazırlarken bilinmesi gereken özellikli noktaların neler olduğuna teorik ve...
 • SPK-TMS ve TTK Açısından Borca Batıklık Durumu

  Yeni 6102 sayılı TTK. İle birlikte hem TTK’ya göre ve Vergi Usul Kanununa (VUK) göre hazırlanan bilançolar ve Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına (TFRS) göre hazırlanan bilançolar karşımıza gelmeye başlamıştır....